1968ev.hu polhist.hu napvilagkiado.hu multunk.hu egyenlito.eu
Főoldal
1968-ról bevezető  
Rendezvények  
Nyári szabadegyetem  
Kronológia  
Hír tükör  
Budapest 1968  
Idézetek  
Fotók  
Filmek  
Zene  
Dokumentumok  
Vetélkedő  
Linkek  

Hír tükörHírek száma összesen: 316 db  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 11[12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]
 <<< Előző hét  1968 év 11. hete    Következő hét >>>
KÉRDÉSEK ÉS FELELETEK

„Az Egyesült Államok egy atomháború pereméhez, vagy talán éppen egy atomháborúba vezeti a világot? Tartani kell tőle. Visszaél-e a gazdasági és technikai erejével? Vitathatatlanul. Lejáratja-e a nyugati ideológiát Vietnamban, Görögországban, Guatemalában, Dominicában? Nyilvánvalóan. Meg tudja-e oldani saját benső problémáit, köztük a társadalmilag hátrányos helyzetben levő négerekét? Nyilvánvalóan nem.”
(Rudolf Augstein a Spiegelben)
AKINEK JÓ ÜZLET A HÁBORÚ

Japán külkereskedelmi és iparügyi minisztériuma adatokat közölt arról, milyen előnyösen hatott a vietnami háború a japán exportra. Az 1967-es elszámolási évben az ország tőkései a dél-vietnami amerikai hadsereg és Saigon megrendelésére 700 millió dollár értékű árut szállítottak. A folyó évben ez az összeg várhatóan 850 millióra emelkedik. Ehhez további 350 millió dollár bevétel járul a japáni USA-támaszpontokra küldött szállítmányokért. Ezek a bázisok tudvalevően az amerikaiak vietnami hadműveleteinek fontos csomópontjai.
(Novoje Vremja)
DÉL-AFRIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK

„A Dél-afrikai Köztársaság miniszterelnöke – az apartheid megrögzött híve –, új, belső ’rugalmasabb’ politika folytatását hirdette meg a világ többi részével, egyebek között fekete Afrika országaival. Ennek a ’metamorfózisnak’ az az alapja, hogy a dél-afrikai fajüldözők politikai és gazdasági terjeszkedésre törekednek kontinensükön, és a fejlődő országokat Dél-Afrika ipari termékeinek értékesítési piacává és olcsó munkaerőszállítókká akarják változtatni. Az Egyesült Államok külügyminisztériumának afrikai kérdésekkel foglalkozó tanácsadója, J. Palmer kijelentette: ’Mivel ennek az országnak a cselekedetei előmozdíthatják a nemzetközi és az emberi kapcsolatok javulását, mi természetesen üdvözöljük azokat’.”
(Za Rubezsom)

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése arról, hogy Dél-Afrika részt vehet a mexikói nyári játékokon, nemcsak a színes bőrű népek méltatlankodását váltotta ki, hanem mindazokét, akik a rasszizmust az emberi társadalmak egyik leggonoszabb elfajzásának tartják. Különösen rossz néven veszik a döntést attól az intézménytől, melynek kifejezett célja az „erkölcsi kvalitások” magasrendű szolgálata.
(Le Monde)
MENNYIT ÉR EGY VIETNAMI?

A dél-vietnami kormány becslése szerint vajmi keveset. A saigoni hatóságok ugyanis úgy határoztak, hogy a saigoni harcokban elesettek után 4000 piaszter (körülbelül 100 forint), kártérítést fizetnek ki a hátramaradt családtagoknak. Halott gyerekekért csak a fele összeg jár.
(Reuter)
ADATOK ALGÉRIÁRÓL

„Az algériai néptömegek szemében az izraeli agresszió áldozatául esett arab országok antiimperialista szolidaritása egybeolvadt a szocialista út megvédésével. Csakhogy mihelyt elült a harcias nyilatkozatok visszhangja, az algériaiaknak tapasztalniuk kellett, hogy a rezsim negatív tendenciái egyáltalán nem csökkentek… Az NSZK-ba irányuló kőolajszállítmányok egy percre sem szakadtak meg, holott Nyugat-Németország messzemenően támogatta Izraelt. A khartúmi értekezlet után haladéktalanul megindultak a Nagy-Britanniába irányuló gázszállítások is… Bár az NSZK-val hivatalosan szakítottak, az algériai–nyugatnémet kereskedelem sohasem virágzott annyira, mint 1967 első felében: ebben az időszakban 1966 első feléhez képest a nyugatnémet export 67 százalékkal nőtt. Ugyanakkor az EAK-ba irányuló nyugatnémet export 43 százalékkal csökkent, az Irakba irányuló 32,8 százalékkal.”
(Henri Alleg a Démocratie Nouvelle-ben)
FAJVÉDELEM ÉS POLITIKAI MORÁL

Az angol parlament törvényt hozott a Kenyából kényszerűen kivándorló ázsiaiak Angliába vándorlása ellen, jóllehet azoknak brit útlevelük van. „Ezzel a Wilson-kormány hitele újabb súlyos csorbát szenvedett. A munkáspárt a gyors demoralizálódás állapotában van, és egyes vezető képviselői úgy vélik, hogy a munkáspárt elveinek megmentése végett jobb lenne, ha a párt inkább ellenzékbe vonulna, semmint hogy a hatalomhoz ragaszkodva úgyszólván nap mint nap a saját elveibe ütköző döntéseket hozzon.”
(Neue Zürcher Zeitung)
A LEGMEGBÍZHATATLANABB ÁZSIAI

U Thant, az ENSZ főtitkára nincs valami nagy becsben Amerika diplomáciai köreiben. Legutóbbi körútja után, mely a vietnami béke ügyének egyengetésére szolgált, az egyik diplomata epésen jegyezte meg: „Semmi kétség, U Thant mind közül a legmegbízhatatlanabb ázsiai.”
(US News and World Report)


  Támogatóink:
Magyar Narancs
Egyenlitő Blog
Filmklub
Szabad Sajtó Alapítvány
Politikatörténeti Intézet
Politikatörténeti Alapítvány
Egyenlitő 2008/2. szám
Múltunk 2007/4. szám
 Oldaltérkép  Kapcsolat  Hírlevél   Látogatóink száma: Politikatörténeti Intézet
   


 Oldaltérkép  Kapcsolat Politikatörténeti Intézet