1968ev.hu polhist.hu napvilagkiado.hu multunk.hu egyenlito.eu
Főoldal
1968-ról bevezető  
Rendezvények  
Nyári szabadegyetem  
Kronológia  
Hír tükör  
Budapest 1968  
Idézetek  
Fotók  
Filmek  
Zene  
Dokumentumok  
Vetélkedő  
Linkek  

Hír tükörHírek száma összesen: 316 db  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]
 <<< Előző hét  1968 év 18. hete    Következő hét >>>
„AKÁRMIKOR, AKÁRHOL…”

„Genftől New Delhi-ig, Rangoon-on és Párizson át nem ritkák a városok, melyeknek nevei a jelenlegi konfliktusban a semlegesség és elnemkötelezettség szinonimái. Ezenfelül pedig, nem mondta-e Johnson elnök, hogy »akárhová« elmegy tárgyalni? Mindenki tudja, hogy a tárgyalások soká fognak tartani s hogy lényeges kérdésekben buktatókba ütköznek majd; eggyel több ok rá, hogy ne engedjék, hogy jelentéktelen részletkérdésekben botoljanak meg. Franciaország kétségtelenül boldog lenne, ha valamelyik városát választanák a tárgyalások színhelyéül… és talán segíteni is tudna a nehéz pillanatokban a tárgyalófeleknek. Nem ezzel akarunk hivalkodni. De kezdjenek tárgyalni – akárhol.”
(A gaulleisták vezető hetilapjából, a Nation-ból)
BONN KESERŰ VALÓSÁGA

„Az, amit ’Bonn’-nak neveznek, e napok demonstrációinak károsultja és szenvedő alanya. Bizonyára: nem kizárólag Bonn. De a gond és kétség, a csúfolkodás és a gúny is, minden lehetséges oldalról feléje árad. A szövetségi kormány és a Bundestag, a párt vezetősége és a szövetségi kormány minden intézménye még keservesen fogja megérezni a következményeket. Különösen a nagy koalíció tekintélye szenvedett példa nélküli bizalmi károsodást. Kinn és benn egyaránt. Aki ezt Bonnban nem akarja tudomásul venni, aki ott le akarja tagadni a keserű valóságot, aki nagy bőbeszédűséggel nevetséges kifogásokat hajtogat, az vagy nem tudja, mit beszél, vagy nyúlszívűen hazudik saját magának.”
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)
A VÉRES ERŐSZAK ELLEN

A nyugatnémet tudományos élet tizennégy kiemelkedő személyisége nyilatkozatban tiltakozott a szövetségi kormánynak a baloldali mozgalmak elleni terrorizmusa miatt. A nyilatkozat aláírói között olyan világhírességek vannak, mint Theodor Adorno, Heinrich Böll, Walter Jens, Eugen Kogon, Golo Mann. Részlet a nyilatkozatból: „Egy éven belül másodszor érte véres erőszak a diákokat. Bármily elszigeteltnek tűnnek a Rudi Dutschke elleni merénylet okai, azok leleplezik a társadalmunkban uralkodó állapotokat. A félelem; a készség hiánya arra, hogy a diákellenzék érveit komolyan vegyék, olyan légkört teremt, amelyben egy kisebbség célzatos megrágalmazása szükségszerűen váltja ki az ellene irányuló erőszakot.”
(Die Zeit)
A GÖRÖG JUNTA ÉVFORDULÓJA

„Görögország katonai urai mind több alkalommal, mind többet árulnak el az ország állapotairól, mint amennyi szándékukban állana. A junta most azt állítja, hogy Papandreu és Kanellopulosz volt miniszterelnököket azért helyezték háziőrizetbe, mert ’a közelmúltban folytatott politikai tevékenységük veszélyeztetheti a rendet és közbiztonságot’. Leleplező erejű tény, hogy a puccsuk után egy évvel az uralkodó ezredesek még mindig szükségesnek tartják, hogy elhallgattassák a görög közvélemény széles spektrumát képviselő két legnagyobb párt vezetőit… Ezek a letartóztatások nemcsak a puccs évfordulójával esnek egybe, hanem a nyugtalanság, és ellenállás növekvő tüneteivel.”
(New York Times)
HÍREK KÍNÁRÓL

„A mai Kínában nagy létszámú tőkés-réteg virágzik. Bár vállalataikat 1956-ban állami ellenőrzés alá helyezték, nem sajátították ki azokat. A tőkések számára biztosították az alaptőke évi 5 százalékát kitevő ’jutalékot’. Akkor bejelentették, hogy ezt a pénzt csupán hét éven át folyósítják – vagyis 1962-ig –, ám a jutalék mind a mai napig létezik. A maoista Kínában a burzsoáziának manapság nincs oka sajnálni a régi időket. Ez a burzsoázia most új, kedvező fordulatokra vár. Kellemes előérzeteiket a ’kulturális forradalom’ váltotta ki. Egymillió-kétszázezer tőkés a legnagyobb örömmel szemléli, hogyan dúlják szét a maoisták a kommunista pártszervezeteket, oszlatják fel az igazgatási szerveket, tartóztatják le és irtják ki a régi pártkádereket, szakszervezeti aktivistákat…”
(APN, Moszkva)

„Az amerikai Kína-szakértők adatai szerint Kína bruttó külkereskedelmi forgalma 1966-ban 4,41 milliárd dollár volt. Ezzel 11 százalékkal túlszárnyalta az 1965. évi külkereskedelem volumenét. A szocialista országokkal folytatott kereskedelem jelentéktelen módon, míg a Japánnal, Hongkonggal, az NSZK-val és Angliával lebonyolított kereskedelem igen gyorsan emelkedett. A Japánba, Kanadába, Franciaországba, az NSZK-ba, Angliába, Olaszországba és Hongkongba irányuló kínai export az 1965. évi 880 millió dollárral szemben 1,1 milliárd dollárra rúgott. Az említett országokból származó behozatal az 1965. évi 600 millió dollárról 825 millió dollárra emelkedett. A Japánnal lebonyolított kereskedelem 470 millió dollárról 621 millió dollárra, vagyis 32 százalékkal nőtt. A Hongkonggal lebonyolított kereskedelem elérte a 480 millió dollárt (18 százalékos emelkedés), az NSZK-val lebonyolított kereskedelem meghaladta a 200 millió dollárt (szemben az 1965. évi 152 millió dollárral)."
(Azija i Afrika Szivodnya)


  Támogatóink:
Magyar Narancs
Egyenlitő Blog
Filmklub
Szabad Sajtó Alapítvány
Politikatörténeti Intézet
Politikatörténeti Alapítvány
Egyenlitő 2008/2. szám
Múltunk 2007/4. szám
 Oldaltérkép  Kapcsolat  Hírlevél   Látogatóink száma: Politikatörténeti Intézet
   


 Oldaltérkép  Kapcsolat Politikatörténeti Intézet