1968ev.hu polhist.hu napvilagkiado.hu multunk.hu egyenlito.eu
Főoldal
1968-ról bevezető  
Rendezvények  
Nyári szabadegyetem  
Kronológia  
Hír tükör  
Budapest 1968  
Idézetek  
Fotók  
Filmek  
Zene  
Dokumentumok  
Vetélkedő  
Linkek  

Kronológia

Keresés a kronológiában  


Hírek száma összesen: 2852 db  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [1969 1. hét]
 <<< Előző hét    Következő hét >>>
1968-06-10 (Hétfő)
A milánói egyetem bölcsészhallgatói visszafoglalták a rektori hivatalt, ahonnan előzőleg a rendőrség kiűzte őket. Ok: az egyetem vezetése nem teljesítette követelésüket, nem mondatta le a rektort.
Ország:  Olaszország  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Giuseppe Saragat államfő Mariano Rumor kereszténydemokrata pártvezért bízza meg kormányalakítással.
Két nappal később, 12-én Rumor visszaadta a kormányalakítási megbízását, mivel nem sikerült az egyesült szocialistákat is magába foglaló középbal koalíciót létrehoznia.
Ország:  Olaszország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
A bajor mérnökhallgatók határozatlan időre sztrájkba lépnek, bojkottálják a vizsgákat, követelik az egyetemi rendszer reformját, majd megszállják az egyetemi városok többségében az oktatási intézmények épületeit.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Az ENSZ-közgyűlés politikai bizottsága 92 szavazattal 4 ellenében (Albánia, Kuba, Tanzánia, Zambia), 22 tartózkodással jóváhagyta azt a határozattervezetet, amely felszólítja a tagországokat, hogy mielőbb csatlakozzanak az atomsorompó-szerszerződéshez.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Willy Brandt nyugatnémet külügyminiszter háromnapos hivatalos látogatásra érkezik Bécsbe. Megbeszélést folytat Josef Klaus kancellárral és Kurt Waldheim külügyminiszterrel az európai integráció és a keleti politika kérdéseiről.
Ország:  Ausztria  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Ludvik Svoboda köztársasági elnök Brnóban, a Zapotocky katonai akadémián mondott beszédében kiemelte: „az ország függetlenségének záloga a Szovjetunióval kötött szilárd és megbonthatatlan szövetség”.
A brnói gépgyárban tartott gyűlésen Svoboda elnök az ország föderatív átszervezésével kapcsolatos kérdésekről beszélt.
Ország:  Csehszlovákia  |  Szovjetunió  |     |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-06-10 (Hétfő)
Józef Cyrankiewicz lengyel miniszterelnök Hilmar Baunsgaard dán miniszterelnök meghívására Dániába érkezik. Megbeszélést folytat a kormány tagjaival az európai biztonság problémáiról és a két országot érintő kérdésekről.
Ország:  Dánia  |  Lengyelország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Megkezdődött a 13 napos francia választási kampány.
A Francia Kommunista Párt (FKP) választási nagygyűlést tartott Párizsban a versaillesi kapu közelében. Waldek Rochet főtitkár beszédében kijelentette: a valóban demokratikus rendszer megteremtésének lehetősége, hogy egyesítsünk minden munkást és minden demokratikus erőt. 11-én Rochet beszélt a rádióban és televízióban is:
1/ a demokratikus pártok megegyezésének alapján kell biztosítani a kormány szilárdságát;
2/ meg kell teremteni az ország sajátosságának megfelelő, szocializmushoz vezető francia út lehetőségét.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika - választás  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Megkezdődött az NDK népi kamarájának (két napra tervezett) 9. ülésszaka. Willi Stoph miniszterelnök referátumában az ország politikai és gazdasági eredményeit ismertette.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Velencében megnyílt a 15. reklámfilm-fesztivál, ahol 29 ország 1500 alkotását mutatják be. A Szovjetunió első ízben vesz részt reklámfilm-fesztiválon.
Ország:  Olaszország  |  Szovjetunió  |     |  Téma:  kultúra - film  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Horn Dezső közlekedési- és postaügyi miniszter első helyettesének vezetésével küldöttség érkezett Bukarestbe a két országot érintő távközlési kérdések megbeszélése érdekében.
Ország:  Románia  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Moszkvában megkezdődött a Znanyije ismeretterjesztő társulat 5. kongresszusa. A 2 millió szovjet értelmiségi dolgozó képviselőin kívül vendégként jelen vannak a szocialista országok delegációi is.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Csehszlovák kormányküldöttség érkezett Moszkvába, hogy megvitassák az 1970-ig terjedő kölcsönös gazdasági kapcsolatok néhány nyitott kérdését és az 1970–75 közötti hosszú lejáratú gazdasági együttműködés kérdéseit.
Ország:  Szovjetunió  |  Csehszlovákia  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-06-10 (Hétfő)
Leningrádban bányaipari dúsítással foglalkozó nemzetközi tanácskozás kezdődött 50 ország részvételével.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  gazdaság  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-06-10 (Hétfő)
Moszkvába érkezett Budapesti Fővárosi Tanácsának küldöttsége, hogy megismerkedjék a szovjet főváros egészségügyi intézményeinek munkájával és egészségvédelmi rendszerével.
Ország:  Szovjetunió  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Ludwig Rosenberg, a nyugatnémet szakszervezeti szövetség elnökének vezetésével szakszervezeti küldöttség érkezett Moszkvába. A tárgyalásukról kiadott közlemény leszögezte: semmilyen erő nem akadályozhatja meg a két ország szakszervezeteinek együttműködését.
Ország:  Szovjetunió  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-10 (Hétfő)
Minszkben ötnapos tanácskozást kezdett a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának (KGST) az atomenergia békés felhasználásával foglalkozó állandó bizottsága (14. ülésszak). Téma: rakétatechnika, atomenergia, nukleáris műszer-gyártás, a sugárveszély elleni védekezés terén végzett kutatások. A tagországokon kívül Jugoszlávia és Kuba is képviselteti magát.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-06-11 (Kedd)
A francia hatóságok 30, többségében nyugatnémet diákot kitoloncoltak a francia belügyekbe való beavatkozás miatt.
A Gare de l’Est és a Gare du Nord vasúti pályaudvarok közelében összecsapásra kerül sor a fiatalok és a rendőrök között.
Ország:  Franciaország  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-06-11 (Kedd)
Lyndon Baines Johnson amerikai elnök elrendelte Edward Kennedy szenátor személyes védelmét.
Az Egyesült Államok képviselőházának jogügyi bizottsága elutasította Johnson elnök lőfegyverek eladását és forgalmazását korlátozó javaslatát.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-11 (Kedd)
Bécsben megkezdődött a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kormányzó tanácsának négynapos ülése.

37 ország részvételével megkezdődött Bécsben az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) fejlesztési programja igazgatótanácsának ülése. Napirenden: beszámolók a végzett munkáról és tervkészítés.
Ország:  Ausztria  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-11 (Kedd)
Prágában a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának (CSKP KB) elnökségi ülésén jóváhagyták a XIV. rendkívüli pártkongresszus előkészítésének tervét és végrehajtására Alexander Dubcek első titkár vezetésével bizottságot hoztak létre. Egy másik bizottságot Oldrich Cernik miniszterelnök vezetésével az új államjogi berendezkedés koncepciójának kialakításával bíztak meg.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-11 (Kedd)
Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter vezetésével agrárküldöttség érkezik Dániában, Peter Larsen földművelésügyi miniszter meghívására.
Ország:  Dánia  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-06-11 (Kedd)
Bonnban véget értek az NSZK és az USA tárgyalásai a Nyugat-Németországban állomásozó amerikai csapatok ellátási költségeihez való nyugatnémet hozzájárulásról. A megállapodás értelmében az NSZK évi 2,8 milliárd márka valutáris kompenzációt fizet Amerikának (az USA által eredetileg követelt 3,5 milliárd helyett).
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  USA  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-11 (Kedd)
Ülést tartott az MSZMP Politikai Bizottsága. Főbb napirendek:
1. A külpolitika időszerű kérdései.
2. A csehszlovákiai események.
3. A Szovjetunióba utazó párt- és kormányküldöttség összetétele, tárgyalási tematikája.
4. Az új magyar-román barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés megkötésének előkészítése.
5. Az 1969-70. évi beruházási előirányzatok.
6. A szocialista és a tőkés országokból való hosszú lejáratú hitelek igénybevételének lehetősége.
7. Az 1918-19-es forradalmak, a Komminsták Magyarországi Pártja (KMP) megalakulásának megünneplése.
8. A vezetők 1968. harmadik negyedévi látogatási terve.
9. A KB soron következő ülésének előkészítése.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  belpolitika - MSZMP  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
Az ENSZ-közgyűlés plenáris ülésén jóváhagyta az atomsorompó-szerződést.
15-én VI. Pál pápa örömmel üdvözölte az atomsorompó-szerződést elfogadó ENSZ-határozatot.
Ország:  USA  |  Vatikán  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
Életbe léptek a Német Demokratikus Köztársaságnak (NDK) a Nyugat-Berlin és a Német Szövetségi Köztársaság közötti átmenő forgalmat korlátozó rendelkezései.
A nyugatnémet kormány felvette a kapcsolatot Anglia, Amerika és Franciaország szakértőivel, hogy közösen alakítsák ki a válasz-reakciót az NDK intézkedésre.
Washingtonban, Londonban és Párizsban azonos tartalmú nyilatkozatot hoztak nyilvánosságra, amelyben elfogadhatatlannak ítélik a keletnémet rendelkezést. 15-én a szovjet kormánynál is tiltakoztak a „szövetséges nagyhatalmak” (USA, Nagy-Britannia, Franciaország) az NDK intézkedései miatt, amelyek az NSZK utas- és áruforgalmának korlátozására vonatkoznak.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Szovjetunió  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
A francia szakszervezetek felhívására egyórás országos sztrájkkal tiltakoztak a Peugeot autógyár munkásaival szemben alkalmazott brutális rendőri intézkedések miatt.
Az újabb diáktüntetésekkel szemben a rendőrök új taktikát alkalmaztak, a demonstráció megkezdése előtt a helyszínre vonultak és elkezdték „begyűjteni” a diákokat. E művelet eredménye: 1500 tüntető előállítása, 44 letartóztatása.
A minisztertanács a választási kampány idejére minden tüntetést betiltott, ugyanakkor betiltottnak nyilvánított minden ultrabaloldalinak minősített ifjúsági szervezetet.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |  belpolitika - diákmozgalom  |  belpolitika - választás
1968-06-12 (Szerda)
Véget ért a 127 napja tartó belga kormányválság, mivel az ellenzékben Szocialista Párt végül hajlandó volt koalícióra lépni a Keresztényszocialista Párttal. A miniszterelnök a keresztényszocialista Gaston Eyskens lett.
Ország:  Belgium  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
Washingtonban, a Capitolium előtt tüntetett a szegények menetének több száz főnyi, nőkből álló csoportja azon törvényjavaslat ellen, amely szerint június 16-tól tilos lenne a Lincoln emlékmű közelében tüntetni.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  belpolitika - tömegmozgalom  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
A párizsi vietnami–amerikai előzetes megbeszélések 8. ülésén nincs változás a felek álláspontjában. Első alkalommal vett részt a tanácskozáson Le Duc Tho, a VDK küldöttségének különtudósítója.
Ország:  Franciaország  |  USA  |  Vietnam  |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
A gdanski Lenin hajógyárban vízrebocsátották a szovjet megrendelésre készült Kun Béláról elnevezett 12500 tonnás teherhajót.
Ország:  Lengyelország  |  Szovjetunió  |  Magyarország  |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
A karlsruhei bíróság perújrafelvételt rendelt el Otto Hunsche és Hermann Krumey volt SS-tisztek (Adolf Eichmann, a náci Gestapo zsidóügyi osztálya volt vezetőjének közvetlen munkatársai) ügyében.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
Föld körüli pályára bocsátották a Kozmosz 225. és 226. mesterséges holdakat.
Ország:  Szovjetunió  |     |     |  Téma:  tudomány - űrkutatás  |     |  
1968-06-12 (Szerda)
Ülést tartott a Minisztertanács. Főbb napirendek:
Magyar párt- és kormányküldöttség utazása a Szovjetunióba (3196/1968. sz. határozat)
Péter János tájékoztatója a csehszlovák párt- és kormányküldöttség programjáról
Az 1969/1970. évi beruházásokról (3197/1968. sz. határozat)
A beruházási hitelek igénybevételének lehetőségéről a szocialista és tőkés országokban (3214/1968. sz. határozat)
Válasz a szovjet kormány levelére a számítástechnikai együttműködés tárgyában (3198/1968. sz. határozat)
Országos Ösztöndíj Tanács létesítése (2017/1968. (VI. 16.) sz. határozat)
Magyar állampolgárok külföldi tanulmányainak szabályozása (1021/1968. (VI. 19.) sz. határozat)
A vetőmagvak és egyéb növényi szaporítóanyagokról (1968. évi 22. tvr. 1021/1969. (VII. 4.) sz. határozat)
Az új növényi és állatfajtők állami minősítéséről (21/1968. (VI. 21.) sz. rendelet)
Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája II. ülésszakén hozott határoztok alapján levonandó főbb gazdasági következtetések
Külügyminiszter-helyettesi felmentés és kinevezés, nagyköveti felmentés és kinevezés (3216/1968. sz. határozat, MK 51.)
Magyar nagykövet akkreditálása az Amerikai Egyesült Államokba (3199/1968. sz. határozat)
A Duna-bizottsági magyar képviselő felmentése, felhatalmazás új képviselő kijelölésére (3200/1968. sz. határozat)
Nagyköveti felmentés, kinevezés (3201/1968. sz. határozat)
Péter János jelentése az indiai köztársasági elnök magyarországi látogatásáról
Péter János jelentése a Felső-Volta külügyminiszterének látogatásáról
A magyar-olasz közúti személy- és árufuvarozási megállapodás jóváhagyása (3202/1968. sz. határozat)
Halász János belkereskedelmi miniszterhelyettes felmentése (MK. 53.)
Változások a Pénzügyminisztérium vezetésében (MK. 53.)
Apró Antal javaslata Szita János miniszterhelyettessé történő kinevezésére (MK, 49.)
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Összecsapás a Sorbonne-on a diákok és a beszivárgott „catangaiak” (volt idegenlégiósokból és újfasisztákból szerveződött, 30 fős fegyveres csoport) között. Rendőrségi beavatkozás során a catangaiak távoztak, 14-én hajnalban az Odeon színház épületét foglalták el, a rendőrök a nap folyamán onnan is kiűzték őket.
14-én a francia rendőrség közölte: elfogták a „catangaiak” vezetőjét és négy társát.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
A Literarny Listy, a Csehszlovák Írószövetség lapjában „ismét egy évforduló” címmel Nagy Imrét méltató cikk jelenik meg – kivégzésének 10. évfordulója alkalmából.
(A magyarországi válasz a Népszabadság június 27-i számában olvasható: „Azoknak, akik nem tanultak” címmel, amelyben Gosztonyi János, a lap főszerkesztője élesen bírálja a csehszlovák lapot.)
Ország:  Csehszlovákia  |  Magyarország  |     |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-06-13 (Csütörtök)
A Cape Kennedy rakétakísérleti telepről nyolc hírközlő holdat lőttek fel az űrbe. Feladatuk: jelek továbbítása a dél-vietnami hadszíntérről a Pentagonnak.
Ország:  USA  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Belgrádban megkezdte háromnapos tanácskozását Marco Nikezic jugoszláv külügyminiszter és Willy Brandt nyugatnémet külügyminiszter az időszerű nemzetközi kérdésekről, a két német állam problémájáról.
Ország:  Jugoszlávia  |  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Mahmud Riad, az Egyesült Arab Köztársaság külügyminisztere hivatalos látogatásra Varsóba érkezett.
Ország:  Lengyelország  |  Közel-Kelet  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
A Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) tudományos és műszaki kutatásokat koordináló állandó bizottsága Gdansban megkezdte 7 napos ülésszakát 90 szakember részvételével.
Ország:  Lengyelország  |     |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Megnyílt a makkleebergi mezőgazdasági kiállítás.
Mintegy 3000 küldött részvételével Lipcsében megkezdte munkáját a paraszt-kongresszus.
Ország:  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |     |     |  Téma:  gazdaság  |  belpolitika  |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Kurt Georg Kiesinger nyugatnémet kancellár amerikai repülőgépen érkezik Nyugat–Berlinbe. Nyilatkozatában törvénytelennek minősíti az NDK utazást korlátozó intézkedéseit.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  NDK-Német Demokratikus Köztársaság  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Gabos Gábor zongoraművész Nyugat-Németországban megkezdte kéthetes vendégszereplését.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra - zene  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Dobozy Imre, a Magyar Írószövetség főtitkára Moszkvában tárgyal a két ország közötti irodalmi és könyvkiadási kapcsolatok fejlesztéséről.
Ország:  Szovjetunió  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  kultúra  |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Urho Kekkonen finn köztársasági elnök kéthetes üdülésre a Szovjetunióba érkezett.
Ország:  Szovjetunió  |  Finnország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-13 (Csütörtök)
Bemutatták Bácskai Lauró István krimijét Hamis Izabella címmel. A főbb szerepekben: Ruttkay Éva, Pécsi Sándor, Kovács Kati.
Ország:  Magyarország  |     |     |  Téma:  kultúra - film  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
A nyugatnémet szövetségi tanács második olvasatban jóváhagyja a szükségállapot-törvényt.
Ország:  NSZK-Német Szövetségi Köztársaság  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Dean Rusk amerikai külügyminiszter és Vaszilij Kuznyecov, a szovjet külügyminiszter első helyettese New Yorkban a vietnami háborúról és az NDK átmenő forgalmat korlátozó rendelkezéséről tanácskozott.
Ország:  USA  |  Szovjetunió  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam  |  
1968-06-14 (Péntek)
Eisenstadtban megalakították az Osztrák–Magyar Kulturális Egyesület burgerlandi tartományi szervezetét.
Ország:  Ausztria  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Georges Bidault egykori francia miniszterelnök bejelentette: „Mozgalom a szabadságért és igazságért” elnevezéssel szervezetet alapít, amely nyitott lesz mindenki számára, aki nem gaulle-ista és nem kommunista.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika - választás  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Eltűnt a Párizsból Rijekába tartó vonatról több Picasso-festmény.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  kultúra  |  társadalmi kérdések  |  
1968-06-14 (Péntek)
Belgrádban nyilvánosságra hozták a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének (JKSZ) új irányelveit.
Ország:  Jugoszlávia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Fogadás a varsói Magyar Intézetben az első magyar–lengyel barátsági és együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződés aláírásának 20. évfordulója tiszteletére.
Ország:  Lengyelország  |  Magyarország  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Londonban, a közgazdasági főiskolán megalakul a Forradalmi Szocialista Diákszövetség. Célja: a munkásosztály hatalmának kivívása, a nemzeti felszabadító mozgalmak támogatása, a fajgyűlölet elleni harc.
Ország:  Nagy-Britannia  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Nápolyban elhunyt Salvatore Quasimodo Nobel-díjas költő.
Ország:  Olaszország  |     |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Moszkvában megállapodás született a Lubomir Strougal csehszlovák miniszterelnök-helyettes, a népgazdasági tanács elnöke vezette kormányküldöttség és Nyikolaj Bajbakov szovjet miniszterelnök-helyettes, az állami tervbizottság elnöke között. Eszerint 1970-től a Szovjetunió növeli a Csehszlovákiának szállítandó földgáz mennyiségét, Csehszlovákia gázvezeték-csöveket szállít cserébe. Összehangolták az 1971–1975 évekre szóló gazdasági terveket is.
Ország:  Szovjetunió  |  Csehszlovákia  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-06-14 (Péntek)
Josef Smrkovsky, a június 6. óta Moszkvában tartózkodó csehszlovák nemzetgyűlési küldöttség vezetője kijelentette: tudjuk, hogy aggodalmat keltenek az országaink szembeállítását célzó próbálkozások, de tudjuk, hogy ez csak kis csoportok kísérlete. A küldöttséget Leonyid Brezsnyev is fogadta.

A Szovjetunióból hazatérő Smrkovsky, a nemzetgyűlés elnöke, a prágai üzemek dolgozóinak nagygyűlésén elmondta: szovjet barátaink meggyőződése, hogy lebecsüljük a negatív jelenségeket. Ő válaszként kifejtette: fel tudjuk számolni a negatív jelenségeket, de ez nem jelent adminisztratív beavatkozást a szólás- és sajtószabadság fékezésére.
Ország:  Csehszlovákia  |  Szovjetunió  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  belpolitika  |  
1968-06-14 (Péntek)
Megkezdődött Väterasban a háromnapos kötött fogású birkózó Európa-bajnokság. Kozma István nehézsúlyban és Varga János légsúlyban ezüst érmet szerzett, Kiss Ferenc félnehézsúlyban megvédte EB-címét.
Ország:  Finnország  |  Magyarország  |     |  Téma:  sport  |     |  
1968-06-14 (Péntek)
Alexander Dubcek vezetésével legmagasabb szintű Csehszlovák párt- és kormányküldöttség látogatott Budapestre. A barátsági nagygyűlésre az Építők Székházában került sor, amit a rádió és a televízió élőben közvetített. Aláírták a két ország újabb húsz évre szóló barátsági, együttműködési és segítségnyújtási szerződését.
Ország:  Magyarország  |  Csehszlovákia  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  
1968-06-15 (Szombat)
Kétnapos tanácskozás kezdődik Genfben a szívátültetés problémáiról. Résztvevők: a nemzetközi orvostudományi szervezetek tanácsa, továbbá szívgyógyászok, sebészek, immunológusok, valamint az UNESCO képviselői.
Ország:  Svájc  |     |     |  Téma:  tudomány  |     |  
1968-06-15 (Szombat)
Gazdasági tárgyalások kezdődtek Prágában a csehszlovák és a vietnami kormány tagjai között. Napirenden az 1969-es évre szóló gazdasági együttműködés programja.
Ország:  Csehszlovákia  |  Vietnam  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |  gazdaság  |  
1968-06-15 (Szombat)
A csehszlovák Nemzeti Front tanácsának nyilatkozata: valamennyi társadalmi szervezetnek és a lakosság összes nemzetiségi és korcsoportjának részt kell vennie a hatalom gyakorlásában.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-15 (Szombat)
Megnyitották Prága új, világszínvonalon álló nemzetközi repülőterét, amit évente 4 millió utas vehet igénybe.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  gazdaság  |     |  
1968-06-15 (Szombat)
Karlovy Vary-ban, az „Alkotói szabadság és a mai filmművészet” címen rendezett filmfesztiválon a fődíjat nem adták ki. Sándor Pál filmje (Bohóc a falon) a zsűri különdíját kapta.
Ország:  Csehszlovákia  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra - film  |     |  
1968-06-15 (Szombat)
Megkezdődik a finn Centrumpárt kétnapos kongresszusa Tamperében. Új programja kiemelte: az ország külpolitikai helyzete szilárd, de tovább kell fejleszteni az együttműködést a Szovjetunióval. Észak-Európát atommentes övezetté kell változtatni. A kongresszus elítélte az Egyesült Államok vietnami politikáját.
Ország:  Finnország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok - Vietnam  |  
1968-06-15 (Szombat)
Charles de Gaulle francia elnök megkegyelmezett Rauol Salan volt tábornoknak, az 1961. évi algériai puccs egyik vezetőjének és 58 másik elítéltnek.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-15 (Szombat)
A varsói körzeti katonai bíróság halálra ítéli Adam Henryk Kaczmarzykot, a 28 éves lengyel származású brit felderítő szolgálat ügynökét.
Ország:  Lengyelország  |  Nagy-Britannia  |     |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-06-15 (Szombat)
Véget ért a parlament kétnapos vitaülése, amelyen az ország NATO-tagságának kérdésével foglalkoztak. Szótöbbséggel a kormány álláspontját fogadták el: Norvégia továbbra is tagja marad a NATO-nak.
A hónap során az Észak-Norvégiában folyó NATO-hadgyakorlat közben lezuhant egy norvég hadirepülőgép, zátonyra futott egy norvég ágyúnaszád és 10 olasz katona súlyos sérülést szenvedett.
Ország:  Norvégia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |  nemzetközi kapcsolatok  |  
1968-06-16 (Vasárnap)
A Sorbonne-t megszállva tartó mintegy 500 diák a rendőrség és az egyetem vezetőségének képviselőivel folytatott többórás megbeszélés után elhagyta az egyetem épületét. Viszont az egyetem környékén tüntető 5000 diák súlyos konfliktusba keveredett a rendőrséggel, közülük többen súlyosan megsérültek.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-06-16 (Vasárnap)
A Ruidé Pravo interjúja Alexander Dubcekkel, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának (CSKP KB) első titkárával az új magyar–csehszlovák barátsági szerződésről. Dubcek kijelentette: a gazdasági élet reformjában a magyarok állnak legközelebb hozzánk.
Ország:  Csehszlovákia  |     |     |  Téma:  belpolitika  |     |  
1968-06-16 (Vasárnap)
Georges Pompidou francia miniszterelnök választási beszédében hangsúlyozta: a kormány cselekvőképességéhez „széles alapon nyugvó többségre van szükség”.
Ország:  Franciaország  |     |     |  Téma:  belpolitika - választás  |     |  
1968-06-16 (Vasárnap)
Az Eszék melletti Laskón megnyílik Kass János grafikusművész kiállítása Madách Imre Az ember tragédiája és a Mózes című műveihez készített illusztrációkból.
Ország:  Jugoszlávia  |  Magyarország  |     |  Téma:  kultúra  |     |  
1968-06-16 (Vasárnap)
A BOAC brit légitársaság pilótái béremelést követelve sztrájkba léptek. (47 óriás gépből 36 vesztegel).
Ország:  Nagy-Britannia  |     |     |  Téma:  belpolitika - tömegmozgalom  |     |  
1968-06-16 (Vasárnap)
Diák-tanácskozás Cambridge-ben: elítélik a szélsőséges megnyilatkozásokat, de szorgalmazni fogják a diákok jogos követeléseinek teljesítését.
Ország:  Nagy-Britannia  |     |     |  Téma:  belpolitika - diákmozgalom  |     |  
1968-06-16 (Vasárnap)
Frantisek Rehak csehszlovák közlekedésügyi miniszter vezetésével kormányküldöttség érkezett Moszkvába, hogy megállapodást írjanak alá a vasúti határforgalomról.
Ország:  Csehszlovákia  |  Szovjetunió  |     |  Téma:  nemzetközi kapcsolatok  |     |  


  Támogatóink:
Magyar Narancs
Egyenlitő Blog
Filmklub
Szabad Sajtó Alapítvány
Politikatörténeti Intézet
Politikatörténeti Alapítvány
Egyenlitő 2008/2. szám
Múltunk 2007/4. szám
 Oldaltérkép  Kapcsolat  Hírlevél   Látogatóink száma: Politikatörténeti Intézet
   


 Oldaltérkép  Kapcsolat Politikatörténeti Intézet