· KÖZTÁRSASÁG · A KÖZTÁRSASÁGOK VILÁGTÖRTÉNELME
Ókor Középkor Koraújkor Újkor Jelenkor


Athén Periklész korában (angol nyelvű)

Korinthosz története (angol nyelvű)

A Marczali-féle nagy képes világtörténet (Magyar Elektronikus Könyvtár):

a) A korai görög történelem ; b) Az athéni demokrácia

Athén története (érettségi tétel)


J. R. Patterson: Politikai élet az ókori Rómában (könyvismertető, Klio)

A Római Köztársaság fórumának térképe

A Római Köztársaság hírességeinek és tisztviselőinek feliratai

A Római Köztársaság válsága (érettségi tétel)