· KÖZTÁRSASÁG · A KÖZTÁRSASÁGOK VILÁGTÖRTÉNELME
Ókor Középkor Koraújkor Újkor Jelenkor


Wiener György: Az európai köztársaságok létrejöttének történelmi feltételei a 19-20. században