· KÖZTÁRSASÁG · A KÖZTÁRSASÁGI ESZME TÖRTÉNETE MAGYARORSZÁGON
Pölöskei Ferenc: A köztársasági eszme története Magyarországon


Bevezetés

I. A köztársasági eszme történetisége


A köztársasági eszme első jelentkezése a magyar politika gondolkodásban (Hajdu Lajos)II. A magyar jakobinus mozgalom


III. A hatalommegosztás eszméje és a szabadságjogok a XIX. század első felében

IV. A jogállamiság a XIX. század második felében

V. A köztársasági eszme az 1910-es évek első felében

VI. A polgári demokratikus kormányzat (1918-1919)

VII. Az államforma és a köztársasági eszme (1914-1944)

VIII. A köztársaság ügye 1944 után


Magyar szabadkőművesség és a republikanizmus (Berényi Zsuzsanna Ágnes)