A csepp – megjelent a TEM könyvsorozat legújabb kötete

Megjelent Éber Márk Áron legújabb kötete, A csepp. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezete címmel a Napvilág Kiadónál, a PTI TEM sorozatában.

A könyv a félperifériás magyar társadalom osztályszerkezetét egy olyan csepphez hasonlítja, amely az elmúlt négy évtizedben mindinkább széthúzódott. Egyaránt nőtt a távolság a felül és az alul levők, az uralkodó és az alávetett helyzetűek, a tőkések és a munkások között. Vajon mi okozza az egyenlőtlenségek növekedését, az élethelyzetek eltávolodását, a társadalmi felemelkedés és lecsúszás esélyének alacsony szintjét? A kötet válaszai szerint egyfelől a globális kapitalizmus, a tőkés világrendszer dinamikája, másfelől a magyar államot elfoglaló osztályok és osztályfrakciók politikája. A magyar társadalom osztályszerkezete csepp a kapitalista világrendszer tengerében.

Egyetlen apró alkotóelemként sűrítve foglalja magába az egész valamennyi feszítő ellentmondását.

A könyv célja, hogy közelebb vigyen a változáshoz. A félperifériás magyar társadalom osztályszerkezetének feltérképezésével átalakításának ügyét kívánja előremozdítani. Azért akarja működését feltárni, hogy egyesült erővel, közösen változtathassuk meg.

A kötet részletes tartalomjegyzéke, valamint bevezetője itt olvasható.

A Társadalomelméleti Műhely köteteiről itt lehet bővebben olvasni és megrendelhetők a Napvilág Kiadó oldalán.