Érdekegyeztetés 1949–1956

 
A dokumentumegyüttes letölthető innen:

 
A dokumentumegyüttes tartalomjegyzéke:

 
1949. február 22.    A SZOT II. teljes ülésének határozatai
1950. július 21.    Szindikalista jelenségek a szakszervezeti mozgalomban
1950. július 24.    A Politikai Bizottság határozata a szakszervezeti munka egyes kérdéseiről
1950. szeptember 23.    A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 240/1950. számú rendelete a munkavédelemről
1950. szeptember 23.    A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1950. évi 36. számú törvényerejű rendelete az állami társadalombiztosítás szervezetéről
1950. október 6.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének határozata az üzemi munkavédelmi bizottság működéséről
1950. október 6.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének határozata a Társadalombiztosítási Bizottságok működéséről
1950. október 6.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének határozata a Társadalombiztosítási Tanácsok működéséről
1950. október 6.    Tájékoztató az alapbéremeléssel és a normarendezéssel kapcsolatos kérdésekről (A szakszervezeti és üzemi aktívaértekezletek előadói számára)
1951. január 31.    1951. évi 7. számú törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyve
1951. május 3.    A SZOT Elnökségének javaslata a Magyar Népköztársaság minisztertanácsához üzemi kollektív szerződések kötésére
1953. július 24.    Határozattervezet a Szakszervezetek Országos Tanácsa II. teljes ülésére a szakszervezetek feladatairól a politikai változások feltételei között
1953. július 25.    A Szakszervezetei Országos Tanácsa II. teljes ülésének határozata
1953. július 28.    Kisfaludi Ervin, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkabérosztálya alosztályvezetőjének előterjesztése az Elnökséghez a szakszervezetek jogainak a Munka Törvénykönyvébe való beiktatása tárgyában
1953. július 29.    Kovács Dénesnek, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Munkásellátási Alosztálya vezetőjének előterjesztése az elnökséghez a szakszervezetek feladatairól a dolgozók jólétéről való gondoskodásban
1953. augusztus 26.    Az MDP Politikai Bizottság határozata a SZOT javaslata alapján a Munka Törvénykönyvének módosításáról
1953. november 4.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Titkárságának jelentése az elnökséghez a szakszervezetek tevékenységéről a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége júniusi határozata után
1953. november 6.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Titkárságának jelentése
1953. november 28.    1953. évi 25. számú törvényerejű rendelet a Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről.
1953. december    Beckl Sándor cikke a Munka Törvénykönyvének módosításáról
1953. december 10.    A Politikai Bizottság határozata a SZOT III. teljes ülésének irányelveire
1953. december 16.    Az MDP Politikai Bizottságának határozata a szakszervezetek szerepéről a munkaversenyben (Részlet)
1954. január    A Munka Törvénykönyvének módosítása kibővítette a szakszervezetek jogkörét
1954. február 3.    1.009/1954. (II.3.) számú minisztertanácsi határozat az országos szocialista munkaverseny néhány szervezési elvének módosításáról és a munkaverseny rendszeréről (Részletek)
1954. április 2.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa feljegyzése a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának a szénbányászat munkavédelmi helyzetéről
1954. április 24.    A SZOT Elnökségének határozata a Kölcsönös Segítő Takarékpénztárak létrehozásáról és az egyéni pénztakarékossági mozgalom kiszélesítéséről (részlet)
1954. július 24.    A SZOT Elnökségének felhívása a téli időszakra való felkészülésre
1954. augusztus 5.    Mekis Józsefnek, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökének jelentése a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságához a bérek, az áruellátás és az egészségügy helyzetéről
1954. október 6.    A SZOT előterjesztése a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottsága részére a munkaviszonyban nem lévő szakszervezeti tagok rendkívüli segélyéről
1954. [november]    A „Munka”, a Szakszervezetek Országos Tanácsa folyóiratának szerkesztőségi cikke a tervezett V. teljes ülés jelentőségéről a szakszervezeti munka megjavításában
1954. november 9.    Lakatos Bélának, a Szakszervezetek Országos Tanácsa Termelési Osztálya vezetőjének feljegyzése Mekis József elnökhöz, a szakszervezetek mellőzéséről a minisztertanácsi rendeletek előkészítésében
1954. november 11.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének javaslata a Magyar Dolgozók Pártja Politikai Bizottságához a szakszervezetek tevékenységéről kialakítandó állásfoglalásra
1954. november 20.    Előterjesztés az Elnökséghez a Munka Törvénykönyve szakszervezeteket érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról
1954. december 29.    A SZOT előterjesztése az MDP Politikai Bizottságának a szakszervezeti társadalombiztosítás önálló gazdálkodására
1955. január 5.    1955. évi 1. számú törvényerejű rendelet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet alkotmánymódosításának kihirdetéséről
1955. január 18.    1.007/1955. (I.18.) számú minisztertanácsi határozat a felszabadulási munkaversenyben résztvevő legjobb üzemek és dolgozóik jutalmazásáról
1955. március 28.    A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata a szocialista munkaverseny továbbfolytatására
1955. május 26.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa, az Országos Tervhivatal, a Minisztertanács Titkársága Bér- és Munkaügyi osztály előterjesztése a Politikai Bizottság részére az 1955. évi bérpolitikai intézkedésekről
1955. július 11.    Gáspár Sándor, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökének feljegyzése Gerő Ernőhöz, a Minisztertanács első elnökhelyetteséhez, a felnőtt dolgozók oktatásának helyzetéről
1955. július 22.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének határozattervezete a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének és a Minisztertanácsnak az ipar dolgozóihoz intézett, a technikai színvonal emeléséről szóló levelével kapcsolatban
1955. augusztus 25.    Rendelet az újításokról és találmányokról
1955. október 6.    A Politikai Bizottság határozata a szakszervezeti munka néhány kérdéséről
1955. december 22.    A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének határozata az üzemi kollektív szerződésekről
1955. december 22.    Az MDP Politikai Bizottságának vitája az üzemi kollektív szerződésekről
1955. december 31.    1955. évi 39. számú törvényerejű rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról (Részlet)
1956. január 17.    A SZOT Elnökségének határozata a Munka Törvénykönyve módosításával, a társadalmi tulajdon védelmének megszilárdításával kapcsolatos szakszervezeti feladatokról
1956. május 26.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa titkárságának szóbeli tájékoztatója az elnökség részére Hegedüs András miniszterelnökkel az együttműködésről folytatott megbeszélésről
1956. május 30.    1.041/1956. (V.30.) számú minisztertanácsi határozat a társadalmi bíróságok létrehozásáról és működéséről
1956. július 18–21.    Az MDP Központi Vezetőségének 1956. július 18–21-i határozata (Részlet)
1956. július 23.    Gáspár Sándor főtitkár beszámolója a Magyar Dolgozók Pártja Központi vezetősége üléséről, a szakszervezetek feladatairól
1956. július 28.    Gáspár Sándornak, a Szakszervezetek Országos Tanácsa elnökének előterjesztése az elnökség ülésén A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége határozataiból adódó szakszervezeti feladatokról
1956. szeptember 10–12.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa IX. teljes ülésének határozata a szakszervezetek feladatairól a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javításában
1956. szeptember 10–12.    Gáspár Sándor, a SZOT elnökének beszámolója a SZOT IX. teljes ülésén. Részlet
1956. szeptember 16.    10/1956. (XI.16.) Korm. Számú határozat a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökének részvételéről a Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány ülésein
1956. október 3.    A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének határozata az új nyugdíjtörvény-tervezetről