Hitler–Sztálin–Chamberlain

 
Honlapunkon olvasható és letölthető Székely Gábor professzor emeritus (ELTE) új könyve:

Hitler–Sztálin–Chamberlain. Az elkerülhetetlen II. világháború.

A könyv első fele innen tölthető le…

A második fele innen…
 

„Az I. világháborúból legnagyobb vesztesként Franciaország került ki – és nem a legyőzött Németország. Ezt a nehezen elfogadható állítást igyekszem alaposan bizonyítani, vázolva a háborút követő új geopolitikai helyzetet, a megkötött biztonsági szerződéseket, valamint az ezeket is tükröző, megváltozott erőviszonyokat.

A történeti irodalomban a II. világháború kitörését lényegében három alapvető komponensre vezetik vissza: a Nagy Háborút lezáró versailles-i szerződésre, Adolf Hitlernek a háborút előkészítő lépéseire, illetve Neville Chamberlain egyezkedő békéltetés (appeasement) politikájára az agresszorral szemben. E három tényező kiemelése jogos. Viszont látnunk kell: a fő kérdés nem az volt, hogy miként kerülhető el a háború, hanem az, milyen lesz a háború, amely elkerülhetetlenül közelgett. Ezzel a megközelítéssel inkább érthetővé válnak azok a lépések, amelyeket a meghatározó hatalmak vezetői tettek.”