Elnyert pályázatok

 

A Politikatörténeti Intézet és kutatói által elnyert pályázatok

 

 

1. Nemzetközi pályázatok

 
NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe
[Posztimperiális átmenetek tárgyalása: a remobilizációtól a nemzetállami konszolidációig. Helyi és regionális átmenetek összehasonló elemzése a Habsburg Birodalom utáni Kelet- és Közép-Európában]

European Research Council (ERC) Consolidator Grant kutatói pályázat

Időtartam: 2018–2022

Kutatásvezető: Egry Gábor
 

Az I. világháború és emlékezete

Europe for Citizens, European Remembrance működési támogatás

Időtartam: 2014–2017

 

 

2. Magyarországi projektek

 
Nyugati hatások és transzferek a magyar kultúrában és társadalomtudományokban az 1970-es és 1980-as években

OTKA FK (fiatal kutatói) kutatói pályázat

Időtartam: 2017–2021

Kutatásvezető: Takács Róbert


Birodalmi átmenetek helyi kontextusban, 1918–1925.
Helyi és regionális átmenettörténetek összehasonlító szemszögből az Osztrák–Magyar Monarchiától az utódállamokig

OTKA K (kutatócsoport) kutatói pályázat

Időtartam: 2014–2018

Kutatásvezető: Egry Gábor

 
Választói és politikai magatartás Magyarországon, 1920–1947

OTKA PD (posztdoktori) kutatói pályázat

Időtartam: 2014–2017

Kutatásvezető: Ignácz Károly

 
A megnyíló ország: kulturális transzferek, kelet-nyugati kulturális csere és Magyarország a hidegháborúban (1953–1975)

OTKA PD (posztdoktori) kutatói pályázat

Időtartam: 2013–2016

Kutatásvezető: Takács Róbert

 
Mindennapi etnicitás, nemzeti és nem-nemzeti a mindennapokban egy multietnikus régióban, Erdély 1918-1944

OTKA PD (posztdoktori) kutatói pályázat

Időtartam: 2011–2014

Kutatásvezető: Egry Gábor