Levéltár-Könyvtár

Üdvözöljük a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár
és a
Politikatörténeti Intézet Könyvtára közös honlapján! 

 

A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár és a Könyvtár 1989 óta a Politikatörténeti Intézet keretei között működik.

Levéltárunk 1995 óta hivatalosan bejegyzett nyilvános magánlevéltár, gyűjteményünket az 1995. évi LXVI. Tv. 30. §-a szerint kezeljük. Saját szabályzatunk alapján tesszük lehetővé a kutatást, szükség szerint tájékoztatást nyújtunk és adatokat szolgáltatunk.

A fondok túlnyomó része rendezett, leltározott. A fond- és állagjegyzék a 2018. január 1-jei állapotnak megfelelően tükrözi a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár iratállományát.

Figyelmünk ma már nemcsak a magyar politikai baloldal, hanem a legújabb-kori magyar történelem egészére is kiterjed. Igyekszünk felkutatni, összegyűjteni és megőrizni a jelenkor, különös tekintettel a rendszerváltás történetének, a magániratok körébe tartozó maradandó értékű forrásait.  Levéltárunk 25 évéről részletes tájékoztatást itt olvashat.

Nyitottak vagyunk mindazon pártok, szervezetek, egyesületek, ill. magánszemélyek előtt, akik a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban kívánják elhelyezni irataikat.

***

A Politikatörténeti Intézet Könyvtára nyilvános tudományos szakkönyvtár, amely gyűjti, rendszerezi, nyilvántartja, tárolja és a kutatók rendelkezésére bocsátja a politikatörténet, politikatudomány elméleti szakirodalmát, szakkönyveit, szakfolyóiratait, Magyarország új- és legújabb kori történetének válogatott szakirodalmát, az új- és legújabb kori egyetemes történet magyar nyelvű önálló kiadványait, a Magyarországon működő pártok és politikai szervezetek kiadványait.

A levéltári és könyvtári kutatás feltételeiről a Kutatási információk alatt olvashat.

A levéltár és könyvtár munkatársaival itt veheti fel a kapcsolatot.

Felvilágosítás kérhető a 301-20-21-es levéltári és 301-20-24-es könyvtári telefonszámon vagy a levéltár [] és a könyvtár e-mail [] címén.