Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     V. Sajtó főcsoport
        659. Népszava fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Táviratok a német parlamenti választásokról

1896. június 16–17.3 lap
2

Lajosfalvai M. levele a földművelők helyzetéről

1904. augusztus 29.2 lap
3

Szerkesztőségi levelezés

1905, d. n.41 lap
4

Szerkesztőségi levelezés

1906, d. n.52 lap
5

Kéziratok

1907, d. n.14 lap
6

Szerkesztőség szolgálati szabályzata

1907. október 23.5 lap
7

A lap szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Közötte lap- és cikktervek, körlevelek a vidéki tudósítókhoz

1907, d. n.34 lap
8

Szerkesztőségi levelezés

1907, d. n.57 lap
9

Kéziratok

1908, d. n.10 lap
10

Körlevél a vidéki tudósítókhoz

1907. január1 lap
11

Szerkesztőségi levelezés

1908, d. n.50 lap
12

Kéziratok

1904, d. n.8 lap
13

Kimutatás az 1909-es évi sajtóperekről

d. n. [1909]7 lap
14

Szerkesztőségi levelezés

1909, d. n.56 lap
15

Kéziratok

1910, d. n.20 lap
16

A lap szerkesztésével kapcsolatok iratok.

Közötte cikktervek, körlevelek, levelek

1910, d. n.30 lap
17

Szerkesztőségi levelezés

1910, d. n.48 lap
18

Kéziratok és levelek a magyarországi börtönviszonyokról

1911, d. n.224 lap
19

Kéziratok

1911, d. n.60 lap
20

Szerkesztőségi levelezés

1911, d. n.67 lap
21

Ítéletek sajtóperekben

1911. február 14. – május 9.9 lap
22

Kéziratok

1912, d. n.38 lap
23

Az 1912. május 23-i tüntetéssel kapcsolatos kéziratok, levelek, vádiratok

1912. május – június80 lap
24

Szerkesztőségi levelezés

1912, d. n.84 lap
25

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelek, feljegyzések

1912, d. n.13 lap
26

Levelezés a vidéki tudósítókkal

1912, d. n.18 lap
27

Határozat és vádiratok sajtóperekben

19125 lap
28

Kéziratok

1913, d. n.96 lap
29

Szerkesztőségi levelezés

1913, d. n.152 lap
30

A lap szerkesztésével kapcsolatos iratok.

Közötte a szerkesztőség munkatársainak és tudósítóinak névsora, feljegyzések

1913, d. n.4 lap
31

Levelezés a külföldi és vidéki tudósítókkal

1913, d. n.101 lap
32

Idézések sajtóperekben

191345 lap
33

Kéziratok

1914, d. n.77 lap
34

Kimutatás az 1914. évi sajtóperekről, idézések, levelezés

1914, d. n.92 lap
35

Levelezés a külföldi és vidéki tudósítókkal

1914, d. n.181 lap
36

Szerkesztőségi levelezés

1914, d. n.89 lap
37

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

1914, d. n.7 lap
38

Kéziratok, levonatok

1915, d. n.81 lap
39

Idézések és levelek sajtóperekben

191514 lap
40

Hadisegéllyel kapcsolatos levelezés

1915161 lap
41

Szerkesztőségi levelezés

1915, d. n.132 lap
42

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

191534 lap
43

Göndör Ferenc haditudósításai, levelezés

191582 lap
44

Levelezés külföldi és vidéki tudósítókkal

191544 lap
45

Kéziratok, levonatok

1916, d. n.21 lap
46

Szerkesztőségi levelezés

191689 lap
47

Idézések sajtóperekben

19167 lap
48

Kéziratok

1917, d. n.68 lap
49

Memorandum az üzemek katonai parancsnokaihoz, népgyűléseken elfogadott határozati javaslatok

1917. május 2. – augusztus 9.17 lap
50

A stockholmi békekonferenciára vonatkozó iratok

1917. május32 lap
51

Külföldi tudósítók táviratai

1917 – 1918. január333 lap
52

Szerkesztőségi levelezés

1917157 lap
53

Idézések sajtóperekben

19176 lap
54

Kéziratok

1918, d. n.139 lap
55

Idézések, levelek sajtóperekben

191821 lap
56

Szerkesztőségi levelezés

1918179 lap
57

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelek, feljegyzések

1918, d. n.22 lap
58

Kéziratok

1919, d. n.116 lap
59

Szerkesztőségi levelezés

1919, d. n.258 lap
60

A lap szerkesztésével és megjelenésével kapcsolatos iratok

191936 lap
61

A Külügyminisztérium Sajtóosztályának bizalmas tájékoztatója

1919. december 16.6 lap
62

Külföldi sajtószemle

1919, d. n.86 lap
63

Kéziratok, levonatok

1920, d. n.166 lap
64

Külföldi sajtószemle

1920, d. n.135 lap
65

A Somogyi-Bacsó gyilkossággal kapcsolatos kéziratok, levelek, újságkivágatok

192088 lap
66

Szerkesztőségi levelezés

1920, d. n.185 lap
67

A lap szerkesztésével és megjelenésével kapcsolatos iratok

1920, d. n.64 lap
68

Szerkesztőségi levelezés.

Mellette Vanczák János megállapodása Bánóczi Lászlóval a lap új munkatársával

1922, d. n.3 lap
69

Kéziratok

1924, d. n.209 lap
70

Szerkesztőségi levelezés

1924, d. n.21 lap
71

A lap szerkesztésével kapcsolatos iratok

1924, d. n.24 lap
72

Kéziratok

1925, d. n.175 lap
73

Szerkesztőségi levelezés

1925, d. n.28 lap
74

A lap szerkesztésével kapcsolatos iratok

1925, d. n.12 lap
75

Kéziratok

1926, d. n.117 lap
76

Szerkesztőségi levelezés

1926, d. n.19 lap
77

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

1926, d. n.6 lap
78

Kimutatás sajtóperekről

1926. október 23.5 lap
79

Külföldi hírek: Az osztrák munkásdelegáció jelentése a Szovjetunióban tett látogatásáról

d. n. [1926]16 lap
80

Kéziratok

1927, d. n.40 lap
81

Közlemények a magyar és nemzetközi munkásmozgalomról

1927. április-június33 lap
82

Szerkesztőségi levelezés

1927, d. n.31 lap
83

A lap szerkesztésével és terjesztésével kapcsolatos levelezés

1927, d. n.19 lap
84

Kéziratok

1928, d. n.22 lap
85

Szerkesztőségi levelezés

1927, d. n.17 lap
86

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

1928, d. n.13 lap
87

Sajtóperrel kapcsolatos levelezés

19285 lap
88

Kéziratok

1929, d. n.15 lap
89

Szerkesztőségi levelezés

1929, d. n.22 lap
90

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

1929, d. n.5 lap
91

Kézirat

d. n. [1930]10 lap
92

Szerkesztőségi levelezés

1930, d. n.6 lap
93

Kéziratok

1931, d. n.215 lap
94

Sajtóperekkel kapcsolatos levelek

19317 lap
95

Szerkesztőségi levelezés

1931, d. n.13 lap
96

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

1931, d. n.31 lap
97

Kéziratok

1932, d. n.17 lap
98

Szerkesztőségi levelezés

1932, d. n.14 lap
99

Két ifjú elvtárs ír egymásnak c. cikk az Arbeiter Zeitung-ból

1932. október 9.6 lap
100

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

193219 lap
101

Szerkesztőségi ülés jegyzőkönyve.

Mellette a pártvezetőség elnöksége és a szerkesztőség együttes értekezletének jegyzőkönyve

1933. szeptember 12., 16.9 lap
102

Kéziratok

1933, d. n.45 lap
103

Dóczi Gyula és Mónus Illés tudósításai a Szocialista Munkás-Internacionálé párizsi konferenciájáról

1933. augusztus 12., szeptember 3.30 lap
104

Szerkesztőségi levelezés

1933, d. n.87 lap
105

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés, kimutatások

1933, d. n.34 lap
106

Kéziratok

1934, d. n.15 lap
107

Kül- és belpolitikai tájékoztatók

193414 lap
108

Szerkesztőségi levelezés

1934, d. n.26 lap
109

Franciaországban élő magyar kommunisták tiltakozó levele a Népszava 1933. szeptember 27-i számában megjelent cikkel kapcsolatban

1934. október 8. – november 2., d. n.10 lap
110

Sajtóperrel kapcsolatos levelek, a képviselőház mentelmi bizottságának jelentései

193539 lap
111

Szerkesztőségi levelezés

193525 lap
112

Kéziratok

19353 lap
113

A lap szerkesztésével kapcsolatos levél.

Mellette kimutatások a különmunkák díjazásáról

19356 lap
114

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés.

Mellette kimutatások a különmunkák díjazásáról

19369 lap
115

Sajtóperrel kapcsolatos levelezés, a képviselőház mentelmi bizottságának jelentései

193616 lap
116

Szerkesztőségi levelezés

1936, d. n.19 lap
117

Iktató füzet a szerkesztőségbe 1919-1920 között beérkezett könyvekről, az 1924-1936 közötti sajtóperekről

d. n. [1936]51 lap
118

Sajtóperrel kapcsolatos levél, a képviselőház mentelmi bizottságának jelentései

193715 lap
119

Szerkesztőségi levelezés

193712 lap
120

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

19375 lap
121

A Miniszterelnökség Sajtóosztályának értesítései a híranyagok közölhetőségéről

193858 lap
122

Sajtóperekkel kapcsolatos levelek, a képviselőház mentelmi bizottságának jelentései

193826 lap
123

Szerkesztőségi levelezés

1938, d. n.12 lap
124

Kéziratok

d. n. [1939]9 lap
125

Külföldi sajtószemle

1939103 lap
126

A Miniszterelnökség és a minisztériumok sajtóosztályainak értesítései a híranyagok közölhetőségéről

193939 lap
127

Kül- és belpolitikai tájékoztatók

1939, d. n.219 lap
128

Sajtóperekkel kapcsolatos levelezés, ítéletek

193919 lap
129

Szerkesztőségi levelezés

1939, d. n.41 lap
130

A lap szerkesztésével kapcsolatos levelezés

193910 lap
131

Külföldi sajtószemle

1940141 lap
132

Kül- és belpolitikai tájékoztatók

1940331 lap
133

Sajtóperekkel kapcsolatos levelezés, ítéletek

19406 lap
134

Szerkesztőségi levelezés

194027 lap
135

Kéziratok

1940, d. n.8 lap
136

Kéziratok és levonatok

1941, d. n.16 lap
137

Kül- és belpolitikai tájékoztatók

1941205 lap
138

Szerkesztőségi levelezés

1941, d. n.39 lap
139

Kéziratok és levonatok

1942, d. n.214 lap
140

Kül- és belpolitikai tájékoztatók

194268 lap
141

Szerkesztőségi levelezés

194270 lap
142

Kéziratok és levonatok

1943150 lap
143

Tájékoztatók nemzetközi kérdésekről

1943, d. n.73 lap
144

Szerkesztőségi levelezés

194349 lap
145

Hadtest- és hadseregparancs, felhívás a katonákhoz

19434 lap
146

Kéziratok és levonatok

1944, d. n.49 lap
147

Bizalmas politikai tájékoztatók

1944, d. n.7 lap
148

Szerkesztőségi levelezés

19444 lap
149

Kéziratok

d. n.92 lap
150

A tanácsköztársaságról készült képkiállítás forgatókönyve

d. n. [1919 után]7 lap
151

Töredékes kéziratok

d. n.16 lap