Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     I. Pártok főcsoport
        678. Magyarországi Szocialista Munkáspárt fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Az MSZMP szervezeti szabályzatának tervezeteid. n.28 lap
2Az MSZMP kispesti pártszervezet alakuló ülésének jegyzőkönyve1925. április 25.2 lap
3Az államrendészeti ügyosztály értesítése az MSZMP helyiség áthelyezéséről1925. május 23.1 lap
4Tájékoztató az MSZMP összvezetőségi üléséről1925. július 1.2 lap
5Az II. Internacionálé marseille-i kongresszusára beterjesztett MSZMP memorandum a Bethlen-Peyer paktumról1925. augusztus7 lap
6Határozati javaslat-tervezet a kerületi végrehajtó bizottság teljes ülésére a független munkás sajtóvállalat megalakításáról19252 lap
7Az MSZMP központi dalárdájának működési szabályzata19263 lap
8Az MSZMP vezetőségének akcióegység javaslata a MSZDP vezetőségéhez1926. október4 lap
9Az MSZMP fiatalmunkás alosztálya választmányi üléseinek határozatai19265 lap
10Az MSZMP bányakonferencia jegyzőkönyve1926. november 14.1 lap
11Jelentés az óbudai pártszervezet értekezletéről19261 lap
12Az 1926-os képviselőválasztással kapcsolatos ajánlási ív. Mellette a vezetőségi névsor és ifj. Kálmán János igazolványa19264 lap
13Az MSZMP központ levelei a kaposvári pártszervezethez1927. január4 lap
14Az MSZMP országos választmánya ülésének jegyzőkönyve1927. február 20.36 lap
15Vezérfonal az 1927. február 23-i pártnaprad. n.2 lap
16Vezérfonal a 1927. március 30-i pártnaprad. n.3 lap
17Tájékoztató-töredék a MSZMP összvezetősége 1927. július 3-ai ülésérőld. n.1 lap
18MSZMP körlevelek1926-1927102 lap
19Az MSZMP alapszervezetek tagnyilvántartásad. n.21 lap
20MSZMP tagsági könyvek, belépési nyilatkozatok, pártbélyegekd. n.21 lap + 65 db bélyeg
21Agrárprogram c. kéziratd. n.5 lap
22A történelmi materializmus c. kéziratd. n.15 lap
23Szakszervezet c. kéziratd. n.2 lap
24Szemináriumi előadásokd. n.34 lap
25Duplumokd. n.89 lap
26Az MSZMP központ utasítása a pártszervezetek munkájának biztosításárad. n.3 lap
27Vezérfonal az 1925. október 21-i pártnaprad. n.3 lap
28Az MSZMP községpolitikájának irányelveid. n.2 lap
29A nemzetközi politikai helyzettel és az MSZDP tevékenységével kapcsolatos MSZMP vezérfonald. n.2 lap
30Az osztályharcos földmunkások felhívása a Földmunkás Kongresszus küldötteihez19281 lap
31Elvtárs! Nincs megállás c. MSZMP röplap19281 lap
32MSZMP röpirat a párt hatósági üldözéséről[1928]1 lap