Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     IX. Vegyes eredetű iratok főcsoport
        685. Szélsőjobboldali mozgalmakra és szervezetekre összegyűjtött iratok fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

A Nyilaskeresztes Párt, a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetsége szervezeti szabályzata és alapszabálya.

Mellette Budapest főváros nemzeti szocialista közigazgatási beosztása

1940-194420 lap
2

A Felvidéki Magyar Párt (Egyesült Keresztényszocialista és Magyar Nemzeti Párt) programja

1939. január 19.6 lap
3

Jelentések az Ébredő Magyarok szervezkedéséről Nyugat-Magyarországon, Budapesten és Salgótarjánban.

Megjegyzés: Töredékes

1923–19288 lap
4

A Nyilaskeresztes Párt vezetőinek és tagjainak feljegyzései, levelezései, fényképei.

Közötte Szálasi Ferenc, Hubay Kálmán, Csia Sándor, Csik László

1937–1945121 lap
5

A „Nemzeti Felszabadító Mozgalom – Vadon Máté” néven kiadott magyar katonákhoz szóló röpirata

Megjegyzés: A szovjet csapatok elleni végső kiállásra szólít fel

d. n. [1945]1 lap
6

A Baross-Szövetség újpesti csoportjának iratai.

Közötte ügyrend, alapszabály, elnöki tanácsülések jegyzőkönyvei, jelenléti ívek, körlevelek, nyomtatványok

1940-1943129 lap
7

ifj. Illés József kéziratai, versei

1934, 1936, 1938–1943136 lap
8

A „Horthy-fasizmus” jelentősebb titkos szervezetinek és tömegszervezetinek rövid története c. tanulmány.

Megjegyzés: Fénymásolat

d. n.57 lap
9

A Belügyminisztérium Irattárából érkezett vizsgálati anyagok másolatai.

Közötte a Magyar Nők Nemzeti Szövetségére, az Egyesült Női Táborra, a Kettős Kereszt Vérszövetségre, a Kékek Clubjára, az Etelközi Szövetségre és Baky Lászlóra vonatkozó anyagok

1945–1947, d. n.39 lap
10

Budapest Főváros Levéltárából származó Raád Árpád és társai ügyére vonatkozó vizsgálati anyagok fotómásolatai. Töredékes

1931176 lap
11

A Magyar Országos Levéltárból származó Vannay-ügyre vonatkozó iratok fotómásolatai

193110 lap
12

Fotómásolatok Tvarosnyai és Felső-Rásztokai Matuska-Comáromy Péter életrajzi adatairól

19434 lap