Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        686. Kis személyi gyűjtemények fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1A Fejér vármegyei Közigazgatási Bizottság fegyelmi határozata Babocsai János [1891] és Babocsai Jánosné Gróf Emília sárbogárdi tanítók ügyében. Mellette igazolvány a szabadlábra helyezésről1922-19231 lap
2Ferenczy Gyula tanácsköztársaság utáni fegyelmijével és nyugellátásának felfüggesztésével kapcsolatos iratok1920, 19324 lap
3Harcz József tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt elszenvedett bántalmazását igazoló iratok1921, 19495 lap
4Fotómásolat a munkaügyi bíróság Hollós Imre tanácsköztársaság alatti magatartása ügyében hozott ítéletéről19269 lap
5Mátrai Ernő [1883] postaaltiszt tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatti jogsérelem iratai1920, 1945, d. n.4 lap
6Fotómásolatok Mercz Gyula tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatti jogsérelem iratairól1919, 19215 lap
7Meszesi Henrik tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatti jogsérelem iratai19203 lap
8Fotómásolatok Molnár Antal Gábor tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatti jogsérelem iratairól1919, 193113 lap
9Értesítés Ober Sándor rendőri felügyelet alá helyezéséről19201 lap
10Másolat Sitkei Sándor tanácsköztársaság alatti tevékenységével kapcsolatos bírósági ítéletről19201 lap
11Stein Rezső rendőri felügyelet alá helyezésére vonatkozó iratok19205 lap
12Ujlaki Géza tanító elleni fegyelmi határozat19201 lap
13Másolat az egri törvényszék Zachár Gyula ellen, - tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt - hozott ítéletéről. Mellette a váci fogház igazolása a feltételes szabadlábra helyezésről1936-1937, 19427 lap
14Zsembery Árpád tanácsköztársaság alatti tevékenységével kapcsolatos bírósági eljárás iratai. Mellette a tartalékos tiszti kiképzésre való jelentkezés elfogadásának hatálytalanítására vonatkozó iratok1920-1921, 1943-194418 lap
15Ruscsák Lajos tanácsköztársaság alatti tevékenységével kapcsolatos bírósági eljárás dokumentumai. Mellette katonai alkalmatlanságát igazoló leszerelési igazolások1919-1923, 1940, 1944-
16Fegyelmi határozat Mayerhoffer Károly posta alkalmazott ellen tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt1920. augusztus 19.1 lap
17Másolat Moussony Nándor és társai ellen indított eljárás vádiratáról1921. január 5.4 lap
18Másolat a Bárány Mihály és társai elleni nyomozást megszüntető ügyészi határozatról19212 lap
19Bocz István tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt emelt vádirat és ítélet19202 lap
20Füle község elöljáróságának bizonyítványa Lőwy Lipót és családja tanácsköztársaság alatti magatartásáról1920. április 27.3 lap
21A Moson vármegyei alispán határozata Mészáros István és társai internálásáról19202 lap
22Igazolvány másolat Fekete György internálásáról. Mellette kísérőlevél az irat keletkezésének körülményeiről1920, 19493 lap
23A Magyar Mérnök és Építész Egylet Tanácsának Sajó László gépészmérnököt kizáró határozata a tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt. Megjegyzés: Sajó László a tanácsköztársaság alatt az Alkalmazott Mérnökök Országos Szövetségének az elnöke volt.1919. december 2.,11.4 lap
24Értesítés Pénzes Zoltánnak, a makói főgimnázium tanárának áthelyezéséről a tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt1920. szeptember 9.1 lap
25Mérnök szakmai szervezetek értesítései, határozatai Balog Artúr gépészmérnök kizárásáról a tanácsköztársaság elõkészítésében vállalt szerepe miatt. Közötte a Magyar Mérnök és Építész Egylet Tanácsának és a Budapesti Mérnöki Kamarának a határozatai. Megjegyzés: Balog Artúr a Fegyver- és Gépgyár mérnökeként részt vett a tisztviselõk és a munkások szervezésében és szerepet vállalt a gyár munkástanácsában1922-192712 lap
26Lakos József szentesi tanító elleni fegyelmi ítélet tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt. 1946-ban kiállított hatósági bizonyítvány másolata Lakos József tanító tevékenységétről1923, 1945, 1946, 19496 lap
27A Protestáns Fogházmisszió jellemzése a tanácsköztársaság alatti tevékenysége miatt elítélt Csanádi Józsefről. Mellette Nagy Gyula gyáros nyilatkozata a Váci Állami Fegyháznak Csanádi József szabadulás utáni foglalkoztatásáról1921. február2 lap
28A Budapesti I. honvédhadtest parancsnok ügyészének átirata a lévai katonai járási parancsnokhoz Simai (Singer) Miklós vizsgálati fogságának megszüntetésérõl. Megjegyzés: A tanácsköztársaság alatt politikai megbízottként a Mûegyetemen agitációt fejtett ki és emiatt indítottak ellene eljárást1938. december 23.5 lap
29Fegyelmi eljárás megindításáról szóló határozat Kortsák Károly, dr. fõvárosi alkalmazott ellen tanácsköztársasági szerepvállalása miatt. Mellette a Fõvárosi Népbiztosság rendelkezése Reich Samunak, a fõvárosi községi élelmiszerárusító üzem igazgatójának leváltásáról és egyidejûleg Kortsák Károly, dr. kinevezésérõl1919. március 30., december 10.2 lap
30Haubrich József (1883-1939) hadügyi népbiztos, hadügyminiszter ellen indított perek védõügyvédi iratai. Közötte a Népbiztos per egyes aktái is. Megjegyzés Haubrich József védelmét Ladányi Ármin és kirendelt védõként Micheller István ügyvédek látták el.1919-1920, d. n.191 lap
31A fehérterror Somogy megyében kivégzett áldozatainak halotti anyakönyvi kivonatai. Mellette a Prónay különítmény ellen indított kártérítési perek és az 1949-ben indított vizsgálatok iratainak jegyzőkönyvei1924-1925, 194949 lap
32Fegyelmi határozat Barátossy Ferenc postafõtiszt ügyében a tanácsköztársaság alatti szerepvállalásáért. Mellette tanácsköztársasági megbízólevél Barátossy Ferenc politikai megbízott számára és igazolvány a Postások Vörös Ezredébe történt jelentkezésérõl1919. május, október3 lap
33A tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt Szegvári András (1874) MÁV alkalmazott ellen indított fegyelmi eljárás iratai. Mellette levelezés és határozatok nyugellátásának megállapításáról és rehabilitálásáról1920-1922, 1927, 1934, 195015 lap
34Iratmásolatok Szilágyi Irén (1891-1923) tanár letartóztatásáról és állásából történt elbocsátásáról tanácsköztársasági szerepvállalása miatt. Mellette határozat szabadlábra helyezéséről és életrajzi adatai1919-1920, d. n.5 lap
35A Budapesti Rendőrfőkapitányság véghatározatai Nagy János detektív elbocsátásáról a polgári forradalom és a tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt1919. szeptember-1921. március 21.6 lap
36Másolat Babay Ferenc internálásáról szóló belügyminiszteri határozatról1920. december3 lap
37A Postatakarékpénztár fegyelmi határozata Kadosa József ellen a tanácsköztársaság alatt tanúsított magatartásáért19203 lap