Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        688. Ács Tivadar fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Munkás szakegyletek, betegsegélyező-rokkantsági egyesületek alapszabályai.
Mellette az alapszabály változásaikkal kapcsolatos levelezés

1873-1875, 1896, 1904-1907, 194059 lap
2Főispáni és közigazgatási bizottságok jelentései a belpolitikai helyzetről190315 lap
3Vázsonyi Vilmos indítványa a törvényhatósági közgyűlésnek a budapesti rendőrség fegyverhasználata ellen19032 lap
4A sztrájkoló kalapos munkások plakáton közzétett nyílt levele19041 lap
5A magyarországi szakszervezetek III. kongresszusának jegyzőkönyvtöredéke190461 lap
6

A Gyermekbarát Egyesület levele a Fővárosi Tanácshoz alapítványuk jóváhagyásáról

1908. október 14.1 lap
7Rendőrségi jelentések a munkásegyesületek működéséről1904,19193 lap
8Rendőrségi jegyzőkönyv részletei az MSZDP 1917. november 25-i rendkívüli kongresszusáról 191717 lap
9Andrássy Gyula beadványa a Párizsi Legfelsőbb Tanácshoz a magyarországi helyzetről és a megoldás lehetőségeiről19195 lap
10A tanácsköztársaság különböző szerveinek rendeletei.
Közötte a Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katona Tanács, a Hadügyi Népbiztosság és a Népgazdasági Tanács rendeletei
191910 lap
11A tanácsköztársaságot követõ idõszakban keletkezett iratok.
Közötte miniszteri körrendeletek, csendõri jelentések, ügyészségi vádemelés, sajtóirányítással kapcsolatos vélemények, tanácsköztársasági szerepvállalásuk miatt letartóztatott személyek vallomásainak részletei
1919-1921, 1925, d. n.103 lap
12Rendőrségi, csendőrségi helyzetjelentések19372 lap
13A Szovjetunió Barátainak Magyarországi Egyesülete (SZUBME) iratai 194538 lap
14A magyar munkásmozgalom történetével foglalkozó kéziratokd. n.268 lap
15Munkásmozgalmi adatokat tartalmazó jegyzetek1872-1906, 1928-1929, d. n.72 lap
16Ismeretlen szerző kézirata az MSZDP történetéről (1897-1898)d. n.167 lap
17Magyar nyelvű újságlapok, kivágások1861-1952246 lap
18Magyar nyelvű újságlapok, kivágásokd. n.75 lap
19Idegen nyelvű újságlapok, kivágások1871, 1897, 1902, 1906, 1925, 1936, 1938, d. n.20 lap