Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        689. Ágoston Péter és Ágoston Péterné Buzarovits Auguszta fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Ágoston Péter és Ágoston Péterné személyi iratai.
Közötte születési, iskolai, házassági, illetőségi bizonyítványok, kinevezések, megbízólevelek, nemzetgondozással kapcsolatos iratok, életrajzok, cikkek Ágoston Péterről és Ágoston Péternéről
1839, 1855-1856, 1877, 1884, 1890-1967, d. n.292 lap
2Ágoston Péter és Ágoston Péterné családjának szilveszter éjjelén írt jóslatai 1917-191812 lap
3Ágoston Péter visszaemlékezéseid. n.740 lap
4Ágoston Péter háborús naplója1915, 1917-1918796 lap
5Ágoston Péter naplója1919. május 4. - október 22.47 lap
6

Ágoston Péter külügyi megbízatásai idején keletkezett iratok

1919200. lap
7Ágoston Péter tanulmányai és tanulmányrészleteid. n.298 lap
8Ágoston Péter cikkei, novelláid. n.36 lap
9Ágoston Péter fordítása Bebel,A.: Életemből c. könyvéről d. n.184 lap
10Ágoston Péter előadás-vázlataid. n.20 lap
11Ágoston Péter kéziratainak, jegyzeteinek töredékeid. n.71 lap
12Ágoston Péter napilapokban megjelent tárcái, kommentárjai1910-1915, 1920, d. n.50 lap
13

Ágoston Péter peranyaga és a börtönből illegálisan kijuttatott jegyzetei.

Közötte a kirendelt védő iratai

1919-1920, d. n.492 lap
14A magyarországi fehérterrorról informáló levelek Cunninghamhoz.
Közötte Böhm Vilmos aláírás nélküli tájékoztatója
1920. február8 lap
15Ágoston Péter és Ágoston Péterné magánlevelezése1898-1899, d. n.68 lap
16Ágoston Péter és Ágoston Péterné levelezése egymással, családjukkal és barátaikkal.
Közötte Ágoston Péter levelei a Szovjetunióból
1882, 1900-1926, d. n.287 lap
17Ágoston Péterné levelezése párt és állami vezetőkkel, barátaival és családjával1929-1963, d. n.260 lap
18Ágoston Péterné előadásai, cikkei, felszólalásai, szemináriumi vázlatai.
Közötte jegyzetek a nők nemzetközi és hazai szervezkedésének kérdéseiről és a feminista mozgalomról
1931, d. n.137 lap
19Ágoston Péterné emlékbeszédei a magyar nőmozgalom személyiségeiről1932, 1959. d. n.43 lap
20Ágoston Péterné jegyzetei, vázlatai, feljegyzései az angol irodalomról, az angol munkásmozgalomról, angliai útjain szerzett benyomásairóld. n.106 lap
21Ágoston Péterné jegyzetei, vázlatai, feljegyzései az MSZDP-ben folyó vitákról1935-1936. d. n.39 lap
22Fordítások a külföldi sajtóból, a Szocialista Munkásinternacionálé határozataiból1927, 1932-1936, 1959, d. n.119 lap
23Ágoston Péterné regény fordításai.
Közötte Ellen Wilkinson - Clash: Szakadék c. és levelezés a szerzővel, Bernard Shaw: Az istent kereső négerlány kalandjai c.
1932, d. n.478 lap
24Ágoston Péterné napilapokban megjelent írásai1911, 1914, 1924, 1926, 1932, 1933, 1935, 1938, d. n.34 lap
25Recenziók, könyvkivonatokd. n.36 lap
26Ágoston Péterné mozgalmi tevékenysége során keletkezett kéziratai.
Közötte jelentések, külpolitikai témájú feljegyzések
1947, 1951, 1960, d. n.77 lap
27Ágoston Péterné noteszei, jegyzettöredékekd. n.136 lap
28A Szocialista Munkásinternacionálé 1931. évi bécsi kongresszusának határozataid. n.42 lap
29A Nemzetközi Kvéker Mozgalom (BOEKE) konferencia iratai és Ágoston Péterné ezzel kapcsolatos jegyzetei1935, d. n.17 lap
30Ismeretlen szerzők cikkei, tanulmányai1955-1956, d. n.70 lap
31Ismeretlen személyek levelei1930, 1938, d. n.32 lap
32

A Balkán-vitáról gyűjtött újságcikkek, beszédek.
Közötte részletek Károlyi, Apponyi, Berchthold, Andrássy, Tisza, Rakovszki, Lánczi országgyűlési képviselők beszédeiből

1913. december115 lap
33Apponyi Albert országgyűlési megnyilvánulásainak kivonata és összesített jegyzéke1918-1919141 lap
34Gyűjtés Seidler osztrák miniszterelnök és Michaelis német birodalmi kancellár megnyilvánulásairól1917. június-július46 lap
35Magyar nyelvű heti és napilapok, újságkivágatok1907-1961, d. n.280 lap
36Idegen nyelvű újságok és kivágatok1909-1947, d. n.86 lap
37Az MSZDP oktatási anyagaid. n.161 lap
38I. világháború előtt létesített békeegyesület alapszabálya19131 lap
39Az Osztrák-Magyar Monarchia Hadseregének I. világháború alatt keletkezett kiadványa a legénység oktatására1918. február2 lap
40A bécsi szabadiskola szervezeti szabályzata.
Mellette az Angol Munkáspárt röpirata a munkásosztály továbbképzéséről
d. n.8 lap
41Meghívókd. n.13 lap
42Fényképekd. n.24 lap
43Ismeretlen eredetű ceruzarajzok.
Megjegyzés: H.B. monogrammal
d. n.4 lap
44Jureszku Péter tábori levelezőlapja a frontról Ágoston Péternek1914. augusztus 24.1 lap
45Ágoston Mária keresztlevele és gyászjelentés Augenstein Ferencz haláláról1889, 1893, 19083 lap
46Ágoston Péterné temetésén elhangzott gyászbeszédd. n.6 lap