Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        694. Bresztovszky Ede fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Bresztovszky Ede személyi iratai.
Közötte igazolványok, szolgálati bizonyítvány és a a Népszavától történt elbocsátása ügyében írt beadványának tervezete
1931-1933, 1946-1950, d. n.23 lap
2Bresztovszky Ede igazolási ügyének iratai.
Megjegyzés: Az igazolási eljárást a Magyar Újságírók Szövetsége igazoló bizottsága folytatta le
1945, 194842 lap
3A Budapest Kerületi Munkásbiztosító Pénztár iratai.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede volt a Munkásbiztosító Pénztár titkára
1910-1920, d. n.404 lap
4A Budapesti Munkástanács határozati javaslat tervezetei a két munkáspárt együttműködéséről1919. jan. 7.2 lap
5A Közoktatásügyi Népbiztosság iratai.
Közötte a felnõtt oktatási ügyosztály jegyzõkönyvei, jelentése, oktatási és tantervi javaslatok, munkatervek, a Népbiztosság ügybeosztása, a megyei közmûvelõdési megbízottak névjegyzéke, Bresztovszky Ede jegyzetei
1919294 lap
6A Közoktatásügyi Népbiztosság iratai.
Közötte Bresztovszky Edéhez, a Közoktatásügyi Népbiztosság VII/3. ügyosztály vezetőjéhez írott levelek
1919100 lap
7A Szocialista-Irodalmi Művészeti Társaság iratai.
Közötte alapszabály tervezet, a tagnévsor, levelek, meghívók
191916 lap
8Kimutatás a Népszava, a Volksstimme, a Pesti Hírlap, a Világ és Az Est szerkesztőségéből katonai szolgálatra behívottakról1915-1916, d. n.5 lap
9A Népszava szerkesztõségi iratai.
Közötte kimutatás a Népszava 1924. január-1925. november közötti sajtópereirõl, jegyzékek betiltott és elkobzandó sajtótermékekrõl, Bresztovszky Ede feljegyzései feltehetõen a szerkesztõségi ülésekrõl
1928, 1937, d. n.47 lap
10Bresztovszky Ede levelezése szerkesztőségekkel, szerzőkkel művészeti és tudományos cikkekről, kéziratokról1909-1920, 1923-1924137 lap
11Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről192520 lap
12Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről192626 lap
13Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről192749 lap
14Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről192896 lap
15Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről192998 lap
16Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről.
Közötte József Attila levele
1930172 lap
17Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről1931171 lap
18Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről.
Közötte József Attila két levele
1932232 lap
19Bresztovszky Ede levelezése a Népszava tudományos-kulturális rovatának szerkesztéséről1933163 lap
20Bresztovszky Edének a Népszava helyettes szerkesztőjének levelezése.
Közötte József Attila levele
1934178 lap
21Bresztovszky Edének a Népszava helyettes szerkesztőjének levelezése1935183 lap
22Bresztovszky Edének a Népszava helyettes szerkesztőjének levelezése1936219 lap
23Bresztovszky Edének a Népszava szerkesztőjének levelezése1937172 lap
24Bresztovszky Edének a Népszava szerkesztőjének levelezése1938-1939, d. n.216 lap
25A Huszadik Század szerkesztésével kapcsolatos levelek1916-19179 lap
26A Világosság Könyvtár szerkesztésével kapcsolatos levelek.
Közötte Emil Isac levelei
1918-1920, d. n.184 lap
27A Bécsi Magyar Könyvkereskedés vezetésével kapcsolatos levelezés1920-1923, d. n.361 lap
28A Gabona Hírlap szerkesztésével kapcsolatos levelezés1923-19246 lap
29A Szocializmus folyóirat szerkesztésével kapcsolatos levelek1913, 1924-1927, 1931-193343 lap
30A Pesti Újság szerkesztésével kapcsolatos levelezés.
Közötte az újság ellen, sajtóvétség miatt indított eljárás iratai
1940-194114 lap
31A Nagy Budapest folyóirat szerkesztésével kapcsolatos levelezés1940-194352 lap
32A Reggeli Magyarország szerkesztésével kapcsolatos levelezés1942-1944, d. n.86 lap
33Bresztovszky Edének Szabad Szó szerkesztőjének levelezése1946-1950234 lap
34Bresztovszky Edének, a Szabad Föld külső munkatársának küldött levelek1957, 19592 lap
35Határozati javaslatok és jelentések MSZDP kongresszusokra.
Közötte ismeretlen személlyel felvett jegyzőkönyv a pártba beépített személyekről
1917-1918, 1925-1926, 193927 lap
36Bresztovszky Ede levelezése MSZDP szervekkel pártügyekről.
Közötte MSZDP szervezetek meghívói, Bresztovszky Ede Népszavától történt elbocsátásával kapcsolatos levelezés
1909, 1911-1920, 1922-1939, d. n.416 lap
37Beszámoló a budapesti törvényhatósági bizottság szociáldemokrata csoportjának bécsi tanulmányútjáróld. n.22 lap
38Bresztovszky Ede felszólalása az MSZDP törvényhatósági frakciójának 1927. október 31-i ülésén.
Mellette az ülésen készült jegyzetek
1927, d. n.8 lap
39Bresztovszky Ede beszédei és beszámolói a községi választásokra1928, 1930-1931, d. n.143 lap
40Bresztovszky Ede levelezése az MSZDP törvényhatósági frakciójával1925-1936, d. n.290 lap
41Bresztovszky Ede indítványai a Budapesti Törvényhatósági Bizottság közgyűlésein1932, d. n.33 lap
42Értesítések, körlevelek meghívók, határozatok1925-35, d. n.388 lap
43Különböző intézmények, egyesületek, szervezetek levelei, melyben ügyük támogatását kérik1925-1935, d. n.396 lap
44A Gázgyárra vonatkozó levelek, igazgatósági ülésekről készített jegyzetek. Közötte Bresztovszky Edéhez, a Gázgyár igazgatósági tagjához intézett felvételi és egyéb kérelmek1931-1935, 1939, 1942164 lap
45Magánszemélyek segítséget kérő levelei tanári és orvosi állások elnyerése érdekében1925-1934, d. n.133 lap
46Levelezés állásügyekben és magánügyekben1924-37, d. n.271 lap
47A Szakszervezeti Tanács értekezleteire szóló meghívók Bresztovszky Edének1918-1919, 1927, 19357 lap
48A budapesti magántisztviselők és munkásbiztosítási alkalmazottak 1918. február 5-i szabadszervezeti taggyűlésének jegyzőkönyve.
Mellette a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének közlönyei
1918, 1926-1927124 lap
49Bresztovszky Edének a Magyarországi Magántisztviselők Szövetsége központi vezetőségi tagjának levelezése1908-1918, 1923-1936, 1938-1942, d. n.419 lap
50Szakszervezeti kulturális rendezvényekre szóló meghívók1908, 1910-1914, 1916, 1919, 1925-193879 lap
51Egyesületi meghívók, körlevelek.
Közötte Országos Közegészségi Egyesület, Általános Fogyasztási Szövetkezet, Pénzintézeti Tisztviselõk Országos Egyesülete, COBDEN Szövetség, Társadalombiztosítási Alkalmazottak Országos Segítõegyesülete, Szociálegészségügyi Tudományos Társaság, Társadalomegészségügyi Intézet
1907-1909, 1918-1919, 1922-1937, 1943, d. n.51 lap
52Munkásegyesületek meghívói, körlevelei.
Közötte a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete, Szabadság Budapesti Munkásképzõ Egylet, Magyarországi Munkásmûkedvelõ Társaságok Szövetsége, Munkások Irodalmi és Mûvészeti Országos Szövetsége, Világosság szavalókórus, Munkás Dalkar, Munkás Dalegylet, Alkoholellenes Munkásszövetség, Alkoholellenes Egyesületek Országos Ligája, Magyarországi Munkásnõ Egyesület, Újpesti,- Belvárosi,- Szentesi Munkásotthon
1912-1917, 1920, 1925-1929, 1931-1938, d. n.111 lap
53Sport- és természetbarát egyesületek meghívói, körlevelei.
Közötte a Magánalkalmazottak Sport Egyesületének, Természetbarátok Turista Egyesületének, Munkás Testedző Egyesület, Munkás Sport Egylet, Országos Testnevelési Tanács körlevelei, meghívói
1916-1918, 1925-1935, d. n.111 lap
54Író- és újságíró szervezetek, egyesületek meghívói.
Közötte Bresztovszky Ede levelezése ezekkel az egyesületekkel
1919, 1927, 1929-1943, 1946, 1948-1950, d. n.157 lap
55A Galilei Kör előadásaira szóló meghívók1911, 1915-1916, 1919, d. n.19 lap
56Ifjúsági, polgári értelmiségi szervezetek körlevelei, meghívói.
Közötte az Országos Ifjúsági Kongresszus, Erõ Mûkedvelõ Társaság, Magyar Fábiánus Társaság, Társadalomtudományi Társaság, Országos Reform Klub, Habsburgellenes Liga, Ujlaki Hegyvidéki Egyesület, Hegyvidéki Jóbarátság Asztaltársaság, Bartha Miklós Társaság, Társadalomtudományi Társulat, NÉKOSZ
1910-1915, 1917-1919, 1928-1930, 1932, 1934, 1937-1938, 1940-1943, 1947, d. n.149 lap
57Pártok, egyesületek, társaságok, egyházközségek választási és egyéb körlevelei, meghívói, felhívásai1909, 1912-1915, 1917-1918, 1920, 1923-1925, 1938, 1946-1948, d. n.104 lap
58Társadalompolitikai, gazdaságpolitikai, természettudományi vitákra, előadásokra szóló meghívók1917-1918, 1927, 1929-1933, 1936-1938, 1940, 1942, 1947-1948, d. n.33 lap
59Kulturális rendezvényekre szóló meghívók1923, 1927, 1929-1938, 1940-1944, 1948-1949, d. n.118 lap
60Évfordulós rendezvényekre, szobor leleplezési ünnepségekre szóló meghívók.
Közötte a Jókai centenáriumra
1898, 1924-1925, 1927, 1932-1934, 194919 lap
61Folyóiratok, lapkiadók, könyvkiadók előfizetési felhívásai1915-1919, 1921-1922, 1924, 1926-1935, 1937, 1940, 1949, d. n.112 lap
62Az MSZDP Oktatási Bizottság levelei Bresztovszky Edének a pártszervezetekben, szakszervezetekben, egyesületekben tartandó előadásaival kapcsolatban1910-1913, 1917, 1923-1934, 1938, d. n.102 lap
63Bresztovszky Ede jegyzetei előadásainak helyéről és időpontjáról.
Mellette oktatási munkájával kapcsolatos levelezése
1914-1919, 1923-1932, 1934, 1948, d. n.100 lap
64Bresztovszky Ede előadásainak, szemináriumainak jegyzőkönyvei.
Mellette oktatási tervezetei, irodalomjegyzék
1912-1919, 1923-1924, d. n.364 lap
65Bresztovszky Ede előadásaira, szemináriumaira készített kézírásos jegyzetei1915, 1918, 1926, 1928- 31, 1935, d. n.366 lap
66Bresztovszky Ede szemináriumain készült jelenléti ívek.
Mellette a hallgatók ismertetései saját személyükről
1915, 1923, 1930-1931, d. n.63 lap
67Bresztovszky Ede levelezése Ágoston Péterrel 19246 lap
68Ákos László1939-1940, 1945, 1947, 1951,17 lap
69Alpár Rezső1915-19164 lap
70Andrássy Ákos levele Bresztovszky Ede nagyszüleiről19422 lap
71Antalffy Gyula levele Szerdahelyi Sándorné ügyében1925, 19452 lap
72Aradi Viktor19132 lap
73Ascher Kató19261 lap
74Atlasz János1930-19316 lap
75Bacsó Béla
Közötte Bánóczi Dénes ügyvéd levele is
1914-191771 lap
76Bánóczi Dénes levelezése a katonaságról és a bécsi emigrációról1916-1917, 1923-192528 lap
77Békássy Helén levele Bresztovszky sógórnőjéről19223 lap
78Béldy Alajos levele a hadiárvák részére folytatott gyűjtés eredményéről19422 lap
79Berkovits [?] Bánóné levele fiáról19191 lap
80Biermann István1915-191820 lap
81Bresztovszky részvétnyilvánító sorai Bíró Jenőnének, férje elhunyta miatt1917-1918, 19237 lap
82Blaskó Artúr1922, 1924, 1927-1928, 193612 lap
83Blum Lajos1913, 1915-191816 lap
84Borcza Sándor19471 lap
85Borsoly Béla levele levéltári ügyrőld. n.1 lap
86Bródy Józsefné1917, 19232 lap
87Buchinger Manó levele Bresztovszky Ede Népszavától 1939-ben történt elbocsátásáról19451 lap
88Büchler Józsefnek a bécsi emigráció idején keletkezett levelezése különböző könyvek kiadásáról1913-1914, 1916-1917, 1920, 1922, 1924-192729 lap
89Büky Gyula és családja1937, 19425 lap
90Csató Károly19191 lap
91Csényi Ferenc19142 lap
92Csuka János 1945, 1947-1948, 195312 lap
93Dernár János 1917-19183 lap
94Deutsch Jenő19251 lap
95Deutsch Dávid és fia Deutsch Sándor1920, d. n.11 lap
96Deszberg Simon19206 lap
97Dóczi Gyula1928, 19313 lap
98Dömötör [?]19461 lap
99Ellenbogen Simond. n.1 lap
100Epstein Hellen19301 lap
101Erdélyi Mór királyi fényképész igazolása Bresztovszky Ede tanácsköztársaság alatti tevékenységéről19201 lap
102Erdélyi [?]19141 lap
103Fábián Dániel1930-1931, 1933, 1940, 194214 lap
104Faragó László levele a makói Vermes atyáról19232 lap
105Farkas Antal levelei magánügyekről, cikkek, könyvek kiadásáról1924-1926, 1937, 1939-194020 lap
106Farkas Miklós 19063 lap
107Fazekas Kálmán 19043 lap
108Fehér András19622 lap
109Fehér Jenő kérése19202 lap
110Fehér Vilmos levelei emigrációs kérdésekről1920-192212 lap
111Feldmar Marcel levele beutazási engedélyéről1919. április 12.1 lap
112Fényes László1929, d. n.3 lap
113Filkon Gabriella, a selmecbányai Munkásbiztosító Pénztár munkatársa19183 lap
114Fodor László, a Szabad Szó munkatársa19472 lap
115Földeák János19392 lap
116Francé Rezső1914, 1919-19204 lap
117Gábor Endre1919, 1922-192416 lap
118Garabits János1927-19284 lap
119Bresztovszky Ede levele Garami Ernőhöz, Bresztovszky Ernőrőld. n.1 lap
120Gaszner Pál,Gaszner fiának oktatásáról19068 lap
121Geiger Rezső1915-191831 lap
122Genszky Géza1938-1940, 1942, 195018 lap
123Gladányi Mihály d. n.3 lap
124Gonda Béla levelezése a Jogász Szervezet szocialista ügyvédeiről19361 lap
125Gömöri Jenő levelezése könyvek, cikkek, fordításáról, kiadásáról1920-1941, d. n.64 lap
126Grünberger Emil1914-1916, 1924-1925, 193723 lap
127Guttmann Ferenc19342 lap
128Gyenes Gitta1923-19246 lap
129Gyetvai János levelezése mozgalmi kérdésekről19145 lap
130Győrbíró Dezső és felesége1942, d. n.2 lap
131Györki Imre1910, 1913, 1916-1918, 1920-1923, 1925, 1929, 1933, d. n.52 lap
132Hachata József19211 lap
133Hajdu [?], Somló Lipót kéziratáról19231 lap
134Hajek M [?] családja1931, d. n.5 lap
135Halász Dánielné Bresztovszky Ede lakásügyéről19321 lap
136Halász Ferenc1914-1916, 1918, 1921-1922, 1924-1925, 193016 lap
137Halász Miklós19302 lap
138Havas Miksa19272 lap
139Hendel Ottó Havas Miksa üzenetéről, a francia idegenlégiósok magyarországi toborzásának nyilvánosságra hozásáról1923, 19268 lap
140Hilbert Rezsőd. n.1 lap
141Hoffmann [?] a detroiti szállodáról19271 lap
142Holló Jenő1922-1923, 1926, 1929,19 lap
143Horovitz Gábor19242 lap
144Horovitz Jenő1913, 19204 lap
145Horti Gizella a Bresztovszky Ellának kézbesítendő levélről19223 lap
146Humayer Károly levele a 40 éves érettségi találkozó időpontjáról19475 lap
147Illés A[rtúr]19134 lap
148Jankovich István az érettségi találkozókról1952, 1954, 19575 lap
149Kárpáti Aurél elbeszélésének közlésérőld. n.2 lap
150Katona Nándor Gabzl ügyéről19251 lap
151Kende Ferenc19141 lap
152Kimpián Jenő 19305 lap
153Kiss Hugó Moszkvából írt levele19322 lap
154Kiss Jenő19292 lap
155Kolcskovszky Jánosné19383 lap
156Kollányi Boldizsár19192 lap
157Kondor László a Krónika c. folyóiratról19213 lap
158Kóris Kálmán és családja1925, 1929, 1936, 19427 lap
159Kóródy Tibor19441 lap
160Koronya Jolán1925-1927, 19346 lap
161Kovács József1916-191934 lap
162Königstein Mór1915-191610 lap
163Körmendi Gyula19171 lap
164Kövessy Julius1913-191616 lap
165Köves János1915-191823 lap
166Kunfi Zsigmond19261 lap
167László Mórd. n.1 lap
168Latkóczy [?] Ladányi Árminról19691 lap
169Lehota György1926, 1928-193022 lap
170Lévai István levelei Párizsból 19146 lap
171Ligeti Sándor1914, 1916-1917, 191930 lap
172Lindström Richárd a svéd irodalomról19241 lap
173Lóránt Richárd1927, 19394 lap
174Lugosi Béla19192 lap
175Mahler Ede19142 lap
176Mackai Ferenc1912-1914, 1921-1922, 192440 lap
177Maros Imre1924-19253 lap
178Marsovszky Miklósné és családja1921-1923, 1927-1928, 1931, d. n.17 lap
179Marussy Ferenc19261 lap
180Mathuber Ferenc1931-19324 lap
181Mehler Arnold szakszervezeti tevékenységéről19521 lap
182Migray Józsefd. n.1 lap
183Nagy Vince19182 lap
184Nemes Aurél Supka Géza bútorairól19222 lap
185Nyigri Imre1925, 1939, 1942-1944, d. n.10 lap
186Oltean Cotild19262 lap
187Osberger Karl1922, 19243 lap
188Ötvös József1925-19266 lap
189Pajor Oszkár a Munkások Dal és Zene Közlönyérőld. n.1 lap
190Pap Dezső Bresztovszky Ede tanácsköztársaság alatti tevékenységéről19202 lap
191Papp Ferenc levelei Párizsból 1913-191439 lap
192Pataky László a pomázi régészeti munkákról19623 lap
193Petrácz Géza és családja1920-1927, 1929, 1932, 1939-1940, d. n.40 lap
194Politzer Gyula19122 lap
195Práger Aranka1923, 1928-193010 lap
196Rácz Kálmánd. n.1 lap
197Rády Károly1915, 1918,3 lap
198Raith Tivadar1928, d. n.3 lap
199Rajkovic, Peter1930-193311 lap
200Rákóczi Károly19112 lap
201Ramminger, Max19261 lap
202Reisz Móric19332 lap
203Reményi István a selmecbányai viszonyokról19185 lap
204Révész Mihály1920, 1923-1924, 1932, d. n.79 lap
205Rodé Károly19166 lap
206Rónai Zoltán1916. október 27.1 lap
207Roosbroek, Joseph von19261 lap
208Rosta János1928, 1932, 19429 lap
209Rózsavölgyi Mórné19263 lap
210Rozsnyai Kálmán1924-192515 lap
211Rubinyi Mózes1935, 19382 lap
212Sachse [?] az MSZDP háború alatti tevékenységéről19144 lap
213Schmidt Béla1914, 1918, 19209 lap
214Sebők Sándor1927-19283 lap
215Sikorszky Lajos1925-1928, 1930, d. n.42 lap
216Sipes Lajos19631 lap
217Solymár [?]19592 lap
218Somló Lipót1921-1924, 1926, 192861 lap
219Somogyi Margit19432 lap
220Somogyi Sándor Münchenből írt levelei1913-191414 lap
221Spáring Pál1924, 19309 lap
222Spitzer Andor levele Kabos Bertalanné hagyatéki ügyében19431 lap
223Sugár Sándor levelei a Magántisztviselők Szövetségében történt eseményekről, egyéb mozgalmi kérdésekről1914-191837 lap
224Supka Géza19231 lap
225Süss Nándor19192 lap
226Szabados Zádor az amerikai magyar emigrációról1915-1916, 1931-193323 lap
227Szakasits Antal19191 lap
228Szakasis Árpád19221 lap
229Szecsánov Ljuben1961-196210 lap
230Szerdahelyi Sándor1915, 1918-1920, 1926-1927, 1929-1930, 1942, 194527 lap
231Székely József levelei a Népszava ellen indított perről193912 lap
232Szilasi Árpád19203 lap
233Szirmai Rezső levele sajtóperről19391 lap
234Szukovathy Imre1919, 1921-192210 lap
235Takács József levelezése Bresztovszky Ede sajtókamarai felvétele ügyében193912 lap
236Tasi József19612 lap
237Torma Béla levele Kunfi Aladár címérőld. n.1 lap
238Tóth József Bresztovszky Vilma üzenetéről19322 lap
239Török Mihály19225 lap
240Török Sándor19392 lap
241Török Tibor Balás P. Elemér címéről19392 lap
242Vass István meghívása Bresztovszky Edének piarista összejövetelre19481 lap
243Bresztovszky Ede levele Vass József népjóléti miniszternek, kéri az ellene 1920-ban lefolytatott igazoló eljárás végzésének másolatát19281 lap
244Vermes Béla19252 lap
245Vértes Sándor a szlovákiai munkásmozgalomról és saját tanácsköztársaság alatti tevékenységéről1918, 19272 lap
246Vikár Béla Bresztovszky Edének küldött verse19392 lap
247Vizsolyi Manó1912-19135 lap
248Wallisch Kálmán levelei sajtóperérõl.
Megjegyzés: A pert Wallisch a magyarországi tanácsköztársaság alatti tevékenységét rágalmazó cikkek miatt indította.
Közötte Bresztovszky Ede levelezése az ügyben Kállai Emillel, Czibula Antallal, Lajer Dezsõvel, Olejnyik Józseffel és Kéri Pállal
192925 lap
249Wanner Ila19235 lap
250Weber Mihály19293 lap
251Weinberger István19511 lap
252Weisz Béla1915-191616 lap
253Nora Wienpassing19254 lap
254Wimmer Jenő1913-1916, 1918-1922, 1925-1926, 1928-1929, 1934, d. n.129 lap
255Zeichmeister S[?]19277 lap
256Zentai Dezső1929, 1932, 1934, 1940-194213 lap
257Zilahy László.
Közötte Bíró Dezső 1928. március 16-i levele Zilahy üzenetéről
1921-1938, 1946, d. n.270 lap
258Zilahy Lászlóné Bresztovszky második feleségének testvére1922-1928, d. n.68 lap
259[?] Győző19201 lap
260[?] Gusztáv19208 lap
261Címzett nélküli levelek1923, 1926, 1928, 1944,6 lap
262Olvashatatlan aláírású levelek, melyek egy része német nyelvű.
Közötte aláírás nélküli üzenet Madzsar Józsefnek
1908, 1914, 1920-1921, 1929-193410 lap
263Gyászjelentések és az ezzel kapcsolatos levelezés.
Közötte Ady Endre, Garami Ernő, Vanczák János levelei
1918-1919, 1922-1942, 1952, d. n.32 lap
264Üdvözletek.
Közötte néhány személynévkártya
1899-1948, d. n.184 lap
265Bresztovszky Ede levelezése családi és személyes ügyekben.
Közötte levelezése édesanyjával
1899-1918, d. n.62 lap
266Bresztovszky Ernő.
Mellette Bresztovszky Ernő feleségének levelei is
1906-1908, 1910-1922, d. n.329 lap
267Bresztovszky Vilma1899-1900, 1910-1923, 1925, 1928-1929, 1932, 1946, 195798 lap
268Bresztovszky Ella1899, 1905, 1910-1911, 1913-1918, 1922, 1924, 1929, 193963 lap
269Bresztovszky Béla1899, 1911, 1915, 1918-1920, 1922, 1924, 1938-1939, d. n.27 lap
270Bresztovszky család tagjai1901, 1920-1921, 1940-1941, 1947, 1948, 195131 lap
271Bresztovszky Edéné Láng Lenke
Megjegyzés: Bresztovszky Ede első felesége
1917-1918, 1924-1925, 1937, d. n.21 lap
272Bresztovszky Edéné Beke Margit (Görög Imréné).
Megjegyzés:Bresztovszky Ede második felesége
1919, 1922, d. n.27 lap
273Görög Imre192216 lap
274Részvétnyilvánítások Bresztovszky Ede édesanyja és bátyjai halála alkalmából1919, 1922, 194168 lap
275Bresztovszky Ede levelezése különböző szervekkel, személyekkel.
Közötte magánügyeiben, lakásügyben, telefonügyben, válásával kapcsolatban
1910-1944, 1947-196153 lap
276Jegyzékek Bresztovszky Ede cikkeiről, könyvkritikáiról.
Mellette írói álnevei
1924, d. n.27 lap
277Bresztovszky Ede levelezése cikkeiről, fordításairól1912-1915, 1918-1919, 1923-1945, d. n.77 lap
278Bresztovszky Ede levelezése a Társadalmi Lexikon elkészítéséről1922, 1924-1925, 1928-192929 lap
279Összegyűjtött személynevek a Társadalmi Lexikonhozd. n.97 lap
280Címszavak a Társadalmi Lexikonhozd. n.935 lap
281Bresztovszky Ede cikkeinek kéziratai gazdasági, politikai, munkásmozgalmi és társadalomtudományi témákban1915-1916, 1928, 1945, d. n.329 lap
282Bresztovszky Ede tudományos ismeretterjesztő cikkeinek kéziratai1927-1930, 1939, 1943, 1945, d. n.230 lap
283Érdekességek a Nem árt, ha tudjuk rovatbad. n.117 lap
284Az Érdekességek és furcsaságok rovatba gyűjtött ismertetések kézirataid. n.667 lap
285Földrajzi művekről összegyűjtött ismertetések kézirataid. n.62 lap
286Személyekről írott cikkek, megemlékezések kéziratai1929, 1931, 1944-1945, d. n.220 lap
287Bresztovszky Ede törvényhatósági tevékenységével kapcsolatos cikkeinek, írásainak kéziratai1925-1926, 1933, 194595 lap
288Bresztovszky Ede irodalmi, kulturális témájú cikkeinek kéziratai1907, 1930, 1932, d. n.241 lap
289Bresztovszky Ede irodalmi kritikáinak kéziratai1921, 1931-1932, 1943, 1947-1948, 1950, d. n.78 lap
290Bresztovszky Ede szépirodalmi írásainak kéziratai1907, 1909, 1912-1913, 1919-1921, 1924-1926, 1928-1929351 lap
291Bresztovszky Ede novelláinak, rövid szépirodalmi írásainak kéziratai1930-1939, 1941, 1943-1945424 lap
292Bresztovszky Ede novelláinak, rövid szépirodalmi írásainak kézirataid. n.-
293Bresztovszky Ede versei1908, 1946, d. n.17 lap
294Bresztovszky Ede mozgalmi, politikai témájú fordításainak kéziratai.
Közötte Victor Adler: Bolsevizmus vagy szociáldemokrácia, Karl Kautsky: Az osztályok megszüntetése és a foglalkozások megszüntetése, Henry Brailsford: Szocializmus és béke
1924-1925, 1928, d. n.-
295Wilhelm Lamszus: Emberek vágóhídja c. regény fordítása1920112 lap
296Heinrich Mann: A szegények c. regény fordításának kézirata1924177 lap
297Friedrich Gerstacher: Franco tábornok c. regény fordítása1937494 lap
298Bresztovszky Ede szépirodalmi fordításainak kéziratai1929, d. n.163 lap
299Bresztovszky Ede szépirodalmi fordításainak kézirataid. n.719 lap
300Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede gazdasági, politikai, munkásmozgalmi, társadalomtudományi cikkei
1904, 1910, 1915-1916, 1918-1919, 1924-1925, 1939-1942, 1946, d. n.51 lap
301Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede tudományos, ismeretterjesztő cikkei
1912-1913, 1927, 1929-1933, 1939-1943, 1948, d. n.75 lap
302Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede személyekről írt cikkei
1915, 1918, 1924, 1927, 1929, 1931-1932, 1934, 1940-1941, 194334 lap
303Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede interjúi
1925-1928, 1930, 194931 lap
304Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede törvényhatósági tevékenységével kapcsolatos cikkei
1925-1927, 1931-1932, 1934-193519 lap
305Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede irodalmi, kulturális cikkei
1919, 1924, 1933, 1943, 1949, d. n.23 lap
306Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede irodalmi kritikái
1909, 1912, 1914-1916, 1918-1919, 1924, 1928-1937245 lap
307Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede irodalmi kritikái
1938-1944, 1946-1950, d. n.104 lap
308Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede novellái, szépirodalmi írásai
1912-1915, 1917-1918, 1922, 1924-1925, 1927, 1931, 1933, 1935-1936, 1938-1943, 1946, d. n.100 lap
309Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede politikai, munkásmozgalmi témájú fordításai
1912, 1917, 192490 lap
310Újságkivágatok.
Megjegyzés: Bresztovszky Ede szépirodalmi fordításai
1906-1907, 1912, 1924-1925, 1931, 1933, 1939, d. n.22 lap
311Bresztovszky Ede iskolai füzetei, dolgozataid. n.124 lap
312Bresztovszky Ede jegyzetei, kritikái olvasmányairól d. n.299 lap
313Bresztovszky Ede jegyzetei olvasmányairól d. n.347 lap
314Jegyzetek, jegyzettöredékekd. n.362 lap
315A Magyar Munkáspárt röpirattervezete programjáróld. n.2 lap
316Kimutatás a Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága által mentesített földbirtokokróld. n. [1945]12 lap
317Bajcsy Zsilinszky Endre képviselőházban elmondott felszólalásai1941-19427 lap
318Bresztovszky Béla: A repülésről c. tanulmányának különlenyomata191012 lap
319Erdei István nyílt levelének másolata Takács Józsefhez19433 lap
320Részvétnyilvánítások Bresztovszky Ede halálára196319 lap
321Újságközlemények, méltatások Bresztovszky Edéről196311 lap
322Sassy Árpád az Arany Trombita szerkesztője által aláírt meghívó az 1869. augusztus 15-i népgyűlést előkészítő értekezletre.
Megjegyzés: Magyar és német nyelven, üveglapok közé helyezve
1869. augusztus 15.1 lap