Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        695. Bresztovszky Ernő fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Bresztovszky Ernő személyi dokumentumai.
Közötte egyetemi tanulmányaival, munkájával, betegségével, katonai szolgálatával kapcsolatos iratok, bírói végzés, halotti bizonyítvány
1901-192230 lap
2Bresztovszky Ernő igazolványai.
Közötte MSZDP tagkönyvei, betegsegélyező igazolványai, ún.azonossági könyvecske, kedvezményes vasúti bérlet, szabadjegyek, belépők
1906-191221 lap
3Bresztovszky Ernő iskolai és egyetemi évei alatt keletkezett jegyzetei1895-1898, 1900-1901, d. n.270 lap
4Bresztovszky Ernőnek a Népszava szerkesztőségi munkájával kapcsolatos füzete.
Mellette a szerkesztőség szolgálati szabályzata
191434 lap
5

A Népszava Könyvkereskedés és a Világosság Könyvnyomda levelei Bresztovszky Ernőnek.

Közötte Zola regények fordításáról, kefelevonatokról, árjegyzék a megrendelhető könyvekről

1916-19174 lap
6A győri szociáldemokrata pártszervezet levele Bresztovszky Ernőnek a Győri Munkás című hetilap megindításának támogatásáról1914. május 15.2 lap
7Bresztovszky Ernő előadásán kitöltött statiszikai lapok.
Megjegyzés: Az előadást az aranyművesek és cipészek szakszervezetében tartotta
19122 lap
8Feladóvevények, nyugták és a Budapesti Általános Hitelszövetkezet törlesztési íve1910, 1912, 1918-191913 lap
9Bresztovszky Ernő levele özv. Bresztovszky Edénénekd. n.1 lap
10Bresztovszky Ede levelezése Bresztovszky Ernővel1907-1920, d. n.88 lap
11Bresztovszky Ernő levelezése Bresztovszky Bélával1916, 19192 lap
12Bresztovszky Ernő levele Bresztovszky Ellának19202 lap
13Megszűnt!--
14Bresztovszky Ernő levelei.
Közötte Büchler Józsefnek, Garami Ernőnek, Jászi Oszkárnak, Révész Mihálynak és a Népszava szerkesztőségének
1911, 1918. d. n.12 lap
15Bresztovszky Ernőnek írt levelekd. n.159 lap
16Bresztovszky Ernő vers kéziratai.
Megjegyzés: A 81-83. lapok hátlapján az MSZDP X. kongresszusának (1904) nyomtatott jegyzőkönyve
1896-1898, 1903-1904, d. n.136 lap
17Bresztovszky Ernő tárcáinak, cikkeinek kéziratai, vázlataid. n.106 lap
18Bresztovszky Ernő Pascalról szóló drámájának kézirat-töredéked. n.39 lap
19Bresztovszky Ernő regényfordítása d. n.217 lap
20Bresztovszky Ernő írásainak újságkivágatai1899-1919, d. n.107 lap
21Az Előre c. diáklap19096 lap
22Bresztovszky Ernőről készült karikatúrák és könyvborító tervezeted. n.4 lap
23Bresztovszky Ernőről, Gárdos Mariskáról és egy ismeretlen nőről készült fotók.
Megjegyzés: Fotótárba áthelyezve
d. n.10 lap
24Vádirat Csizmadia Sándor és társa ellen osztálygyűlöletre való izgatás vétsége miatt19044 lap
25A Cellulosegyár Részvénytársaságának 200 koronás kötvénye19021 lap
26Révész Béla levele Weltner Jakabnak Bresztovszky Ernőrőld. n.1 lap