Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        696. Buchinger Manó és Ladányi Szeréna fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Buchinger Manó életrajzai, életrajzi adatokat tartalmazó iratai1910, 1913, 1918-1919, 1931, 1940, 194821 lap
2Buchinger Manó személyi dokumentumai.
Közötte születési, erkölcsi és illetőségi bizonyítványok
1902, 1904, 1918, 1919, 19398 lap
3Ladányi Szeréna iskolai bizonyítványai, egyetemi indexei és az Egyetemi Tanács fegyelmi határozata1894, 1898-1902, 1905, 1909, 191442 lap
4Ladányi Szeréna tanári munkájával kapcsolatos iratok1910-192413 lap
5Buchinger Manó katonai iratai1915, 19176 lap
6Buchinger Manó párt,- és szakszervezeti tagsági könyvei1901-1925, d. n.12 lap
7Buchinger Manó megbízólevelei, igazolásai1897-194738 lap
8Buchinger Manó küldöttigazolványai, kongressszusi belépői.
Közötte MSZDP, MKP és külföldi pártok, szervezetek eseményeire
1919-194837 lap
9Buchinger Manó belépőjegyei, igazolványai választási megbízatásokra, magyar és külföldi pártok,szervezetek rendezvényeire1913-193917 lap
10Buchinger Manó útlevelei, határátlépési engedélyei, ehhez szükséges ajánlólevelek1915-1919, 1925, 193845 lap
11Buchinger Manó rendőrségi, bírósági és börtön iratai1904, 1907-1908, 1915-1916, 1919, 1931, 194015 lap
12Postai értesítések kitiltott sajtótermékek érkezéséről19332 lap
13Buchinger Manó orvosi bizonyítványai1904, 1915, 19344 lap
14Az Iparügyi Minisztérium értesítése Buchinger Manónak az Első Magyar Gyapjúmosó és Finomposztó Gyár igazgatósági tagjává történt kinevezéséről és a megbízatás alóli felmentéséről1946, 19482 lap
15Buchinger Manó Szabadság Érdemrenddel történt kitüntetését igazoló okmánya19471 lap
16Buchinger Manó lakásügyével kapcsolatos iratok1922, 19293 lap
17Buchinger Manó nevére kiállított nyugta, számla, fizetési felszólítás1895, 1916, 19394 lap
18Versek Buchinger Manóhozd. n.2 lap
19Az MSZDP programja és agrárprogramja.
Megjegyzés: Két változat és egy tervezet részlete
1930, 1943, d. n.66 lap
20MSZDP, SZDP pártgyűléseire készült anyagok1927, 193917 lap
21Az MSZDP párttitkárság munkabeosztásának és ügyrendjének tervezeted. n.1 lap
22Az MSZDP, SZDP szervezésével kapcsolatos iratok.
Közötte körlevelek, tervezetek, választási utasítások, úti elszámolások, gyűjtőívek, szavazólapok, fegyelmi ügy
1905-1946, d. n.50 lap
23Javaslatok, határozati javaslatok1908, 1917-1918, 1926, 1932, 1939, 194717 lap
24Memorandumok, beadványok1917-194770 lap
25Jegyzőkönyv kivonat a pártbizalmi férfiak értekezletéről191610 lap
26Feljegyzés MSZDP tagtoborzási ankétról19332 lap
27

Buchinger Manó és a Népszava szerkesztőségének nyilatkozatai

1917-1918, 19333 lap
28Bizalmas tájékoztatók a pártvezetőségnek.
Közötte a Komintern feloszlatásának hatásáról, az SZDP főtitkárságának sajtóreferátuma, a vásárpénztár ügyéről
1943, 1946, d. n.22 lap
29A szociáldemokrata emigrációra vonatkozó iratok1929, 193122 lap
30Az MSZDP, SZDP főtitkárságnak készített sajtószemlék a nemzetközi munkásmozgalom eseményeiről 1919, 194721 lap
31Különböző névsorok1919, 1931, d. n.34 lap
32Buchinger Manó beszédei, felszólalásai az MSZDP-ben és a parlamentben1907-1947, d. n.208 lap
33Az osztrák és német szociáldemokrata párt határozatai1918, 1931, 19476 lap
34A Magyarországi Könyvkötők és Rokonszakmabeli Munkások és Munkásnők Szakegylete iratai1897, 1907, 1913, 1927-1928, d. n.16 lap
35Meghívólevelek az MSZDP-től, az MKP-tól, szakszervezetektől, bel- és külföldi állami szervektől, külföldi szocialista pártoktól és szakszervezetektől, magánszemélyektől és szervezetektől1919-1948, d. n.138 lap
36

Gyászjelentések és megemlékezések neves politikusok és munkásmozgalmi vezetők haláláról

1917-1948, d. n.29 lap
37Az MSZDP országos oktatási bizottságának névsora19331 lap
38Az MSZDP országos oktatási bizottságának és választmányának működési szabályzata, mellékleteid. n.12 lap
39Ladányi Szeréna előadásvázlata az MSZDP országos oktatási bizottságának alakuló ülésére19338 lap
40Az MSZDP oktatási titkárságának jelentései a pártvezetőségnek1933, 1934-193522 lap
41Az MSZDP országos oktatási bizottság jelentései a pártoktatásról1934-193528 lap
42Az MSZDP, SZDP országos oktatási bizottságának tantervei, a terjesztésre készült Marx-Bebel képes levelezőlapok1934-1944., d. n.30 lap
43

Tervezet A pártoktatás átszervezésének kérdéséhez címmel

d. n.24 lap
44Kimutatások, statisztikák a pártoktatásról1934-1938, d. n.39 lap
45Oktatási Közlemények19369 lap
46Tervezet a pártszervezeti könyvtárak átszervezésére.
Mellette a bécsi Munkásművelődési Központ lapja a vándorkönyvtárakról
d. n.31 lap
47Az MSZDP oktatási titkárság körlevelei a pártszervezetekhez, előadókhoz1933-1934, 193641 lap
48Az MSZDP oktatási titkárság meghívólevelei1933-193612 lap
49A pécsi pártiskola hallgatóinak névsora19461 lap
50Pártiskolák, szemináriumok, szakszervezeti tanfolyamok, munkásakadémiák részére készült előadások, vázlatokd. n.830 lap
51Sillabuszok, anyaggyűjtemények különböző alkalmakra1924, 1931, d. n.124 lap
52Beszédvázlatok, szemináriumi vázlatok előadók részéred. n.93 lap
53Sajtószemlék194733 lap
54Pártoktatáshoz készült előadások1933, 1939, 1943, d. n.267 lap
55Buchinger Manó és Ladányi Szeréna pártoktatás keretében elmondott előadásaid. n.190 lap
56A Tanácsok Országos Kongresszusán benyújtott határozati javaslat a nőkérdésről19191 lap
57Az Országos Nőkongresszusra készült határozati javaslat, szavazólapok és jelölőlista1930, 1937, 19475 lap
58Szociáldemokrata nők programjad. n.4 lap
59

Az országos nőbizottság ügyrendje

d. n. [1930]1 lap
60

Hogyan dolgozhat a munkásnő a szociáldemokrata párt kiépítésén?

d. n.18 lap
61Az Országos Nőszervező Bizottság iratai.
Közötte felhívás a német szociáldemokrata párt nőbizottsága parlamenti frakciójához és előterjesztés kölcsönös segítség csoport alakításához
1916, 19334 lap
62Nőbizottsági ülés jegyzőkönyved. n.1 lap
63A Budapesti Nőbizottság előterjesztései az MSZDP budapesti végrehajtó bizottságának19374 lap
64A Nőmunkás iratai.
Közötte határozati javaslat, jubileumi számok és ünnepségek előkészítése, körlevél az előfizetőkhöz, adatok a terjesztésről
1930, 193115 lap
65Nőmozgalommal kapcsolatos levelezés1915, 1921, d. n.11 lap
66Meghívólevelek a Magyarországi Nőmunkások Országos Szervezőbizottságától és a kerületi nőbizottságoktól1931-1934, 1937-193911 lap
67Nőmunkások pártoktatásának iratai1930-193861 lap
68Magyarországi Nőmunkások Országos Szervező Bizottsága kérdőívei, a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár és a Magyar Fém- és Lámpaárú Gyár munkásnőinek adataival191723 lap
69Nőmozgalmi munkához készült beszédvázlatok, cikkek1916, 1934, 1938, d. n.32 lap
70Ladányi Szeréna előadásai, beszédei, felszólalásai, jegyzetei nőkongresszusokon1917, 1930-1933, 1936, 1938, 1939, d. n.117 lap
71

Ladányi Szeréna cikkei, előadásai a szociáldemokrata nőmozgalomról és a nőkérdésről

1930-1933, 1936, 1938, 1939, d. n.368 lap
72Nőmozgalmi rendezvények elszámolásaid. n.8 lap
73Magyarországi Munkásnő Egyesület Könyvtárának betűsoros mutatójad. n.25 lap
74Marianne Pllak: Frauen als Kämpferinnen c.d. n.45 lap
75A bécsi nőbizottság szervezeti szabályzatának részleteid. n.3 lap
76Budapest székesfőváros lakásbérleti szabályrendeleted. n.32 lap
77A Szocialista Munkás Internacionálé újjászervezése előtt keletkezett iratok1919, 1921. d. n.26 lap
78A Szocialista Munkás Internacionálé kongresszusaira és a nemzetközi nőkonferenciára vonatkozó iratok1923, 1925, 1931, d. n.122 lap
79A Szocialista Munkás Internacionálé végrehajtó bizottsága elé terjesztett anyagok1930-1932, 1935-1939, d. n.238 lap
80A Szocialista Munkás Internacionálé Irodája elé terjesztett beadvány melléklete: J. W. Albarda és Fr. Adler levélváltása Edo Fimmen Internacionáléval kapcsolatos nézeteiről19314 lap
81Szocialista pártok Szocialista Munkás Internacionáléhoz küldött iratai1934-1935, 194019 lap
82A Szocialista Munkás Internacionálé titkárságának körlevelei a végrehajtó bizottság tagjaihoz1930-1934, 1937, 1939, 194040 lap
83A Szocialista Munkás Internacionálé titkárságának körlevelei a csatlakozott pártok és a dunai államok titkáraihoz1931, 1933, 1936, 1938-193914 lap
84A Szocialista Munkás Internacionálé titkársága körlevelei a különböző bizottságok tagjaihoz1933, 1935, 19396 lap
85A Szocialista Munkás Internacionálé titkársága által szerkesztett névsorok, címek, az Internacionálé szervei1931-1932, 1938-193942 lap
86Kimutatás a Szocialista Munkás Internacionálé pénzügyi helyzetéről19376 lap
87A Szocialista Munkás Internacionálé és az MSZDP levelezése1922, 1931, 1933, 1935, 1937, 193926 lap
88Buchinger Manó feljegyzései a Szocialista Munkás Internacionálé végrehajtó bizottságának üléseiről1935, 1936, 1938, d. n.22 lap
89Buchinger Manó emlékirata a Szocialista Munkás Internacionálénak19314 lap
90Buchinger Manó felszólalása a Szocialista Internacionálé végrehajtó bizottsága ülésén19394 lap
91

Bulletin der Socialistischen Arbeiter Internationale

1919, 1930-193236 lap
92

Internationale Information.
Megjegyzés: Kiadja a Szocialista Munkás Internacionálé titkársága

1931-1933, 1935-1940, d. n.205 lap
93

Dokumente und Diskussionen.
Megjegyzés: Kiadja a Szocialista Munkás Internacionálé titkársága

1931, 1935-1939171 lap
94

Mitteleilungen über die Lage der polistischen Gefangenen .
Megjegyzés: Kiadja a Szocialista Munkás Internacionálé által kinevezett vizsgáló bizottság

1936-193862 lap
95A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség iratai1934, 1937, d. n.16 lap
96Konferenciák, rendezvények összehívásával kapcsolatos iratok1936-193825 lap
97Az Interparlamentáris Unió budapesti konferenciájának előkészítésének iratai193611 lap
98Az Interparlamentáris Unió konferenciáin részt vett küldöttek és vendégek névsorai1937, 193845 lap
99Jegyzőkönyvrészletek az Interparlamentáris Unió konferenciáiról1936-193835 lap
100Interparlamentáris Unió XXXIII. Konferenciájának határozati javaslata19371 lap
101Buchinger Manó felszólalásai az Interparlamentáris Unió konferenciáin1936-193816 lap
102Buchinger Manó feljegyzései az Interparlamentáris Unió konferenciáiról1938, 194737 lap
103Részletek az Interparlamentáris Unió konferenciáinak programjaiból1937-1938, 194721 lap
104Meghívók az Interparlamentáris Unió rendezvényeire1936-1938, 1940, 1947-
105Buchinger Manó levelezése19001 lap
106Buchinger Manó levelezése190314 lap
107Buchinger Manó levelezése19047 lap
108Buchinger Manó levelezése190517 lap
109Buchinger Manó levelezése19067 lap
110Buchinger Manó levelezése190772 lap
111Buchinger Manó levelezése19086 lap
112Buchinger Manó levelezése19094 lap
113Buchinger Manó levelezése19106 lap
114Buchinger Manó levelezése19111 lap
115Buchinger Manó levelezése19127 lap
116Buchinger Manó levelezése191311 lap
117Buchinger Manó levelezése191415 lap
118Buchinger Manó levelezése191511 lap
119Buchinger Manó levelezése191615 lap
120Buchinger Manó levelezése191723 lap
121Buchinger Manó levelezése191812 lap
122Buchinger Manó levelezése191925 lap
123Buchinger Manó levelezése192013 lap
124Buchinger Manó levelezése192111 lap
125Buchinger Manó levelezése192233 lap
126Buchinger Manó levelezése192317 lap
127Buchinger Manó levelezése19249 lap
128Buchinger Manó levelezése192517 lap
129Buchinger Manó levelezése192613 lap
130Buchinger Manó levelezése192716 lap
131Buchinger Manó levelezése192814 lap
132Buchinger Manó levelezése192941 lap
133Buchinger Manó levelezése193030 lap
134Buchinger Manó levelezése1931110 lap
135Buchinger Manó levelezése193252 lap
136Buchinger Manó levelezése193365 lap
137Buchinger Manó levelezése193469 lap
138Buchinger Manó levelezése193541 lap
139Buchinger Manó levelezése193661 lap
140Buchinger Manó levelezése193760 lap
141Buchinger Manó levelezése193865 lap
142Buchinger Manó levelezése193931 lap
143Buchinger Manó levelezése194020 lap
144Buchinger Manó levelezése194111 lap
145Buchinger Manó levelezése19428 lap
146Buchinger Manó levelezése19437 lap
147Buchinger Manó levelezése19446 lap
148Buchinger Manó levelezése194531 lap
149Buchinger Manó levelezése194660 lap
150Buchinger Manó levelezése194759 lap
151Buchinger Manó levelezése194830 lap
152Buchinger Manó levelezésed. n.74 lap
153Buchinger Manónak küldött névjegyekd. n.65 lap
154Ladányi Szeréna levelezése19032 lap
155Ladányi Szeréna levelezése19044 lap
156Ladányi Szeréna levelezése19051 lap
157Ladányi Szeréna levelezése190619 lap
158Ladányi Szeréna levelezése19074 lap
159Ladányi Szeréna levelezése19084 lap
160Ladányi Szeréna levelezése19091 lap
161Ladányi Szeréna levelezése19113 lap
162Ladányi Szeréna levelezése19123 lap
163Ladányi Szeréna levelezése191325 lap
164Ladányi Szeréna levelezése19147 lap
165Ladányi Szeréna levelezése19157 lap
166Ladányi Szeréna levelezése19161 lap
167Ladányi Szeréna levelezése19178 lap
168Ladányi Szeréna levelezése191814 lap
169Ladányi Szeréna levelezése19198 lap
170Ladányi Szeréna levelezése19203 lap
171Ladányi Szeréna levelezése19217 lap
172Ladányi Szeréna levelezése19225 lap
173Ladányi Szeréna levelezése192312 lap
174Ladányi Szeréna levelezése192415 lap
175Ladányi Szeréna levelezése192513 lap
176Ladányi Szeréna levelezése192610 lap
177Ladányi Szeréna levelezése19279 lap
178Ladányi Szeréna levelezése192829 lap
179Ladányi Szeréna levelezése192911 lap
180Ladányi Szeréna levelezése19302 lap
181Ladányi Szeréna levelezése19318 lap
182Ladányi Szeréna levelezése19322 lap
183Ladányi Szeréna levelezése19338 lap
184Ladányi Szeréna levelezése19343 lap
185Ladányi Szeréna levelezése19355 lap
186Ladányi Szeréna levelezése19363 lap
187Ladányi Szeréna levelezése19382 lap
188Ladányi Szeréna levelezése19392 lap
189Ladányi Szeréna levelezésed. n.16 lap
190Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 190690 lap
191Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 1907471 lap
192Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 190854 lap
193Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 1909105 lap
194Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 191034 lap
195Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése191123 lap
196Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 191243 lap
197Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 191323 lap
198Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 19151 lap
199Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 191616 lap
200

Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése

19173 lap
201Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 191822 lap
202Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 191926 lap
203

Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése

192025 lap
204

Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése

192114 lap
205Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 19223 lap
206Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 19231 lap
207Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 19281 lap
208Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 19295 lap
209Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 193015 lap
210Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 193114 lap
211Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 193216 lap
212Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 193310 lap
213

Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése

193411 lap
214Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 19356 lap
215Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 19363 lap
216Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 193825 lap
217Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése 194011 lap
218Buchinger Manó és Ladányi Szeréna egymás közötti levelezése d. n.2 lap
219Buchinger Manó jegyzetei Ladányi Szeréna leveleibőld. n.36 lap
220Buchinger Manó és Ladányi Szeréna családi levelezése1907-1948, d. n.63 lap
221

Szegény ember kenyere

190428 lap
222

Forradalom és emigráció

d. n.550 lap
223

Az út elején... Gyermek és ifjúkori emlékek

1926151 lap
224

A félévszázad mérlege

d. n.47 lap
225Cikk a magyar munkásmozgalom történetérőld. n.98 lap
226

Ismeretlen szerző recenziója Buchinger Manó: Tanúvallomás c. könyvéről

d. n.6 lap
227Buchinger Manó és Ladányi Szeréna közös jegyzetfüzetei az osztrák állami levéltárban végzett kutatásaikról.
Közötte rendőrségi jelentések a magyar emigráció és Marx kapcsolatairól, Kászonyi Dánielről
1929192 lap
228

Negyvennyolcas emigránsok és a reakció Akták Kászonyi Dánielről, a Népszava első szerkesztőjéről

192919 lap
229Beszédvázlatok, cikkek, recenziók, jegyzetek1905-1947, d. n.344 lap
230Összegyűjtött idézetekd. n.35 lap
231Jegyzettöredékekd. n.59 lap
232

Ladányi Szeréna: A női munka és a leszerelés

d. n.36 lap
233

Ladányi Szeréna: 300 könyv a nőkérdésről

d. n.57 lap
234

Ladányi Szeréna: Az emberi haladás kiváló asszonyai

d. n.57 lap
235Beszédvázlatok, előadások1931-1932, 1938124 lap
236Jegyzetek, versekd. n.38 lap
237Jegyzettöredékekd. n.17 lap
238Törvényjavaslatok és jelentések a képviselőháznak1935-193848 lap
239A választójogi reform ügyében összehívott pártközi-értekezlet jegyzőkönyve1936. december 2.35 lap
240Részletek a képviselőházi ülések jegyzőkönyveiből1918, 1931-1939595 lap
241Magyar nyelvű újságcikkek1904-1948, d. n.591 lap
242Idegen nyelvű újságcikkek1907-1947, d. n.383 lap
243Újságcikk gyűjtemény.
Megjegyzés: A gyűjtemény témaköre a Duna-államok és München hatása
1931-1934, 193824 lap
244Magyarra fordított és idegen nyelvű cikkek, könyvismertetések 1916, 1932, 1939, 1942, 1943, 1947, d. n.51 lap
245

Idegen nyelvű nyomtatványok

1916, 1918, 1926, 1931-1934, 1936, d. n.87 lap