Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        709. Kun Béla fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Kun Béla életéről és tevékenységéről készített kronológia.
Megjegyzés: Milei György és Gábor Sándorné összeállítása
d. n.-
2

Kun Béla publikált cikkei és felszólalásai.

Mellette Az Újság 1907. május 15-i számában megjelent hír Kun Béla ítéletéről

1905-1917-
3Kun Béla publikált cikkei, felszólalásai1918-
4

Kun Béla írásai, beszédei, felszólalásai.

Közötte újságtudósítás a szombathelyi gyújtogatásról

1919-
5Kun Béla pártprogramról tartott előadás-sorozata, az előadásokról megjelent újságtudósítások.
Megjegyzés: Az előadásokat a Munkás és Katonatanácsok Gyorsirodája jegyezte; az első előadásról csak az újságtudósítás van meg
1919. május-június-
6A Szövetséges Központi Intézőbizottság 1919. július 15-i ülésének jegyzőkönyve1919-
7Kun Béla publikált cikkei, felszólalásai, szerepléséről szóló újságtudósítások1920-
8Kun Béla publikált írásai, beszédei és a vele készített interjúk1921-
9Kun Béla publikált írásai, beszédei1922-
10Kun Béla publikált cikkei1923-
11Kun Béla publikált cikkei, felszólalásai1924-
12Kun Béla publikált cikkei, felszólalásai1925-
13Kun Béla publikált cikkei, felszólalásai1926-
14Kun Béla publikált írásai1927-
15

Kun Béla 100%-ban megjelent cikke a Munkáskultúr-szövetségről.
Mellette Kun Bélával kapcsolatos cikkek a Komszomolszkaja Pravdából

1928-
16Kun Béla publikált írásai1929-
17Kun Béla publikált írásai1930-
18Kun Béla publikált írásai1931-
19Kun Béla publikált írásai, beszédei1932-
20Kun Béla publikált írásai, beszédei, felszólalásai1933-
21Kun Béla publikált írásai, beszédei, felszólalásai1934-
22Kun Béla publikált írásai, beszédei1935-
23Kun Béla írásai1936-
24Kun Bélának és hadifogoly társainak Szovjet-Oroszországban kifejtett tevékenységéről összegyűjtött dokumentumok1918-
25A tanácsköztársaság idején keletkezett dokumentumok.
Közötte iratok Kun Béla aláírásával és a Clemenceau-jegyzék sokszorosított szövege
1919-
26Kun Béla és a KMP tevékenységével kapcsolatos dokumentumok1920-1928-
27

Kun Béla fiatalkori pályamunkái: A magyar népköltészet elbeszélő költeményeinek ismertetése, Arany és Petőfi hazafias lírája

d. n.-
28

Gránát enciklopédia szócikke Kun Béláról; szerző nélküli rövid életrajza

1926, d. n.-
29Kun Bélával kapcsolatos cikkek1919-1959-
30

Kun Béláné publikált visszaemlékezése.

Megjegyzés: Orosz nyelvű kefelevonat kiegészítésekkel; a Molodaja Gvardija Kiadónál jelent meg

d. n.-
31Kun Béláné visszaemlékezéseid. n.-
32Lektori vélemény, recenziók, ismertetések Kun Béláné Magvető Kiadónál megjelent visszaemlékezés-kötetéről1966-
33

Münnich Ferenc bevezetője Kun Béla válogatott cikkei és beszédei c. kötethez

d. n.-
34

Visszaemlékezések Kun Bélára.
Közötte Bernáth József, Böjtös Nándor, Bromberger Ferenc, Sz. Bugyonnij, Csányi Ede, Jacques Duclos, Fazekas (Fleischer) Ernõ, Forgács Béla, L. Fotyijeva, Földvári Imre, Galácz József, Gárdos Mária, Hajdu Bence, Hasek Ferenc, Hevesi Gyula, Illés Béla, Illyés Gyula, Jász Dezsõ, Kárpáti József, Kelen Jolán, Kiss Zsigmondné (Hajdu Ilona), Korsós Bálint, Kugelmeyer Ede, Iván Kuzmics

d. n.-
35

Visszaemlékezések Kun Bélára.
Közötte Sz. A. Manzon, Müller Vilmos, Münnich Ferenc, Németi Lajos, O. L. Norber, Orosz Nándor, Dutt R. Palme, I. V. Poluszuhin, Szántó Rezső, V.A. Uraszov, Varga Jenő, Rafael Vidiella

d. n.-
36

B. Ja. Hkgjakov tanulmánya Kun Béláról Podpolkovnyik zapasza címmel

d. n.-
37Dezsi Tamás, Enzo Santarelli tanulmánya, I. A. Dimitrova ismertetése Kun Béláról1969, d. n.-
38Szépirodalmi írások Kun Béláról.
Közötte Kristo Belev, Hidas Antal, Lengyel József
d. n.-
39Kun Béla portrék és tevékenységével kapcsolatos fotók.
Megjegyzés: Áthelyezve a fotótárba
d. n.-
40Kun Béláné levelezése1923, 1956-1964-
41Kun Béláné levelezése1966-
42Kun Béláné levelezése1967-1971-
43Kun Béláné levelezése1972, 1974-
44Kun Béláné levelezésed. n.-
45Kun Ágnes és Hidas Antal levelezése1957-1973, d. n.-
46Kun Miklóshoz írt levelek1960-1974-
47Kun Miklóshoz írott levelekd. n.-
48

V. Danilov Párttörténeti Közleményekhez címzett levelének gépelt másolata.

A levél szövegében Kun Béla 1921. évi káderlapja

1963-
49

Jegyzékek Kun Bélával kapcsolatos dokumentumokról.

Közötte a Legújabbkori Történeti Múzeumnak átadott fotókról, tárgyakról, fényképmásolatok a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv Kun Bélára vonatkozó anyagairól

1956, 1958, d. n.-
50Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai.
Közötte az 1967. év orosz nyelvű ismertetés Kun Béláné visszaemlékezéséről
1967-1969-
51Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláról1970-
52Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláról1970-
53Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláról1971-
54Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláról1972-
55Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláról1973-
56Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláról1974-
57Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláról1976-
58Az MTI Sajtófigyelő szolgálat sajtó-kivágatai Kun Béláróld. n.-