Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        714. Magyar Lajos és Péchy Blanka fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Magyar Lajos személyi dokumentumai.

Közötte születési anyakönyvi kivonat, katonai behívó, esküvői meghívó, Nemzeti Tanács igazolvány, halotti anyakönyvi kivonat

d. n.12 lap
2A fényképek áthelyezve a Fotótárba! Magyar Lajos újságírói és haditudósítói működése során készített I. világháborús fényképek, I. Ferenc József temetésével kapcsolatos fénykép és igazolvány. Tábori Újság1914-191643 lap
3

Magyar Lajos interjúja Károlyi Mihállyal.

Megjegyzés: Károlyi Mihály kézírása

d. n.3 lap
4

Kun Béla és Magyar Lajos a Komintern elnökségéhez 1923, Moszkva.

Megjegyzés: magyar nyelvű, nyomdai kivitel

d. n.1 lap
5Magyar Lajos feljegyzése a KI-hoz a moszkvai magyar emigráció helyzetéről. A hátlapon: Magyar Lajos levele Komjáth Aladárnak könyvkiadás ügyében, Gábor Andornak és Székely Ferencnek, dollárkiutalásról a bebörtönzötteknekd. n.2 lap
6Magyar Lajos levele Kun Béláhozd. n.1 lap
7Magyar Lajos levelei Greiner Mórnéhoz Péchy Blanka édesanyjához1912, 19146 lap
8Magyar Lajos levele Relle Pálnéhoz19161 lap
9Péchy Blanka levelei Magyar Lajoshoz1909, 1912, 1914-1915138 lap
10Péchy Blanka levelei Magyar Lajoshoz1916-1917, 1919-1921, d. n.259 lap
11Beck Vilmos levelei Magyar Lajoshoz1913-1914, 19167 lap
12Berény Róbert levelei Magyar Lajoshoz19165 lap
13Bíró Lajos levelei Magyar Lajoshozd. n.2 lap
14Galkovics Jenő - Magyar Lajos volt tanára - levele Magyar Lajoshoz19121 lap
15Jászi Oszkár levele Magyar Lajoshoz19171 lap
16Katona Bálint levelei Magyar Lajoshoz1908, 19346 lap
17Kövessy Albert levele Magyar Lajoshoz19121 lap
18'Lőrincz' levele Magyar Lajoshozd. n.3 lap
19Magyar Janka levele öccsének, Magyar Lajosnak19201 lap
20Mészáros Géza levele Magyar Lajoshoz19162 lap
21Mezei távirata Magyar Lajos apjának haláláról19141 lap
22Mikei Erzsike levele Magyar Lajoshozd. n.2 lap
23Milhofer Ignácz (Magyar Lajos édesapja) levele Magyar Lajoshoz, hátlapján húga levele19141 lap
24Molnár Ferenc levelei Magyar Lajoshoz1915-1916, d. n.8 lap
25Dr. Orbók Attila levele Magyar Lajoshoz191814 lap
26

Az Otthon hírlapírók körének meghívója Magyar Lajoshoz

19181 lap
27Papp Zoltán levele Magyar Lajoshoz19182 lap
28

A Raszt képeslapja Magyar Lajoshoz

19141 lap
29Relle Pál levele Magyar Lajoshoz19143 lap
30

Tauszk Erzsi levele Magyar Lajoshoz.

Mellette olvashatatlan aláírású levelek

1912, 1915, 1918, d. n.7 lap
31Magyar Lajos jegyzetfüzeteid. n.310 lap
32

Az utolsó szó jogán. Magyar Lajos védőbeszéde a Tanácsköztársaság bukása után lezajlott perében

d. n.74 lap
33

Gorkij: Gyermekéveim. Magyar Lajos fordítása

d. n.187 lap
34Magyar Lajos előszava Hidas Antal könyvéhezd. n.5 lap
35

Magyar Lajos: A lucki 'epizód'

d. n.40 lap
36

Magyar Lajos: Ahogy képzeltük és ahogy lett

d. n.194 lap
37

Magyar Lajos: Gyári regény

d. n.6 lap
38

Magyar Lajos: A győztes Napóleon

d. n.6 lap
39

Magyar Lajos: Maximálás, rekvirálás stb.

d. n.13 lap
40

Magyar Lajos: A kult. Miniszter, a püspök meg a törvény

d. n.4 lap
41

Magyar Lajos: A mester asszonya

d. n.5 lap
42

Magyar Lajos: A Nadányi lánya

d. n.10 lap
43

Magyar Lajos: Egy darab kálváriája

d. n.29 lap
44

Magyar Lajos: Két esztendő

d. n.15 lap
45Magyar Lajos fiatalkori színdarabja. Megjegyzés: Péchy Blanka által készített másolatd. n.103 lap
46

Magyar Lajos szegedi Csillag börtönben írt három egyfelvonásos színművének kézirata: Pilátus előtt, Májusi este, A szérum (A mágusok titka)

1919131 lap
47

Magyar Lajos: Az igazi - vígjáték

191966 lap
48

Magyar Lajos: Vallomás

1919. január6 lap
49

Magyar Lajos: A magyar forradalom; Élmények a forradalom főhadiszállásán.

Megjegyzés: Péchy Blanka szövegmódosításaival

d. n.73 lap
50

Magyar Lajos: Károlyi Mihály Belgrádban

191824 lap
51

Mi az, hogy ellenforradalom? - írta 'Hunor', azaz Magyar Lajos

d. n.19 lap
52

Magyar Lajos: A tiszta erkölcs kritikája

Megjegyzés: a szegedi Csillag börtönben írta

d. n.243 lap
53Kézirattöredékekd. n.97 lap
54Korabeli újságokban megjelent Magyar Lajos cikkek és Magyar Lajosra vonatkozó írások1904-191826 lap
55Áthelyezve a Fotótárba! Fényképek Magyar Lajosróld. n.21 lap
56

Péchy Blanka utazási igazolványa

19144 lap
57Péchy Blanka levele a 'Bácsi'-nakd. n.2 lap
58Péchy Blanka levele édesanyjának, Greiner Mór nevére címezve19143 lap
59Péchy Blanka levele Kálmán Jenőnének19311 lap
60Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1909, 191145 lap
61Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1912207 lap
62Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1913-1914200 lap
63Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1915, d. n.200 lap
64

Magyar Lajos levelei Péchy Blankához.

Közötte Faludi Gábor levele Magyar Lajoshoz

1916256 lap
65Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1917-191849 lap
66

Magyar Lajos levelei Péchy Blankához.

Közötte Gábor Andor levelei Wochselmann Fanny álnéven Péchy Blankához

1919-1922432 lap
67Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1923-192441 lap
68Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1927-192987 lap
69Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1930-1931169 lap
70Magyar Lajos távirata Barosch álnéven Péchy Blankához19312 lap
71Magyar Lajos levelei Péchy Blankához1932-193466 lap
72Magyar Lajos távirata Ottó álnéven Péchy Blankáhozd. n.1 lap
73Alice Abramowitz levele Péchy Blankához19661 lap
74Max Abramowitz (Alice Abramowitz fivére) levele Péchy Blankához19715 lap
75Ágoston Péterné levele Péchy Blankához19231 lap
76Benedek Marcell levele Péchy Blankához19662 lap
77Gábor Andor levelei Péchy Blankához Megjegyzés: Az 1922-ben keletkezett levelek Wechselmann Fanny álnéven1921, 19228 lap
78Greiner Gizella levele húgához, Péchy Blankáhozd. n.1 lap
79Kéri Pál levele Péchy Blankáhozd. n.2 lap
80Kovács Gyuláné levele Péchy Blankához19713 lap
81Nyikiforov levele Péchy Blankához1970-19718 lap
82Relle Pálné levele Péchy Blankához, hátlapján Purjesz feljegyzéseiveld. n.1 lap
83Rév Oszkár levele Péchy Blankához19225 lap
84Róbert Oszkár levele Péchy Blankához19221 lap
85Sándor Pál levele Péchy Blankához. Melléklet: Magyar Lajos levele19274 lap
86Simon Béla levele Péchy Blankának1975-197611 lap
87Suri Károly levelei Péchy Blankához1971-1976, d. n.132 lap
88Szabados Sándor levele Péchy Blankához1955, 19703 lap
89Szász Zoltán levele Péchy Blankáhozd. n.1 lap
90Wallinger Endre levele Péchy Blankához1975-197614 lap
91Zsigmondi Endre levele Péchy Blankához19692 lap
92Péchy Blankához küldött levelek olvashatatlan aláírással1919, 1921, d. n.2 lap
93A Párttörténeti Intézet levelei Péchy Blankához Magyar Lajos könyveinek sajtó alá rendezése után1961-197729 lap
94Péchy Blanka levelezése kiadókkal, Magyar Lajos műveinek kiadásával kapcsolatban1951-197719 lap
95Péchy Blanka előszava Magyar Lajos összegyűjtött írásaihoz196539 lap
96Péchy Blanka feljegyzései Magyar Lajos könyvei megjelenésével kapcsolatban, életrajzok, cikkekd. n.54 lap
97

Polonyi Péter cikke Magyar Lajosról: Egy magyar internacionalista a kínai forradalom győzelméért

d. n.8 lap
98A Szovjet Tudományos Akadémia Távol-keleti Intézetének írása Magyar Lajosról Megjegyzés: Nyikiforov és Grigorjev munkája1d. n.4 lap
99

Magyar Lajosra vonatkozó magyar nyelvű gépelt kivonat a perui Eudicio Ravines: La gran estafa (A nagy csalás) c. Mexikóban megjelent könyvéből

d. n.1950
100Jegyzék a Péchy Blanka által leadott anyagokról, amelyek a LegújabbkoriTörténeti Múzeumba kerültekd. n.1 lap
101Péchy Blanka által összegyűjtött sajtókivágásokd. n.233 lap
102

A Magyar Lajos nevét viselő pécsi Szikra Nyomda KISZ szervezetének. Ifjúsági Híradója

1974-197636 lap
103Magyar István személyi dokumentumai19312 lap
104

Magyar Lajos levelei fiához, Magyar Istvánhoz.

Megjegyzés: két képeslapon több ismert, fogolycsere útján a Szovjetunióba került kommunista aláírásai

1921-1922, 1924, 1927-1929, d. n.97 lap
105Magyar István levelei apjához, Magyar Lajoshozd. n.4 lap
106Péchy Blanka levele a Munkásmozgalmi Intézetnek fiáról, Magyar Istvánról19502 lap
107Milhofer Ignácz (Magyar Lajos édesapja) levele Greiner Mórhoz (Péchy Blanka édesapja)19142 lap
108

Lengyelül írt napló Péchy Blanka bejegyzésével.

Megjegyzés: Magyar Lajos találta az I. világháború idején

d. n.-
109Magyar Lajos 1920-ban lezajlott perében elhangzott felszólalása orosz nyelvend. n.10 lap