Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        727. Schönherz Zoltán fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Schönherz Zoltán személyi iratai.

Közötte brünni és prágai főiskolai, ill. egyetemi tanulmányaival kapcsolatos iratok, könyvtári kérőlapjai, könyvkiadóktól küldött prospektusok, jegyzete szakkönyvcímekről, német, orosz, szlovák nyelvű szószedetei

1924-1930, d. n.70 lap
2

Diákújságok Schönherz Zoltán kassai középiskolai éveiből.

Közötte Coresz, Diákvilág

192250 lap
3

Schönherz Zoltánnak a csehszlovák ifjúsági mozgalomban, a Csehszlovák Kommunista Pártban kifejtett tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte a magyar Fiatalok Szövetsége belépési nyilatkozata, újságkivágat a fiatalok táborozásáról, a CSKP XIII. ifjúsági kerülete vezetőségének határozata, a Lenin kör jegyzetei, beszéd és felszólalás vázlatai, jegyzetei nemzetközi kérdésekről, háborúról, egységfrontról, nemzetiségi kérdésről, szakszervezetekről, a CSKP-ról, sokszorosított vázlat a trockizmusról

1926-1936, d. n.177 lap
4Schönherz Zoltán olvasónaplói, jegyzeteid. n.378 lap
5Schönherz Zoltán olvasónaplói, jegyzetei1940, d. n.376 lap
6

Olvasói levelek a Népszava szerkesztőségéhez

19399 lap
7

A KMP sokszorosított kiadványai.

Közötte a hazai és nemzetközi politikai életről, az antifasiszta harcról, az SZKP XVIII. kongresszusáról, a Szovjetunió életéről.

Mellette Schönherz Zoltán jegyzete magyarországi rendezvény előkészítéséről

193972 lap
8

Újságkivágatok magyar, szlovák, orosz újságokból.

Mellette Mit akar a Nemzeti Parasztpárt c. röpirat

1928, 1937-194l, d. n.21 lap
9

Forradalmi munkásdalok szövegei, kottái, versek, színdarabok

d. n.299 lap
10Schönherz Zoltán csehszlovákiai peres iratai1930-193448 lap
11

Levelezés és a VKF bíróságának vádindítványa Schönherz Zoltán 1942. évi perében.

Mellette Schönherz Zoltán, Schönherz Hugó, Schönherz Klára, Vadász Mihály, dr. védőügyvéd levelezése egymással és a perben illetékes hatóságokkal, levélmásolat Bajcsy-Zsilinszky Endréhez

1942-194362 lap
12

Schönherz Zoltán levelei feleségének, szüleinek, húgának.

Közötte 1942. október 8-án írt búcsúlevelei szüleinek, húgának, feleségének és fiának

1933, 194226 lap
13

Az Igaz Szó 1943. október 5-i száma.

Közötte Vértanúink c. cikk Schönherz Zoltán és Borkanyuk Alex haláláról

19432 lap
14

A Budapesti Népügyészségen felvett jegyzőkönyv Szombathelyi Ferenc ügyében és dr. Wayand Tibor vallomása Schönherz Zoltán 1942. évi előállításáról.

Mellette Schönherz Klára és Andorka Rudolf tanúvallomásai is

1946, d. n.l3 lap
15

Visszaemlékezések Schönherz Zoltánra.

Közötte Kassai Géza, Schönherz Klára, Ratatics Péter, Markos György, dr. Róth Imre Endre emlékei

1944- 1945, d. n.31 lap
16

Fényképek. Áthelyezve a Fotótárba!

1931, d. n.9 db
17

A Magyar Fiatalok Szövetsége 1938. február 20-i alakuló közgyűlésére kiadott plakát.

Megjegyzés: Az előadó Schönherz Zoltán volt

1938-