Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        739. Kossa István fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Kossa István születési anyakönyvi kivonata, katonakönyve és útlevele, valamint a szovjet városparancsnokság szabad mozgást biztosító igazolványa Budapest területére1918, 1938, 1944-1945, 195838 lap
2

Kossa Istvánnak a Budapest Székesfővárosi Közlekedési Részvénytársaságnál folytatott tevékenysége során keletkezett iratok.

Közötte nyugdíjalapba való felvételről, magasabb fizetési csoportba helyezéséről, a szolgálati szabályzat megszegéséről, rendelet az alkalmazottak szervezkedési jogairól, személyi javaslatok áthelyezésekről, elbocsátásról, kinevezésekről

1930, 1933, 1937, 1941, 194529 lap
3A Budapesti Kir. Büntető Törvényszék vizsgálóbírájának végzése Kossa István előzetes letartóztatásáról és a Budapesti Kir. Ügyészség nyomozást megszüntető határozata19336 lap
4Kossa István kinevezési okmányai iparügyi és pénzügyminiszterré, valamint az Országos Munkabér Bizottság elnökévé1948-19506 lap
5Kossa István megbízólevelei országgyűlési képviselői megválasztásakor Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyéktől1945, 19562 lap
6

Kossa István munkásmozgalmi múltját és párttagságát igazoló iratok, emléklapok, tagsági könyvek

1922-19484 lap
7A Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége - Kossa István halála alkalmából tartott - emlékülésének jegyzőkönyve19654 lap
8

Kossa István szakszervezeti tevékenysége során keletkezett iratai.

Közötte a Szakszervezeti Tanács határozati javaslata rendkívüli kongresszusán, a BSZKRT VB határozata a Szaktanácsból való kilépésről, a Villamos- és HÉV Alkalmazottak Országos Szövetsége elnökségének határozata rendkívüli közgyűlés összehívására; köszönőlevél

1937, 1939, 19411 lap
9Jegyzőkönyv a Magyar Szabadság Mozgalom üléséről19451 lap
10Emlékeztető a Központi Híradó Részvénytársaság igazgatói üléséhez19462 lap
11Kossa István tábori levelezőlapja, valamint feleségének szóló értesítések férje eltűnéséről1943-19446 lap
12

Kossa Istvánhoz érkezett köszönőlevelek könyv- és pénzadományaiért.

Közötte Petőfi Sándor Népi Kollégium, 48-as Lánchíd Bizottság,  Magyar Írók Szövetsége

1947-19483 lap
13Kossa Istvánhoz érkezett levél díszpolgárrá választásáról Látrány község képviselőtestületétől1948-19494 lap
14Kossa István levele a Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szakszervezetének Elnökségéhez a róla elnevezett gyermekotthon nevének megváltoztatásáról19561 lap
15A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elismerő levele Kossa Istvánnak19561 lap
16Az Országos Eszperantó Tanács elismerő levele és emléklapja Kossa Istvánnak19592 lap
17A Párttörténeti Intézet igazgatójának köszönőlevele Kossa Istvánhoz az átadott dokumentumokért19621 lap
18

Kossa István beszédei, cikkei, interjúi.

Közötte az országgyűlésben, KGST-értekezleten, ünnepi évfordulókon, külföldi vendégek, továbbképző tanfolyam végzős hallgatói, minisztériumi dolgozók részére: az idegenforgalomról; a közlekedésről és a Postáról, a bélyeggyűjtőkről, a vasúti szállításról, a darabbérről, a munkaidőről

1950, 1952, d. n.118 lap
19

Kossa István írásai a fronton, hadifogságban szerzett élményeiről és hazatéréséről.

Közötte elbeszélések, novellák, írástöredékek

d. n.462 lap
20

Kossa István írásai a fronton, hadifogságban szerzett élményeiről és hazatéréséről.

Közötte elbeszélések, novellák, írástöredékek

d. n.499 lap
21

Kossa István írásai a fronton, hadifogságban szerzett élményeiről és hazatéréséről.

Közötte elbeszélések, novellák, írástöredékek

d. n.361 lap
22

Kossa István írásai a fronton, hadifogságban szerzett élményeiről és hazatéréséről.

Közötte elbeszélések, novellák, írástöredékek

d. n.519 lap
23

Kossa István írásai a fronton, hadifogságban szerzett élményeiről és hazatéréséről.

Közötte elbeszélések, novellák, írástöredékek

d. n.216 lap
24

Kossa István írásai a fronton, hadifogságban szerzett élményeiről és hazatéréséről.

Közötte elbeszélések, novellák, írástöredékek

d. n.277 lap
25

Kossa István írásai a fronton, hadifogságban szerzett élményeiről és hazatéréséről.

Közötte elbeszélések, novellák, írástöredékek

d. n.305 lap
26Kossa Istvánnak ajánlott versek Győri Illés Istvántól és Radó Ernőtőld. n.3 lap
27

Kossa Istvánról szóló újságkivágatok

1948-1964, d. n.207 lap
28

Kossa Istvánról szóló újságkivágatok

1948-1964, d. n.76 lap
29A Keszthelyi Prémontrei Rendi Katholikus Főgimnázium Értesítője1916-191891 lap
30

Családi, mozgalmi és közéleti tevékenységet illusztráló felvételek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba!

d. n.67 lap
31

Családi, mozgalmi és közéleti tevékenységet illusztráló fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba!

d. n.185 lap
32

Az OSZZSD miniszteri értekezlet VI. Budapesten tartott üléséről készült és a tapolcai járás dolgozóitól kapott fényképalbumok.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba!

1958, 1961127 lap
33

A Pekingben járt miniszteri delegációról, a kínai közlekedésügyi miniszter budapesti látogatásáról, a Veszprémi Vegyipari Egyetem ötéves fennállásáról készült és az Ipari Minisztérium dolgozóitól kapott fényképalbumok.

Megjegyzés. Áthelyezve a Fotótárba!

1955, 1957, 1958216 lap