Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        762. Kiss Roland fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Kiss Roland életrajza és életrajzi adatai a Révai Lexikon részére1963, d. n.13 lap
2Kiss Roland visszaemlékezései1949-1963290 lap
3Kiss Roland ellen indított bírósági eljárás iratai1919-1921338 lap
4Kiss Roland nyugdíj ügyeinek iratai.
Közötte kérvények, igazolások, levelezés
1932-1963270 lap
5

Igazolások Kiss Roland mozgalmi tevékenységéről

1925-196328 lap
6Kiss Roland levelezése a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségével1928-19639 lap
7Kiss Roland kérvénye állásügyében19292 lap
8Kiss Roland magánügyeivel kapcsolatos iratok1920-19505 lap
9Kiss Roland felszólalása az MSZDP III. választókerületi gyűlésén1922. június 13.2 lap
10Az MSZDP-ben és a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségében végzett tevékenységével kapcsolatos iratok.
Közötte a Sebes Pál elleni vizsgálat, bejelentés Kiss Rolandról, vizsgálat a Migray üggyel kapcsolatban
192862 lap
11Az MSZDP-ben és a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségében végzett tevékenységével kapcsolatos iratok.
Közötte a XI. választókerületi VB határozati javaslata Kiss Roland szövegezésével a magyar határrevízió érvényesítésének ügyében
192933 lap
12Az MSZDP-ben, a Politikai Üldözötteket Védõ Bizottságában, a Magyarországi Szakszervezeti Tanácsban és a Magyarországi Magántisztviselõk Szövetségében végzett tevékenységével kapcsolatos iratok.
Közötte az ifjúsági szervezetrõl szóló vita jegyzõkönyve és a hozzá fûzött körlevél
193044 lap
13Az MSZDP hajdúböszörményi választókerületében nemzetgyűlési képviselőként történt jelölésével kapcsolatos iratok, levelezés1931140 lap
14Az MSZDP-ben és a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségében végzett tevékenységével kapcsolatos iratok.
Közötte a hajdúböszörményi és a hajdúdorogi pártszervezetről és Demény Pál, Klement Károly, Rudas Béla és Weisz László fegyelmi ügyéről
1932192 lap
15Az MSZDP-ben és a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségében végzett tevékenységével kapcsolatos iratok.
Közötte Jusztus Pál fegyelmi ügyének iratai
193370 lap
16Az MSZDP hajdúböszörményi szervezetével, a párt és szakszervezeti oktatással kapcsolatos levelezés, előadásvázlatok, feljegyzések193475 lap
17Az MSZDP debreceni szervezetével kapcsolatos iratok, levelezés a párt vezetőivel.
Közötte feljegyzés a zsidó szupremációról
193534 lap
18Az MSZDP-ben végzett munkája során keletkezett iratok, levelezés193611 lap
19Az MSZDP hajdúböszörményi és budapesti VI/2. pártszervezetben végzett tevékenységével kapcsolatos iratok, levelezés193711 lap
20Az MSZDP és a Magántisztviselők Szövetségében végzett munkájával kapcsolatos iratok, levelezés.
Közötte a Jusztus Pál ellen indított fegyelmi eljárás iratai
19389 lap
21Az MSZDP és a Magyarországi Magántisztviselők Szövetségének vezetőségével folytatott levelezés Kiss Roland sérelmeiről193934 lap
22Kiss Roland beadványának részlete a szociáldemokrata pártmunkájának felfüggesztéséről19401 lap
23Kiss Roland levelezése az MSZDP vezetőségével a zsidótörvény miatt felmerült kooptálása miatt.
Mellette a törvényhatósági bizottsági póttagságáról szóló irat
1936, 1940-194454 lap
24Az MSZDP alkalmazottjának levele Kiss Rolandnak a pártban felmerült problémákról19421 lap
25Az MSZDP-ben végzett tevékenységével kapcsolatos iratok. Közötte Fényes Adolf hagyatékával kapcsolatos vizsgálati dokumentumok, információ az Adrema cégről194563 lap
26Belügyi államtitkári tevékenysége során keletkezett iratok.
Közötte nemzetgyűlési képviselőként történt jelölésével kapcsolatos dokumentumok
194618 lap
27Kiss Roland által beterjesztett törvényjavaslat a Nemzetgyűlés elé a magyar zsidóság üldöztetéséről194631 lap
28Belügyi államtitkári tevékenysége során keletkezett iratok194772 lap
29Az SZDP vezetőségéhez írt beadvány Faragó György ellen.
Mellette mandátuma ügyében írt beadványa Nagy Imréhez
194815 lap
30A Magyar-Csehszlovák Határrendező Bizottság magyar tagozatának iratai. Közötte a Párizsi Békekonferencia egyes utasításairól szóló tárgyalások dokumentumai1947, 194979 lap
31A kormány és az egyházak közötti tárgyalások során keletkezett jegyzőkönyvek és levelezés1946-196060 lap
32Meghívók19493 lap
33Kiss Roland beadványa Rákosi Mátyáshoz a falujárók ügyében19504 lap
34Kiss Rolandnak érkezett üdvözlő távirat19521 lap
35Az MSZMP VI/2. szervezetében végzett munkájával kapcsolatos iratok195749 lap
36Meghívók19592 lap
37Kiss Roland más pártmegbízatást kérő levele19601 lap
38Az MSZMP VI/2. szervezetében végzett munkájával kapcsolatos iratok196113 lap
39Meghívók19636 lap
40Kiss Roland levele Kádár Jánoshoz1964. február 12.3 lap
41Meghívók19653 lap
42Előadások, cikkek, felszólalások, jegyzetek
Közötte visszaemlékezés és levelezés Bajcsy-Zsilinszky Endréről
1917-1966698 lap
43Kiss Roland iratai és levelezése a református egyházban végzett társadalmi tevékenységével kapcsolatban1925-1944, d. n.143 lap
44Kiss Roland levelezése barátaival, kérelmezőkkel1931-1965, d. n.100 lap
45Kiss Roland és felesége magánlevelezése1918-1921, 193124 lap
46Kiss Roland által összegyűjtött újságok, újság-kivágatok1928-1963, d. n.104 lap
47

Kiss Rolandné Maximovics Angela mozgalmi tevékenységére vonatkozó iratok

1949-196012 lap