Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        767. Müller Armand fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

A szibériai és a távol-keleti hadifogoly-mozgalom történetéről tervezett könyv kéziratának I. része

30 lap
2

A szibériai és a távol-keleti hadifogoly-mozgalom történetéről tervezett könyv kéziratának változata

110 lap
3

A szibériai és a távol-keleti hadifogoly-mozgalom történetéről tervezett könyv kéziratának fogalmazványa, kiegészítő feljegyzésekkel

110 lap
4

Megjegyzések a Szibéria története c. tanulmánykötet 4. fejezetéhez.

Mellette Magyar hadifoglyok politikai tevékenysége az Októberi Forradalom előestéjén Omszkban c. kézirat; a hadifogoly-mozgalommal kapcsolatos feljegyzések

d. n.-
5A tungiri partizánosztagra és vezetőire összegyűjtött anyagokd. n.-
6A tomszki, krasznojarszki, novonyikolajevszki, tobolszki, cseljabinszki, andzserói, szudzsenszki, acsinszki, barnauli, kolcsuginói mozgalomra és résztvevőire összegyűjtött feljegyzések, visszaemlékezések, levelezés és cikkekd. n.-
7A habarovszki, blagovescsenszki, vlagyivosztoki mozgalomra és résztvevőire összegyűjtött cikkek, feljegyzések, életrajzok és levelezésd. n.-
8A csitai és az irkutszki mozgalomra összegyűjtött anyagok és levelezésd. n.-
9A verhnyeugyinszki mozgalomra összegyűjtött anyagok és életrajzokd. n.-
10A mozgalom első éveire összegyűjtött anyagok, életrajzi adatok, visszaemlékezés részletek és levelezésd. n.-
11

Jegyzőkönyvekről, különböző dokumentumokról, újságcikkekről, könyvrészletekről készített kézírásos másolatok.

Közötte Sugár, Lővi és Lefkovics életrajzi adatai; Tomszk számára készített befejezetlen kézirat

d. n.-
12

A Kínai Keleti Vasútnál (KVZsD) 1917-1920 között lezajlott forradalmi eseményekre összegyűjtött visszaemlékezések, előadás, levelezés.

Közötte Szen Katajana életrajz, Szun Jat-Szen életrajz, az Izvesztyija 1965. május 1-jei számában Li Da-Cszsaoról megjelent cikk

d. n.-
13

A kínai fal mögött; Kínai partizánok; A Góbi sivatagon át c. kéziratok. Fejezetek a szibériai és távol-keleti hadifogoly-mozgalom történetéről tervezett könyvből

d. n.-
14Kiegészítések, észrevételek a Kínai Keleti Vasútról, Kínáról, Mongóliáról (Góbi sivatag) és a Távol-keleti Köztársaság (DVR) népi forradalmi hadseregéről és az 1918 nyarán lezajlott szovjet-csehszlovák összeütközésekről szóló könyvfejezetekhezd. n.-
15

A hadifogoly-mozgalom ideológiai kérdéseire összegyűjtött anyagok.

Közötte kimutatások az 1917-1920 között megjelent magyar és idegen nyelvű hadifogoly-újságokról; különböző újságokból összegyűjtött cikkek, jegyzetek

d. n.-
16Áthelyezve a Fotótárba! A szibériai és a távol-keleti hadifogoly-mozgalomra és résztvevőire összegyűjtött fényképekd. n.-
17Müller Armand életrajza, beadványa az SZKP KB-nak. Mellette Müller Armandhoz és feleségéhez írott levelek1963, 1967, d. n.-