Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        769. Dobi István fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Dobi István személyi dokumentumai

1949-1967-
2Dobi Istvánhoz intézett panaszos levelek.
Közötte magánlevelezése is
1964-1968-
3Dobi Istvánhoz intézett panaszos levelek.
Közötte magánlevelezése is
1968-
4Dobi Istvánhoz intézett panaszos levelek1968-
5A Komárom Megyei Tanács előterjesztése az 1967. évi jelentésről1967-
6Omán Mihály Hodek Józsefhez írt levelei életéről és a szövetkezeti mozgalomról1968-
7Dobi István feljegyzése saját egészségi állapotáról1968. április 13.-
8Dobi István beszédei a Gödöllői Tangazdaság élüzemvezető ünnepségén és Békésgyulán1968. július-
9Dobi István: Emberek a szövetkezetben című kiadatlan könyvének másolatad. n.-
10Dobi István orosz nyelvlecke füzeteid. n.-
11Dobi Istvánról készült fényképek.
Megjegyzés: Áthelyezve a fotótárba
50 db
12Dobi István lengyelországi útja alkalmából megjelent lengyel nyelvű sajtóközlemények, újságkivágások1968-
13Dobi István feljegyzése Dögei Imrével folytatott beszélgetéséről1960. január 21.-
14Dobi István levelezése állami és pártvezetőkkel1964-1968-
15Dobi István feljegyzése az Elnöki Tanács elnöki tisztségéről való lemondásáról1967-
16Tájékoztató feljegyzések Finnországról Dobi István és Kádár János látogatásakor1963-
17Dobi István: Vallomás és történelem című önéletírásának töredékes kézirata.
Megjegyzés: Nem teljesen azonos a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 1962-ben megjelent hasonló című könyvvel
d. n.-
18Dobi István feljegyzése a tisztségei betöltése idején felmerült gondjairóld. n. [1965]-