Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        782. Horváth Zoltán fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Horváth Zoltán visszaemlékezései1965, 1970, d. n.145 lap
2Horváth Zoltán börtönlevelezése, rehabilitációjával kapcsolatban írott levelei1954-195629 lap
3A Budapesti Népügyészség Imrédy Béla ellen kiadott vádirata és 1. sz. töredékes melléklete.
Mellette Horváth Zoltán megbízólevele a politikai ügyészi teendők ellátására és Gráber Mária tusrajzai a tárgyalásról
194549 lap
4A szövetséges megszállási zónákra érvényes átutazási vízumok.
Mellette Horváth Zoltán részvételi jegye a Szocialista Internacionálé zürichi és a Szakszervezeti Világszövetség párizsi konferenciájára
1946-19476 lap
5

A Népszava szerkesztői levelezése.
Közötte észrevételek, bejelentések, javaslatok

1958, d. n.262 lap
6

A Népszava agitációra vonatkozó iratok.
Közötte jelentések, javaslatok, kimutatások

1948114 lap
7

A Népszaváról magyar, francia, svéd újságokban megjelent cikkek

194819 lap
8Az MDP sajtóbizottság iratai.
Közötte sajtóbizottsági ülések jegyzőkönyvei, jelentések, kimutatások, munkatervek
1948-1949355 lap
9A Szaktanács elnökségi, titkársági üléseinek napirendi jegyzékei, írásos előterjesztések1948. július 19.-1949. január 4.332 lap
10A Szaktanács elnökségi, titkársági üléseinek napirendi jegyzékei, írásos előterjesztések1949. január 5.-május 20.544 lap
11Horváth Zoltán országgyűlési képviselő levelezése.
Közötte személyi kérelmek
1948, d. n.4 lap
12Horváth Zoltán magán- és baráti levelezése.
Közötte magánjellegű kérések, üdvözletek, értesítés az egyéni felsőfokú oktatásra történt besorolásáról
1948, d. n.19 lap
13Horváth Zoltán Teleki Lászlóról írt színdarabjának kézirata, megjegyzések a műről.
Mellette vélemények Tóth Árpád regényéről
1953, d. n.134 lap
14Peticz Ferencné beadványa a belügyminiszterhez visszatelepítése ügyében1948. szeptember 7.1 lap
15

Bóka László, dr. Vallás -és Közoktatásügyi államtitkár levele Szakasits Antalnak Sebők József nyugdíj ügyében

1948. október 29.1 lap
16Ries Istvánné, dr. beadványa a Legfőbb Ügyészségnek férje és saját rehabilitációja ügyében1956. június 20.3 lap
17Pfeiffer Zoltánra összegyűjtött újságkivágások amerikai lapokbóld. n.25 lap