Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     I. Pártok főcsoport
        803. A magyar szociáldemokrata emigráció iratainak gyűjteménye fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Presser István levelei Illés Józsefnek, Robitsek Györgynek, Ravasz Károlynak, Nagy Kázmérnak1949, 1955-195949 lap
1Illés József levelei Presser Istvánnak1955-195718 lap
2Illés József levelei Borsos Sándornak1955, 19583 lap
3Illés József levelei Réczei Lászlónak1957, 195910 lap
4Réczei László levelei Illés Józsefnek. Fotokópia1957-19584 lap
5Olvashatatlan aláírású levél Illés Józsefnekd. n.1 lap
6Kiss Menyhért levelei Baron Andornak, Presser Istvánnak, Andreánszky Istvánnak, Váradi Jenőnek, Tóth Jánosnak, Borsos Sándornak1958, 1961-196392 lap
7Kiss Menyhért levelei Presser Istvánnak1956-1963258 lap
8Kiss Menyhért levelei Váradi Jenőnek1960-196159 lap
9Kiss Menyhért levelei Tóth Jánosnak.1961-196226 lap
10Kiss Menyhért levelei Erőss Ferencnek1956-1959199 lap
11Erőss Ferenc levelei Kiss Menyhértnek, Andreánszky Istvánnak és Presser Istvánnak1955-1960160 lap
12Váradi Jenő levelei Kiss Menyhértnek, Presser Istvánnak, Bolgár Lászlónak, Hámori Várnagy Dalmának és Kulcsár Balázsnak1960-196165 lap
13Tóth János levelei Kiss Menyhértnek, Presser Istvánnak, Andreánszky Istvánnak1961-1963121 lap
14Erőss Ferenc levelei Presser Istvánnak és Borsos Ferencnek1956-19573 lap
15Váradi Jenő levelei Bolgár Lászlónak, Ternyei Lászlónak, Hámori Várnagy Dalmának, a Mikes Kelemen kulturális körnek. Mellette az Életünk Kiadó körlevele1960-19619 lap
16Presser István kéziratai. Mellette Presser több szerkesztőségnek megküldött nyilatkozata Erőss Ferencről19556 lap
17Illés József cikkfogalmazványai aláírás nélküld. n8 lap
18A Magyar Népi Erők 1957. november 22-24-ére tervezett találkozójának programja és a szervezőbizottság előzetes körlevele. Mellette Borsos Sándor (a találkozó titkára) levele címzett nélküld. n.5 lap
19A Valóság és Tények különszáma1956. május 1.12 lap
20Darnóy Pál: Magyarság a népfelkelés útján c. könyvének magyar nyelvű fordítása1960165 lap
21Kéziratok az emigrációs szociáldemokrata sajtó számára1958137 lap
22Papp Gyula iratai1949-1956170 lap