Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        809. Benedikt Ottó fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Személyi dokumentumok.
Közötte kitüntetések átvételére szóló meghívók, üdvözlőlevél, fényképek
1964, 1967, 1975, d. n.-
2Benedikt Ottó politikai önéletrajzai.
Megjegyzés: Magyar és orosz nyelven
1956, d. n.-
3Visszaemlékezés részletekd. n.-
4Benedikt Ottó levelezése és feljegyzései ausztriai utazásával kapcsolatban1970-1971-
5Benedikt Ottóhoz írt levelek.
Közötte Guidó Zamis, Eldzar a bolgár Párttörténeti Intézet igazgatójának levele
d. n.-
6Benedikt Ottó felszólalása az MSZMP XI. kongresszusán1975-
7Benedikt Ottó hozzászólása az MSZMP tudománypolitikai irányelveihezd. n.-
8

Benedikt Ottó hozzászólása a Számítástechnikai célprogramhoz

d. n.-
9Benedikt Ottó ünnepi beszédei és megemlékezéseid. n.-
10

Benedikt Ottó tanulmányai.
Közötte Napoklenie kapitala pri rasztuscsem organicseszkom szosztave; Anwendung des Marxischen Modells der erweiterten Reproduktion in Konjukturtheorischen Untersuchungen (az utóbbi töredék)

d. n.-
11

Markovits Györgyi beszélgetése Benedikt Ottóval az Egy úrfi története c. kisregényéről

1964.-
12

Cikkek Benedikt Ottóról.
Közötte cikk a Rote Fahne 1932. május 25-i számából és az Izvesztyijából

1932, d. n.-
13Az osztrák rendőrség iratának másolata Benedikt Ottó és Bettelheim Ernő névhasonlóságból adódó tévedéséről 1919-
14

Ormos Böskéről (Benedikt Ottó első felesége) összeállított életrajz és róla készült rövid visszaemlékezés és fénykép

1972, d. n.-
15

A Hevesi Gyula emlékkönyvvel kapcsolatos iratok

1974-1975-
16

Steiner, Herbert: Az Osztrák Kommunista Párt 1918 - 1933 közötti története

1976. április 26.-
17Benedikt Ottó befejezetlen önéletrajzi írásad. n.-