Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        810. Garbai Sándor fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Garbai Sándor emlékirata

1947739 lap
2

Perneki Mihály könyvkézirata Garbai Sándorról

d. n.311 lap
3

Garbai Sándor nevére kiállított meghívó a Francia Szocialista Párt 1944. évi kongresszusára.

Mellette az 1945. évi kongresszusra kiadott nyomtatvány neves személyiségek autogramjával

1944-1945-
4

Garbai Sándor 50. születésnapjára küldött üdvözletek

192912 lap
5

Böhm Vilmos és Garbai Sándor levelezése

1945-194736 lap
6

Károlyi Mihály levelei Garbai Sándornak

19454 lap
7

Guesde, J. M. levele Garbai Sándornak

19451 lap
8

Geiringer Zsigmond levelei Garbai Sándornak

1946-194726 lap
9

Pongrácz Jenő levelei Garbai Sándornak

d. n.2 lap
10

Győri Ákos levele Garbai Sándornak

19471 lap
11

Zöldhelyi Miklós levelei Garbai Sándornak

1945-1946, d. n.15 lap
12

Garbai Sándor hazatérési kérelme a magyar kormányhoz, Dálnoki Miklós Bélához

194510 lap
13

Garbai Sándor nyugdíjkérelme a magyar minisztertanácshoz

d. n.2 lap
14Erdődy Jánosné üzenete Garbai Sándornak a Magyar Vöröskereszt útján1945-
15

Garbai Sándor részére érkezett segélyek igazoló szelvényei

1945-194621 lap
16

Gyászjelentés Garbai Sándor haláláról.

Mellette értesítés Perneki Mihálynak Garbai Sándor urnájának elhelyezéséről

1947-19482 lap
17

Garbai Sándorné levele Riesz Bélának

19521 lap
18

Garbai Sándor emlékirata az új Magyarország támogatásáról

194411 lap
19

A Magyar Népvédelmi Bizottságnak és a Párizsi Magyar Szocialisták Csoportjának határozati javaslata együttműködésükről a demokratikus Magyarország megteremtéséért

19451 lap
20

Az Emberi és Polgári Jogok Védelmére alakult Liga emlékirata a Békekonferenciához.

Mellette a Képes Figyelő cikke

194626 lap
21

Garbai Sándor-Riesz Béla: A Világbékéért. Egy Dunai Konföderáció felé? c. cikk kézirata.

Mellette a megjelent cikk, térképek és a Les minorite/s enthniques en Europe Centrale et balkaniqe c. kiadvány

194660 lap
22

Az Emberi Jogokat Védő Magyar Liga kitöltetlen tagsági könyve

d. n.1 lap
23

Garbai Sándor: Állami bérház monopólium c. tanulmányának kézirata

d. n.-
24

Garbai Sándor: Az iparimunka ősformái c. tanulmányának kézirata

d. n.-
25

Garbai Sándor: A középkori munkaszervezetek c. tanulmányának kézirata

d. n.-
26

Újságok.

Közötte az Előre 1930. július 1-jei száma, Le Populaire 1947. október 8-i száma, és a Magyar Közlöny 1948. január 24-i száma

1930, 1947-1948.16 lap
27

Garbai Sándor személyi dokumentumai.

Közötte iskolai bizonyítványa, illetőségi, honossági igazolványai, útlevele, halotti anyakönyvi kivonata

d. n.34 lap
28

Garbai Sándor Általános Fogyasztási Szövetkezeti részvénye, vásárlásra jogosító jegye.

Mellette Párizsban készült névkártyája

1914, 1924, d. n.4 lap
29

Garbai Sándor levele Takács Ferenc iparügyi miniszternek hazatérési szándékáról

1945. január 25.2 lap
30

Garbai Sándor-Riesz Béla cikkei

1946, d. n.11 lap
31

Garbai Sándorról szóló cikkek

1947-19483 lap
32Garbai Sándornénak küldött részvéttáviratok, levelek férje halála alkalmából1947. november-
33Garbai Sándorné nyugdíj ügyével kapcsolatos levelek1948-1949, 1953.-
34Garbai Sándor és Garbai Sándorné haláláról kiadott gyászjelentés1947, 1953.-
35

Fényképek.

lMegjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-
36

Gépelt másolat az eredeti emlékiratról (Lásd. 1. ő. e.)

d. n.1172 lap
37

Dumas, Ch. levelei Garbai Sándornak

1944. október, d. n.6 lap
38

Bracke levele Garbai Sándornak

1944. október 3.14 lap
39

Blaskó György levelei Garbai Sándornak

1946-19472 lap
40

Fischer Imre levelei Garbai Sándornak

1946-19475 lap
41

Peyer Károly levele Garbai Sándornak

1946. szeptember 24.1 lap
42

Göndör Ferenc levelei Garbai Sándornak

19463 lap
43

Ch. Jászay levelei Garbai Sándornak

19454 lap
44

Pajor Rudolf levele Garbai Sándornak

1929. március 29.1 lap
45

Lewin, Z. levele Garbai Sándornak

1945. május 11.2 lap
46

Schnekta Péter levele Garbai Sándornak

1947. március 11.2 lap
47

A Párizsi Magyar Intézet levelei Garbai Sándornak

19454 lap
48

A Magyar Főkonzulátus, illetve a Magyar Követség levelei Garbai Sándornak

1945, 19472 lap
49

Meghívó Rónai Zoltán halálának 5. évfordulójára rendezett ünnepségre.A Világosság Szocialista Emigráns Csoport felhívása a franciaországi magyarokhoz

19452 lap
50

Felhívás Magyarország Dolgozó Népéhez.

Megjegyzés: Kézzel írt fogalmazvány

d. n.13 lap
51

Garbai Sándor: A Csehszlovák demokrácia kialakulása és a magyar kisebbség drámája.

Megjegyzés: Magyar és francia nyelven

d. n.9 lap
52

Memorandum a csehszlovákiai magyarság ügyében

d. n.3 lap
53

Garbai Sándor: Ezredéves per a magyar földért.

Megjegyzés: Francia nyelven

d. n.-
54

Garbai Sándor elbeszélése alapján Perneki Mihály: A bécsi emigráció kettészakadása

d. n.6 lap
55

Az új Magyarország érdekében a Szovjetuniónak, az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek írott memorandumok

1944, d. n.32 lap
56

Ausztria, Csehszlovákia, Magyarország részvételével létrehozandó Duna-Konföderáció, Közép-európai Konföderáció érdekében készített iratok.

Közötte memorandum, levél, tájékoztatók és ad'Antiche et la paix c. könyv

1945, d. n. 9 lap
57

Christophe, Paul: Hogyan élhet Ausztria? Politikai áramlatok Németországban és a benne rejlő veszélyek Ausztria függetlenségére nézve.

Megjegyzés: Francia nyelven

1944. október4 lap
58

Garbai Sándor nevére kiállított számlák

1942, 1944-19457 lap
59

Linder Béla levelei Garbai Sándorhoz

1942, 1946, 1947-
60Meghívó Ausztria gyásznapjának (1938. március 12.) emlékére tartott misére1945. március 10.-
61

Garbai Sándor levelei.

Közötte levelek Dálnoki Miklós Béla, Perneki Mihály, Terka Steven, a Szovjetunió Külügyi Népbiztossága részére

1944, 1945, 1946, d. n.-
62

Garbai Sándorhoz írt levelek.

Közötte Binzer, Julius, Kövér György, Kulifay E., Oroszlán T., N. d'Orville, Perneki Mihály, E. Steven és felesége levelei

d. n.-
63Andreánszky István levele [Perneki Mihályhoz]1950. december 21.-
64Ismeretlen levele Borsocohoz1955. június 16.-
65[Főtitkár aláírású] francia nyelvű levél töredéked. n.-
66Garbai Sándor névjegye és a temetéséről szóló értesítés1947. november 7.-
67

Különböző témákról készült jegyzetek

dn.12 lap
68Az Emberi Jogokat Védő Magyar Liga iratai1946, d. n.-
69Feltehetően a magyar delegáció vezetőjének francia nyelvű felszólalása a békekonferencián1946-
70A franciaországi magyar követség információs közlönyeid. n.-
71

A Független Kisgazdapárttal kapcsolatos két cikk

1947-
72A Szabad Európa Nemzeti Bizottság Tanulmányai és Tájékoztató Központjának kiadványai a magyarországi eseményekről1951-
73Perneki Mihály francia és magyar nyelvű írásaid. n.-
74

Újságtöredékek.

Közötte Magyar-Újság, Népszava, Magyar Nap, Az Ember, Kis Újság, Szabad Nép

1905, 1937-1938, 1946, 1950-
75

Max Dürr: Steinhauser úr órája c. írása.

Megjegyzés: Sárosi Bella fordítása

d. n.-
76

Garbai Sándor és Jónás közötti levélváltás.

Közötte Garbai Sándor fellebbezése a Világosság Szocialista Emigránsok Egyesülete rendkívüli közgyűléséhez

1926. augusztus 18.9 lap
77Garbai Sándor beszéde a magyarországi ifjúmunkások 20 tagú küldöttségének tiszteletére tartott bécsi ünnepélyen1926. augusztus 18.-
78

Garbai Sándor: Die Bauhütten c. munkájának fedőlapja, tartalomjegyzéke és Hugo Breitnernek szóló dedikációja. Megjegyzés: Fotómásolatok

1928-