Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        876. Linder Béla és Linder Béláné fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Linder Béla hadügyi-, tárcanélküli miniszteri kinevezése, miniszterként kapott vasúti jegye, nyugdíj-megállapítása.

Mellette javaslat a köztársaság kivívásában érdemeket szerzett személyekről történő megemlékezésre

1918-19197 lap
2A jugoszláv hatóságok igazolásai Linder Bélának1926, 19412 lap
3Linder Béla magyar állampolgárságával, hazatelepülésével, ház- és földigénylésével, nyugdíj ügyével kapcsolatos iratok1931, 1945-1946, 195712 lap
4

Linder Béla kártalanítási beadványa a jugoszláviai magyar követséghez.

Mellette az igazságügy miniszterhez 1946-ban benyújtott kártalanítási kérelmének másolata

1946, 1956. október 11.9 lap
5

Linder Béla igazolást kérő levele a Pécs-baranyai emigráció tagjaitól.

Mellette a megküldött igazolás

1945. augusztus2 lap
6

Linder Béla és felesége ausztriai tartózkodása idején keletkezett iratok.

Közötte igazolások, ajánlólevelek, szociális segélyezéssel, Franciaországba településükkel kapcsolatos levelezés, munkaadói igazolványok

194616 lap
7

Linder Béla és felesége franciaországi tartózkodása idején keletkezett iratok.

Közötte Franciaországba szóló utazási engedélyek, az OIR - Menekültek Nemzetközi Szervezete - igazolásai, igazolványai, ajánlásai, levelezés

1947-1950, d. n.62 lap
8A Szabad Európa Nemzeti Bizottsága válaszlevele Linder Béla vízumkérelmére1950. február 9.1 lap
9

Linder Béla beadványa Titónak Rákosi jugoszláv-ellenes tevékenységéről, Magyarországon ért sérelmeiről a felszabadulás után.

Megjegyzés: Magyar és szerb nyelvű kézirat

d. n., 195611 lap
10Életrajzi adatokat tartalmazó jegyzetd. n.1 lap
11Linder Béla naplói1912. október 15.- 1914. április 3.200 lap
12Linder Béla naplói1914. április 3.-december 8., 1918. március 19.- december 31., d. n.166 lap
13

Linder Béláné személyi okmányai.

Közötte életrajz, házassági anyakönyvi kivonat, a külföldieket nyilvántartó hivatal (Belgrád) igazolása, jugoszláv vasúti igazolvány

1919, 1921, 1957, 19635 lap
14Linder Béla levelezése feleségével1923-1942, 1957, d. n.89 lap
15Linder Béla és Linder Béláné levelezése fiukkal, Bunyi Bélával1925, 1945-1951 d. n.44 lap
16Linder Béla névjegykártyáján írott ajánló sorai fia ügyében, címzett nélkül1945. február 27.1 lap
17Feltehetőleg Linder Béla levele Garami Ernőnek a magyar ellenzék politikai lehetősé-geirőld. n.1 lap
18Szignóval aláírt levél Linder Bélánakd. n. [1919]1 lap
19

Fevré Tibor levele Linder Bélának a hazai munkába való bekapcsolódásának sikertelenségéről

1926. június 17.1 lap
20

Hock János baráti levelei Linder Bélának.

Közötte levél Bunyi Bélának

1924-1925, d. n.22 lap
21

Junger György levele Linder Bélának munkájáról.

Mellette két újságcikk

1952. január 7.3 lap
22Károlyi Mihály távirata és levele Linder Bélának pénzügyi kérdésekről1925. június, szeptember2 lap
23Kosztsa Todorov baráti levelei Linder Bélának1926. szeptember2 lap
24

Veér Imre levele Linder Bélának a Köztársaság c. lap megjelentetésének anyagi nehézségeiről.

Mellette igazolás az átvett pénzösszegről

1925. július 18.3 lap
25Olga Stenger - Párizsi Amerikai Kórház - magánlevele Linder Bélánénak1949. november 10.1 lap
26Vörös László levele Novi-Sadról Linder Bélánénak nyugdíjügyben1962. december 23.1 lap
27Linder Béla cikk-kéziratai1949, d. n.17 lap
28

Linder Béláról megjelent cikkek a Magyar Szóban

1959, 1961-19626 lap
29Linder Béla jegyzetei olvasmányairól, 1940-1945 kiemelkedő eseményeirőld. n.164 lap
30Noteszek1946-1947, d. n.247 lap
31

Emigrációban készült csoportképek, portrék Linder Béláról, Linder Bélánéról, Károlyi Mihályról, Károlyi Mihálynéról.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.23 lap
32

Nagy Vince nyilatkozata az amerikai Magyar Népszava 1948. december 3-i számában Magyarországról

1948. december 3.1 lap
33

Dobó István születési anyakönyvi kivonata.

Megjegyzés: Kapcsolata Linder Bélához tisztázatlan

18571 lap