Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        885. Komját Aladár és Komját Irén fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Másolat Komját Aladár iskolai előmeneteléért kapott jutalomkönyv bejegyzéséről19061 lap
2Komját Aladár levelei szüleihez és Marcihoz, levél-töredékek1926-193626 lap
3

Komját Irén személyi dokumentumai.

Közötte önéletrajz, kinevezés, oklevelek

1955-198014 lap
4

Előterjesztések, meghívók a Társadalmi Szemle szerkesztőségétől, Komját Irén megjegyzései

1968, 1980-198267 lap
5Előterjesztések, meghívók a Magyar Újságírók Országos Szövetségétől1961, 1980-198265 lap
6Kádár János és B. Pavlov szovjet nagykövet születésnapi üdvözletei1980-19813 lap
7Születésnapi üdvözletek, meghívók1945-1982133 lap
8

Komját Irén levelezése.

Közötte Olasz Kommunista Párt, Munkásmozgalmi Múzeum, Párttörténeti Intézet, Magyar Televízió, A. Laurent, A. Smeermans

1976-198212 lap
9Komját Irén levelezése Claude Coussementtel Fried Jenőről1975, 19777 lap
10Friede Fürnberg visszaemlékezése Komját Aladárra német nyelven19743 lap
11Komját Irén levelei Komját Aladárról készülő könyvéről1955-198162 lap
12Komját Irénnek küldött levelek Komját Aladárról készülő könyvéről1952-198046 lap
13Méliusz József levelei Komját Irénnek, a Komját Aladárról készülő könyvéről1962-196321 lap
14Komját Aladár cikkei, felszólalásai, versei1916-193674 lap
15Tanulmányok, előadások, cikkek Komját Aladárról1914-1975275 lap
16Újságkivágatok Komját Aladárról1919-1981104 lap
17

Komját Irénnek küldött üdvözletek Komját Aladárról megjelent könyve alkalmából

1958-198126 lap
18

Az Inprekorr történetének francia nyelvű fordítása, kiegészítések, a kiadással kapcsolatos megjegyzések

1979468 lap
19

Az Inprekorr történetének német nyelvű fordítása Komját Irén javításaival

1980344 lap
20

Komját Irén levelei az Inprekorr volt munkatársaihoz és különböző intézetekhez

1974-197866 lap
21

Az Inprekorr volt munkatársainak levelei az Inprekorr történetével kapcsolatban

1939-1980133 lap
22

Guido Zamis és mások gyűjtése az Inprekorr-ról

d. n.39 lap
23

Rundschau cikk-másolatok az Inprekorr-ról

1933-1981122 lap
24Komját Irén és mások kézirata Vágó Béláról, Vacislav Vorovszkiról, Bölöni Györgyrőld. n.19 lap
25Komját Irén írásai Alpári Gyuláról, rendőrségi jelentés Alpári Gyula lapkiadói tevékenységéről1911, 1964, 198230 lap
26Kádár János előszava, Szirmai István előszótervezete Komját Irén Mező Imréről készülő könyvéhez; Komját Irén megemlékezése Mező Imréről1967, 196915 lap
27Komját Irén cikkei és más szerzők megemlékezései Dimitrovról1968, 197229 lap
28Komját Irén cikkei Churchillről és Reagenről1976, 198113 lap
29Komját Irén és mások tanulmányai Gramsciról; Komját Irén jegyzetei1974-1982, d. n.127 lap
30

A magyar emigráció Franciaországban c. munkájához összegyűjtött jegyzetek

d. n.82 lap
31Komját Irén és mások cikkei a sajtóról1974-197880 lap
32Ádám Manó önéletrajza és visszaemlékezése Seidler Ernőről; Komját Irén visszaemlékezése Ádám Manónéra197192 lap
33Komját Irén kézírásos feljegyzései különböző témakörökbend. n.265 lap
34Komját Irén kézírásos feljegyzései különböző témakörökbend. n214 lap
35Komját Irén kézírásos feljegyzései különböző témakörökbend. n323 lap
36Újságcikkek Komját Irénről és munkásságáról1979, 19816 lap
37

Krausz Györgyről megjelent cikk az Észak Magyarországban, a róla szóló nyomtatott kiadvány

d. n.18 lap
38

Az Egységben megjelent cikk a Proletárról

192317 lap
39A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front svájci szervezetének 1944. októberi kiadványa; a párizsi Magyar Függetlenségi Mozgalom 1945. februári röpirata1944-19458 lap
40

Emlékezés Antoni Boncekra a cseh Kultura-ban és ennek magyar nyelvű fordítása

19397 lap
41

Passionariáról szóló cikkmásolat a L' Humanité 1944. szeptemberi számából

d. n.6 lap
42

Másolat a Russische Information 1943. februári és márciusi számáról

d. n.17 lap
43Magyar nyelvű újságcikk-kivágatok1944-198147 lap
44

Idegen nyelvű újságcikk-kivágatok

1926-1978122 lap
45Jegyzőkönyv a Petőfi Irodalmi Múzeumnak Komját Irén által kölcsönzött fényképekről; a Munkásmozgalmi Múzeum átvételi elismervénye Komját Aladár halotti maszkjáról és verseiről19767 lap
46

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-
47

Hanglemezen rögzített beszélgetés Mező Imréről.

Közötte Mező Imréné, Méhes Lajos, Gyáros László.

Megjegyzés: Áthelyezve a Hangtárba: M/32.

d. n.-