Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        886. Jász Dezső fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Jász Dezső személyi iratai1937, 1940-1941, 1943-1946, 197924 lap
2Jász Dezső önéletrajzának másolata.
Mellette feljegyzése a Magyar Vörös Hadseregben és a spanyol köztársasági hadseregben kifejtett tevékenységéről
1963, d. n.4 lap
3

Tallon József vöröskatona ellen hozott forradalmi törvényszéki ítélet.

Mellette jelentés a honvédparancsnokság személyzetéről

19199 lap
4Részlet a HM Katonai Főcsoport Főnökének 1933. március 10-i jelentéséből, a TASZSZ bécsi értekezletéről és résztvevőiről.
Mellette Jász Dezső megjegyzései a jelentésről
1933, 19763 lap
5

Jelentés a Félix Barzana batallonról

1936. december 10.1 lap
6Jász Dezső levelei Spanyolországból feleségéhez1936. december-1937. október, d. n.23 lap
7Jász Dezső levelezése a verneti politikai internáltak és ellenállók szervezetével1971-1977, d. n.10 lap
8Ismeretlen személy levelei a verneti büntetőtábor foglyainak Dachauba szállításának körülményeiről194429 lap
9

Jász Dezső levelezése leányával, Verával és vejével Sőtér Istvánnal

1949, 1951, 1958-1959, 197819 lap
10Meghívók.
Közötte a Magyar Tudományos Akadémiától, a Magyar-Szovjet Baráti Társaságtól és a Magyar Írók Szövetségétől
1954, 1964-1981129 lap
11

Jász Dezső szerződései kiadóhivatalokkal és a Magyar Televízióval.
Közötte Magvető Könyvkiadóval, az Élet és Irodalom szerkesztőségével, a Szépirodalmi Könyvkiadóval, az Akadémiai Könyvkiadóval

1967-197953 lap
12

Jász Dezső levelezése a Magyar Rádió- és Televízióval interjúk ügyében.

Mellette az interjúk szövege

1967-197981 lap
13Jász Dezső levelezése irodalomtudományi, történettudományi intézetekkel cikkeiről, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak átadott iratokról1967-1969, 1971-197770 lap
14A Magyar Filmhíradó levelei Jász Dezsőhöz, filminterjúk felvétele ügyében és az interjúk szövege1969, 1976-197833 lap
15

A szlovákiai Új Szó szerkesztőségének levelei Jász Dezsőhöz publikációiról

1970-197977 lap
16Jász Dezső levelezése Kovács Sándor Ivánnal cikkeinek, tanulmányainak közléséről1967, 1969-1975, 197771 lap
17

A Népszabadság, az Élet és Irodalom szerkesztőségének (Vadász Ferenc és E. Fehér Pál) levelei Jász Dezsőhöz

1966-1972, 1975-198146 lap
18Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének levelei Jász Dezsőhöz, Jász Dezső levele Erényi Tiborhoz1962, 1966, 1969, 1974-197931 lap
19A Magyar Partizán Szövetség levelei Jász Dezsőhöz a verneti internálótáborról szóló visszaemlékezésével kapcsolatban1968, 19803 lap
20

A Magyar Hírlap Szerkesztősége - Darvasi István - levélváltása Jász Dezsővel a verneti kitörésről írott cikkéről

19742 lap
21

Jász Dezső levelezése Botka Ferenccel, Szabolcsi Miklóssal és Dezider Rojákkal a Kassai Munkás-ról

1966, 1968-197234 lap
22Jász Dezső levele Frantisek Dvorskyhoz, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság budapesti nagykövetéhez a szlovákiai utazása körüli problémákról19702 lap
23Farkas Dezső levelei a Romániában élt magyar kommunistákról1971, 1978-19796 lap
24Fuchs Simon levelei a tanácsköztársaság utáni romániai magyar nyelvű sajtóról1968-197136 lap
25Jász Dezső és Grün Magda levelezése a tanácsköztársaság utáni romániai magyar nyelvű sajtóról1971, 1973-197516 lap
26Turzai Mária, Frank Béla levelei Jász Dezsőhöz a tanácsköztársaság utáni romániai magyar sajtóról.
Közötte Ábrahám Bernát magánlevele
1967-1968, 1978-1980.30 lap
27Gh. Jianu és Croitoru B. emlékezése Frank Arthurra, a román munkásmozgalom egyik ismert személyiségére1967, d. n.4 lap
28Heffner Nándor levelei Jász Dezsőhöz a bécsi emigrációról, sajtótevékenységükről1968, 19716 lap
29Jász Dezső levele Malinovszkij marsallhoz, a spanyol polgárháborúról szóló cikkének megküldéséről1967. február 17.1 lap
30

Jász Dezső levelezése Vécsey Zoltán főiskolai tanárral, a spanyol polgárháborúról tartandó előadásról és más témákról

1967-196915 lap
31Györkei Jenő levele Jász Dezsőhöz, a spanyolországi önkéntesekről készülő nemzetközi tanulmánykötet szerkesztőbizottsági üléséről19702 lap
32Jász Dezső levelezése a hugenottákról Sólyom Jenővel, Jankovich Józseffel, dr. Hermann Frickével1967, 1974-197521 lap
33Jász Dezső levelezése különböző személyekkel a tanácsköztársaság utáni helyzetről, Uitz Béláról, Köblös Elekről1946, 1948-1949, 1955, 1966-197959 lap
34

Bortnyik Sándor, Duczyinska Ilona, Komócsin Zoltán, Komját Irén, Kazimir Károly és mások levelei Jász Dezsőhöz könyveinek, cikkeinek megjelenése, TV szereplése alkalmából

1949, 1965-197972 lap
35Rab Zsuzsa levelei Jász Dezső munkáinak fordításai ügyében1970-1974, 1977, 198020 lap
36Barta Lajos levele Jász Dezsőhözd. n.1 lap
37Czóbel Béla levelei Jász Dezsőhöz.
Közötte üdvözlőlap Czóbel Béla és felesége, valamint Gráber Margit aláírásával
1954-1955, d. n.7 lap
38Diószegi András levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz1931, 1964-1975, 1978-1979156 lap
39Dobozy Imre és Jász Dezső levélváltása19752 lap
40Gárdos Emil levele Jász Dezsőhöz19671 lap
41Haász Árpád levelei Jász Dezsőhöz1950, 19603 lap
42Háy László üdvözlőlapja Jász Dezsőnekd. n.1 lap
43

Havas András levelei Jász Dezsőhöz.

Mellette Havas András gyászjelentése

1950, 19545 lap
44Hidas Antal és Kun Ágnes levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz1959-1966, 1968, 1972-1976, 197981 lap
45Illés Béla levelei Jász Dezsőhöz1959, 1963, 197017 lap
46

Illés László levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz

1961-197769 lap
47Ilona aláírású levél Kanadából Jász Dezsőnek19753 lap
48Kahána Mózes és felesége levélváltása Jász Dezsővel1973, 19758 lap
49Karinthy Ferenc levele, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz19774 lap
50Kovács József levele Jász Dezsőnekd. n.1 lap
51Kun Béláné levelei Jász Dezsőhöz és feleségéhez.
Közötte Hidas Antal és Ferenczi Béniné levelei is
1959-1968, 1971, 1973, d. n.68 lap
52Kun Miklós, ifj. levelei Jász Dezsőhöz.
Közöttük versek, üdvözlőlapok Kun Miklós, Kun Miklósné, Borisz Polevoj aláírással
d. n.26 lap
53Lengyel József levele, üdvözlőlapja Jász Dezsőhöz1968, 197317 lap
54Rudolf Leonhard levelei Jász Dezsőhöz. Közöttük Münnich Ferenchez írott verse1940, 1947-19485 lap
55Mácza János levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz1968-197155 lap
56Mária aláírású levél Jász Dezsőhözd. n.1 lap
57Mesterházi Lajos levelei Jász Dezsőhöz19652 lap
58Richard Müller levelei Jász Dezsőhöz1948-19492 lap
59Münnich Ferenc és felesége üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz és feleségéhez1966, d. n.4 lap
60Radó Sándor levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz1972-198026 lap
61Sík Csaba levelezőlapjai Jász Dezsőhöz1969, 1972, 1975-1976, d. n.9 lap
62Simor Pál levelei Jász Dezsőhöz1978-19793 lap
63Süpek Ottó levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz1975, 1977-197822 lap
64Szakács János levele Jász Dezsőhöz19672 lap
65Szántó Rezső levele Jász Dezsőhöz19591 lap
66Szent-Iványi Béla, dr. levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőhöz1968-1969, 1972, 1977-197814 lap
67Tolnai Gábor levelei, üdvözlőlapjai Jász Dezsőnek1959-1961, 1963-1980244 lap
68Fernando Valera levelei, lapjai Jász Dezsőnek1967-1968, 1974, 1977-19785 lap
69Rafael Vidiella levele Jász Dezsőnek1970.2 lap
70

Fábry Zoltán levele Jász Dezsőhöz

1970.1 lap
71Olvashatatlan aláírású, spanyol nyelvű levelek Spanyolországból és Franciaországból Jász Dezsőhöz1942, d. n.2 lap
72Jász Dezső levelei filatéliai kérdésekről1949-1950, 1959, d. n.21 lap
73Aczél György és Benke Valéria köszönő sorai Jász Dezsőnek1971-1972, 1974-19777 lap
74A Honvédelmi és a Kulturális Minisztérium vezetőinek levelei és üdvözletei Jász Dezsőnek1974-197621 lap
75Üdvözletek Jász Dezsőhöz születésnapja, kitüntetései alkalmakból1954-1975, d. n.104 lap
76Üdvözletek Jász Dezsőhöz 75. Születésnapja alkalmából1972. szeptember57 lap
77Jász Dezsőnek küldött üdvözletek különböző alkalmakból1976112 lap
78Üdvözletek Jász Dezsőhöz 80. Születésnapja alkalmából1977157 lap
79Jász Dezsőhöz intézett újévi üdvözletek1978109 lap
80Jász Dezsőhöz intézett üdvözletek különböző alkalmakból197918 lap
81Jász Dezsőnek küldött születésnapi és újévi jókívánságok1980106 lap
82Józsa György Gábor interjúja Jász Dezső életéről, munkásságáról.19777 lap
83Jász Dezsővel készített interjú a tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmábóld. n.4 lap
84

Jász Dezső vázlatai A tanácsköztársaság katonapolitikájának alapvető elvi kérdései c. referátumához

d. n.2 lap
85Interjú Illyés Gyulával, Radó Sándorral, Veres Péterrel, Hajdú Tiborral az 1918-1919-es forradalmakróld. n.18 lap
86Ferwerda, G. cikke a bécsi magyar kommunista emigránsokról - közöttük Jász Dezsőről1922. október 23.6 lap
87Kivonat Benkovic leveléből: Bécsben, az RKP Külföldi Bizottságában végzett tevékenységéről és kapcsolatairól - közöttük Jász Dezsőveld. n.2 lap
88

Jász Dezső írásai a Kassai Munkásról, a magyar kommunisták szlovákiai tevékenységéről.

Mellette a Kassai Munkás 1919. december 6-i száma, és Illés Bélának a témával kapcsolatos cikke a Slovansky prehed 1961. XLVII. számából

1919, 1961, d. n.42 lap
89Jász Dezső írásai a romániai magyar sajtóról, és az ott dolgozott magyarokról1923, d. n.39 lap
90

Jász Dezső: Első kézből c. könyvének kézirata.

Mellette válogatás a megjelent cikkeiből; mellékelve a Vörös Lobogó 1919. január 2-i, és a Proletár 1919. február 1-jei számának fotómásolata

1919, d. n.252 lap
91

Jász Dezső: Tanácsmagyarországtól a Pireneusokig c. könyve második bővített kiadásának kézirata

d. n.440 lap
92

Jász Dezső: Budapesttől Budapestig c. könyvének javított kézirata.

Mellette Diószegi András kérdései a könyv utószavával kapcsolatban

1970219 lap
93

Jász Dezső: Hispániában c. tanulmányának korrektúrája és kiegészítései

1970.32 lap
94Jász Dezső német nyelvű kézirata a spanyol polgárháborúróld. n.98 lap
95Jász Dezső tanulmányának kézirata a német hadihajók bevetéséről a spanyol polgárháborúband. n.12 lap
96

Ismeretlen szerző tanulmánya a vegyi és biológiai fegyverek esetleges alkalmazásáról a spanyol polgárháborúban

d. n.31 lap
97Ismeretlen szerző tanulmánya Jász Dezső részére a gáz bevetéséről a spanyol polgárháborúband. n.12 lap
98Madaras Péter alezredes által összeállított forrásmunkák arról, hogy alkalmaztak e vegyi és biológiai fegyvert a spanyol polgárháborúband. n.22 lap
99

A Spanyol Köztársasággal, polgárháborúval kapcsolatos nyomtatványok.

Közötte sokszorosított nyomtatott tájékoztatók nemzetközi értekezletekről, Jász Dezsővel Párizsban készített interjúról

1947, 1960, 1963, 1966, 1970-197534 lap
100Jász Dezső cikke a cseh-magyar kapcsolatokróld. n.28 lap
101

Jász Dezső: Hugenották c. könyvének javított kézirata.
Mellette jegyzetek, jegyzettöredékek, szemléltető anyagok

d. n.394 lap
102Jász Dezső kézírásos jegyzetei különböző munkáihozd. n.205 lap
103Jász Dezső kézírásos jegyzetei különböző munkáihozd. n.250 lap
104

Kovács Sándor Iván cikk-kéziratai Jász Dezső: Tanácsmagyarországtól a Pireneusokig, és a Budapesttől Budapestig c. könyveiről

1969, 197113 lap
105

Illés László cikk-kézirata Jász Dezső: Hispániában c. könyvéről

19693 lap
106

Szerző nélküli ismertető Jász Dezső: A Vörös Hadsereg katonája voltam c. cikkéről

d. n.1 lap
107Újságkivágatok a tanácsköztársaságról1960-1981, d. n.31 lap
108Újságkivágatok a csehszlovák-magyar forradalmi kapcsolatokról1971, 197313 lap
109

Újságkivágatok: Jász Dezső és mások emlékezései a Kassai Munkásról

1966, 1970-1973, 1977, 197974 lap
110

Újságkivágatok, fotómásolatok a romániai magyar sajtóról.

Közöttük Jász Dezső: Marx-Engels művei Erdélyben c. cikke, Köblös Elekné visszaemlékezése a bukaresti Munkás c. lapra és volt munkatársaira

1923-1924, 1971-197857 lap
111

Újságkivágatok a spanyol polgárháborúról, Jász Dezső: Hispániában c. könyvéről

1967-197849 lap
112Újságkivágatok a magyarok részvételéről a francia ellenállási mozgalomban19744 lap
113

Újságkivágatok Jász Dezső: Hugenották c. könyvéről

1974-197516 lap
114Újságkivágat Czóbel Béláróld. n.2 lap
115Újságkivágat Gábor Andorról19732 lap
116Újságkivágatok Illés Béláról és Illés Béla cikkeid. n.44 lap
117Újságkivágatok Jász Dezső életéről, munkásságáról1965-1980462 lap
118Újságkivágatok Kahána Mózesrőld. n.1 lap
119Újságkivágatok Pollacsek Lászlóról és Kun Béláról19663 lap
120Jász Dezső emlékező cikkei Landler Jenőre1975-19764 lap
121Újságkivágatok Lengyel Józsefről1966, 19685 lap
122Újságkivágatok Münnich Ferencről1966, 19763 lap
123Újságkivágatok Stromfeld Aurélról19785 lap
124Újságkivágatok Uitz Béláról19683 lap
125Újságkivágatok Zalka Mátéról1971-197612 lap
126Idegen nyelvű újságkivágatok1931, 1957, 1960, 1966-197711 lap
127Gyászjelentések.
Közötte Mihalik Sándorról, Kraisz, G.-ról, Hauser, A.-ról, Köblös Eleknéről és az Ortutay család köszönete
d. n.5 lap