Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        891. Gallai Lajos fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Gallai Lajos személyi dokumentumai.
Közötte párt, szakszervezeti, képviselői, tömegszervezeti igazolványai és tagkönyvei, munkásmozgalmi tevékenységére vonatkozó iratok

1930-1982149 lap
2Gallai Lajos személyi dokumentumai.
Közötte munkáltatói igazolások, megbízólevelek, fegyverviselési engedély, meghívók, emléklapok
1944-1952, 1965, d. n.26 lap
3Gallai Lajos önéletrajzai1949, 1961, 1966, 1980.26 lap
4Gallai Lajos iratai az SZDP ujjászervezéséről és a Népszava megindításáról.
Közötte határozatok, jegyzőkönyvek, feljegyzések, jelentések, felhívások
1944-1946, 194870 lap
5Az SZDP és az MKP közös üléséről, megállapodásairól, készült feljegyzések, jegyzőkönyvek és másolataik194523 lap
6Az SZDP és az MKP egyesülési kongresszusának előkészítésével kapcsolatos iratok19484 lap
7Gallai Lajos jegyzetei a Szakszervezeti Tanács üléseiről 1945-194713 lap
8Gallai Lajos iratai az Országos Társadalombiztosító Intézetben végzett munkájáról.
Közötte jegyzőkönyvek, névsorok
1948, 1950, d. n.22 lap
9Gallai Lajos iratai a Kőbányai Textilgyárban végzett munkájáról19568 lap
10Gallai Lajos iratai az MSZMP-ben végzett tevékenységéről.
Közötte feljegyzések az MSZMP budapesti és az I. kerületi pártbizottság üléséről, pártvizsgálatokról, beszámoló vezetőségválasztó taggyűlésről
1973, 1979-198067 lap
11

Gallai Lajos levelei.
Közötte Apró Antal, Csikai Miklós, MDP VIII. ker. pártbizottsága agitációs- és propaganda osztálya, Mónus Illésné, Valentiny Lili számára írt levelek

1944, 1948, 1950-1951, 19809 lap
12Gallai Lajosnak küldött levelek.
Közötte Lénárd Sándor, Szurdi István, Velenczei Sándor levelei
1944-194510 lap
13Gallai Lajos feljegyzései a Szovjetunióban tett útjáról195720 lap
14Gallai Lajos országgyűlési beszédvázlatai1948-1949, 1952. d. n.57 lap
15Gallai Lajos jegyzetei Az SZDP ujjászerveződése című kézirathozd. n.33 lap
16Gallai Lajos jegyzetei előadásokról, előadás-tervezetek, kéziratok1958, 1972, 198077 lap
17Jelentés a magyar pénzügyi delegáció Szovjetunióbeli útjáról196034 lap
18Vörös János vezérezredes 2. számú vezérkarfőnöki parancsa és a 2. és 3. Ukrán hadseregcsoport parancsnokainak ultimátuma19446 lap
19Harmati Mihály komádi lakos üdvözlő levele a miniszternek19442 lap
20Erdei Ferenc belügyminiszter levele a nemzeti bizottságoknak19452 lap
21A Nemzeti Parasztpárt felhívásad. n.2 lap
22Budapest VI. kerületének munkásmozgalom történetére vonatkozó dokumentumok.
Közötte Kádár János, Kisházi Ödön, Mádai József, Lénárd Sándor, Halik Béla visszaemlékezései, önéletrajzai
1952, 1967-196982 lap
23Adatok és események a magyar munkásmozgalomból.
Közötte részletek a Népszava Naptár és Az üzemi bizottságok a munkáshatalomért 1944-1948 c. könyvből
196894 lap
24Feljegyzések a Szalmás Kórus történetérőld. n.17 lap
25Kasitzky Ilona festőművész munkásságáról írott cikkek gépelt másolatai1940, 1942, 1947-1948, 1957, 1961, 1964, 1966-196717 lap
26Nyomtatványok.
Közötte az SZDP XXXIV. kongresszusának jelentése az 1943-1945-ös évekről, az MKP programja, az SZDP elvi nyilatkozata, röplapok
1945, 1956, d. n.78 lap
27Újságkivágások1931, 1955, d. n.22 lap
28

Családtagokra vonatkozó iratok.

Közötte Gallai Lajosné Balogh Lujza, Goldberger Mórné Grünwald Róza

1958-198412 lap