Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        903. Field, Noel és Herta fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Noel Haviland Field és Herta Katherina Field régi párttagságának rendezésével, munkásmozgalmi múltjuk elismerésével kapcsolatos beadványok, értesítések, igazolások, tagsági könyvek.

Közötte Maria Weiterer igazolása

1938, 1956-197126 lap
2

Noel Haviland Field személyi iratai.

Közötte személyazonossági igazolások, belépő a németországi amerikai zóna tiszti étkezdéjébe, élelmiszerjegyek, újságírói igazolvány, légoltalmi szervezet igazolása, szakszervezeti könyvek, a Magyarországon elnyert menedékjogot igazoló irat, oklevél

1910-1942, 1954-1962, 1966-197083 lap
3Noel H. Field iskolai bizonyítványai1911-1914, 1916-1919, 1922-19249 lap
4Noel H. Field útlevelei, utazási engedélyei1919-1944, 194728 lap
5Noel H. Field munkaviszonyát, nyugdíj megállapítását igazoló iratok1942, 1944-1946, 1956-1957, 1963, 196922 lap
6A Legfőbb Ügyészség igazolása a Noel H. Field és Herta Katherina Field elleni eljárás megszüntetéséről19572 lap
7Noel H. Field és Herta K. Field végrendeleti intézkedései, hagyatéki végzés1969-19704 lap
8Noel H. Field telekkönyvi iratai, tervrajzok, költségvetés1960-1962, 1965-1967, 1971, 1974178 lap
9Noel H. Field és Herta K. Field személyes ügyeit tartalmazó iratok1955-1973429 lap
10 H.M. Bernhard analízise Noel H. Field -ről.
Megjegyzés: Bizalmas
193139 lap
11Noel H. Field egészségi állapotával összefüggő feljegyzések, leírások.1959-1960, 1967-1969.31 lap
12Noel H. Field édesanyjának (Nina Foot) naplója Noel H. Field születésétől egyéves koráig1904-190563 lap
13Noel H. Field és Herta K. Field életrajzai1920-195822 lap
14Meghívó Noel H. Field és Herta K. Field házasságkötésére19251 lap
15

Herta K. Field személyi iratai.

Közötte személyazonossági igazolványok, igazolás a Magyarországon elnyert menedékjogról, iskolai bizonyítványok

1913-1917, 1920, 1939-1942, 1945, 1956, 1969.34 lap
16Herta K. Field útlevelei, utazási engedélyei1922, 1929, 1934, 1941, 1945-194736 lap
17Herta K. Field nyugellátásával kapcsolatos iratok, betegségbiztosítási igazolás1974.2 lap
18Herta K. Field letartóztatása idején készített feljegyzései barátairól, ismerőseiről, az általa olvasott könyvekről195433 lap
19Noel H. Field édesapjának (Herbert Haviland Field ) útlevelei1918-191915 lap
20Herta K. Field édesapjának (Ludwig Wieser) állampolgársági igazolványa19182 lap
21Herta K. Field édesanyjának (Katherina Wieser) végrendelkezése és azzal összefüggő íratok1965, 1967-19687 lap
22Noel H. Field édesapjának (Herbert H. Field) névjegye, családi címer, 'ex libris' formájáband. n.4 lap
23

Noel H. Fieldnek az Egyesült Államos külügyminisztériumi alkalmazása során keletkezett iratai.

Közötte állásajánlat Alger Hisstől

1925-1927, 1929-1931, 194030 lap
24

Noel H. Field előterjesztése Biztonsági kérdések a békekonferencia óta címmel és a külpolitika általános kérdéseiről - az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyugat-európai szekciója részére

1934-193582 lap
25

A Londoni Tengerészeti Konferencia háttere című összefoglaló jelentés és a külügyminisztérium megbízó levele

1935-193669 lap
26

Noel H. Fieldnek a Népszövetségben vállalt állása során keletkezet iratai.

Közötte szállítólevelek, lakásbérleti szerződés, biztosítási kötvények, leltárak

1937-1939, 194172 lap
27

A Népszövetség működésével, feloszlatásával kapcsolatban keletkezett iratok.

Közötte jelentések, tájékoztatók, listák, körlevelek

1937, 1939-194047 lap
28

A Népszövetség Spanyolországban működő Nemzetközi Katonai Bizottságának és a Spanyol Köztársaság hadügyminisztériumának meghívója a nemzetközi önkéntesek számára rendezett vacsorára, az amerikai önkéntesek hazatérési engedélye, levelek.

Közötte menükártyák a harcban részt vett amerikai önkéntesek aláírásával

1938-193922 lap
29Noel H. Field jelentése a dél-franciaországi - a spanyol köztársasági harcosokat fogva tartó lágerekről193927 lap
30

Összefoglaló jelentések az USC (unitárius segélyszervezet) segélyezési tevékenységéről a spanyol köztársasági harcok idején és spanyol emigránsoknak nyújtott támogatásról.

Közötte a spanyol köztársaság helyzetéről készült leírásban található Kun Béla és Losowski spanyolországi látogatásáról szóló híradás

1936, 1938-1940, 1946182 lap
31AZ USC (unitárius segélyszervezet) részére készített jelentések, jegyzőkönyvek, listák1944, 1946-1947129 lap
32Noel H. Field, Herta K. Field és az USC vezetői közötti levelezés1944-194784 lap
33Az USC (unitárius segélyszervezet) költségvetése, elszámolásai, az európai hivatal feloszlatásával kapcsolatos intézkedések, levelek1944-1947538 lap
34

Képes tájékoztató jellegű leírás a gyermekek segélyezéséről az USC (unitárius segélyszervezet) által, a meg nem szállt Franciaországban

1942137 lap
35Képes beszámoló az USC (unitárius segélyszervezet) tevékenységéről, a táborlakók pihenőházáról194344 lap
36Képes beszámoló az USC (unitárius segélyszervezet) által létesített fogászati laboratóriumról194528 lap
37Az USC (unitárius segélyszervezet) jelentése a franciaországi Monnetierben a deportáltak részére létesített pihenőtáborról194541 lap
38

Képes beszámoló, az USC (unitárius segélyszervezet) által a franciaországi Mauriennében - fenntartott étkezdéről

194544 lap
39

Képes beszámoló az USC (unitárius segélyszervezet) toulousei Varsovie kórházról

1946.60 lap
40

Képes jelentés az amerikai protestáns egyház által, az emigráns gyerekek részére létesített alap felhasználásáról

194353 lap
41

Képes tájékoztató a II. világháború idején különböző táborokban lévőkről, valamint segélyezésükről.

Megjegyzés: Ebben a tevékenységben a svájci Vöröskereszt és az USC (unitárius segélyszervezet) is részt vett

1942105 lap
42

Jelentés és levelek Noel H. Fieldnek a CRALOG-ban (Council of Relief Agencies Licensed to Operate in Germany) végzett tevékenységéről.

Megjegyzés: A CRALOG a németországi segélyezést koordináló amerikai szervezet volt

1946-1947211 lap
43Noel H. Field jelentése, a CRALOG (Council of Relief Agencies Licensed to Operate in Germany) megbízásából Németország amerikai, angol zónában tett látogatásról1946216 lap
44Noel H. Field feljegyzése Németország szovjet zónájában folyt segélyezési munkáról19464 lap
45A II. világháború idején, a segélyszervezetekben résztvevőkről készített lista, feljegyzés, körlevél1968-196913 lap
46

Noel H. Fieldnek a Corvina Könyvkiadónál kifejtett hivatali tevékenysége során keletkezett iratai

1955, 1957-1960, 1964, 197164 lap
47

Noel H. Fieldnek a WFBJ (Weltfriedensbund der Jugend) szervezetben kifejtett tevékenységével kapcsolatos iratok.

Közötte munkaprogram, röpcédulák

1922-192361 lap
48A Corvina Kiadó pártszervezetének jelentései, munkatervei, jegyzőkönyvei, Noel H. Field megjegyzéseivel, hozzászólásaival1956-1969, 1974164 lap
49

Noel H. Field és Herta K. Field levele Hruscsovhoz és Tóth vezérőrnagyhoz, fogadott leányuk Erica Wallach Glaser kiszabadítása és nyugdíjuk ügyében.

Mellette Erica W. Glaserről szóló ismertetés

1954-195618 lap
50Noel H. Field levele Szilágyi Dezsőhöz, az MSZMP külügyi osztályvezetőjéhez, rehabilitálásuk ügyében19583 lap
51Noel H. Field levele a Német Szocialista Egységpárthoz, amelyben kifogásolja, hogy német hivatalos kiadványokban még mindig úgy szerepel, mint amerikai kém19562 lap
52Noel H. Field levele Jozef Cyrankiewicz-hez, amelyben kéri, hogy rehabilitálásuk figyelembevételével nyilatkozzanak róluk a lengyel hivatalos szervek19586 lap
53Noel H. Field testvérének (Elise Dobb) levele Rákosi Mátyáshoz, testvérének és sógornőjének kiszabadítása ügyében19546 lap
54Noel H. Field és Ravndal, C. M. Budapestre akkreditált amerikai konzul levelezése a politikai menedékjog elnyerése után1954-19559 lap
55

Noel H. Field levelezése Walter Tobblerrel, dr. (Noel egykori iskolatársa).

Mellette W. Tobbler levele a zürichi magyar konzulátushoz Fieldék menedékjogát érintő kérdésben

1955, 1967-196922 lap
56

Noel H. Field és John Cormac (The New York Times munkatársa) levélváltása interjú ügyében

19562 lap
57

Charles Humbold (Mainstream c. amerikai folyóirat szerkesztője) levele Noel H. Fieldhez.
Mellette Noel H. Field cikke és folyóirat

1959-196164 lap
58

Noel H. Field levelezése Hugo Kranerrel és Mardsret Schlechterrel.

Mellékelve a Zeitdienst Svájcban megjelenő német nyelvű lap számára írt cikk

1957-1958, 1960-1962, 1964-196545 lap
59

Noel H. Field levelei a Daily Workerhez, levelezése Louis Weinstockkal.

Mellette Noel H. Fieldnek a Daily Workerben megjelent cikke

1957, 1960-196123 lap
60

Noel H. Field és Elinor Ferry levélváltása egy interjú ügyében.

Mellette egy vázlat Whittaker Chamberről, aki több amerikai kommunistát vádolt meg

195618 lap
61

Noel H. Field és Flora Lewis (The Washington Post londoni tudósítója) levélváltása a róluk írt Red Pawn c. könyv ügyében.

Mellette Noel H. Field könyvet értékelő megjegyzései

1960, 195639 lap
62

Noel H. Field levele Lajti Tiborhoz, az MSZMP külügyi osztályvezetőjéhez.

Mellette Marton Endrének az Assotiated Press volt magyarországi tudósítójának vallomása egy amerikai szenátusi bizottság előtt Noel H. Fieldről

19579 lap
63Noel H. Field levelei az MSZMP külügyi osztályvezetőjéhez rokonai, barátai vízumügyében1957-1958, 1961-1962, 196413 lap
64

Noel H. Field levelezése a Kultúrával, a Lapkiadó Vállalattal, a Népszabadsággal

1956-1958, 1960-1962.61 lap
65

Noel H. Field levelezése magyar hivatalos szervekkel.

Közötte a Magyar Posta, Légi Közlekedési Vállalat, Magyar Állami Operaház

1955, 1957, 1958, 1960-1967102 lap
66Az Országos Béketanács köszönőlevelei Noel H. Fieldhez, a vietnami akciókra történt befizetések ügyében, csekkek1966-196812 lap
67Noel H. Field és Herta K. Field levelezése1923-1928456 lap
68Noel H. Field és Herta K. Field levelezése1929-1940409 lap
69Noel H. Field és Herta K. Field levelezése1954-1968179 lap
70Noel H. Field és édesanyja (Nina Foot) levelezése1921, 1927, 1934, 1941-194220 lap
71Noel H. Field naplószerű levelei családjának Svájcból, Németországból, Hollandiából és Szovjetunióból1924, 193897 lap
72Noel H. Field naplószerű levelei családjának Barcelonából, Valenciából1938-1939177 lap
73

Herta K. Field el nem küldött levelei.

Mellette Noel H. Field levele Antonia Lechtmanhoz

196035 lap
74Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Erica Wallach Glaserral1962-197778 lap
75Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Noel testvérével (Elsie Dobb)1924, 1930, 1954-1978486 lap
76Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Noel testvérével (Hermann H. Field)1929-1930, 1932, 1939, 1946, 1955-1970, 1976245 lap
77Noel hugának (Letty H. Field) levelei Noel H. Fieldhez19229 lap
78Herta K. Field levelei édesanyjához (Katherina Wieser)1919, 1924-1927, 1946-1947, 1955, 1960, 1963, 1965-1966190 lap
79Herta K. Field levelezése testvérével (Gertraud Bakonyi)1954-1955, 1962, 1965, 1970, 1973, 1975, 1976-197764 lap
80Noel H. Field levelezése Arthur és Helene Baumgartennel1957-1967102 lap
81Noel H. Field levelezése volt munkatársával Stephen H. Fritchmannal1945, 1947, 1959, 1961, 1963-196919 lap
82Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Bertha Gasterrel1964-1966, 196920 lap
83Noel H. Field levelezése Delbert Gratzzal1968-19696 lap
84

Noel H. Field levélváltása Alger Hissel.

Megjegyzés: Alger Hisst kommunistagyanús tevékenysége miatt az Egyesült Államokban letartóztatták és több éven át fogva tartották

1955, 1957-195841 lap
85

Noel H. Field levelezése Virginia Jenckssel.

Megjegyzés: Virginia Jencks egy ideig a New Hungarian Quarterly-nél dolgozott

1963-196799 lap
86Noel H. Field levelezése munkatársával, barátjával dr. Charles Joy-al1946, 1965-1966, 196840 lap
87Noel H. Field és Herta K. Field levelezése munkatársukkal, barátjukkal Elsie Kendével1956-1965118 lap
88Noel H. Field levelezése munkatársával, barátjával Antonia Lechtmannal és gyerekeivel1957-19701120 lap
89

Noel H. Field és Herta K. Field levelezése barátaikkal Sali Liebermannal és feleségével Jeannal és gyermekeikkel.

Megjegyzés: Sali Liebermann európai békeharcos, Jean a felesége előzőleg Hermann H. Field felesége volt

1930, 1955-1979403 lap
90Noel H. Field levélváltása Stanislav Mierzenskivel, Hermann H. Field zárkatársával1956-1957, 19648 lap
91Noel H. Field levélváltása L. Parsons-l, a Bridgeporti egyetem tanárával, budapesti utazásáról19646 lap
92

Noel H. Field és mások levelezése egykori munkatársával dr. Pavlik Gézával.

Mellette feljegyzés és válasz dr. Pavlik Géza ügyében

1945-1946, 1956, 196625 lap
93Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Tabitha Petrannal1967-1968, 1970-197146 lap
94Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Theo Pinkissal1956-197167 lap
95Noel H. Field és levelezése Edith Schröderrel1963-196954 lap
96Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Clarle Spanknebellel1969-1970, 1974, 197675 lap
97Noel. H. Field és Herta K. Field levelezése Ruth Shutterral1962-1969, 1971, 1973-1975123 lap
98Noel H. Field levelezése Miaval, Maria Weiterer Tebbével1955, 1959-1962, 1964-1965, 196827 lap
99

Noel H. Field levelezése Jo-val Herta Tempivel.

Mellette nyilatkozatok Herta Tempi ügyével kapcsolatban

1942, 1944, 1946-1949, 1955-1956, 1965, 1968, 1976217 lap
100Noel H. Field levelezése Dolly-val. (Dorothy Thornycroft)1954, 1958-1959, 1961, 196730 lap
101Noel H. Field levéltervezete Anna Seghershezd. n.1 lap
102William (Bill) és Dorothea Cary levelei, képeslapjai Noel H. Fieldhez1957-196652 lap
103Franz Dahlem levelei, üdvözletei Noel H. Fieldhez és Herta K. Fieldhez1965, 1968, 1977-197814 lap
104Lotte Schwartz és Peter De Francia levelei Noel H. Fieldhez1961, 196411 lap
105Martha Kreikemeyer levelei Noel H. Fieldhez19565 lap
106Leila és Max Pirani levelei Noel H. Fieldhez1966-1967, 197084 lap
107Dora Sandinger és Anette Rubinstein levelei Noel H. Fieldhez1955-1960, 1963, 1966-196720 lap
108

Noel H. Fieldhez és Herta K. Fieldhez érkezett levelek, üdvözlőlapok.

Közötte Annabel, Anna és Jeny, Ester Apponyi, Krystina Ariand, Joel Bialer, Elisabeth Biering, Charles Bray, Anne Book, Hany Carlisle, Martha Dodd, Edith Esh, dr. H.A. Einstein, Frances, Rudi Fischer, Martin Mary Hall, Helene, Maria Jensen, Jolán, D.B.Jones, Klarli, Liane, Maria és Dobby, L.P.Morgan, Frieda Miksch, Jadwiga Pochecker, Claude C. Shotts, Irene Spiegel

1954, 1961-1964, 1966-1967, 1969, 1971, 1975, 1979468 lap
109Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Aczél Györggyel1968, 1970, 1974, 197921 lap
110Benke Valéria levele Herta K Fieldhez és a választervezet1971, 19749 lap
111Noel H. Field és Kassai Géza levélváltása19584 lap
112Noel H. Field és Herta K. Field levélváltása Kádár Jánossal1961, 197011 lap
113Noel H. Field levelezése Komját Irénnel1957, 196112 lap
114Noel H. Field és Herta K. Field levelezése Vályi Erzsébettel és Gáborral1955, 1962-1963, 1970-1971, 197425 lap
115

Noel H. Field levele [Bier] Lilihez Szigeti József cikkéről

19581 lap
116Noel H. Field részvétnyilvánítása Justus Pálnéhoz férje halála miatt19652 lap
117

Noel H. Fieldhez és Herta K. Fieldhez érkezett levelek, üdvözlőlapok.

Közötte Bakó Ágnes, Boldizsár Iván, Botond Iván, Fenyő József, Hegedűs család, Jankovicsné, Kelén Jolán, Kojsza Ilona, Lantos, Papp Béla, Radó Sándor, Sebestyén Ilona, Tömpe András, Vajda Miklós, Weinstock Susan és Szilárd, Zsigmond Endre

1961-1963, 1971-197629 lap
118Részvétlevelek és táviratok Herta K. Fieldhez, Noel H. Field halála miatt197029 lap
119Meghívók Noel H. Field és Herta K. Field részére1938, 1946, 1957-197824 lap
120Noel H. Field nyilatkozata a menedékjog elnyeréséről és a rehabilitációról195646 lap
121Hermann H. Field sajtótájékoztatója börtönből való szabadulása után195?3 lap
122Noel H. Field naplószerű írásai, tanulmányai1920-1922175 lap
123

Noel H. Field: Senta c. színjátéka

1920-1921178 lap
124

Noel H. Field: Leszerelés és Népszövetség c. kézirata

1924226 lap
125Előadás szociális gondozók részére Genfbend. n.9 lap
126Noel H. Field rádióbeszédének szövege, a háború idején Genfbend. n.3 lap
127Noel H. Field életrajzi írása Kojsza Ilonáróld. n.14 lap
128Noel H. Field írása Szőnyi Tiborról19643 lap
129Jegyzetek a magyar munkásmozgalom történetéről.d. n.35 lap
130

A Fehér Könyv angol nyelvű fordításának lektorált szövege

1957246 lap
131Noel H. Field által készített vázlatok, recenziók, újévi békeüzenet1955-1956, 1958-1959, 1961278 lap
132Noel H. Field gyorsírásos jegyzetei1925, 1928, 1931, 1945-1946, 1959-196980 lap
133Noel H. Field kézírásos jegyzeteid. n.53 lap
134Noel H. Field -nek a magyar nyelv tanulása során készített jegyzeteid. n.8 lap
135Noel H. Field verse nagyszülei aranylakodalmárad. n.1 lap
136Noel H. Field gyerekkori ragasztós füzete1909-191013 lap
137Herta K. Field kézírásos jegyzeteid. n415 lap
138Herta K. Field emlékkönyve19127 lap
139Herta K. Field által készített tájkép, rajzd. n.3 lap
140Adam Schaff tanulmánya az emberi sorsróld. n.12 lap
141Versidézetek angoluld. n.9 lap
142Noel H. Field és Herta K. Field naptárai, címjegyzékei, bélyeg1964-1974732 lap
143

Fényképek

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.19 lap
144

Fénykép a New-York-i Világvásár előkészítése során történt aláírásról.

Megjegyzés: Az egyik aláíró Noel H. Field volt. Áthelyezve a Fotótárba

19393 lap
145

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.672 lap
146

Újságcikkek a törvénysértő perekről, rehabilitálásról.

Közötte Noel H. Fieldről, Herta K. Fieldről, Erica Wallach Glaserről

1954-1957, 1961, 1965-1966, 1970117 lap
147Újságcikkek a londoni tengerészeti konferenciáról19309 lap
148Újságcikkek Spanyolországról193838 lap
149

A Liberation c., Les Apologes c., Le Travailleur c., Le Republique c., Le Reveil c., Le Figaro c. francia nyelvű lapok

194447 lap
150Orosz, német, angol, francia, lengyel, magyar nyelvű újságcikkek1944, 1948-1949, 1956, 1961-1962169 lap
151

Amerikai Magyar Szó, German American c. újságok.

1945, 19566 lap
152

Kommunista tevékenységgel vádolt, volt amerikai külügyi tisztviselőkről szóló újságcikkek.

Közötte Alger Hiss, Laurence Duggan

1944, 1948-1949, 1975141 lap
153

A Zeitdienst c. folyóirat

1956, 196134 lap
154

A The Christian Register c. folyóirat

194612 lap
155

Vályi Erzsébet levelezése a Field családdal.

Mellette Herta Field hagyatékára vonatkozó iratok

1975-198242 lap