Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        906. Fái Boriska és Láncos János fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Fái Boriska párttagkönyvei és igazolványai

1945-197439 lap
2

Fái Boriska Kozák Aranka névre kiállított illegális személyazonossági iratai.

Közötte születési anyakönyvi kivonat, keresztlevél, személyi lap, be- és kijelentő lapok, szülők, nagyszülők személyazonosságát igazoló iratok, élelmiszerjegyek, párizsi bejelentkezést igazoló irat

1883, 1909, 1940, 1943-194434 lap
3

Fái Boriska személyi okmányai, igazolványai.

Közötte személyazonossági igazolások, igazoló-bizottsági határozat, közmunka-igazolvány, VAFOSZ-vásárlási könyv, névviselésre vonatkozó engedély, vizijártassági engedély, oltási igazolás, nyelvvizsgáról, szakmai tanfolyamról szóló igazolás, megbízólevelek, küldött-igazolvány, tanácstagi igazolványok, V. K. igazolványok, HUF igazolvány, OTBA, Központi Állami Kórház igazolványai

1940-197062 lap
4

Fái Boriska munkaviszonyát igazoló iratok, utazási engedélyek, útlevél

1945-197025 lap
5

Fái Boriska kitüntetéseit dokumentáló iratok.

Mellette Láncos János összeállítása a kitüntetésekről

1947-198147 lap
6

Fái Boriska emléklapjai

1948-197427 lap
7

Fái Boriska szanatóriumi kezelőlapja, feljegyzései a betegsége alatt.

Mellette üdvözlet a pártcsoporttól a kórház intenzív osztályára

198210 lap
8

Fái Boriskához, a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége főtitkárához érkezett levelek, jelentés, levéltervezet Dolores Ibarrurihoz

19467 lap
9

[Rajk] Júlia levelei Fái Boriskához, az MNDSZ problémáiról

19461 lap
10

Fái Boriska feljegyzése a személyével kapcsolatos külügyminisztériumi tárgyalásokról

195610 lap
11

Fái Boriska Magyar Vöröskeresztnél végzett munkája során keletkezett jelentések, javaslatok, észrevételek, előterjesztések, jegyzetek, levelek

1958-198033 lap
12

Fái Boriska kézírásos jegyzetei a Vöröskeresztnél végzett tevékenységéről

196766 lap
13

Fái Boriska beszámolója a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség kongresszusáról.

Mellette felhívás-tervezet a gyermekvédelem nemzetközi gondjairól, utazási engedélyek, megbízólevél, menükártya aláírásokkal

1945, 1960, 1965-196727 lap
14

Fái Boriskának a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség és a Magyar Békevédelmi Bizottság küldöttének előadása az Albán Békevédelmi Kongresszuson

195023 lap
15A Magyar Nők Országos Tanácsa működésével, feladataival kapcsolatos feljegyzések, javaslatok, útmutatók, ülésrend, levelek1967, 1970, 1975, 1977, 198240 lap
16

Fái Boriska észrevétele az MSZMP Budapesti Pártbizottság részére a tanácsok tömegszervezeti tevékenységéről

19618 lap
17

A SZOT Szervezési és Káderosztályának feljegyzése a szakszervezet feladatáról a gyermek és ifjúságvédelemben, Fái Boriska megjegyzéseivel

196810 lap
18

Fái Boriska a Hazafias Népfront Pedagógiai és Szülői Bizottság tagjaként készített és hozzá érkezett iratok.

Közötte jelentések, javaslatok, tájékoztatók, rendeletek, programok a szakmunkásképzés, nevelés, szülői munkaközösség témakörében

1959, 1970-197680 lap
19

Fái Boriska a Hazafias Népfront Pedagógiai és Szülői Bizottság tagjaként készített és hozzá érkezett iratok.

Közötte jelentések, javaslatok, tájékoztatók, rendeletek, programok a szakmunkásképzés, nevelés, szülői munkaközösség témakörében

1977-198250 lap
20

Fái Boriska kézírásos jegyzetei a Hazafias Népfront tevékenységéről

d. n.451 lap
21

Fái Boriska előadása és tanácstag jelölésére vonatkozó javaslata

19728 lap
22

Fái Boriska levelei férjéhez és fiához

1945, 198216 lap
23

Fái Boriska tábori lapjai a Dél-Franciaországba menekült barátaihoz

1940, 19417 lap
24

Fái Boriska baráti levelezése.

Közötte Popper Zsófia, Mód Aladárné, dr. Philipp Ilus

1937, 1946, 1964, 198219 lap
25

Fái Boriskának küldött üdvözletek a Magyar Vöröskereszttől, a Magyar Nők Országos Tanácsától, az MSZMP II. kerületi Bizottságától, szakmunkásképző iskoláktól

1958-198220 lap
26

Fái Boriskának küldött meghívók.

Közötte MKP, MSZMP, Budapesti Fővárosi Tanács, MNDSZ, MNOT, NDN, MVK, HNF, szakmunkásképző iskolák

1946-198249 lap
27

Fái Boriska halálakor Láncos Jánoshoz érkezett részvétlevelek, megemlékezések, temetésén elhangzott gyászbeszéd szövege

198294 lap
28

Fái Boriska önéletrajzai, naplószerű feljegyzése

1939, 1956, 1958, 1965, 1967, 197021 lap
29

Fái Boriska visszaemlékezései életéről, munkájáról, MTE-ről

1935, 1970-197275 lap
30

Fái Boriska feljegyzései utazásairól.

Közötte Prága, Párizs, Jalta, Spanyolország, Kaukázus, Tbiliszi, Észtország

1973, 1979, 198065 lap
31

Fái Boriska ünnepi beszédeinek vázlatai.

Közötte nőnap, november 7., Lenin halála, Vöröskereszt Világnap, Tanácsköztársaság évforduló

1970, 1973, 1975-1977, 1979, 1980109 lap
32

Fái Boriska írásai a szovjet emberekkel való találkozásáról, a Lenin Mauzóleumban történt látogatásáról

d. n.2 lap
33

Fái Boriska levele a [Népszabadságnak] a Horváth Imréről 1968. február 3-án megjelent cikkel kapcsolatban

19682 lap
34

Fái Boriska feljegyzései Aranyossy Magdáról és Kara Annáról, valamint írása az 1945-ös nőmozgalomról

d. n.23 lap
35

Fái Boriska köszöntője Rákosi Mátyáshoz

19521 lap
36

Fái Boriska különböző témáról készített kézírásos jegyzetei, oktatási anyagai

1971-1981102 lap
37

Fái Boriska politikai tanulmányai során készített jegyzetei

1948, 1950329 lap
38

Fái Boriska által szerkesztett jegyzőkönyv a Magyar Vöröskereszt III. kongresszusáról

1969176 lap
39

Láncos János által összeállított életrajz Fái Boriskáról

d. n.47 lap
40

Puskás Erzsébet írásai Fái Boriskáról.

Megjegyzés: Puskás Erzsébet a Budapesti Fővárosi Tanács oktatási állandó bizottságának tagja volt

19834 lap
41

Kate Bolsovez írásai Fái Boriskáról és annak magyar fordítása

19837 lap
42

Kosa Judit által készített interjú Fái Boriskával

d. n.6 lap
43

Szamek Tamás által készített interjú Fái Boriskával, a Nők Magazinja részére

19756 lap
44

Döbrentei Károlyné búcsúbeszéde Fái Boriska temetésén

19828 lap
45Levél, levéltöredék Basaharcról1930, 19356 lap
46

Réti Károly versei barátai születésnapjára, köztük Fái Boriskához.

Mellette [Járó] Dóra verssorai, valamint Várkonyi Endre írása Fái Boriskáról

d. n.17 lap
47

Fái Boriska naptára és névjegye

198253 lap
48

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.14 lap
49Újságkivágások magyarnyelvű lapokból1935, 1945, 1958, 1964-198235 lap
50

Fái Boriska édesapjának - feleségét gyászoló verse

d. n.1 lap
51Láncos János önéletrajzai, személyi dokumentumai1944-1983, d. n.-
52Láncos János párt- és mozgalmi tevékenysége során keletkezett iratok1944-1988-
53Láncos Jánosnak a Szakszervezetek Országos Tanácsában végzett munkája során keletkezett iratok1947-1986-
54Láncos János hivatalos levelezése különböző szervekkel, intézményekkel1952, 1954, 1959, 1970-1971-
55Láncos János levelezése mozgalmi igazolások ügyében1947, 1951-1988, d. n.-
56Láncos János baráti levelezése1943-1988, d. n.-
57

Láncos János gyűjtőmunkájából keletkezett iratok, melyet felesége életútjának, párt és közéleti tevékenységének megörökítésére kezdeményezett.

Közötte levelek, feljegyzések, visszaemlékezések

1982-1983, 1985, 1987, d. n.-
58

Láncos János feljegyzései Fái Boriskáról, házasságuk epizódjairól

1980-1984-
59Láncos János visszaemlékezései életútjára1963, 1970, 1984-1985, d. n.-
60Láncos János visszaemlékezései1945-1980-
61

Láncos János párt és szakszervezeti tevékenységével kapcsolatos iratok.

Közötte jegyzetek, előadások, összefoglalók

1948-1976-
62Láncos Jánosnak a magyarországi szakszervezeti mozgalommal kapcsolatos írásai, levelei1952-1986-
63Láncos Jánosnak a Szakszervezeti Világszövetség tevékenységével kapcsolatos iratai1953-1987-
64Láncos Jánosnak a Szakszervezeti Világszövetség tevékenységével kapcsolatos iratai1953-1987-
65

Láncos János kínai útjáról készített írásai, feljegyzései

1956-
66

Láncos János feljegyzései különböző témákról, valamint levelezés.

Közötte külföldi útjairól, konferenciákról, oktatásról

1950-1986-
67Láncos János kitüntetéseinek dokumentumai, emléklapjai1952-1986-
68

Láncos János és Fái Boriska névjegyei, zálog és dohányjegy, számla és Goldmann György Láncos Jánosról készített vázlatának fotómásolata

1945, 1948-1950-
69

A Szovjetunióba, IBUSZ-útra vonatkozó iratok.

Mellette börtöntársak névjegyzékei

1979, 1980, 1984, 1988-