Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        908. Ortutay Zsuzsa fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Ortutay Zsuzsa sz. Kemény Zsuzsa életrajza, életrajzi írása19694 lap
2Naplórészletek Ortutay Zsuzsa életének különböző időszakából, jegyzetek olvasmányairól, színházi élményeiről, versei1928, 1939, 1941, 1942, 1943, 197828 lap
3Ortutay Zsuzsa jegyzetei a hittan-tanulásróld. n.20 lap
4Ortutay Gyula feljegyzése a családról, barátjáróld. n.1 lap
5

Ortutay Zsuzsának a Magyar Nők Országos Tanácsánál folytatott tevékenysége idején, a szervezet működésével kapcsolatban keletkezett iratai.

Közötte munkatervek, javaslatok, jelentések, levelezés; Marie-Claude Vaillant-Couturier, a Federation Demokratique Internationale des Femmes főtitkárának meghívólevele

1960-1981262 lap
6

Ortutay Zsuzsának a Magyar Nők Országos Tanácsa titkáraként tartott előadásai.

Közötte a nőmozgalomról, a tömegszervezetek szerepéről a családvédelemben, a gyermekvédelemről; járási, községi nőtitkárok részére tartott tájékoztatók

1964-1976189 lap
7

Ortutay Zsuzsának a Magyar Nők Országos Tanácsa titkáraként tartott előadásai.

Közötte a nőmozgalomról, a tömegszervezetek szerepéről a családvédelemben, a pályaválasztásról; járási, községi nőtitkárok részére tartott tájékoztatók; nőnapi, gyermeknapi köszöntők

d. n.197 lap
8Ortutay Zsuzsa párttagságával összefüggő jegyzetei, munkafelajánlása, önkritikája, munkaterv195112 lap
9

Ortutay Zsuzsának, a Magyar Vöröskeresztnél folytatott tevékenysége idején a szervezet működésével összefüggésben keletkezett iratok.

Közötte jelentések, jegyzőkönyvek, programok, véleményezések, levelezés

1969, 1972-198183 lap
10Ortutay Zsuzsának, a Magyar Vöröskereszt alelnökeként tartott előadásai a szervezet feladatairól, családvédelemről1972, 1973, 1975, 1977, 1979305 lap
11

Ortutay Zsuzsának, a Magyar Pedagógiai Társasággal való együttműködése idején, a szervezet életével összefüggésben keletkezett iratok.

Közötte jelentések, jegyzőkönyvek, munkatervek, javaslatok, névsorok, levelezés

1958-1980344 lap
12Ortutay Zsuzsának a Federation Internationale pour l' Education des Parente (a Szülők Nevelésének Nemzetközi Szövetsége) alelnökeként tartott előadásai és a szervezet működésével kapcsolatos iratok1964-1977, 1980317 lap
13Ortutay Zsuzsának a Federation Internationale pour l' Education des Parente (a Szülők Nevelésének Nemzetközi Szövetsége) alelnökeként tartott előadásai és a szervezet működésével kapcsolatos iratok1978-1982327 lap
14

Ortutay Zsuzsa részére küldött vagy általa készített tájékoztatók, jelentések, beszámolók a Magyar ENSZ Társaságról, a Nők Világtalálkozójáról, az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottsága munkájáról, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség által - az ENSZ keretében - szervezett Nők Évtizede témáról

1969-1970, 1980-1982118 lap
15

Ortutay Zsuzsának a Magyar Nők Országos Tanácsa, az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottsága, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség, a Federation Internationale des Femmes képviseletében nemzetközi tanácskozásokon tartott előadásai, felszólalásai.

Közötte az oslói Népesedési Konferencia, a Helsinkiben rendezett Nők Világkongresszusán, a tuniszi, marokkói UMOSEA (Union Mondiale des Organismes pour la Sauvergarde de l' Enfance et de l' Adolescence) IV. kongresszusán, a Cenference pour les Activities Sociales des Femmes de Yugoslavie Nemzetközi Családtervezési Szemináriumán

1969, 1970113 lap
16

Ortutay Zsuzsának a Magyar Nők Országos Tanácsa, az UNICEF Magyar Nemzeti Bizottsága, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség, a Federation Internationale des Femmes képviseletében nemzetközi tanácskozásokon tartott előadásai, felszólalásai.

Közötte az oslói Népesedési Konferencián, a Helsinkiben rendezett Nők Világkongresszusán, a tuniszi, marokkói UMOSEA (Union Mondiale des Organismes pour la Sauvergarde de l' Enfance et de l' Adolescence) IV. kongresszusán, a Cenference pour les Activities Sociales des Femmes de Yugoslavie Nemzetközi Családtervezési Szemináriumán

d. n.113 lap
17Ortutay Zsuzsának, a Fővárosi Tanács Családpolitikai Bizottsága elnöki tisztségével összefüggő iratok1970-1981187 lap
18Ortutay Zsuzsának a II. kerületi tanácstagi munkájával összefüggő iratok1960-1980282 lap
19Ortutay Zsuzsa levelezése a Magyar Tudományos Akadémiával, a Televízióval, az Országos Tervhivatallal, a Munkaügyi Minisztériummal, az Egészségügyi Minisztériummal, munkatársaival1950-1981103 lap
20Ortutay Zsuzsa és Ortutay Gyula levélváltásad. n.8 lap
21Ortutay Gyula levelei Ortutay Zsuzsához1946-1972153 lap
22Ortutay Zsuzsához érkezett baráti levelek1951-197854 lap
23

Ortutay Zsuzsához intézett üdvözletek.

Közötte Magyar Televízió, Munkaügyi Minisztérium, OTP, Magyar Pedagógiai Társaság, Művelődési Minisztérium, MTESZ, Magyar Tudományos Akadémia, külföldi nőszövetségek, külképviseletek

1964, 1973-1980235 lap
24

Ortutay Zsuzsához érkezett meghívók.

Közötte Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Magyar Úttörőszövetség, Műcsarnok, Magyar Nemzeti Galéria, Magyar Tudományos akadémia, Állami Ifjúsági Bizottság, Népművelési Intézet

1950-1981193 lap
25Ortutay Zsuzsa beszéde Makrisz Zizi, Mészöly Laura, valamint a Magyar Néprajzi Múzeum Indonézia művészetét bemutató kiállításán1962, 196915 lap
26Ortutay Zsuzsa búcsúbeszéde Vadas Sára temetésén19754 lap
27Ortutay Zsuzsa előadásai a békemozgalom témájában1964, 198033 lap
28

Ortutay Zsuzsa cikkei, nyilatkozatai a Televíziónak, a Neues Deutschlandnak, a Magyar Ifjúságnak, a Magyar Híreknek, a Népszabadságnak családpolitikai, családnevelési témákban

1950, 1967, 1969, 197065 lap
29

Ortutay Zsuzsa lektori véleménye Tardos Anna: Szülők iskolája és Dr. Aszódi Imre-Dr. Brencsán János: Házasélet abc-je c. munkáiról

19748 lap
30Ortutay Zsuzsa előadásai családpolitikáról, családvédelemről, népesség-tudományról1947-1981496 lap
31

Ortutay Zsuzsa előadásai családpolitikáról, családvédelemről, népesség-tudományról

d. n.281 lap
32

Ortutay Zsuzsa előadásai családpolitikáról, családvédelemről, népesség-tudományról

d. n.335 lap
33Ortutay Zsuzsa által készített előadás-jegyzetek, családpolitikáról, családvédelemről, nőmozgalomróld. n.269 lap
34Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei családpolitikai, családvédelmi, nőmozgalmi témákról1966-1969239 lap
35

Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei családpolitikai, családvédelmi, nőmozgalmi témákról

1972, 1974, 1980239 lap
36Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei családpolitikai, családvédelmi, nőmozgalmi témákróld. n.225 lap
37Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei családpolitikai, családvédelmi, nőmozgalmi témákróld. n.206 lap
38Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei családpolitikai, családvédelmi, nőmozgalmi témákróld. n.225 lap
39

Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei családpolitikai, családvédelmi, nőmozgalmi témákról

d. n.229 lap
40Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei nőmozgalmi témáband. n.254 lap
41Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei nőmozgalmi témáband. n.218 lap
42Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei nőmozgalmi témáband. n.228 lap
43Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei nőmozgalmi témáband. n.256 lap
44Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei nőmozgalmi témáband. n.229 lap
45Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei nőmozgalmi témáband. n.224 lap
46Ortutay Zsuzsa kézírásos jegyzetei nőmozgalmi témáband. n.175 lap
47Lektori vélemények Ortutay Zsuzsa családvédelemi, családnevelési, népesedéstudományi témákban írt tanulmányairól1966, 1968, 19759 lap
48Családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos felmérés kérdőívei1973, 1974, 1976196 lap
49Családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos felmérés kérdőíveid. n.216 lap
50Családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos felmérés kérdőíveid. n.260 lap
51Családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos felmérés kérdőíveid. n.288 lap
52Családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos felmérés kérdőíveid. n.165 lap
53Federation Internationale pour l' Education des Parents (a Szülők Nevelésének Nemzetközi Szövetsége) információs anyagai1973-197684 lap
54Federation Internationale pour l' Education des Parents (a Szülők Nevelésének Nemzetközi Szövetsége) információs anyagai1977-1978199 lap
55Federation Internationale pour l' Education des Parents (a Szülők Nevelésének Nemzetközi Szövetsége) információs anyagai1979-1981135 lap
56Újságkivágatok magyar nyelvű lapokból családvédelmi, családnevelési és politikai témákban1963-1974164 lap
57Újságkivágatok magyar nyelvű lapokból családvédelmi, családnevelési és politikai témákban1975-198196 lap
58

Idegen nyelvű újságkivágatok a nőmozgalom témájában.

Közötte L' Humanite Dimanche, Pravda, Tribune de Geneve, Infor-parents, Arbeiderbladet Kroniks, Societe Nice Matin, Politik, Le Monde des Livres

1967, 1969, 1974-1976-
59

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

60Ortutay Zsuzsának dedikált tanulmányok1965, 1968, 1972-197543 lap
61Ortutay Zsuzsának, a Federation Internationale pour'l Education des Parents alelnökének feljegyzései, levelezése, a szervezet működésével kapcsolatos iratai1965-1977-