Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        940. Gárdos Mariska fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Gárdos Mariska feljegyzései életéről.

Közötte Az én egyetemem c. feljegyzés töredéke, valamint kedvelt idézetei

1965, d. n.-
2Gárdos Mariska írásait tartalmazó brosúrák1926-1958, d. n.-
3

Gárdos Mariskának a Nőmunkás Regények sorozatban megjelent regényei

1936-1939, d. n.-
4Gárdos Mariskától, illetve Gárdos Mariskáról készült írások, erdélyi lapokból1903, 1905-
5

Gárdos Mariska Előre c. lapban megjelent írásai

1912-1913.-
6Gárdos Mariska tájékoztatója az MSZDP XXIX. kongresszusáról1933-
7Gárdos Mariskának az óbudai Munkásotthonban a kenyérdrágaság elleni küzdelemről tartott beszédéről készült kivonat1934. június 8.-
8

[Gárdos Mariska]: Zola, E. tragikus halálának 40. évfordulójára c. cikke a Népszavából

1942. szeptember 27.-
9Gárdos Mariska rádióbeszéde, a tanácsköztársaság történetéből sorozatban1959. május 29.-
10

Gárdos Mariska cikke az Élet és Irodalomban Kun Béláról

1966. február 19.-
11Gárdos Mariska: A feminista mozgalom Magyarországon c. tanulmánya.d.n.-
12Gárdos Mariska visszaemlékezése a magántisztviselők háború alatti szervezkedéséred. n. [1917 nyara]-
13

Életrajzok, életrajzi adatok Gárdos Mariskáról.

Közötte Szabadság (Nagyvárad) c. 1904. január 19-i keltezésű cikk, amelyet feltehetően Ady Endre írt

1904-1974-
14

Visszaemlékezések, megemlékezések, köszöntő beszédek Gárdos Mariskáról.

Közötte Nemes Dezső, Végh László, a Gárdos Mariska szeminárium hallgatói, a VIII. kerületi propagandabizottság tagjai

1955-1965-
15Újságkivágatok Gárdos Mariskáról1960-1985-
16

Szakszervezetek visszaemlékezései Gárdos Mariskáról.

Közötte a kereskedelmi alkalmazottak, textilmunkásnők, Berecz Dezső (vegyipari), közalkalmazottak

1900-1975-
17

Cikkek Gárdos Mariska munkásságáról

1903-1912
18

Gárdos Mariska vázlatos útinaplója az Egyesült Államokban 1912. október 18. és 1913. augusztus 10. között tett utazásáról

d. n.-
19Sajtóbeszámolók Gárdos Mariska amerikai előadókörútjáról1912-1913-
20Gárdos Mariska politikai üldöztetésére, rágalmazására vonatkozó cikkek, írások1904-1942, d. n.-
21

Újságkivágatok a tanácsköztársaságról.

Közötte Gárdos Mariska tevékenységéről szóló írások is

1919, 1969-
22Kritikák Gárdos Mariska műveiről1906, 1918, 1942-
23Kritikák Gárdos Mariska műveiről1960-1964, 1966, 1975-1976, d. n.-
24

Gárdos Mariska írásai a nőmunkás mozgalomról

1900-1980-
25Cikkek Gárdos Mariska feminista mozgalmi tevékenységéről1908-1912-
26

Újságkivágatok, cikkek, brosúrák a nőmunkás mozgalomról és Gárdos Mariska nőmozgalmi tevékenységéről.

Közötte az 1945-ös jugoszláv nők antifasiszta nőkongresszusáról, az Magyar Nők Demokratikus Szövetsége üléseiről

1903-1978-
27A Szociáldemokrata Párt Országos Nőszervező Bizottsága előadás-sorozat programjai a szervezett vidéki nőknek1933. március - április-
28

Nekrológok, megemlékezések Gárdos Mariska halála alkalmából.

Közötte az MSZMP KB Kegyeleti Bizottságénak kísérő levele

1973, 1975-
29Meghívók Gárdos Mariska előadásaira1901-1958-
30

Plakát Gárdos Mariskára emlékezünk címmel

1976-
31

Gárdos Mariska levele Szentesre.

Megjegyzés: Pintér Marianne közlése szerint a levelet a címzett halála előtt a fiával juttatta el Gárdos Mariskához

1933. január 12.-
32Gárdos Mariska dísztávirata a Magyar Nők Országos Tanácsának és köszönő levele a Szovjet Nőbizottság Elnökségének Moszkvába1955, 1972-
33Gárdos Mariskának írt levelek1900-1985, d. n.-
34Gárdos Mariskának küldött emléklap munkásmozgalmi vezetők aláírásával1905-
35Klara Zetkin levelei Gárdos Mariskának1909. március-április-
36Kéthly Anna levelei Gárdos Mariskához1945. március 31., április 7.-
37Gárdos Mariskának küldött meghívólevelek a Fórum Klub és a Feministák Egyesülete 1947. májusi és 1948. szeptemberi gyászünnepélyeire1947-1948-
38

Pintér Marianne levelezése a Börtönmúzeummal édesanyja, Gárdos Mariska életrajzi adatairól.

Közötte levelek édesanyja dokumentumainak elhelyezéséről

1973-
39

Gárdos Mariska levelezése a Gyűjtőfogházból és a Markó utcai fogházból.

Mellette Pintér Marianne jegyzetei édesanyja, Gárdos Mariska levelezéséhez

1936-1937-
40

A Markó utcai fogház protestáns missziójának Bizalom c. lapja

1937. március 1.-
41

Az est hármaskönyve 1937. Gárdos Mariska saját kezű bejegyzéseivel.

Megjegyzés: Gárdos Mariskánál volt a Markó utcai fogházban

1937-
42A Gárdos Mariska Baráti Kör levelezése Gárdos Mariska emlékérem alapításáról1976-1982-
43Fényképek Gárdos Mariskáról. Megjegyzés: A fotótárban elhelyezved. n.-
44Az MNDSZ Szervezeti Szabályzata, meghívói és brosúrái1945-1948-
45

Az MNDSZ Hogyan dolgozzunk c. szervezeti értesítői

1948-
46Plakát az MNDSZ 1945. július 14-i nőgyűléséről. Témája: az 1945-ös jugoszláv nőkongresszus1945-
47Jegyzőkönyv az elpusztult emigránsok emlékére rendezett gyászünnepélyről1947. május 31.-
48Plakátok1906, 1945-1948, d. n.-
49

Cikkek, újságkivágatok az osztrák nőmunkás mozgalomról.

Közötte Gárdos Mariska írásai

1928-1938-
50

Brosúra az osztrák szociáldemokrata párt agrárprogramjáról és szervezeti szabályzatáról

1927-
51Újságkivágatok a bécsi Igazságügyi Palota 1927. július 15-én történt felgyújtásáról1927-
52

Munkások, Alkalmazottak, Republikánusok, Elvtársak és Elvtársnők!  c. plakát a hadsereg puccskísérletének leveréséről

d. n. [1934]-
53Emile Vandervelde, Paul Herz és Julius Deutsch írásai a Szocialista Arbeiter-Internacionalénak a spanyol polgárháborúról, Hitlerről.1938-