Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        946. Bagota Béla fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Bagota Béla által készített feljegyzések, emlékeztetők a gazdasági mechanizmus reformja illetve egyéb gazdaságpolitikai kérdések ügyében összehívott megbeszélésekről, ülésekről.

Közötte Nyers Rezsőnél tartott értekezletek, a Gazdasági Bizottság, Gazdaságpolitikai Bizottság, Közgazdasági munkaközösségi ülések, KB ülések, KGST értekezlet

1963-1981-
2Bagota Béla által készített feljegyzések, megjegyzések, tájékoztatók gazdaságpolitikai, társadalompolitikai és ideológiai kérdésekről1962-1988, d. n.-
3Bagota Béla által készített feljegyzések, összeállítások a közgazdaságtudomány, a gazdaságtörténet és gazdaságpolitika körében megjelent szakmunkákról, vitákról1954-1975, d. n.-
4

Bagota Béla tanulmányai, cikkei gazdaságpolitikai kérdésekről

1958-1988, d. n.-
5Bagota Béla gazdaságpolitikai tárgyú tanulmányaihoz, cikkeihez készített feljegyzések, kivonatok, vázlatokd. n.-
6Bagota Béla gazdaságpolitikai tárgyú tanulmányaihoz, cikkeihez készített feljegyzések, kivonatok, vázlatokd. n.-
7A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1962. február 9., július 5.-
8

A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok.

Közötte az Államgazdasági Bizottság 1964. július 21-i határozata a gazdasági vezetés továbbfejlesztésére vonatkozó munka irányítására és programjára illetve Nyers Rezső által készített irányelvek a szélesebb értelemben vett gazdasági mechanizmus felülvizsgálatára

1964-
9

A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok.

Közötte névjegyzék a mechanizmus munkacsoportokról

1965. január - május-
10A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1965. május-
11A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1965. június - december-
12A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1966. január - február-
13A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1966. március-
14A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1966. április - május-
15A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1966. május - december, d. n.-
16

Az MSZMP KB ülés jegyzőkönyvének részletei.

Megjegyzés: Feltehetőleg a magnóról leírt első változat a gazdasági mechanizmus reformjának előkészítéséről

1966-
17

Az MSZMP KB ülése jegyzőkönyvének részletei.

Megjegyzés: Feltehetőleg a magnóról leírt első változat a gazdasági mechanizmus reformjának előkészítéséről

d. n. [1966]-
18

A népgazdasági tervezés az új irányítási rendszerben c. a Pártfőiskolán szervezett tíznapos tanfolyam anyaga.

Közötte Morva Tamás, Wilcsek Jenő, Faluvégi Lajos, Szabó Kálmán, Fock Jenő, Nyers Rezső előadásai

1966. szeptember-
19A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1967. január - november-
20A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1968. február - november-
21

Az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztályának összefoglaló jelentése a gazdasági reformmal kapcsolatos véleményekről.

Megjegyzés: Nyers Rezső kérésére 23 gazdaságpolitikus és társadalomkutató írásban juttatta el véleményét a KB-hoz. Ezen vélemények összegzése révén keletkezett az anyag. Emellett megtalálhatók az egyes véleményekről készült - Bagota Béla által készített - jegyzetek is

1968. november-
22A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1969. február - november-
23A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1970. március - május, július, november-
24A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1971. március - július-
25A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1972. január - december-
26A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1973. január, május, június-
27

Javaslatok az üzemi demokrácia továbbfejlesztésének irányelveire c. munka

1974. május 15.-
28

A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok.

Közötte az Országos Tervhivatal anyagai a hosszú távú fejlesztésről; A magyar népgazdaság ötödik ötéves terve (1976-1980)

1975-
29

A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok.

Közötte a Közgazdasági Munkaközösség ülésére készült a Gazdaságpolitikánkat érintő főbb világgazdasági változásokról c. anyag

1976. június, július, december-
30A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1977. április, május, d. n.-
31A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1978. május, szeptember, november, d. n.-
32A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1979. május, június, szeptember-
33A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1980. június, december-
34

A világgazdasági környezet változása a XX. század utolsó két évtizedében c. anyag.

Készítette: MTA Világgazdasági Kutató Intézete

1981. március-
35A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1982. január, április, június-
36A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1983. március, május, december, d. n.-
37A magyar gazdaságpolitika történetének alakulására gyűjtött dokumentumok1986-1988-
38

Burgert Róbert iratai.

Közötte levél Aczél Györgynek; felszólalás az MSZMP XI. kongresszusán; feljegyzések KB ülésről és életszínvonal-politikáról

1971, 1978, 1979, d. n.-
39

Friss István: A Magyar Dolgozók Pártja gazdaságpolitikája c. tanulmányának kivonata

d. n.-
40N. SZ. Hruscsov levele az SZKP KB Elnökségéhez a mezőgazdaság irányításáról a belterjességre való áttéréssel kapcsolatban /magyar fordításban/d. n.-
41

Lukács György interjúja Togliattiról.

Megjegyzés: Az interjú Aczél György felkérésére jött létre

1968-
42Nyers Rezső cikkei, beszédei, interjúi1967 - 1969, d. n.-
43Ismeretlen szerző a szocialista vállalatokróld. n. [1970-es évek]-
44Magyar és külföldi szakfolyóiratokból gyűjtött elsősorban közgazdasági témájú cikkek1954-1966, d. n.-
45Magyar és külföldi szakfolyóiratokból gyűjtött elsősorban közgazdasági témájú cikkek1967-1975, d. n.-
46Cikkek a nemzetközi sajtóból1964 - 1985, d. n.-
47Cikkek a nemzetközi sajtóból1986 - 1987, d. n.-
48A gazdasági reformmal, gazdaságpolitika alakulásával kapcsolatos újságcikkek[1960-1980-as évek]-