Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        952. Szendrő Ferenc fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1

Szendrő Ferenc személyi iratai.

Mellette családi fénykép

1949-1992-
2Szendrő Ferenc levelezése1956-1994, d. n.-
3Szendrő Ferenc kitüntetéseinek okmányai, emléklapjai1952-1988-
4Szendrő Ferenc tagsági könyvei, igazolványai1948-
5Szendrő Ferenc életrajza, visszaemlékezései, szócikkhez adatok1974, 1976, d. n.-
6

Szendrő Ferenc kéziratai a Munkáskultúr Szövetségről tervezett kötethez.

Mellette kézirat 1945. május 1-jéről

d. n.-
7

Szendrő Ferenc: Dózsa Népe - a paraszt a magyar drámairodalomban... c. összeállítás a Szabad Színpad kiadásában

d. n.-
8

Szendrő Ferenc levelezése A Bánk Bán munkásszínpadon c. tanulmányának elkészítéséről, kiadásáról.

Mellette lektori jelentés és emléklap az 1942. évi előadás 45. évfordulója alkalmából

1977-1980, 1987-
9

Szendrő Ferenc: A Bánk Bán munkásszínpadon c. tanulmánya

1979-
10

Szendrő Ferenc: A Bánk Bán munkásszínpadon c. tanulmánya

d. n.-
11

Szendrő Ferenc: A Bánk Bán munkásszínpadon c. tanulmánya

d. n.-
12

Szendrő Ferenc : A Bánk Bán munkásszínpadon c. tanulmányához készített jegyzetei

d. n.-
13

A Bánk Bán munkásszínpadon c. tanulmányhoz készült fényképek, illusztrációk, sajtó-kivágatok

1942-1943, 1962-1987, d. n.-
14

Szendrő Ferencné Guzmann Mera iratai.

Közötte életrajz, kitüntetések okmányai, szakszervezeti könyv

1953-1967, d. n.-
15Szendrő Iván iratai1969-1974-
16

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Országos Bizottságának értekezleteire készült anyagok.

Mellette a MEASZ és a Hazafias Népfront együttműködési programja

1984, 1990, 1994-
17

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Hazai Politikai Tagozatának iratai.

Közötte beszámoló, tisztségviselők névsorai, meghívók, programtervezetek, részlet dr. Göndör György visszaemlékezéséből Braun Tiborra

1978, 1984-1986, 1992-1994-
18

A Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szövetsége Emberi Jogok Társadalmi Bizottságának iratai.

Közötte Szendrő Ferenc jegyzetei, a megalakulást előkészítő iratok, tervezetek, meghívólevelek, és Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata

1990-
19

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége Kulturális Bizottságának iratai.

Közötte munkatervek, műsortervek, meghívók, fényképek a spanyol nemzetközi brigádok megalakulásának 50. évfordulóján tartott ünnepi megemlékezésről és egykorú felvételek a magyar brigád tagjairól

1984-1986, 1994, d. n.-
20

A Gyermekbarát Mozgalom Baráti Körének megalakításával kapcsolatos iratok.

Közötte bevezető tanulmány a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete történetéről tervezett kötethez

1989, d. n.-
21

A Szalmás-kórusra vonatkozó iratok.

Közötte A Szalmás-kórus krónikás könyve 1930-1940, meghívó a kórus megalakulásának 50.évfordulójára, iratok a Szalmás Kórus Baráti Körének megalakulásáról, régi kórustagok névsora

1940, 1980, 1989-
22

A Vándor-kórusra vonatkozó iratok.

Közötte füzet Vándor Sándorról, emlékműsor kottái, meghívó az 50. évfordulóra rendezett hangversenyre, régi kórustagok névsora

1984, 1986, d. n.-
23

A munkáskórusokra gyűjtött dokumentumok.

Közötte Hollós Korvin Lajos levele, Szegő István összeállítása a munkáskórusokról, a Munka c. lap interjúja Kramer Istvánné kórustaggal, részletek rendőrségi jelentésekből, BM körrendeletből, újságcikkekből

1929-1931-1937, 1960, d. n.-
24

A Független Színpad c. folyóiratról gyűjtött dokumentumok.

Közötte a folyóirat 4-8. számai, meghívó az 1978. évi megemlékezésre és a folyóirat alapításának 50. évfordulójára, emléktábla szöveg, megemlékezést előkészítő iratok, Szendrő Ferenc jegyzetei

1937-1938, 1978, 1987, d. n.-
25

Hont Ferenc visszaemlékezése a Független Színpad mozgalomra és a Vigadói Estek-re.

Mellette Hont Iván összeállításai Munkásmozgalom és Színházművészet és Vigadói Estek címmel.

Megjegyzés: Hont Ferenc a Független Színpad c. folyóirat szerkesztője, a Vigadói Estek szervezője volt

d. n.-
26

Az MSZDP és a Munkásdalegyletek 1928. évi népünnepélyére hívó plakát.

Mellette röpcédula a Költő és kora c. 1941. évi előadássorozatról, meghívó a Cukrászmunkások Szakegyesülete 1942. évi műsoros estjére, röpcédula az 1942. évi József Attila estről, a Szabad Színpad 1944. december 25-27.-i műsorainak plakátja, egykorú fényképek munkásszínjátszókról

1928-1929, 1939-1944, d. n.-
27

A Munkás Testedző Egyesület tevékenységére vonatkozó iratok.

Közötte emlékműsor tervezete, összeállítás az 1931-1944. évi rendezvényekről

1933, 1939-1940, 1955, d. n.-
28Kelen Jolán összeállítása a forradalmi munkáskultúráról 1897-1919 közöttd. n.-
29

Rajcsányi Károly tanulmányai.

Közötte A szocialista irodalom útján 1939-1944 ; A munkásság és a kultúra - A magyar munkásmozgalom írói és költői 1920-tól 1945-ig

d. n.-
30

Visszaemlékezések az 1945 előtti munkáskultúr-mozgalomra.

Közötte Agárdi Ferenc, Alb István, Arnold Henrik, Ascher Oszkár, Cenner Mihály, Demján Éva, Döme Piroska, Erdei Sándor, Földes Mihály, Gellért Lajos, Gyagyovszky Emil, Heimer Jenő, Jákó Pál, Öelmacher Anna, Páncél Pál, Szakasits Antal, Szenes Lajos, Tiborcz Zsigmond, Tiszay Andor, Vágó Ernő visszaemlékezései

d. n.-
31

A Munkás Kultúrszövetségre és a Dolgozók Kultúrszövetségére összegyűjtött iratok.

Közötte körlevél a Munkásszínjátszók Országos Bizottságának megalakulásáról, a szövetség kommunista frakciójának jegyzőkönyvei, a Dalol az Üzem c. műsor szövege, Sándor Lajos emlékei a szövetségről, kézirat a szövetség 1945-1948. évi történetéről

1945-1948-
32

A Munkás Kultúrszövetség, illetve a Dolgozók Kultúrszövetsége rendezvényeinek plakátjai, ismertetők

1945-1948-
33A Dolgozók Kultúrszövetsége által szervezett országos kultúrverseny plakátjai1948-
34Kulturális rendezvények plakátjai1948, 1968-
35

Tokaji András: A KMP behatolása a művelődésbe 1945-1946 c. tanulmánya

1988-
36

Béres Ferenc levele Bálint Andrásnak-a Radnóti Színház igazgatójának az Irodalmi Színpad alapításáról.

Mellette másolatban a színház alapításának terve 146 személyiség támogató aláírásával

d. n.-
37Szendrő Ferenc kézirata és jegyzetei az Irodalmi Színpad történetének első 15 évérőld. n.-
38Szendrő Ferenc kézirata az Irodalmi Színpadróld. n.-
39

Bodansky György Tamás: Az Irodalmi Színpad története 1957-1985 c. szakdolgozata.

Mellette összeállítás az 1957-1982 közötti előadásokról

1985-
40Az Irodalmi Színpad elődeinek műsortervei, előadások tükrei1955-1956-
41Az Irodalmi Színpad évadjaira készült tervek, beszámolók, kimutatások1957-1973-
42Összefoglaló jelentések, kimutatások, tervek az Irodalmi Színpad több évadáról1960-1971-
43Jelentések az Irodalmi Színpadnál tartott vizsgálatokról1962- 1971-
44

A 100% c. folyóirat emlékműsor tükre és az előadás teljes szövege

1958-
45Az Irodalmi Színpad előadásaihoz készített tükrök1958-
46Reinitz Béla emlékműsor tükre és szövege1959-
47Az Irodalmi Színpad előadásaihoz készített tükrök1959-
48

A Nagy Testamentum c. Villon emlékműsor tükre

d. n. [1961]-
49Az Irodalmi Színpadok II. Országos Fesztiváljának előkészítő iratai, ismertetők a fesztiválról1962-
50Az Irodalmi Színpad előadásaihoz készített tükrök1962, 1966, 1968-1970-
51Radnóti Miklós emlékműsorhoz gyűjtött anyagok, az előadás tükred. n. [1984]-
52

József Attila megemlékezésekhez gyűjtött anyagok.

Közötte meghívók, tükrök, József Attila életrajza, Csoszogi az öreg suszter, újságkivágat

1987, d. n.-
53Feltehetően Goldmann György emlékműsorhoz készült bibliográfia1988-
54

A Petőfi útján c. műsorhoz gyűjtött anyagok, Szendrő Ferenc jegyzetei

1922-1923, 1941-1943, 1972-1975, d. n.-
55

Az Üldözött versek c. műsorhoz gyűjtött anyagok, az előadás terve

d. n.-
56Az Irodalmi Színpad előadásaihoz készített tükrökd. n.-
57Az Irodalmi Színpad műsorajánlatai ünnepi alkalmakra1968-1971, d. n.-
58Vidéki Irodalmi Színpadok levelei, címlistája, Szendrő Ferenc jegyzete1958, d. n.-
59Vidéki Irodalmi Színpadok műsorfüzetei, plakátjai, újságkivágatok1958-1969-
60

Az Irodalmi Színpad Angela Davis előadásának színpadi terve.

Mellette két darab fénykép, újságkivágat

d. n. [1971]-
61Az Irodalmi Színpad bérlet hirdetményei1958-1973-
62Az Irodalmi Színpad előadásait ismertető nyomtatványok1957-1972-
63Az Irodalmi Színpad előadásait ismertető nyomtatványok, plakátok1956-1957, d. n.-
64Az Irodalmi Színpadról szóló újságkivágatok, közvélemény-kutatás1956-1971, d. n.-
65A tanácsköztársasági emlékműsor szövege1979, d. n.-
66A spanyol szabadságharc évfordulóira készült emlékműsorok ismertetői, tervei, fényképek,1945, 1985, d. n.-
67

A szabadságnak ege van c. drámai oratórium a sátoraljaújhelyi börtönfelkelés emlékére

d. n.-
68

Sallai Imre és Fürst Sándor kivégzésének 50. évfordulójára rendezett emlékműsor.

Közötte meghívó, tervek, szövegek

1982-
69

Szüts Bernát: Galambot neveltek szívökön c. költői oratórium Ságvári Endre emlékére

d. n.-
70Hollós Korvin Lajos emlékműsorhoz vázlat és szövegekd. n.-
71

Szendrő Ferenc által összeállított és rendezett munkás folklór műsorhoz gyűjtött anyagok.

Közötte a Vörös Zsoltárok c. műsorterv, képekre lebontott rendezői tervek, szövegek

d. n.-
72

Szendrő Ferenc által összeállított és rendezett munkás folklór műsorhoz gyűjtött anyagok.

Közötte a Vörös Zsoltárokhoz szövegek tematikus rendszerben, vegyes tartalék szövegek

d. n.-
73

Szendrő Ferenc által összeállított és rendezett munkás folklór műsorhoz gyűjtött anyagok.

Közötte Munkás Zsoltárok c. műsorvázlat, képekre lebontott rendezői tervek, szövegek

d. n.-
74Szendrő Ferenc által összeállított és rendezett munkás folklór műsorhoz gyűjtött anyagok. Közötte műsorterv, szövegek tematikus rendszerbend. n.-
75Szendrő Ferenc által összeállított és rendezett munkás folklór műsorhoz gyűjtött anyagok. Közötte Pálinkás József, Tiszai Andor, Volly gyűjtése1972-1973, d. n.-
76Szendrő Ferenc által összeállított és rendezett munkás folklór műsorhoz gyűjtött szövegekd. n.-
77Szendrő Ferenc által összeállított és rendezett munkás folklór műsor dalainak tartalomjegyzéke és kottáid. n.-
78

Izmusok az irodalomban és a művészetben c. előadáshoz gyűjtött szövegek

d. n.-
79

Izmusok az irodalomban és a művészetben c. előadáshoz gyűjtött szövegek

d. n.-
80

Izmusok az irodalomban és a művészetben c. előadáshoz gyűjtött szövegek

d. n.-
81

Jöszte kincsem, jöszte bé c. szerelmi népdalok műsorhoz gyűjtött szövegek

d. n.-
82

Ágis c. darab szövege, színpadi tervei

d. n.-
83

Atalanta c. darab szövege.

Mellette Juhász Gyula egykorú kőnyomatos kézírásos szövege és gépelt példányok

d. n.-
84

Páti-Turay Ferenc: A Prétor c. darabja

d. n.-
85

Lelkiismeret kiálts, Büntetlen bűnösök c. dokumentumjáték tükre és szövege

d. n.-
86

Cirkusz c. előadás szövegei, Szendrő Ferenc jegyzetei

d. n.-
87

Erato c. előadás szövegei

d. n. [1963]-
88

Katajev: Hajrá c. darab szövege, színpadi terve.

Megjegyzés: Dramatizálta Darvas Szilárd, átdolgozta Szendrő Ferenc. A szöveg 20-24. lapja hiányzik

d. n.-
89

Kőmíves Kelemen balladája c. műsor szövege képekre bontva

d. n.-
90

Múzsák nyomában c.irodalmi játék tükre, szövege képekre lebontva, rendezői utasításokkal

d. n.-
91

Az ötödik hadoszlop - feketében. Szépirodalmi művek a "klerikális reakció népellenes tetteiről és haladásellenes aknamunkájáról''

d. n. [1953]-
92

Németh László: Sámson

d. n.-
93

Ujjé a Ligetben c. műsor tükrei, rendezői tervek, műsor szövegek

d. n.-
94

Eugene Ionesco: A rinocérosz

d. n.-
95

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Ács Kató, Ady Endre, Karl-Andriessen - Lothar Kreutz, Luis Aragon, Babits Mihály, Barta Lajos, Bende László, Benjamin László, Bertolt Brech, Anna Bonacci-Élians Charles, Boross Elemér, K. Brandys, Burns művei

d. n.-
96

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte George Cram Cook és Susan Glaspell, Caragiale, Conrad C. Carter, Jean Cocteau, Csiky Gergely, Csokonai Vitéz Mihály művei

d. n.-
97

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Gordon Daviot, Deák Gyula, Albert Dieudonné, Henri Duvernois, Friedrich Dürrenmatt, Paul Eluárd, Emőd Tamás, Erdődy János művei

d. n.-
98

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Gábor Andor, Jacques Gaucheron, Gereblyés László, Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Mihail Goldnij, Maxim Gorkij, Hans Gross, G. Gulja, Gyárfás Miklós, Gyetvai János művei

d. n.-
99

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Hárs László- Szalmás Piroska, Heltai Jenő- Molnár Ferenc, George Hitchcock, Illyés Gyula, Eugene Ionesco, Fayad Jamis, Juhász Ferenc, Juhász Gyula művei

d. n.-
100

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Karinthy Frigyes, Kárpáti Aurél, Kassák Lajos, Erich Kästner, Király Dezső, Knopp Imre, Arthur Kopit, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula művei

d. n.-
101

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Ladányi Mihály, Lakatos László, Lékai János, Jack London, Frederico Garcia Lorca, Olgierd Lotoczke, Lovászi Márton, Lukács László

d. n.-
102

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Madách Imre, Madarász Emil, Majakovszkij, Marcell Marceau, Somerset Maugham, Alan Max, Mikszáth Kálmán, Molnár Ferenc, Moliere, Móricz Virág, Móricz Zsigmond művei

d. n.-
103

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Nagy Endre, Nagy Lajos, Nagy László, Nóti Károly, Branislav Nusity, Ny. A. Nyekraszov művei

d. n.-
104

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Ozorai - Kocsis József, Paksi Sámuel -Kerstók Cirjék, Hans Pfeiffer, Harold Pinter, Luigi Pirandello, Raul Praxy, Jecques Prevert művei

d. n.-
105

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Alcéu Marinho Rego, Manfréd Richter, Rideg Sándor, Günther Rücker, G. B. Shaw, Hans Sachs, Shakespeare, Sarkadi Imre, France Solinas művei

d. n.-
106

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Szabó Lőrinc, Szaltikov- Scsedrin, Szép Ernő, Szilágyi György, A. Tammsaare, Thiery Árpád, Ernst Toller, I. Sz. Turgenyev, Mark Twain, Urbán Gyula, Jozsif Utkin művei

d. n.-
107

Egyfelvonásos darabok, jelenetek, versek.

Közötte Vámos Árpád, Vas István, Lope de Vega, Marcelló Venturi, Wilde Oszkár, Noemi Szac- Wajnkranc, Welvárd Lilli, Weöres Sándor, Wygodzky, Thornton Wilder, Zilahy Lajos, Stefan Zweig művei

d. n.-
108Szerző és cím nélküli színdarab szöveged. n.-
109

Szerző és részben szerző- cím nélküli darabok, versek, jelenetek, szövegei.

Közötte Himnusz a Békéről c. összeállítás több szerzőtől

d. n.-
110

Kották.

Közötte András Béla, Bob Cole, Hetényi-Heidlberg Albert, Juhász Frigyes, Jusztusz György, Kodály Zoltán, Kósa György, Joseph Kosma, Kurtág György, Nagy Dániel Ferenc, Schuch Gyula, Szabó Ferenc, Szenkár Dezső, Szirmai Albert, M. Theodorakisz, Tilzer A. művei

d. n.-
111Illusztrációk, röplapok, linómetszet másolatokd. n.-
112Meghívók1926, 1938, 1942, 1945-1994, d. n.-
113

Színházművészeti mozgalomról szóló tanulmányok, írások.

Közötte Népművelési Intézet Művészeti Osztálya, Simó Tibor, Varga Imre, Ruttkai Ottó

1959, 1967, d. n.-
114

Szinai Miklós felszólalásának szövege a 17. linzi konferencián.

Közötte Bartókról, Kodályról és a magyar munkáskórusokról

1981-
115

Margareta Andreescu cikke a romániai proletár színházról, erdélyi magyarokról.

Mellette Malomkövek között c. felhívás a romániai magyarság védelmében

1972, d. n.-
116

Fényképek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-
117

Fényképek, negatív filmek.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-
118

Fényképek, felhasznált illusztrációk fényképmásolatai.

Megjegyzés: Áthelyezve a Fotótárba

d. n.-
119Szendrő Ferenc jegyzetei, feljegyzései a munkáskultúráról, a munkásszínjátszásróld. n.-
120Szendrő Ferenc jegyzetei, feljegyzései a munkáskultúráról, a munkásszínjátszásróld. n.-
121Szendrő Ferenc jegyzetei, feljegyzései különböző témakörökbőld. n.-
122Szendrő Ferenc jegyzetei, feljegyzései különböző témakörökbőld. n.-