Levéltári fondjegyzék

Fondjegyzék
     VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések főcsoport
        997. Karig Sára fond

ő.e.szám Cím, az iratok tárgya ÉvkörMennyiség
1Karig Sára életrajzai1954-1956, 1972-
2Karig Sára tanulmányi dokumentumai1926-1977-
3

Karig Sára személyi okmányai.

Közötte erkölcsi-, szegénységi bizonyítvány, lakásbejelentő, igazolás 1947-1953 közötti távollétéről, munkaviszony igazolások, igazolványok, levelek munkaköri és fizetési besorolásairól

1932-1982-
4

Karig Sára személyi okmányai.

Közötte útlevél, útlevélkérelmek, elutasítások fellebbezései, könyvek kiviteli engedélye

1943-1973, d. n.-
5Karig Sára tagsági könyvei, igazolványaid.n.-
6Karig Sára magyar kitüntetéseinek okmányai1961-1995-
7Karig Sára bolgár és lett kitüntetéseinek okmányai1975-1987-
8Karig Sára naptárai bejegyzésekkel, határidőnaplók, telefonnotesz, jegyzék, emlékeztető jegyzetek1941-1943, 1954-1985, d. n.-
9Karig Sára naplói és naplórészlet 1956-ból1931-1978-
10Karig Sára 1937-es betétkönyve, Karig Sára és Julia Ponty utcai lakbérkönyve, naplóba írt háztartási feljegyzések1937-1985-
11Karig Sára ünnepi beszédei, cikkei, interjú Karig Sárával1972-1988-
12Karig Sára Hazahozatali Kormánybiztosságnál végzett munkája során keletkezett iratok, levelek1946-1947, d. n.-
13Karig Sára Európa Könyvkiadóval kötött szerződései1956-1961-
14Karig Sára Móra Ferenc Könyvkiadóval kötött szerződései1959-1978-
15Karig Sára kiadókkal kötött szerződései a kiadók ábécé rendjében1956-1982-
16Karig Sára szerződései, levelezése a Szerzői Jogvédő Hivatallal1970-1980-
17Lektori jelentések a szerzők ábécé rendjében A-Fd.n.-
18Lektori jelentések a szerzők ábécé rendjében. G-Od.n.-
19Lektori jelentések a szerzők ábécé rendjében. P-Zd.n.-
20Karig Sárának és a Kiadó Népi Demokratikus Csoportjának 1976-1980. évi terve, az Európa Könyvkiadó szerkesztőjének levelezése1954, 1957-1989, d. n.-
21

Karig Sára levelezése kiadókkal, múzeumokkal, a Magyar Rádióval.

Megjegyzés: a levelezők ábécé rendjében

1962-1996, d. n.-
22Radnóti Miklós - kiadásra előkészített - naplójad.n.-
23Afrikai írók, költők műveinek kiadásával kapcsolatos anyagok, jegyzetek, levelezés1965-1985-
24Ausztráliai írók, költők műveinek kiadásával kapcsolatos anyagok, levelezés.
Megjegyzés: Alan Marschall két levele töredékes
1965-1986, d. n.-
25Bolgár művek magyar, magyar művek bolgár kiadásával kapcsolatos anyagok, levelezés a Narodna Kultura-val, a Komitet na Kulturi Vrozki-val, Szondi Györggyel és másokkal1958-1984, d. n.-
26

Gombár Endre, Aila Meriluoto: Peter-Peter c. regényének fordítása

d.n.-
27

Aila Meriluoto: Peter-Peter c. regényének szerkesztett példánya

d.n.-
28Anyagok a finn-magyar tudományos, kulturális kapcsolatokról, javaslatok finn irodalmi művek kiadására, lektori jelentések, művek és életrajzok ismertetése1962-1983, d. n.-
29Finn irodalmi művek kiadásával kapcsolatos levelezés, egyéb, szerkesztési munkával járó iratok, jegyzetek1977-1986, d. n.-
30

Rabindranath Tagore: India - A boldogság ígérete c. művének kiadásával kapcsolatos levelezés

1962-1963-
31Kolumbiai, mexikói művek magyar kiadásával kapcsolatos anyagok, levelezés, Karig Sára jegyzetei1981-1984-
32

Zigmunds Skujins, lett író életrajzi adatainak, műveinek ismertetése, levele Karig Sárához, műveinek magyar fordításai

1979, d. n.-
33

Zigmunds Skujins műveinek magyar fordításai, a Nagy hal című művének orosz nyelvű másolata, a fordítással, szerkesztéssel kapcsolatos iratok

1981-1982-
34Lett költők magyar antológiájának kiadásához készült tartalomjegyzékek, levelezés, megállapodások a fordításokra, az antológiában szereplők életrajzai1976-1982, d. n.-
35Lett költők magyar antológiájának szövegszerkesztési számításaid.n.-
36Lett költők magyar antológiájának szerkesztési jegyzeteid.n.-
37Lett költők művei magyar, orosz, lett nyelven, a költők ábécé rendjében A.d.n.-
38Lett költők művei magyar, orosz, lett nyelven, a költők ábécé rendjében B.d.n.-
39Lett költők művei magyar, orosz, lett nyelven, a költők ábécé rendjében E. L.d.n.-
40Lett költők művei magyar, orosz, lett nyelven, a költők ábécé rendjében P. S.d.n.-
41Lett költők művei magyar, orosz, lett nyelven, a költők ábécé rendjében V-Z.d.n.-
42Litván költők életrajzi ismertetéseid. n.-
43Fehér Zoltán tanulmánya a bátyai mesékről és mondákról, lektori vélemények a válogatásról, kiadással kapcsolatos levelezés1981-1984-
44

Mihail Bulgakov: Moliere című színdarabjának magyar fordítása, levelezés műveinek kiadásáról, szerkesztéssel kapcsolatos jegyzetek

1970-1987, d. n.-
45Velimir Hlebnyikov költő műveinek kiadásával kapcsolatos levelezés, a költőről és műveiről szóló ismertetések, jegyzetek1984, d. n.-
46Velimir Hlebnyikov művei orosz nyelvend.n.-
47

Ilja Varsavszkij: A hasznos ásványok kitermelési osztályának felügyelője c. kisregényének szinopszisa, Karig Sára levele a fordításról

1974, d. n.-
48Szlovák fantasztikus népmesék kiadásával kapcsolatos levelezés, feljegyzés a gyűjtésről és a fordítás nehézségeiről1982-1986-
49Szlovák fantasztikus népmesék első része 1-22. sorszámmald.n.-
50Szlovák fantasztikus népmesék második része 23-44. sorszámmald.n.-
51Miron Budinszki, újvidéki író műveinek kiadásával kapcsolatos levelezés, életrajzi ismertetés, jegyzetek, a kötet tartalomjegyzéke, 1-8. sorszámmal ellátott művek magyar fordítása1973-1975, d. n.-
52Miron Budinszki, újvidéki író 9-22. sorszámmal ellátott műveinek magyar fordításad.n.-
53

Ukrán művek kiadásáról folytatott levelezés, feljegyzések, jegyzetek fordítókról, fordítandó művekről.

Közötte Vaszelj Dergacs verse; V. Sztefanik elbeszélése

1961-1973, d. n.-
54Ukrán lírai antológiához készült névsor, életrajzi ismertetések, utószód. n.-
55Ismertetések magyar művek ukrán fordítóiról, Dimitro Pavlicskoról és Jurij Skrobinecről, D. Pavlicsko írása Ady Endre verseinek fordításáról, Karig Sára és J. Skrobinec levelezése1977, 1983, d. n.-
56Karig Sára ismertetése Vaszil Zemlják, ukrán író életéről, munkásságáról1985-
57

Nagy László utószava a délszláv népköltészetről készült gyűjteményhez, a MOKÉP számára írt figyelemfelkeltő - nyomtatásban megjelent - írása Csoóri Sándor művéből készült Hószakadás c. filmhez

d. n.-
58Magyar és idegen szerzők versei1891-1968, d. n.-
59Barát Endre, Bodrogi Tibor, Szergej Golubova, Walter Stalwitz, Vincze Lajos életrajzaid.n.-
60Művekhez be nem sorolható jegyzetekd.n.-
61Fordítók munkafüzetei, idegen szerzők cikk-kézirataid.n.-
62Művekhez készült illusztrációkd.n.-
63[Forgács Péter] Jordedray Ari Shaulról készített tollrajza, Doránt Milla illusztrációi Karig Sárának dedikálva1959-1960, 1974-
64

Karig Sárának, a Magyar Írók Szövetsége tagjának levelezése a Szövetséggel.

Közötte beszámolók külföldi útjairól, feljegyzései, rendezvényekre szóló meghívók

1955-1990, d. n.-
65

Karig Sára felvételi kérelme, levelezése a Magyar P. E. N. Clubbal.

Közötte javaslatok az 1970. decemberi tisztújításra, a Nemzetközi P. E. N. Club 48. Kongresszusa küldötteinek határozati javaslata a román kormány elmarasztalására a magyar könyvek és folyóiratok bevitelének akadályozása miatt

1962-1986, d. n.-
66

Karig Sára levelezése magyar írószervezetekkel.

Közötte felvételi kérelme a Magyar Népköztársaság Irodalmi Alapjába, meghívók, körlevelek, tájékoztatók

1959-1986-
67

Karig Sára levelezése a Magyar Néprajzi Társasággal, a Modern Filológiai Társasággal, múzeumokkal, a Gorkij Könyvtárral, az ELTE-vel, az MTA-val, az Újságírók Szövetségével

1960-1988-
68Karig Sárának a Magyar Ukrán Társaság elnökének levélváltása Göncz Árpáddal, a Társaság díszelnökével1990-1992-
69Karig Sára észrevételei lapok szerkesztőségeinek és a Fővárosi Autóbuszüzemnek1962, 1971-
70Rendezvényekre szóló meghívók1946-1996-
71

Karig Emil tanár, a bajai Liszt Ferenc-kör igazgatója és felesége, Moravcsik Julianna iratai.

Közötte a Liszt Ferenc-kör értesítői, a kör tevékenységéről szóló egyéb nyomtatott anyagok, Szent-Györgyi Albert igazolása Karig Emil politikai magatartásáról

1926-1946, d. n.-
72Karig Emilnének szóló levelek1945-1961, d. n.-
73Karig Júliának szóló levelek1954-1970, d. n.-
74A Karig szülők levelei gyermekeiknek1940, 1947, d. n.-
75

A Karig testvérek és gyermekeik egymás közötti levelezése.

Közötte Karig Sára pártfogó levelei bátyja, Emil (Ubul) és felesége ügyében

1958-1973, d. n.-
76Baron Andor levelezése Karig Sárával1956-1969, d. n.-
77Karig Sára levelezése bolgár hivatalos szervekkel1967-1975, d. n.-
78Csillag Béni (Benő, Benjamin) és felesége Milch Mina (Melánia) személyi okmányai1884-1943, d. n.-
79Milch Mina családjának személyi okmányai1895-1944-
80Csillag Béni ügyvédi, ingatlan értékesítő kft. vezető tevékenységéből keletkezett iratok1916-1944, d. n.-
81Csillag Béniné (Milch Mina) Csillag-Kozlowski Hirdető Irodájának iratai1939-1946-
82Csillag Béni és felesége levelei a Csillag szülőknek1906-1907, d. n.-
83Csillag Béni és felesége levelezése1905-1907-
84Milch Minának írott levelek1905-1908, d. n.-
85A Csillag család levelezése1906-1967, d. n.-
86Csillag Vera (Bálint Györgyné, dr. Káldor Györgyné, Radványi Ferencné) személyi okmányai, igazolványai1918-1967, d. n.-
87Csillag Vera levelezése1924-1968-
88Csillag Vera levelezése Karig Sárával1961-1981, d. n.-
89Dési Huber István és felesége (Stefi) levelei Karig Sárának.
Mellette Dési Huber rajzai, rézkarca
1942-1982, d. n.-
90E. C. Dioszeghy és B. V. Tasszary (Bagoly és Bogár) levelezése Karig Sárával1940, 1956-1978, d. n.-
91Illés Endre üdvözletei Karig Sárának1970, d. n.-
92

Illyés Gyula fordítással kapcsolatos sorai, Elisabeta Bagrine (bolgár költő) versének fordítása, részletek a Vitosa című vers fordításából

1958, 1960, d. n.-
93Kochur Grigorij levelei Karig Sárának1961-1963, 1970-1972-
94Korondi Erzsébet (Lili) és Karig Sára levelezése1955-1976-
95Georgi Krumov és Karig Sára levelezése1961-1964-
96Jelena Majevszkaja és Karig Sára levelezése1953-1958-
97Jelena Majevszkaja és Karig Sára levelezése1959-1974, 1985, d. n.-
98Alan Marshall és Karig Sára levelezése1961-1963-
99Misley Pál és Karig Sára levelezése1970-1974-
100

Fedora Novakova (Frida, Schwacz Teodorné) és Karig Sára levelezése.

Mellette újságkivágatok

1961-1977, d. n.-
101Ozola Milda és Karig Sára levelezése1961-1987-
102

Nelly Pollitt levelei Karig Sárához.

Közötte Dapline levele Nellynek

1955-1967, d. n.-
103

Radnóti Miklósné (Fifi) levelei Karig Sárának.

Mellette Radnóti Miklós 1943-ban Karig Sárának dedikált Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma kiadványának címlapja, a La Fontaine mesék fordításának címlapja

1943-1981, d. n.-
104

Réz Ádámné (Sugár Vera, korábban dr. Kende Györgyné) személyi okmányai.

Közötte feltehetőleg hozzá írott versek

1946-1955, d. n.-
105Kende György (Sugár Vera férje) munkaszolgálatból írt levelezőlapjai Dési Huber Istvánnénak és Győrffy Olgának Pápára, melyben felesége és édesanyja elhurcolásáról érdeklődik1944. augusztus 24-25.-
106Dóczi György levelei Kende - Réz Verának1945-1946, d. n.-
107Réz Ádám levelei elvált feleségéhez Sugár Verához1952, d. n.-
108Réz Pál levelei Réz Ádámnénak1952-1956, d. n.-
109Különböző személyektől érkezett levelek, üdvözletek Réz Ádámnénak - Kende Verának1945-1967, d. n.-
110Rózsa György személyi okmányaid.n.-
111Szabó Magda és Karig Sára levelezése1962-1969, d. n.-
112

Szent-Györgyi Albert (Albi) és Karig Sára levelezése.

Mellette 1942-es ügyvédi iratok Szent-Györgyi Albert lakásbérleti szerződéséről, és fényképe

1940-1971, d. n.-
113Tolnai Gábor levelei Karig Sárához1932-1940, d. n.-
114Vass Miklós és felesége, Egry Katalin levelezése Karig Sárával1969, 1981-1985, d. n.-
115Ursula Voigtlaender és Karig Sára levelezése1957-1980, d. n.-
116Wolf János (Juan) és Karig Sára levelezése1956-1985-
117Karig Sára levelezése különböző személyekkel A-C1956-1989, d. n.-
118Karig Sára levelezése különböző személyekkel D-H1938-1986, d. n.-
119Karig Sára levelezése különböző személyekkel I-K1939-1994, d. n.-
120Karig Sára levelezése különböző személyekkel L-N1940-1993, d. n.-
121Karig Sára levelezése különböző személyekkel O-S1956-1996, d. n.-
122Karig Sára levelezése különböző személyekkel SZ-T1940-1973, d. n.-
123Karig Sára levelezése különböző személyekkel U-Z1955-1985, d. n.-
124Karig Sára levelezése a keresztnevek ábécé rendjében A-J1939-1996, d. n.-
125Karig Sára levelezése a keresztnevek ábécé rendjében K-Z1939-1997, d. n.-
126

Levelezés érettségi találkozó szervezéséről.

Mellette az 1932-ben, Szegeden érettségizettek emlékkönyve

1932, 1962, 1977-
127Gratulációk kitüntetései alkalmából1963-1994, d. n.-
128Üdvözletek több személy aláírásával1958-1977, d. n.-
129Gyászjelentések az elhunytak ábécé rendjében1962-1986, d. n.-
130Olvashatatlan aláírású idegen nyelvű levelek1938-1985, d. n.-
131Levéltöredékekd.n.-
132Névjegykártyákd.n.-