Felhívás: Nyári egyeTEM 2018

Nyári egyeTEM

 

2018. július 9–10.

 

Helyszín: Politikatörténeti Intézet, 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

 

Koncepció

1968 három értelemben gyakorolt hatást a „poszt-hatvannyolcas” időszakra. Először is olyan új típusú politikai mozgalmakat indított el, amelyek azóta is meghatározzák a nyugati politika látképét. 1968 a régi baloldal vége volt mind Nyugaton, mind Keleten, annak jelképrendszerével, céljaival és szervezeti formáival egyetemben. Másodszor 1968 gyökeresen átalakította a nyugati társadalmakat, nem csak szimbolikus értelemben, de valóságosan is. 1968 egy nagy társadalmi átalakulás kiindulópontja volt, amelyet posztmodernnek, fogyasztói-posztindusztriális kapitalizmusnak vagy liberális korszaknak is szoktak nevezni. Végezetül, 1968 újrarendezte a bal- és jobboldal viszonyát is az európai politikában, és napjainkra látszik csak igazán az a változás, amelyet beindított az új jobboldali és konzervatív ideológiák létrejötte kapcsán. A nyári egyeTEM kritikailag kívánt reflektálni ’68 ezen sokszínűségére. A bevezető előadások mellett aktív részvételt kívánó workshopok keretében igyekeztünk a fenti témákat feldolgozni.

 

 

PROGRAM

 

2018. július 9., hétfő

 

Megnyitó (Egry Gábor, Antal Attila)

 

PANEL 1. – Mikro- és makropolitika (előadások)

Ez a szekció ’68 egyik központi elméleti kérdésére keresi a választ: makro- vagy mikropolitika? Korunkban mennyiben bízhatunk még a politika hagyományos formáiban és mennyire lehetünk meg pártok, kormányok, erőszakszervezetek, média és képviseleti demokráciák nélkül? Mit hozott ebben a kérdésben 1968 és milyen megoldások, elméletek születtek ezzel kapcsolatban a későbbekben?

Moderátor: Antal Attila

Kiss Viktor (PTI TEM, BCE)
Kapelner Zsolt (CEU, PTI TEM): Exodus: radikális cselekvés ’68 után
Ujlaki Anna (BCE, PTI TEM): A paternalizmus politikaelmélete ’68 után
Vita

 

Panel 2. – 1968 jobb- és baloldali szemmel (párhuzamos workshopok)

Ezen szekció témája, hogy a poszt-hatvannyolcas szituáció hogyan befolyásolja a mai politikai erőviszonyokat. Foglalkozni fogunk azokkal a jobboldali erőknek a megerősödésével, amelyek identitásukat ’68 elítéléséből és visszafordításából vezetik le.

Workshop 1.
Moderátor: Merényi Miklós (BCE, PTI TEM)
Résztvevők: Balázs Gábor (történész, Centre Interuniversitaire d’Etudes Hongroises et Finlandaises, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle), Soós Eszter Petronella (Franciaország-szakértő, politológus)

Workshop 2.
Moderátor: Patakfalvi-CzirjákÁgnes (MTA TK, PTI TEM)
Résztvevők: Feró Dalma, Nagy Kristóf (Artpool Művészetkutató Központ)

 

’68-as filmklub: Petőfi ’73 (70 perc)

Beszélgetőpartnerek: Csókás Máté és Kiss Viktor

 

 

2018. július 10., kedd

 

PANEL 3. – Feminizmus 1. (előadások)

Feminizmus és ’68: a politikai cselekvés, a politikai állásfoglalás régen és ma. Hogyan változik a politikai cselekvés, vagy a részvételiség mibenléte?

Ez a szekció ’68 egyik legjelentősebb „újdonságára”, a feminista mozgalmak új irányaira koncentrál. Arra keressük a választ, hogy ’68 hogyan változtatta meg a feminizmust, milyen új irányokat hozott, ezek mennyiben maradtak az idők során hűek eredeti gyökereikhez. Ez a blokk egy itthon eddig egyedülálló kezdeményezés, hiszen Magyarországon még nem foglalkoztak ilyen koncentrált módon a poszt-hatvannyolcas feminizmus problematikájával. Ez a szekció kitérne a mai feminizmus politikai és mozgalmi problémáira és arra, hogy mi változott 1968-hoz képest.

Moderátor, bevezető gondolatok: Bajusz Orsolya (BCE, PTI TEM)

Előadók: Barna Emília (BME, Helyzet Műhely) és Csányi Gergely (PTE BTK, Helyzet Műhely), Soós Andrea és Muskovics Gyula  (független kurátor, a MOME Designkultúra-tudomány PhD hallgatója)
Vita

 

PANEL 4. – Feminizmus 2. (párhuzamos workshopok)


Workshop 1. – Társadalomtudomány és aktivizmus viszonya

Résztvevők: Bartha Eszter (ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék), Wessely Anna

Workshop 2. – Feminista tudásból gyakorlatot: Mit jelent a feminista praxis?
Résztvevők: Kerényi Szabina (MTA TK Szociológiai Intézet), Mészáros György

 

A nyári egyetem az NKA 201108/01606. azonosítójú támogatási szerződés keretében valósult meg.