Felhívás: Nyári egyeTEM 2018

 
FELHÍVÁS

Politikatörténeti Intézet Társadalomelméleti Műhely

„A poszt-hatvannyolcas szituáció”

 Nyári egyeTEM

2018. július 9–10.

Helyszín: Politikatörténeti Intézet, 1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

 

Koncepció

1968 három értelemben gyakorolt hatást a „poszt-hatvannyolcas” időszakra. Először is olyan új típusú politikai mozgalmakat indított el, amelyek azóta is meghatározzák a nyugati politika látképét. 1968 a régi baloldal vége volt mind Nyugaton, mind Keleten, annak jelképrendszerével, céljaival és szervezeti formáival egyetemben. Másodszor 1968 gyökeresen átalakította a nyugati társadalmakat, nem csak szimbolikus értelemben, de valóságosan is. 1968 egy nagy társadalmi átalakulás kiindulópontja volt, amelyet posztmodernnek, fogyasztói-posztindusztriális kapitalizmusnak vagy liberális korszaknak is szoktak nevezni. Végezetül, 1968 újrarendezte a bal- és jobboldal viszonyát is az európai politikában, és napjainkra látszik csak igazán az a változás, amelyet beindított az új jobboldali és konzervatív ideológiák létrejötte kapcsán. A nyári egyeTEM kritikailag kíván reflektálni ’68 ezen sokszínűségére.

 
Tervezett program

 A nyári egyeTEM három szekcióból áll:

Az első szekció ’68 egyik központi elméleti kérdésére keresi a választ: makro- vagy mikropolitika? Korunkban mennyiben bízhatunk még a politika hagyományos formáiban és mennyire lehetünk meg pártok, kormányok, erőszakszervezetek, média és képviseleti demokráciák nélkül? Mit hozott ebben a kérdésben 1968 és milyen megoldások, elméletek születtek ezzel kapcsolatban a későbbekben?

A második szekció ’68 egyik legjelentősebb „újdonságára”, a feminista mozgalmak új irányaira koncentrál. Arra keressük a választ, hogy ’68 hogyan változtatta meg a feminizmust, milyen új irányokat hozott, ezek mennyiben maradtak az idők során hűek eredeti gyökereikhez. Ez a blokk egy itthon eddig egyedülálló kezdeményezés, hiszen Magyarországon még nem foglalkoztak ilyen koncentrált módon a poszt-hatvannyolcas feminizmus problematikájával. Ez a szekció kitérne a mai feminizmus politikai és mozgalmi problémáira és arra, hogy mi változott 1968-hoz képest.

A harmadik szekció témája, hogy a poszt-hatvannyolcas szituáció hogyan befolyásolja a mai politikai erőviszonyokat. Foglalkozni fogunk azokkal a jobboldali erőknek a megerősödésével, amelyek identitásukat ’68 elítéléséből és visszafordításából vezetik le.

Idén a bevezető előadások mellett aktív részvételt kívánó workshopok keretében fogjuk a fenti témákat feldolgozni.

A kétnapos esemény első napját ’68-as filmvetítéssel és az ehhez kapcsolódó beszélgetéssel zárjuk.

 
Tervezett előadók és meghívottak

András Csaba, Balázs Gábor, Bajusz Orsolya, Barna Emília, Bartha Eszter, Kapelner Zsolt, Kerényi Szabina, Kiss Viktor, Merényi Miklós, Mészáros György, Muskovics Gyula, Ujlaki Anna, Réz Anna, Soós Andrea, Soós Eszter Petronella, Wessely Anna

 
Határidők

2018. április 13. – Az esemény meghirdetése

2018. május 10. – A jelentkezési határidő lejárata

2018. május 25. – A résztvevők értesítése

2018. június 1. – A részvételi díj befizetésének határideje

2018. június 11. – A részletes program, háttéranyagok, olvasnivaló megküldése

 
Jelentkezés

A nyári egyeTEMre elsősorban társadalomelméleti, kritikai érdeklődésű egyetemi hallgatókat, fiatal szakembereket várunk, akiknek pályája, kutatása szempontjából fontos lehet a poszt-hatvannyolcas szituáció vizsgálata és vállalják az aktív részvételt. A jelentkezés azonban nyitott mindenki számára. A rendezvényre kb. 40 résztvevő jelentkezését tudjuk elfogadni, akiket a szervezők választanak ki a jelentkezők közül.

Kérjük a jelentkezőket, hogy önéletrajzukat és maximum kétoldalas motivációs levelüket (amelyben kifejtik azt, hogy miért jelentkeznek a rendezvényre és az miért lenne számukra szakmailag hasznos) 2018. május 10-ig küldjék el az email-re. Az elektronikus levélben jelöljék meg tárgyként: Nyári egyeTEM 2018.

A részvétel feltétel az, hogy a szervezők elfogadják a jelentkezést (erről 2018. május 25-ig értesítést küldünk) és a jelentkező befizesse a részvételi díjat (2018. június 1-ig).

A nyári egyeTEM részvételi díja 4000 forint, amely fedezi a szakmai programok és a háttéranyagok, két napra az ebéd és a napközbeni frissítők, valamint az esti filmklub költségét.

A részvételi díj befizetése nélkül sajnos nem áll módunkban véglegesíteni a jelentkezést.

Az Intézet elkötelezett a társadalmi és nemi esélyegyenlőség mellett, mindenkit bátorít a jelentkezésre, abban az esetben is, ha valaki úgy érzi, hogy nem mindenben felel meg a fenti feltételeknek.

 
A felhívás közzétételének napja: 2018. április 13.