Kutatóasszisztenseket keresünk

 
A Politikatörténeti Intézet jelentkezőket vár 4 kutatóasszisztensi pozícióra a NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transitions in post-Habsburg East and Central Europe ERC projekt keretében.

 
A kutatóasszisztensek feladata:

  • levéltári anyagok előzetes felmérése
  • előzetes sajtóbibliográfia készítése
  • nehezen hozzáférhető szakirodalom feltérképezése

magyar, olasz, osztrák, cseh, szlovák, lengyel, ukrán, horvát, román levél- és könyvtárakban.

 
A kutatóasszisztensek a projektvezető irányításával dolgoznak, mindegyikük egy vagy két országban. A munkát 2018. szeptember 30-ig kell elvégezni. A pozíció két hónapos megbízási szerződés keretében foglalható el, de más időtartam is elképzelhető.

 

A javadalmazás bruttó 3000 euró, illetve annak megfelelő forint, megbízási díj formájában. Utazási és szállásköltségek a szerződésben meghatározott összegig szintén elszámolhatóak.

 

Jelentkezhetnek mesteri vagy doktori hallgatók, szakirányú MA diplomások. A jelentkezéshez

  • CV a pályázó elérhetőségével
  • motivációs levelet (max. 2. oldal)
  • egy publikációt, szak- vagy szemináriumi/TDK dolgozatot (magyarul, angolul vagy német nyelven)
  • egy ajánló elérhetőségét

csatolják. A dokumentumokat egyetlen pdf fájlban a következő címre küldjék legkésőbb 2018. április 15-ig:

A küldemény tárgyaként jelöljék meg: ERC CoG NEPOSTRANS Research Assistant application