A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárral kapcsolatos tárgyalás és jogvita dokumentumai

A dokumentumok kronológiai rendben (2012–2022)

 

2012

 

2012. február 8.
A Politikatörténeti Intézet közleménye a „Levéltárak magánkézben” konferenciával kapcsolatban

 

2012. március 1.
A Jó Állam Fejlesztési Koncepció Végrehajtásának Összehangolásáért felelős kormánybiztos (Gál András Levente) levele a Politikatörténeti Intézet levéltárával és elhelyezésével kapcsolatos kérdésekről

 

2012. március 7.
A Politikatörténeti Intézet válasza Gál András levelére

 

2012. március 22.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Réthelyi Miklós miniszter) értesítése szakfelügyeleti ellenőrzésről

 

2012. március 28.
Gál András Levente válaszlevele a Politikatörténeti Intézet észrevételeire a 2012. március 8-i megbeszélések tükrében

 

2012. április 1.
A Politikatörténeti Intézet válasza a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának (Réthelyi Miklós)

 

2012. április 16.
A Politikatörténeti Intézet levele az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottsága elnökének (L. Simon László) a levéltári törvény módosításával kapcsolatban, egyúttal meghívás a PTI levéltárába tájékozódási céllal

 

2012. április 16.
A Politikatörténeti Intézet levele az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága elnökének (Pokorni Zoltán) a levéltári törvény módosításával kapcsolatban, egyúttal meghívás a PTI levéltárába tájékozódási céllal

 

2012. április 18.
A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének tiltakozó levele a Magyar Országgyűlés elnökének (Lezsák Sándor) a levéltári anyagok államosítása miatt

 

2012. április 26.
A Politikatörténeti Intézet közleménye a levéltári törvénytervezettel kapcsolatban tartandó nyílt napról és a levéltári anyagok államosításáról

 

2012. május 11.
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének átirata a Politikatörténeti Intézet főigazgatójának (Földes György)

 

2012. május 15.
Tiltakozás a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárat ért jogállamiságot sértő politikai lépések ellen

 

2012. május 22.
A Politikatörténeti Intézet átirata Áder János köztársasági elnöknek a levéltári törvény módosításának súlyos szakmai hibáiról

 

2012. június 5.
A Politikatörténeti Intézet keresete a Budai Központi Kerületi Bírósághoz a Magyar Állam mint alperes ellen (képviselője a Nemzeti Fejlesztési Miniszter) a levéltári törvény módosításában említett iratok elbirtoklásának megállapítása végett

 

2012. június 11.
A Politikatörténeti Intézet válasza az Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete elnökének

 

2012. július 2.
A Politikatörténeti Intézet és Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége alkotmányjogi panasza a levéltári törvény módosításának alaptörvényellenessége megállapítása tárgyában

 

2012. július 11.
Az Alkotmánybíróság tájékoztatója a Politikatörténeti Intézet alkotmányjogi panaszának nyilvántartásba vételéről

 

2012. július 11.
A Politikatörténeti Intézet kérelme az Alapvető Jogok Biztosához (Szabó Máté) az alkotmányjogi panasz kapcsán

 

2012. július 24.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Hammerstein Judit) levele a Politikatörténeti Intézethez a köziratok illetékességből történő átadása kapcsán

 

2012. július 31.
A Politikatörténeti Intézet válasza az Emberi Erőforrások Minisztériumának, tájékoztatás alkotmánybírósági és polgári peres eljárás kezdeményezéséről

 

2012. augusztus 6.
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökének (Pataky Péter) levele az Emberi Erőforrások Minisztériumához (Hammerstein Judit), amelyben a kért iratok kiadását vitatja

 

2012. augusztus 29.
A Magyar Országos Levéltár főigazgatójának (Mikó Zsuzsanna) levele a Politikatörténeti Intézetnek a kölcsönszerződés alapján a Politikatörténeti Intézetben lévő iratanyag bekéréséről

 

2012. augusztus 29.
A Jó Állam Fejlesztési Koncepció Végrehajtásának Összehangolásáért felelős kormánybiztos (Gál András Levente) levele a Politikatörténeti Intézetnek a levéltári törvény végrehajtásának előkészítése kapcsán

 

2012. augusztus 30.
A Politikatörténeti Intézet válasza Gál András Levente augusztus 29-én kelt levelére

 

2012. augusztus 31.
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének levele a Politikatörténeti Intézetnél letétben lévő szakszervezeti iratanyaggal kapcsolatban

 

2012. szeptember 20.
A Politikatörténeti Intézet fondjegyzékének megküldése az Alapvető Jogok Biztosának (Szabó Máté)

 

2012. október 16.
Az Alkotmánybíróság hiánypótlási felhívása a Politikatörténeti Intézet által benyújtott alkotmányjogi panasz kapcsán

 

2012. október 19.
Átadás-átvételi megállapodás a Politikatörténeti Intézet tulajdonában lévő, de államosított levéltári anyag átadásáról Magyar Nemzeti Levéltár számára

 

2012. október 29.
A Politikatörténeti Intézet nyilatkozata az MSZP és jogelődei Politikatörténeti Intézetnél őrzött iratanyagának tulajdonjogáról

 

2012. október 31.
Az MSZP nyilatkozata az 1997. évi fondjegyzékben szereplő MSZP iratanyag tulajdonjogáról, melyben megerősíti azok 1998-as átruházását a Politikatörténeti Intézet részére

 

2012. november 10.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának átirata a Politikatörténeti Intézettel kötött átadás-átvételi megállapodásról

 

2012. november 26.
Az Alapvető jogok biztosának beadványa az Alkotmánybírósághoz a levéltári törvény módosításának alaptörvény-ellenessége megállapítására

 

 

2013

 

2013. január 31.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság jegyzőkönyve a 2013. január 31-i tárgyalásról a levéltári iratok tulajdonjogának megállapítása kapcsán

 

2013. február 5.
A Politikatörténeti Intézet és az Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége közötti letéti megállapodás megküldése a Politikatörténeti Intézet ügyvédjének

 

2013. március 1.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése, amelyben elutasítja a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének beavatkozását a perbe

 

2013. március 7.
A Politikatörténeti Intézet és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége nyílt levele a FIDESZ-KDNP frakció tagjainak az Alaptörvény negyedik módosításával kapcsolatos aggályokról

 

2013. március 20.
A Politikatörténeti Intézet tájékoztatója az Alkotmánybíróságnak az Intézet és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége által közösen benyújtott alkotmányjogi panasz kapcsán

 

2013. március 21.
A Politikatörténeti Intézet bejelentése Pesti Központi Kerületi Bíróságnak a perben érintett iratok tulajdonjogáról és 2008-as elbirtoklásáról

 

2013. március 21.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélete (I. fok) a levéltári iratok tulajdonjogának megállapítása iránt indított perben a Politikatörténeti Intézet keresetének elutasításáról

 

2013. május 9.
A Politikatörténeti Intézet Fellebbezése a Fővárosi Törvényszékhez a Pesti Központi Kerületi Bíróság  I. fokú ítélete ellen

 

2013. június 4.
A Fővárosi Törvényszék végzése, amely helyben hagyja az I. fokú bíróság ítéletét, és elutasítja a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége perbe történő beavatkozását

 

2013. október 14.
Az Alkotmánybíróság határozata a Politikatörténeti Intézet és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége által benyújtott alkotmányjogi panasz elutasításáról

 

2013. október 29.
A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság ítélete az I. fokú ítélet helybenhagyásáról a levéltári tulajdonjog megállapítása kapcsán

 

2013. november 21.
L. Simon László kormánybiztos felszólító levele a Politikatörténeti Intézetnek a törvényben szabályozott iratok azonnali átadására a Magyar Nemzeti Levéltár számára

 

2013. november 28.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Márton Péter vezérigazgató) levele az iratok azonnali átadásáról, egyeztető időpontok az átadási eljárásról

 

2013. november 29.
A Politikatörténeti Intézet felülvizsgálati kérelme a Kúriához az I. és II. fokú ítéletek hatályon kívül helyezésére, a Politikatörténeti Intézet elbirtoklás útján szerzett tulajdonjogának megállapítására

 

2013. december 4.
A Politikatörténeti Intézet tájékoztatója L. Simon László kormánybiztos részére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 2013. december 10-én tartandó, az iratok átadásával kapcsolatos megbeszélésről

 

2013. december 4.
A Politikatörténeti Intézet főigazgatójának (Földes György) válasza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére a megbeszélés kapcsán az időpont és a résztvevők megjelölésével

 

2013. december 10.
Emlékeztető a 2013. december 10-i egyeztető megbeszélésről és kimutatás a Politikatörténeti Intézet költségeiről

 

 

2014

 

2014. január 6.
A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének levele az érvényes letéti szerződés szerint őrzött és kezelt szakszervezeti iratanyaggal kapcsolatosan

 

2014. január 13.
A Politikatörténeti Intézet közleménye válaszul a KDNP (Rétvári Bence) közleményére

 

2014. február 3.
Az Alkotmánybíróság végzése az Alapvető Jogok Biztosa beadványára

 

2014. március 3.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Márton Péter) levele az iratanyagok átadása és álláspontok egyeztetése kapcsán

 

2014. március 20.
Válasz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Márton Péter) március 3-i levelére

 

2014. április 7.
A Politikatörténeti Intézet levele az Alapvető Jogok Biztosának (Székely László)

 

2014. július 1.
Átirat a Magyar Nemzeti Levéltárnak az Alaptörvény „U” cikkben meghatározott iratanyagok fondjegyzékével kapcsolatban

 

2014. július 15.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Márton Péter) felszólító átirata az iratanyag átadásáról a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára részére

 

2014. július 23.
A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának válaszlevele

 

2014. július 30.
A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár igazgatójának (Horváth Julianna) válasza

 

2014. július 30.
A Politikatörténeti Intézet válasza Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek az iratanyag átadásának feltételeiről a Politikatörténeti Intézet részéről

 

2014. szeptember 15.
A Kúria ítélete a II. fokú ítélet helyben hagyásáról

 

2014. szeptember 16.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. átirata az iratanyagok átadásával kapcsolatosan

 

2014. szeptember 23.
A Politikatörténeti Intézet tájékoztató levele Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. leveléről

 

2014. október 1.
Répászky Miklós ügyvéd feljegyzése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. levelére adandó válaszhoz

 

2014. október 8.
Kiegészítő feljegyzés Répászky Miklós ügyvéd október 1-i feljegyzéséhez

 

2014. október 13.
A Politikatörténeti Intézet válasza Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. levelére

 

2014. december 10.
A Emberi Erőforrások Minisztériuma (Rétvári Bence) felszólító levele

 

 

2015

 

2015. január 14.
A Politikatörténeti Intézet tájékoztó levele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek (Márton Péter)

 

2015. február 11.
A Politikatörténeti Intézet tájékoztatása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek (Márton Péter) a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárával való megegyezésről

 

2015. február 27.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keresete a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

2015. március 23.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Szivek Norbert) köszönőlevele a kutathatóságról

 

2015. április 5.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kereseti kérelme a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz a levéltári iratok kiadása tárgyában

 

2015. április 8.
A Politikatörténeti Intézet válasza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek (Szivek Norbert) a kutathatóság biztosításáról

 

2015. április 15.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság idézés kibocsátása nélkül elutasítja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keresetét

 

2015. június 12.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. levele a Politikatörténeti Intézetnek az iratanyag átadásáról, az elhelyezés kérdéséről, álláspontok egyeztetéséről

 

2015. június 25.
A Politikatörténeti Intézet válasza Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Szivek Norbert) levelére

 

2015. július 21.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keresete a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

2015. szeptember 4.
A Politikatörténeti Intézet ellenkérelme és viszontkeresete a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

 

2016

 

2016. február 15.
A Politikatörténeti Intézet észrevételei a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

2016. március 10.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletével kapcsolatban a Fővárosi Törvényszékhez

 

2016. március 10.
A Politikatörténeti Intézet tájékoztatási kérelme a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

2016. április 7.
A Politikatörténeti Intézet bejelentése Pesti Központi Kerületi Bíróságnak

 

2016. május 9.
A Politikatörténeti Intézet bejelentése Pesti Központi Kerületi Bíróságnak

 

2016. június 13.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság jegyzőkönyve a 2016. június 13-i tárgyalásról

 

2016. június 16.
A Politikatörténeti Intézet kérelme a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

2016. augusztus 25.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság jegyzőkönyve a 2016. augusztus 25-i tárgyalásról

 

2016. október 3.
A Politikatörténeti Intézet beadványa a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

2016. október 27.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság jegyzőkönyve a 2016. október 27-i tárgyalásról

 

2016. november 8.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nyilatkozata a felelős őrzés díjának elfogadásáról

 

 

2017

 

2017. január 9.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság jegyzőkönyve a 2016. január 3-i tárgyalásról

 

2017. január 30.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fellebbezése a Pesti Központi Kerületi Bíróság  végzésére Fővárosi Törvényszékhez

 

2017. február 6.
A Politikatörténeti Intézet ellenkérelme a Fővárosi Törvényszékhez

 

2017. május 8.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélete a kiadandó iratok felelős őrzése során felmerült költségek megtérítéséről

 

2017. május 23.
A Politikatörténeti Intézet és Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége beadványát elutasító határozat (Emberi Jogok Európai Bírósága, Strasbourg)

 

2017. május 29.
A Politikatörténeti Intézet ügyvédi levele Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjének a megfizetendő költségek átutalásának és az iratok átadásának határidejéről

 

 

2018

 

2018. október 15.
Emlékeztető az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (EMMI) tartott megbeszélésről

 

2018. október 19.
A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár (Horváth Julianna) levele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjéhez

 

 

2019

 

2019. február 8.
Emlékeztető az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (EMMI) tartott négyoldalú megbeszélésről

 

2019. május 3.
A Politikatörténeti Intézet átirata Bártfai-Máger Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszternek

 

2019. június 26.
A Politikatörténeti Intézet újabb levele Bártfai-Máger Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszternek

 

2019. július 8.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Rózsa Zsolt) válasza a Politikatörténeti Intézet Bártfai-Máger Andrea miniszterhez írt májusi levélre

 

2019. november 4.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. keresete a levéltári iratok kiadásával kapcsolatban

 

 

2020

 

2020. január 13.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági meghagyása a levéltári iratok kiadására

 

2020. január 13.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság végzése a Politikatörténeti Intézet viszontkeresetének visszautasításáról

 

2020. január 20.
A Politikatörténeti Intézet bírósági meghagyással szembeni ellentmondása és alperesi ellenkérelme a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz

 

2020. január 21.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése viszontkereset levél visszautasítása miatt a Fővárosi Törvényszékhez

 

2020. február 26.
A Politikatörténeti Intézet nyilatkozata Fővárosi Törvényszékhez pertárgyérték vonatkozásában

 

2020. szeptember 10.
A Politikatörténeti Intézet kereset tervezete a Fővárosi Törvényszékhez

 

2020. október 29.
A Pesti Központi Kerületi Bíróság ítélete az iratok kiadásáról szóló perben a Politikatörténeti Intézet mint felperes keresetének elutasításáról

 

2020. november 16.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fellebbezése a Pesti Központi Kerületi Bíróság I. fokú ítélete ellen

 

2020. november 23.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. beszámítást tartalmazó iratot terjeszt elő a Fővárosi Törvényszékhez

 

 

2021

 

2021. január 8.
A Fővárosi Törvényszék végzése a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. beszámítási kérelmének elutasításáról

 

2021. január 13.
A Politikatörténeti Intézet beadványa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez a felelős őrzési költség megtérítéséről

 

2021. január 22.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenkérelme a Fővárosi Törvényszékhez

 

2021. január 28.
A Politikatörténeti Intézet válaszirata a Fővárosi Törvényszékhez

 

2021. március 18.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása iratok elszállításáról az Alkotmány utcából

 

2021. március 23.
A Politikatörténeti Intézet válasza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. levelére

 

2021. március 26.
A Politikatörténeti Intézet levele a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek a közjegyző által lepecsételt raktár felbontásának szándékáról

 

2021. március 29.
A 2023. március 29-én, 11:23 órakor érkezett tájékoztató e-mail a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től arról, hogy 2021.03.29-én, 12:00 órakor tartják a bejárást az Alkotmány utcában

 

2021. április 13.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. válasza a Politikatörténeti Intézet levelére, mely válasz szerint az Intézet már nem tulajdonosa az Alkotmány utcában hagyott iratoknak

 

2021. április 15.
A Politikatörténeti Intézet válasza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek

 

2021. április 23.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. válasza a Politikatörténeti Intézetnek

 

2021. április 23.
A Fővárosi Törvényszék ítélete az iratkiadási perben az I. fokú ítéletet helybenhagyásáról

 

2021. április 26.
A Politikatörténeti Intézet válasza a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Rózsa Zsolt) április 23-i levelére

 

2021. április 30.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. válasza a Politikatörténeti Intézetnek

 

2021. május 19.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által (a Magyar Állam képviseletében) a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott beszámítási irat

 

2021. szeptember 2.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. válaszirata a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott beszámítási irattal szemben a Politikatörténeti Intézet által benyújtott ellenkérelemmel kapcsolatban

 

2021. szeptember 6.
A Politikatörténeti Intézet ellenkérelme Fővárosi Törvényszékhez, amelyben kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ellenkérelmének elutasítását

 

2021. szeptember 7.
A Politikatörténeti Intézet viszontválasza Fővárosi Törvényszékhez

 

2021. december 7.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjének felszólító levele a Politikatörténeti Intézetnek a még birtokában levő szakszervezeti iratok átadásáról

 

2021. december 10.
Jegyzőkönyv a Fővárosi Törvényszék tárgyalásáról a felelős őrzés költségeinek megtérítése tárgyában

 

2021. december 13.
A Politikatörténeti Intézet ügyvédjének válasza a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. ügyvédjének (Varga István)

 

 

2022

 

2022. február 2.
Jegyzőkönyv a Fővárosi Törvényszék 2022. február 2-i tárgyalásáról

 

2022. február 2.
A Fővárosi Törvényszék ítélete a felelős őrzés költségeinek megtérítése iránt indított perben, amelyben elutasítja a Politikatörténeti Intézet keresetét

 

2022. február 28.
A Politikatörténeti Intézet fellebbezése az I. fokú ítélet ellen a Fővárosi Ítélőtáblához

 

2022. május 12.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. fellebbezési ellenkérelme a Fővárosi Ítélőtáblához

 

2022. május 24.
A Fővárosi Ítélőtábla ítélete II. fokon az I. fokú ítélet helybenhagyásáról

 

2022. július 18.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felülvizsgálati kérelme a Kúriához mint felülvizsgálati bírósághoz

 

2022. július 25.
A Politikatörténeti Intézet csatlakozó felülvizsgálati kérelme a Kúriához

 

2022. szeptember 14.
A Kúria ítélete az iratok kiadásáról szóló perben a II. fokú ítélet hatályban tartásáról

 

2022. október 12.
A Kúria végzése a felelős őrzés költségeiről szóló perben a Politikatörténeti Intézet felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmének visszautasításáról