polhist logo

Munkatársak

E-mail Nyomtatás PDF


 • Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. nyugdíjas
 • Szabó Éva nyugdíjas


Horváth Julianna

Beosztása: igazgató, főlevéltáros

Végzettsége: ELTE BTK levéltár szak

Publikáció:

 • A Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár 1956-os gyűjteményének repertóriuma. Szerk.: Horváth Julianna. Napvilág Kiadó, Bp., 2006.
 • "Megy a rendszer, jön a rendszer, majd megbolondul az ember...". 56 röplaphumora. Szerk.: Horváth Julianna. Napvilág Kiadó, Bp., 2006.
 • Pártközi értekezletek: Politikai érdekegyeztetés, politikai konfrontáció 1944-1948. A dok. vál., szerk., jegyzetekkel ellátta: Horváth Julianna, Szabó Éva, Szűcs László, Zalai Katalin. Napvilág Kiadó, Bp., 2003.
 • A Magyar Kommunista Párt iratainak repertóriuma 1944 - 1948. Szerk.: Horváth Julianna, Szabó Éva, Zalai Katalin. Bev.: Szabó Éva. Napvilág Kiadó, Bp., 2001.
 • A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szociáldemokrata Párt iratainak repertóriuma 1890 - 1948. Szerk.: Horváth Julianna, Szabó Éva, Zalai Katalin. Bev.: Szabó Éva, Zalai Katalin. Napvilág Kiadó, Bp., 2000.
 • A Politikatörténeti Intézet Levéltára 1956-os gyűjteményének repertóriuma. Szerk.: Horváth Julianna. Napvilág Kiadó, Bp., 1998.
 • Ötvenhat októbere és a hatalom. A Magyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai 1956. október 24-28. Szerk.: Horváth Julianna, Ripp Zoltán. Napvilág Kiadó, Bp., 1997.


Kaba Eszter

Beosztása: főlevéltáros

Végzettsége: ELTE BTK levéltár és könyvtár szak. Jelenleg PhD hallgató

Publikációk:

 • Egy hadifogoly rajzos naplója a Nagy Háborúból (2. rész). In: Magyar Szemle, 2015. 1-2. sz.
 • „Őszre hazajönnek mind!” Hadifogolykérdés és a magyar társadalom a Pesti Hírlap hasábjain 1920–1923. In: Aetas, 2014/3.sz.
 • Hadifogolyélet Oroszországban. 2014, www.nagyhaboru.blog.hu
 • De mi lett az újságírókkal? 2013, www.nagyhaboru.blog.hu
 • „íme ez az ember, aki iránt a magyar irodalom hálával tartozik.” Heckenast Gusztáv szépírói ár-adata. In: A vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv, a legendás könyvkiadó.    (1811-1878). Szerk.: Lipták Dorottya. Budapest, 2012. Kossuth. 101-134.
 • Hadifogságban „valahol Oroszországban”. 2011, www.nagyhaboru.blog.hu
 • Az osi hadifogolymészárlás, avagy egy rémtörténet természete. 2011, www.nagyhaboru.blog.hu
 • Élet a csóti leszerelőtáborban. 2011, www.nagyhaboru.blog.hu
 • Rendszerben élünk. Beszámoló a Legenda Közművelődési Egyesület „Rendszerváltás(ok) Magyarországon” című konferenciájáról. In: Korall, 11. évf. 39. sz. 198-200.

 • Adamikné Jászó Anna, Ádám Magda, Dukkon Ágnes, Hangos Katalin, P. Vásárhelyi Judit életrajza. In: Nők a magyar tudományban. Szerk.: Balogh Margit és Palasik Mária. Budapest, 2010. Napvilág Kiadó
 • "Nemesből lett polgár." A báró Splény család személyes kapcsolathálózatai egy kétgenerációs vizsgálat tükrében. In: Generációk a történelemben. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete. Szerk.: Gyáni Gábor, Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2008. 135-142.
 • A ruha mint társadalmi tényező a 19. században. Báró Splény Béla memoárja. In: Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából. Szerk.: Steinert Ágota. Budapest, 2005. Kortárs Kiadó. 115-122.
 • A külső megjelenésről. In: A művelt és udvarias ember. A társas viselkedés szabályai a magyar nyelvű életvezetési és illemtankönyvekben (1798-1935). Szerk.: Fábri Anna. Budapest, 2001. Mágus. 49-92.


Darvasi Piroska

Beosztása: levéltáros

Végzettsége: ELTE BTK történelem és politikaelmélet szak

Publikáció:

 • Az MSZP történetének kronológiája. Összeállította: Darvasi Piroska és Feitl István. In: Feitl István (szerk.): 15 év - Emlékek, dokumentumok, adatok a Magyar Szocialista Párt első tizenöt évének történetéből. Napvilág Kiadó, Bp., 2004. 99-267.

Módosítás dátuma: 2017. január 16. hétfő, 11:43