• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Események Nyomtat help
Flat View
Év szerint
Havi nézet
Hónap szerint
Weekly View
Hét szerint
Daily View
Mai nap
Categories
Kategória szerint
Search
Keresés

Magyarország története a két világháború között

péntek, 26. október 2012Találatok : 3662


Magyarország története a két világháború között

komplex történeti–művelődéstörténeti vetélkedő középiskolás diákok számára


A vetélkedő elsősorban a két világháború közötti időszakról szólt, de előzményként az I. világháború és a forradalmak története is szóba került. Tárgyköre egyrészt a politika-, gazdaság-, társadalom-, és életmódtörténet, másrészt a különböző művészetek története (így az irodalom, az építészet, a film- és fotóművészet) volt. Sokféle feladatot kellett a csapatoknak megoldaniuk: tesztkérdéseket, elemzéseket és kreatív feladatokat.

A verseny formája csapatverseny volt: a középiskolás korosztályból (a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12/13. évfolyamából) négyfős csapatok jelentkezését vártuk Magyarországról és a határon túli magyar iskolákból. A verseny három írásbeli fordulóból és egy szóbeli döntőből állt. A Budapesten megrendezett döntőben az addigi fordulókon legtöbb pontot szerzett hat csapat mérte össze tudását.

Az első három forduló feladatait a csapatok elektronikusan kapták meg, elektronikusan kell beküldeniük a megoldásokat, és így ismerték meg fordulónként az eredményeket. Az írásbeli feladatok megoldásához bármilyen segítséget igénybe vehettek a versenyzők, de az elemzést, önálló megfigyelést igénylő kérdések megválaszolásánál érdemes volt önállóan dolgozniuk, mert az írásbelin végzett saját munkák, megszerzett tudás jó alapot adhattak a későbbi döntőhöz.

A 5000.- Ft-os nevezési díj fejében a csapatok megkapták Turbucz Dávid Horthy Miklós című kötetét.


Díjak, jutalmak:

A döntőbe került hat csapat jutalma könyvutalvány volt az alábbi értékben:
 
I. helyezett csapat  60 000 forint
II. helyezett csapat  40 000 forint
III. helyezett csapat  20 000 forint
IV. helyezett csapat  10 000 forint
V. helyezett csapat  10 000 forint
VI. helyezett csapat  10 000 forint
 

A 2013. március 30-án, Budapesten rendezett döntőben – amelybe a hat legmagasabb pontszámot szerzett csapat jutott be – az előző fordulókban szerzett pontszámok lenullázódtak, tehát minden csapat egyenlő esélyekkel indult. A felkészüléshez az eddig megadott szak- és szépirodalmat kellett tanulmányozni, továbbá érdemes volt átnézni az előző fordulók feladatait. Egy további feladathoz azt kértük a versenyzőktől, ismerkedjenek meg előre József Attila Tiszta szívvel című versével.

Egy feladatra előzetesen külön is fel kellett készülni: egy előre felvett vagy a helyszínen előadott ismertetést kellett készíteni Párhuzamos életrajzok: két női sors címmel Tooth Vilmosné sz. Horváth Emma és László Szabolcsné sz. Bessenyői Elvira életútinterjúi, családi fényképei és a Horváth Emmáról készült filmetűd alapján.

Az interjúk és a kisfilm megtalálhatók a Történelemtanárok Egyesülete honlapján.

Tooth Vilmosné Horváth Emma (életútinterjú):

http://www.tte.hu/toertenelem/csaladtoerteneti-es-eletutinterjuk/7267-csaladtoerteneti-eletutinterjuk-tooth-vilmosne-sz-horvath-emma

Tooth Vilmosné Horváth Emma (kisfilm):

http://www.tte.hu/toertenelem/csaladtoerteneti-es-eletutinterjuk/7452-csaladtoerteneti-es-eletutinterjuk-emmi-neni

László Szabolcsné Bessenyői Elvira (életútinterjú):

http://www.tte.hu/toertenelem/csaladtoerteneti-es-eletutinterjuk/7254-csaladtoerteneti-eletutinterjuk-laszlo-szabolcsne-sz-bessenyi-elvira


A döntő végeredménye:
Elérhető pontszám összesen: 89 pont

1. helyezett: TYHOR & MÓSLIK csapat (ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gimnázium): 68,5 pont
2. helyezett: JUSTICE FOR HUNGARY (Baár-Madas Református Gimnázium): 68,5 pont
3. helyezett: TITÁNOK (VM DASZK, Szakképző iskola, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola): 60,5 pont
4. helyezett: BOREMBUKK (NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium): 56,5 pont
5. helyezett: CUBINKÁK (Batsányi János Gimnázium és Kollégium): 47 pont
6. helyezett: PSZFH (Leövey Klára Gimnázium és SZKI): 46,5 pont 

A verseny anyaga és az ajánlott szakirodalom a három írásbeli fordulóhoz és a szóbeli döntőhöz


Történelem:

• Turbucz Dávid: Horthy Miklós. Napvilág, Budapest, 2010.

• Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés. Osiris, Budapest, 2007.

• Gyáni Gábor: Hétköznapi élet Horthy Miklós korában. Corvina, Budapest, 2006.

Az egyes fordulók történelmi kérdéseihez szükségesek voltak más könyvek részletei vagy folyóiratok cikkei. Ezeket a feladatokkal együtt közöltük.


Irodalom:

• Néhány novella Nagy Lajos életművéből (Menekülés; Kávéházi történet; 1930. július; Hazatérés)

•  Móricz Zsigmond: Rokonok

Az egyes írásbeli fordulókban és a szóbeli döntőben szerepeltek még egyéb, rövidebb prózai részletek és versek, amelyeket menet közben neveztünk meg.


Építészet:

• A két háború közötti korszak néhány jellegzetes, jelentős épülete az országban, különösképpen a versenyző csapat lakóhelyén.
Ajánlott szakirodalom: Magyar építészet sorozat 6. kötet: Magyar építészet a szecessziótól napjainkig. Főszerk. Ritoók Pál, szerk. Hollósi Nikolett. Bp. 2004. Kossuth Kiadó. A két világháború között című fejezet, 64–93. o.


Fotó:

• André Kertész, Robert Capa, George Brassai, Martin Munkácsi, Balogh Rudolf, Escher Károly, Kálmán Kata, Kinszki Imre munkássága a két világháború között.
Ajánlott szakirodalom: Kincses Károly: Fotográfusok – Made in Hungary. Aki elment, aki maradt. Magyar Fotográfiai Múzeum – Federico Motta Editore. H. n. É. n.

A fényképészek munkáiból a három írásbeli fordulóban rövid magyarázatokkal ellátva megmutattunk 4x3 képet. Így a 12 fényképész 36 képét ismerhették meg a csapatok november és február között. Ezekről a fényképekről kérdeztük őket a későbbiekben.


Filmművészet:

• Két film a korszakból: Hyppolit, a lakáj (1931. r. Székely István); Meseautó (1934. r. Gaál Béla)
Ajánlott szakirodalom: Balogh Gyöngyi – Gyürey Vera – Honffy Pál: A magyar játékfilm története a kezdetektől 1990-ig. Bp. 2004. Műszaki Könyvkiadó. A magyar hangosfilm első korszaka, 1929¬-1945 című fejezet, 42–65. o.

Turbucz Dávid: Horthy Miklós (Napvilág Kiadó, Budapest, 2010)


Horthy Miklós a XX. századi magyar történelem egyik ellentmondásos alakja. A történeti feldolgozások között egyaránt találhatók példák a volt kormányzó megbélyegzésére, leleplezésére, vagy éppen az idealizálására, felmentésére törekvő leegyszerűsítő-mitizáló történetírásra. Idővel megjelentek a professzionális, tudományos munkák is, amelyek Horthy megértésére, szerepének, döntéseinek és az ezek mögött megbúvó motivációinak körültekintő rekonstruálására, magyarázatára törekednek.

Turbucz Dávid munkája, amely saját kutatásai mellett a publikált dokumentumok széles körére és a rendelkezésre álló szakirodalomra támaszkodik, Horthy Miklós életének, államfői tevékenységének tudományos ismeretterjesztő jellegű, rövid és közérthető áttekintésére vállalkozik.
A korábbi években rendezett középiskolai vetélkedőinkről itt olvashat.


Vissza

Események

Utolsó hónap november 2017 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 44 1 2 3 4 5
week 45 6 7 8 9 10 11 12
week 46 13 14 15 16 17 18 19
week 47 20 21 22 23 24 25 26
week 48 27 28 29 30

Támogatóink