• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Fond főcsoport: I. Pártok
Fond: 658. Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP), Szociáldemokrata Párt (SZDP)
Állag: 5. Titkárság
Fondismertető
ő.e.szám Cím, az iratok tárgya Évkör Mennyiség
1 A [pártvezetőség] körlevele a magyarországi szociáldemokrata párt tagjaihoz a parlamenti választásokkal kapcsolatos feladatokról d. n. [1896] 1 lap
2 Weltner Ilonka levele Grosszmann Miksához, a politikai helyzetről 1905. november 16. 5 lap
3 Népgyűlésre készített határozati javaslat a választójog törvénybe iktatásáról és a betegbiztosítási törvény sérelmes rendelkezéseinek módosításáról 1906. október 1 lap
4 Kepes Ernő Rudas László ellen indított választott bírósági ügyének iratai 1906. november 24., 29. 3 lap
5 A vidéki titkárságok szervezésére vonatkozó javaslat d. n. [1907] 3 lap
6 Rendőrségi jelentések a nemzetközi helyzettel és a választójoggal kapcsolatban tartott budapesti munkásgyűlésekről 1907. július 14., szeptember 16. 11 lap
7 A párttitkárság és a Szakszervezeti Tanács titkársága közös körlevele a biztosító-pénztári tagok választásának jelentőségéről 1907. július 19. 1 lap
8 Az ellenőrző bizottság és Csebrenyák József levélváltása a Garami Ernő elleni rágalmakról 1907. augusztus 30., szeptember 9. 3 lap
9 A nagyváradi rendőr-főkapitányság lakbérszabályzata 1908. február 15. 7 lap
10 Rendőrségi jelentések töredékei a választójoggal kapcsolatban tartott népgyűlésekről 1908. június 14., szeptember 23. 12 lap
11 Vágó Béla ügyét vizsgáló bizottság üléseinek jegyzőkönyvei 1908. november 16.-december 14. 33 lap
12 Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter körrendelete a vasutasok szervezkedésének tiltásáról 1908. december 4. 1 lap
13 Budapest Székesfőváros Polgármesterének határozata a Szocializmus c. folyóirat óvadékának visszaadásáról 1908. december 12. 1 lap
14 A titkárság levelezése 1910-1911 67 lap
15 Az alföldi titkárság iratai.
Közötte Jócsák Kálmán levelei és elszámolások
1911. január 10.-február 16. 9 lap
16 A szakszervezetek levelei a titkárságnak pártbizalmi férfiak jelöléséről elrejtés 1911. január 27.-november 11. 5 lap
17 Népgyűlésekre készített határozati javaslatok a katonai kiadások növekedése és a drágaság elleni fellépésről 1911. február 12., szeptember 21. 4 lap
18 A titkárság körlevele a Népszava terjesztésének szükségességéről.
Mellette a szervezetektől érkezett válaszlevelek
1911. szeptember 14.-november 13. 4 lap
19 A Magyarországi Vas- és Fémmunkások Szövetsége központi vezetősége és alkalmazottai közötti nézeteltérés kivizsgálására kiküldött választott bíróság iratai 1911. október 11.-november 24. 27 lap
20 Weisz Miklós és Ungár Fülöp pályázata a győri párttitkári állásra 1911. november 13. 3 lap
21 A titkárság levelezése a nemzetközi szocialista irodával, külföldi szociáldemokrata pártokkal és szervezetekkel 1911 9 lap
22 A titkárság üdvözlőlevele a Brit Szocialista Párt I. Konferenciájához 1912. május 23. 2 lap
23 Ismertető a választójogi törvényről.
Mellette a szociáldemokrata párt választójogi statisztikájához készített kitöltetlen kérdőív
d. n. [1912] 6 lap
24 Az általános sztrájkot megszavazó bizalmi férfi értekezlet jegyzőkönyvének sztenogramja és áttétele.
Mellette a pártvezetőség körlevele a sztrájk elhalasztásáról
[5]
1913. január 8., március 4. 22 lap
25 A marosvásárhelyi, a győri és a nagyszebeni pártszervezetek üdvözlő táviratai az 1912. május 23-i politikai tömegsztrájk évfordulójára 1913. május 22-23. 3 lap
26 Közigazgatási ítélet az alsókamarási szocialisták ügyében 1913. július 18. 3 lap
27 A Népgyűlés Bulkeszen c. cikk kézirata d. n. [1913] 3 lap
28 Lajosfalvi Gy. levele Buchinger Manóhoz Kun Bélának, a kolozsvári munkásbiztosító pénztár helyettes igazgatójának ügyéről 1914. július 3. 1 lap
29 A Szocialista Internacionálé X. kongresszusának technikai előkészítésével kapcsolatos iratok.
Közötte meghívó, tájékoztató a delegálás lehetőségeiről, jelentkezési nyomtatványok
[6]
1914. július 24., d. n. 11 lap
30 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Magyarországi Szakszervezeti Tanács közös memoranduma Tisza István miniszterelnökhöz a munkásosztály gazdasági helyzetéről, intézkedéseket sürgetve a háborús nyomor enyhítésére 1914. november 7. 16 lap
31 A közigazgatási bíróság elutasító határozata Matos Jenő és társai választói névjegyzékkel kapcsolatos panaszára 1915. január 27.-március 29. 3 lap
32 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Magyarországi Szakszervezeti Tanács közös memoranduma Tisza István miniszterelnökhöz a rokkant és háborúból hazatért katonák segélyezéséről 1915. június 16. 4 lap
33 Az Amerikai Szocialista Munkáspárt levele a Szocialista Internacionáléhoz az 1915. szeptemberben tartott zimmerwaldi konferencia határozatairól és az európai szociáldemokrata pártok háborúval kapcsolatos magatartásáról 1915. október 28. 4 lap
34 A Bernbe 1915. decemberére összehívott nemzetközi diákkongresszus programja és a meghívottak listája 1915. november 22., d. n. 4 lap
35 A pártvezetőség levelezése Garami Ernővel adósságainak törlesztéséről és lemondásáról a Népszava szerkesztői állásáról 1916. január 4.-október 16. 11 lap
36 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségének nyílt levele a képviselőkhöz a választójogról 1916. szeptember 16. 2 lap
37 Népgyűlés jegyzőkönyvének sztenogramja és áttétele.
Mellette határozati javaslat
[7]
1917. május 1. 22 lap
38 "Az üzem összes munkásai" aláírású memorandum a hadiüzemek katonai vezetőihez a választójogról 1917. május 2. 2 lap
39 A XIX. választókerületi szociáldemokrata pártkör alapszabályzata 1917. szeptember 5. 5 lap
40 Az Oroszországi Munkás- és Katonaküldöttek Végrehajtó Bizottsága külügyi megbízottainak Stockholmban kiadott bulletinje 1917. szeptember 23. 6 lap
41 Buchinger Manó tervezete oktatási központ szervezésére és tanítási programra. Az oktatási központ létesítéséről az 1917. évi pártgyűlés hozott határozatot d. n. [1917] 3 lap
42 A pártvezetőség és a Szakszervezeti Tanács tagjainak jegyzéke, funkciójuk és lakcímük feltüntetésével d. n. [1917] 1 lap
43 Az Internacionale Korrespondenz sajtószemléjének töredéke német, osztrák és magyar lapokból d. n. [1917] 2 lap
44 Népgyűlésre készített határozati javaslat a népek önrendelkezési jogáról és a választójogról 1918. január 18-21. 1 lap
45 "Az üzem összes munkásai" aláírású memorandum a hadiüzemek katonai vezetőihez a választójogról 1918. április 18. 2 lap
46 Népgyűlésre készített határozati javaslat a békéről és a választójogról.
Mellette rendőrségi határozatok gyűlések betiltásáról
1918. szeptember 11-16. 3 lap
47 A titkárság körlevele a pártszervezetekhez a nemzeti tanácsok megalakításáról 1918. október 29. 1 lap
48 A Csepeli Vörös Gárda működési szabályzata 1918. november 24. 2 lap
49 Az országos nőszervező bizottság 1918. december 18-ántartott ülésén hozott határozati javaslata a pártvezetőséghez a nőtitkárság szervezeti kereteinek bővítéséről, a szervezőmunka fokozásáról 1918. december 19. 2 lap
50 Buchinger Manó lemondó levele titkári funkciójáról 1918. december 19. 2 lap
51 Propper Sándor lemondó levele gazdasági vezető funkciójáról 1918. december 19. 2 lap
52 Laky János jelentései vidéki szervezőmunkájáról elrejtés 1918. december 26. 2 lap
53 A titkárság levelezése 1918 43 lap
54 A Szocialista Ifjúmunkások Országos Szövetsége helyi vezetőinek feladatairól. Hátlapján kitöltetlen űrlap a szövetség csoportjainak működéséről d. n. [1918] 1 lap
55 A munkástanács határozati javaslata a kormányválságról d.n. [1919. január 7-8.] 1 lap
56 A zsilvölgyi munkások gyűlésének határozata a Román Nemzeti Tanács megszüntetéséről 1919. január 8. 4 lap
57 Kalmár Simon jelentése Veszprém megyei pártszervező munkájáról 1919. január 9. 4 lap
58 A titkárság nyilvántartási könyve gyűlések helyéről, időpontjáról, témájáról és az előadókról 1919. január 22.-március 25. 29 lap
59 Fehér Ferenc jelentése a Felvidék csehszlovák megszállásáról d. n. [1919. január-február] 6 lap
60 A titkárság táviratai a vidéki választókerületek beosztásáról és a választható képviselők számáról elrejtés 1919. március 5. 21 lap
61 A titkárság levelezése 1919. január-1919. július 31.
62 Fodor Ferenc javaslata a párt 1919. augusztus 10. 10 lap
63 Francsics Gyula levele a titkárságnak a Somogy megyei eseményekről, szociáldemokrata párttagok kivégzéséről és internálásáról d. n. [1919. augusztus] 2 lap
64 Nagy Ferenc nyugalmazott miniszter levele Garami Ernőhöz a Borsod megyei eseményekről, szociáldemokrata és liberális politikusok letartóztatásáról [8] 1919. szeptember 9. 3 lap
65 Csizmadia Sándor levele a titkársághoz választott bírósági ügyéről 1919. október 31. 1 lap
66 Jegyzőkönyvmásolat a Huszár Károly-kormány megalakításáról. Gépelt, nem hiteles 1919. november 22. 1 lap
67 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt memoranduma Huszár Károly miniszterelnöknek a politikai üldözés megszüntetéséről, az egyesülési és gyülekezési jog biztosításáról 1919. december 9. 6 lap
68 Fenyő Miksa levele Peyer Károlyhoz a parlamenti választásokkal kapcsolatos véleményéről 1920. január 22. 3 lap
69 A Szocialista Internacionálé Végrehajtó Bizottságának felhívása a világ munkásságához 1920. november 17. 5 lap
70 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Magyarországi Szakszervezeti Tanács közös kegyelmi kérvénye Horthy Miklós kormányzóhoz a halálra ítélt népbiztosokért 1920. december 28. 6 lap
71 Feljegyzés a párt újjászervezéséről és legközelebbi feladatairól d. n. [1920] 2 lap
72 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Magyarországi Szakszervezeti Tanács nyílt levele az országgyűlési képviselőkhöz a munkásmozgalom üldözéséről 1921. február 1. 2 lap
73 A titkárság nyilvántartási könyve vidéki gyűlésekről 1922. január 8.-december 28. 74 lap
74 Bizalmas jelentés ellenforradalmárok budapesti fegyveres szervezkedéséről 1922. február 18. 1 lap
75 Levelezés, kimutatások, névsorok azokról az internáltakról, akikért a párt felelősséget vállalt.
Közötte a zalaegerszegi internáltak névsora
1922. március 10.-június 8. 29 lap
76 A szociáldemokrata párt parlamenti választásokon való részvételével kapcsolatos iratok választókerületenként elrejtés 1922. január-június 987 lap
77 Az S-R, az Orosz Szociálforradalmárok Külföldi Bizottságának Berlinben megjelenő lapja 1922. július 20.-szeptember 8. 18 lap
78 A Német Birodalmi Gyűlés lakásügyi bizottságának lakásépítő javaslata 1922. szeptember 12. 9 lap
79 Feljegyzés töredéke a párt politikájáról 1919-1922 között d. n. [1922] 2 lap
80 A Szocialista Munkásinternacionálé Hamburgban tartott I. kongresszusának iratai.
Közötte a kongresszus napirendje és a pártok jelentései
1923. május 21. 50 lap
81 Az Oroszországi Szociáldemokrata Párt nyílt levele az Internacionáléhoz a mensevikek helyzetéről d. n. [1923] 1 lap
82 A Népszavából származó újságcikkek az egyesülési és gyülekezési jog korlátozásáról, a szociáldemokrata párt és a szakszervezetek által szervezett gyűlések betiltásáról, a helyi csoportok működésének akadályozásáról 1924. január 26.-szeptember 20. 10 lap
83 A párt községi programja d. n. [1924. április] 5 lap
84 A Nemzetközi Vas- és Fémmunkás Szövetség Bécsben tartott X. kongresszusának iratai.
Közötte a meghívottak jegyzéke, napirend, határozati javaslatok
1924. július 26-28. 5 lap
85 Anton Jenschik bécsi községtanácsos levele Edmund Reismannak Vázsonyi Vilmos kérésének teljesítéséről 1924. október 8. 2 lap
86 Röpirat és egyéb kiadványok tervezete 1924. október 31. 3 lap
87 A párt és szakszervezeti alkalmazottak segélyezésével és biztosításával kapcsolatos iratok 1924-1926 29 lap
88 Népgyűlésre készített határozati javaslat a választójogról és a Népszava kolportázsjogáról 1925. január 1 lap
89 Levelezés az Internationales Biographisches Archivval 1925. január-február 7 lap
90 A budapesti törvényhatósági választásokra készített propagandaanyag-tervezet és idegen nyelvű röplaptervek.
A tervezetet feltehetően Bresztovszky Ede készítette
1925. március-május 20 lap
91 A Szocialista Munkásinternacionálé Marseille-ben tartott II. kongresszusának iratai.
Közötte a küldöttek névsora, határozati javaslat, alapszabály-módosítás tervezete
1925. augusztus 22-27. 15 lap
92 Számítások és újságcikkek a bérek és az árak változásairól, a fokozódó drágaságról d. n. [1925] 12 lap
93 Kimutatás a függetlenített titkárral működő fővárosi és vidéki pártszervezetekről d. n. [1925-1926] 2 lap
94 A párt- és az agrárprogram kidolgozására alakított bizottság iratai.
Közötte a programok készítésére kiküldött bizottságok jelentése, a dán, a holland, a belga, a francia, a svéd szociáldemokrata és munkáspártok programjai, a csehszlovák pártprogram tervezete, a norvég szociáldemokrata párt parlamenti programja, összeállítás a finn agrárreformról, kimutatás az európai földreformokról 1928-ig
1926-1928 78 lap
95 Szeder Ferenc jelentése mezőhegyesi és békéscsabai útjáról.
Mellette jegyzőkönyv a békéscsabai községi képviselőtestület szociáldemokrata tagjainak 1925. szeptember 17-i üléséről és a pártszervezet 1926. augusztus 1-jei levele a titkársághoz
1926. augusztus 9. 6 lap
96 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt memoranduma a Szocialista Munkásinternacionálé végrehajtó bizottságához az ország gazdasági és politikai viszonyairól és a magyar munkásmozgalom helyzetéről 1926. augusztus 18. 22 lap
97 Jelentés töredéke Bárdos Ferenc, a Magyarországi Munkások Rokkant- és Betegsegélyező Egyesület titkára ellen folytatott vizsgálatról d. n. [1926] 3 lap
98 A szociáldemokrata párt parlamenti választásokon való részvételével kapcsolatos iratok.
Közötte ajánlási ívek, a szociáldemokrata képviselõjelöltek választási kampányának iratai, statisztikák és Mónus Illés Az országgyûlési képviselõválasztás számadatai c. cikke
1926. november 16.-1927. február 16., d. n.
99 A titkárság levelezése 1926 9 lap
100 A titkárság munkaterve 1927. év első hónapjaira d. n. [1927] 3 lap
101 A Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége levele a pártvezetőséghez, a Népszava "Föld népe" c. mellékletének a Szövetség rendelkezésére bocsátásáról 1927. január 12. 1 lap
102 A Szocialista Munkásinternacionálé tájékoztatója az angol és a norvég munkásmozgalomról 1927. február 10-12. 10 lap
103 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Irodalmi Bizottságának javaslata a pártvezetőséghez különböző pályázatokra és kiadványokra 1927. február 25. 1 lap
104 A titkárság körlevele a pártszervezetekhez a kommunisták szervezkedéséről 1927. március 24. 2 lap
105 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt jelentése az 1927. május 5-i genfi világgazdasági konferenciára Magyarország gazdasági és szociális viszonyairól d.n. [1927. április] 23 lap
106 A központi lakóvédelmi bizottság röpirata a szociáldemokrata párt lakóvédelmi akciójával kapcsolatos tudnivalókról.
Mellette Bechtler Péternek, a IV. kerületi pártszervezet titkárának körlevele a lakóvédelmi kérvények aláírásáról
1927. június 2 lap
107 A Szocialista Munkásinternacionálé Brüsszelben tartott III. kongresszusának technikai elõkészítésével kapcsolatos iratok.
Közötte az 1928. augusztus 5-11-én tartott kongresszus napirendje, programja, határozattervezetek, a SzocialistaMunkásinternacionálé 1923-ban elfogadott, 1925-ben és 1928-ban módosított alapszabályai
1928. augusztus 5.-november 81 lap
108 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségének levele az Ausztriai Szocialista Munkáspárt vezetőségéhez az Arbeiter Zeitungban a magyar pártról megjelent cikkekkel kapcsolatban 1927. október 9 lap
109 A titkárság körlevele a szervezetekhez és a szaklapokhoz a Népszava kolportázsjogának visszaszerzéséről [9] 1927. november 18. 3 lap
110 A titkárság levelezése 1927 11 lap
111 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt alkalmazottainak szolgálati szabályzata d. n. [1927] 16 lap
112 A Szocialista Munkásinternacionálé tájékoztató és adatszolgáltatást kérő körlevelei 1928. január 9., április, december 22. 3 lap
113 A titkárság levelezése 1928 36 lap
114 Böhm Vilmos és Mónus Illés levelezése a párton belüli helyzetről, vitákról, személyekről 1929. január 3.-december 16., d. n. 10 lap
115 Az MSZDP XXV. pártgyűlése által a szervezeti szabályzat módosítására kijelölt bizottság iratai.
Közötte a szervezeti szabályzat bizottsági tervezete
[10]
1929. február-április 16 lap
116 A Szocialista Munkásinternacionálé nemzetközi leszerelési akciójával kapcsolatos iratok.
Közötte a Magyarországi Szociáldemokrata Párt akcióinak iratai
1929. február-április 63 lap
117 A politikai emigráció felszámolásával kapcsolatos iratok.
Közötte feljegyzés a Walkó Lajos külügyminiszterrel folytatott tárgyalásról, beadvány az igazságügy-miniszterhez, Mónus Illés levelezése Garami Ernővel és Buchinger Manóval
1929. július 4.-november 27. 53 lap
118 A titkárságon felvett jegyzőkönyv a kelenvölgyi lakosság panaszáról a vasúti töltésen való átjárásról 1929. július 27. 5 lap
119 Pártválasztmányi ülésre készített határozati javaslat az ország politikai helyzetéről. A határozati javaslat előadója Farkas István volt 1929. október 11. 2 lap
120 Kunfi Zsigmond halálával kapcsolatos levélváltás Böhm Vilmos és Garami Ernő között.
Mellette Garami Ernő megjegyzése Mónus Illésnek
1929. november 29., d. n. 4 lap
121 A titkárság levelezése a Szocialista Munkásinternacionále titkárságával, külföldi szociáldemokrata pártokkal és szervezetekkel 1929 39 lap
122 A titkárság levelezése.
Közötte a titkárság levelezése a Magyar Revíziós Ligával
1929 17 lap
123 Böhm Vilmos és Mónus Illés levelezése a párton belüli helyzetről, vitákról, személyekről 1930. január 4.-július 22. 19 lap
124 Budapest Székesfőváros Polgármesterének határozata a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete 73. sz. csoportja működésének megszüntetéséről 1930. január 29. 2 lap
125 Kiss Roland emlékirata a Magyarországi Szociáldemokrata Párt Politikai Üldözötteket Védő Bizottságához a gyorsított tanácsok által elítéltek és büntetésüket kitöltöttek érdekében 1930. február 25. 4 lap
126 A titkárság levelezése külföldi szociáldemokrata pártokkal, nemzetközi szervezetekkel ésaz Emberi Jogok Magyar Ligájával 1930. március-szeptember, 1931. október 2. 29 lap
127 Pártválasztmányi ülésre készített határozati javaslat a belpolitikai helyzetről, a statárium visszavonásáról és a szociáldemokrata pártszervezetek erősítéséről 1930. október 16. 2 lap
128 A titkárság levelezése 1930 8 lap
129 Taglétszám-kimutatás 1930-1931-ből d. n. 1 lap
130 A pártvezetőség és Garami Ernő közötti nézeteltérésekkel kapcsolatos iratok.
Közötte Garami Ernő lemondó levelének töredéke
1931. január-február 20 lap
131 Kondor Bernát, a Corvinia Általános Biztosító Rt. igazgatója elbocsátásával kapcsolatos iratok 1931. május 23., 1934. november 22. 7 lap
132 Az MSZDP parlamenti választásokon való részvételével kapcsolatos iratok.
Közötte feljegyzés a választójogról, a szociáldemokrata képviselõjelöltek listái, választási kampányuk iratai, ajánlási ívek, levelezés, statisztikák, választási eredmények, jelentés, jegyzõkönyv
1931. május-július, november 28. 81 lap
133 Népgyűlésre készített határozati javaslat a választójogról, a parlament feloszlatásáról és új választások kiírásáról 1931. július 23. 2 lap
134 Nyílt levél Bethlen István miniszterelnökhöz a Népszava üldözéséről d. n. [1931. június után] 5 lap
135 A titkárság levelezése 1931 17 lap
136 A szociáldemokrata ellenzék programja és javaslata rendkívüli kongresszus összehívására d. n. [1931] 3 lap
137 A vidéki pártszervezetek vezetői számára szervezett szemináriumok iratai.
Közötte levelezés, jelentések, hallgatók dolgozatai
1931-1932 85 lap
138 Ascher [László] javaslatai a közalkalmazottak szervezésére 1932. február 29. 4 lap
139 A vidéki pártszervezetek jelentései a Népszava betiltása elleni tiltakozásul szervezett április 7-i országos akcióról 1932. április 170 lap
140 Mihályi Ferenc újpesti párttitkár fegyelmi ügyével kapcsolatos iratok 1932. április-június 6 lap
141 Az országos községpolitikai bizottság titkárának jelentése a Község c. lap példányszámáról és költségvetéséről 1932. június 9. 1 lap
142 A falusi pártszervezetek működési szabályzata 1932. szeptember 6 lap
143 A Népszava Kiadóhivatal jelentése a pártvezetőségnek a Népszava 1932. évi terjesztéséről.
Mellette kimutatások a fővárosi és a vidéki előfizetők számáról
1932. november 16-25. 13 lap
144 A titkárság körlevele a Szocialista Tudás Könyvtára terjesztéséről.
Mellette megrendelőlap
1932. december 3 lap
145 A törvényhatósági választásokkal kapcsolatos körlevelek, sillabuszok, útmutatók, javaslatok.
Közötte az országos községpolitikai bizottság javaslata a községi választójog reformjára
1932, d. n. 23 lap
146 A titkárság levelezése 1932 24 lap
147 Kitöltetlen adatszolgáltató űrlap a pártszervezetek nőbizottságai számára éves munkájukról d. n. [1932] 1 lap
148 Böhm Vilmos és Mónus Illés levelezése a párton belüli helyzetről, vitákról, személyekről 1932-1933 16 lap
149 A Társadalmi Szemle c. lap terjesztése ellen fellépő körlevél Szeder Ferenc aláírásával 1933. január 1 lap
150 Paulik Károlynak, a Népszava 1933. március-augusztus 8 lap
151 A Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetségének (HONSZ) tevékenységével kapcsolatos iratok.
Közötte törvényjavaslat a hadirokkantakról, röplap
1933. március, d. n. 10 lap
152 A titkárság körlevele a pártés szakszervezetekhez arról, 11 A Német Szociáldemokrata Párt ekkor Prágában székelt. hogy nyomtatványaikat ne a bojkottált nyomdákban készítessék 1933. május 20. 1 lap
153 Helyi pártszervezetek jelentései szélsőjobboldali mozgalmakról.
Mellette fasiszta röplapok
1933. április-június 168 lap
154 A Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete levele a titkársághoz az egyesület alapszabályainak módosításáról 1933. július 11. 2 lap
155 A Szocialista Munkásinternacionálé Párizsban tartott konferenciájának iratai.
Közötte jegyzőkönyv, határozatok
1933. augusztus 21-25. 98 lap
156 Az osztrák szociáldemokraták rendkívüli kongresszusának iratai.
Közötte indítványok, Otto Bauer beszéde, határozati javaslatok
1933. október 14. 35 lap
157 W. J. [Weltner Jakab] javaslata a közép-európai szociáldemokrata pártok együttműködésére d. n. [1933] 13 lap
158 Tanulmány a kisantant országok külpolitikájáról d. n. [1933] 46 lap
159 A pártválasztmány névsora d. n. [1933] 2 lap
160 Linhardt Antal jelentése a 1934. március 26. 3 lap
161 Kis Jenő, Takács József, Linhardt Antal jelentései a vidéki pártszervezeteknél tett látogatásukról 1934. április-augusztus, d. n. 64 lap
162 A Német SZDP tájékoztatói a párton belüli ellentétekről, Németország fegyverkezéséről [11] 1934. április 23., 1935. január 30. 22 lap
163 A keszthelyi kommunista szervezkedéssel kapcsolatos iratok. Jegyzőkönyv a rendőrök brutalitásáról, dr. Balla Ignác és dr. Somogyi Ödön levelezése az ügyben 1934. július 4.-október 3. 11 lap
164 Mihály Ferenc titkár jelentése a budafoki végrehajtó bizottság 1934. július 7-i üléséről 1934. július 14. 1 lap
165 Schwartz Richárd levele az emigrációs évek nehézségeiről, állásügyéről, melyben a pártvezetőség segítségét kéri 1934. augusztus 5. 2 lap
166 Az országos oktatási bizottság jelentése az 1933-1934-es oktatási évről 1934 [augusztus] 8 lap
167 Szocialista Ifjúsági Értesítő c. lap [1934] október-november 6 lap
168 Az általános politikai amnesztiával kapcsolatos iratok.
Közötte Biró Mihály emigrációból való hazatérésével kapcsolatos iratok, Biró Mihály levelei, jegyzékek emigránsokról
1934-1935 39 lap
169 A Kérdések és kétségek c. előadás vázlata a német fasizmus hatalomra jutásának előzményeiről.
Mellette a sztenogram is
[12]
d. n. [1934] 8 lap
170 Az MSZDP parlamenti választásokon való részvételével kapcsolatos iratok.
Közötte tájékoztató a választójog megszerzésérõl, ajánlások, jelölõ listák, levelezés, körzetek beosztása, statisztikák, jegyzõkönyv a visszaélésekrõl, Budapest utcáinak és tereinek beosztása közigazgatási kerületek és szavazókörök szerint
1935. március-április, d. n. 448 lap
171 A titkárság körlevele május 1-je megünnepléséről 1935. április 25. 1 lap
172 Gyászjelentés Garami Ernő haláláról.
Mellette részvétnyilvánítások
1935. június
173 Az 1935-ös budapesti törvényhatósági választások iratai. Kimutatások a választás eredményéről, névsorok 1935. június 41 lap
174 Az országos oktatási bizottság jelentése az 1934-1935-ös oktatási évről és az 1935-1936-os oktatási év új előadásai 1935 [augusztus] 10 lap
175 A titkárság és a gazdasági hivatal vezetőjének értesítése Rónai Sándor miskolci, Udvaros István győri és Lájer Dezső szegedi párttitkároknak fizetésük csökkentéséről, és az általuk vezetett titkárságok fenntartásának anyagi nehézségeiről 1935. november 28. 1 lap
176 A titkárság levelezése 1935 12 lap
177 A titkárság körlevele március 15-e és május 1-je megünnepléséről.
Mellette levelezési címlista
1936. február-április 4 lap
178 Népszava-agitációval kapcsolatos iratok.
Közötte titkársági körlevél, jelentés és kimutatás az előfizetésekről
1936. március 4 lap
179 A titkárság körlevele a választói névjegyzékről.
Mellette tájékoztató a választási névjegyzék kiigazításáról
1936. április 4 lap
180 Csapó Sámuel jelentése a Nemzetközi Vas- és Fémmunkás Szövetség Svájcban, 1936. június 26-28-án tartott végrehajtó bizottsági ülésről 1936. július 31. 71 lap
181 A vidéki pártszervezetek jelentései a titkárság körlevelére a szélsőjobboldali mozgalmakról.
Mellette a körlevél
1936. július 63 lap
182 Mihály Ferenc Budapest környéki titkár jelentése a környéki pártszervezetek munkájáról 1936. augusztus 16. 14 lap
183 Az országos oktatási bizottság jelentése az 1935-1936-os oktatási évről és az 1936-1937-es oktatási év új előadásai 1936 [augusztus] 20 lap
184 A titkárság körlevelei a községi frakciókhoz a költségvetéssel kapcsolatos adatgyűjtésről és a jobboldali támadások elhárításáról 1936. szeptember 23., 30. 3 lap
185 Kimutatás a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete 1935-1936. évi működéséről 1936. november 2. 1 lap
186 Linhardt Antal Duna-Tisza közi és a Budapest környéki titkár jelentései a vidéki pártszervezeteknél tett látogatásairól.
Közötte a pártszervezetek címei
1936. december 29.-1937. december 31. 89 lap
187 A titkárság levelezése 1936 162 lap
188 Malasits Géza jelentése a sütőmesterek kiskunfélegyházi gyűléséről 1937. március 22. 2 lap
189 A vidéki pártszervezetek jelentései 1937. április-június 112 lap
190 Vidéki titkári értekezlet határozata megyei választmányok alakításáról 1937. szeptember 23. 1 lap
191 A titkárság körlevelei a vidéki pártszervezetekhez a mezőgazdasági bizottságok választásáról 1937. december 31., 1938. április 5. 4 lap
192 A pártból 1922-1937 között kizártak névsora indoklással d. n. [1937] 6 lap
193 Az 1937-1938. oktatási év előadásai d. n. [1937] 8 lap
194 Az Országos Ifjúsági Bizottság I. sz. körlevele d. n. [1937] 7 lap
195 Kimutatás töredéke a Magyarországi Munkások Gyermekbarát Egyesülete tevékenységéről 1917-1937 között d. n. [1937] 6 lap
196 A titkárság levelezése 1937 23 lap
197 Körlevél a vidéki pártszervezetekhez a mezőgazdasági munkások öregségi biztosításáról készülő törvényjavaslatról 1938. január 25. 2 lap
198 A Darányi-kormány választójogi törvényjavaslatával kapcsolatos szociáldemokrata álláspont kialakításával megbízott bizottságok iratai.
Közötte vázlat az 1938. január 9-i választójogi ankét bevezetõ elõadásához, útmutató a választójog megszerzéséhez, A Magyarországi Szociáldemokrata Párt célkitûzése c. választási programtervezet
[13]
1938. január-október 39 lap
199 Bizalmas információk nyilasok szervezkedéséről 1938. július 20., d. n. 3 lap
200 A Szocializmus, a Világosság és a Munkás Szemle kiadóinak kérelmei a miniszterelnökhöz a folyóiratok megjelenésének engedélyezéséről 1938. július 28., d. n. 7 lap
201 A vidéki pártszervezetek jelentései a kongresszusi beszámolóhoz.
Mellette körlevél a vidéki szervezetekhez a kongresszusi beszámoló elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatásról
1938. szeptember-december, d. n. 21 lap
202 Takács Ferenc beadványa a pártvezetőséghez a párt nevének és politikájának megváltoztatására 1938. november 16.,29. 3 lap
203 A pártból 1937-1938-ban kizártak névsora 1938 2 lap
204 Linhardt Antal és Zuschlag Vilmos jelentései a vidéki pártszervezeteknél tett látogatásokról 1938 53 lap
205 Vidéki pártszervezetek jelentései a szélsőjobboldali mozgalmakról 1938 171 lap
206 A titkárság levelezése 1938 23 lap
207 Linhardt Antal, Zuschlag Vilmos és Szeder Ferenc jelentései a vidéki pártszervezeteknél tett látogatásokról 1939-1940. január 2. 29 lap
208 A szociáldemokrata ifjúság új márciusi pontja c. röplap. Az Országos Ifjúsági Bizottság készítette d. n. [1939. március] 1 lap
209 Az MSZDP parlamenti választásokon való részvételével kapcsolatos iratok.
Közötte körlevél, a választókerületek beosztásai, jelölések, kimutatások, statisztikák, jelentések, a szociáldemokrata képviselők kampányának iratai
1939. március-július 335 lap
210 A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nevének Szociáldemokrata Pártra változtatását tudomásul vevő belügyminisztériumi határozat 1939. április 13. 1 lap
211 Tömöri József pártból való kizárásával kapcsolatos iratok 1939. május 11.-június 26. 3 lap
212 A titkárság körlevelei a tagdíjfizetésről.
Mellette levél a párt anyagi támogatásának megszervezéséről
1939. július, szeptember 25., október 4 lap
213 A felvidéki és a kárpátaljai országgyűlési képviselőválasztásokkal kapcsolatos iratok.
Közötte törvényjavaslat, miniszteri rendelet, körlevél, levelezés
1939. október 27.-1940. március-április, d. n. 65 lap
214 A titkárság körlevelei a Népszava terjesztéséről és meghívó a Népszava Gárda hajókirándulására 1939. november 10., 1940 7 lap
215 Az OTI közgyűlési tagok névsora d. n. [1939] 4 lap
216 A titkárság levelezése 1939-1940 145 lap
217 Zuschlag Vilmos jelentései a vidéki pártszervezeteknél tett látogatásokról 1940. január-május 16 lap
218 A szakszervezeti kormánybiztos által fogalmazott nyilatkozat a kormány politikájának szakszervezeti támogatásáról. Az irat hátlapján Mónus Illés megjegyzése: "A szakszervezetek nem ezt a szöveget fogadták el" 1940. január 22., 1942. június 30. 3 lap
219 A titkárság körlevelei a pártszervezetekhez 1940. február-december 8 lap
220 Az iparügyi miniszterhez benyújtott memorandumok a drágaság megszüntetéséről, aláírási ívekkel.
Mellette adatok az életszükségleti cikkek drágulásáról
1940. február 110 lap
221 A Szocialista Munkásinternacionálé szervezeteinek címei [14] 1940. április 5. 13 lap
222 A mezőgazdasági munkások bérének megállapításával kapcsolatos iratok.
Közötte körlevél, levelek, rendelet
1940. október-december 9 lap
223 Mónus Illés levelezése.
Közötte kéziratok a zsidókérdésről, kiadványtervek, levelezés Jordáky Lajossal és Salamon Lászlóval
1940-1941 74 lap
224 Szakasits Árpád főtitkár körlevele a pártalkalmazottakhoz a pártmunkában való részvételről. A körlevélen az alkalmazottak tudomásulvételt igazoló aláírásai 1941. január 9. 1 lap
225 Népszava-agitációval kapcsolatos iratok.
Közötte előterjesztés, körlevél, kimutatások az agitáció eredményéről
1941. február-május, d. n. 23 lap
226 A Szociáldemokrata Párt beadványa a belügyminiszterhez a munkásmozgalom üldözéséről, az egyesülési és gyülekezési jog korlátozásáról 1941. augusztus 12. 3 lap
227 A titkárság őszi munkaprogramja d. n. [1941] 2 lap
228 A titkárság körlevele a pártszervezetekhez a szervezeti járulék felemeléséről 1941. december 22. 1 lap
229 Az Országos Ifjúsági Bizottság iratai. Szocialista verseny programja, vizsgakérdések, a Népszavaagitáción felvetett kérdések, tervezet az ifjúsági oktatás újjászervezésére d. n. [1941] 14 lap
230 A titkárság levelezése 1941-1942. január 20. 25 lap
231 Somogyi Ödön levele Büchler Józsefhez a pártalkalmazottak nyugdíjpótlékáról.
Mellette a segélyezettek névsora
1942. március 13-21., d. n. 4 lap
232 A titkárság körlevele a pártszervezetekhez politikai és tudományos előadások szervezéséről, előadók küldéséről.
Mellette Marosán Györgynek, az Élelmezési Munkások Országos Szövetsége központi titkárának válaszlevele
1942. március 16-20. 2 lap
233 A tápiósülyi munkásszázadba 1942. április 25-én bevonultatott párt- és szakszervezeti funkcionáriusok névsora d. n. 3 lap
234 A pártvezetőség május 1-jei felhívása d. n. [1942] 2 lap
235 Az Országos Ifjúsági Bizottság feloszlatásával kapcsolatos határozat-tervezet.
Mellette feljegyzés a leventekötelezettségről
[15]
d. n. [1942. május 29. ] 2 lap
236 Rendezvények során felmerült javaslatok a pártmunka megjavítására d. n. [1942] 1 lap
237 Marosán György jelentése az erdélyi politikai helyzetről és a munkásmozgalomról d. n. [1942] 1 lap
238 Előterjesztés töredéke a pártvezetőséghez személyi kérdésekről elrejtés d. n. [1942] 3 lap
239 A VKF bírósága értesítése a szociáldemokrata párt titkárságának az Urbán Antal és társai ellen folytatott nyomozás során lefoglalt nyomtatványok és könyvek visszaszolgáltatásáról 1942. november 13. 1 lap
240 Pályázatok a Népszavában meghirdetett titkári állásokra 1942. december 29.-1943. december 3., d. n. 55 lap
241 A titkárság levelezése.
Közötte az oktatási titkárság levelezése is
1942-1943 193 lap
242 Bajcsy-Zsilinszky Endre memorandumának töredéke a miniszterelnökhöz a nemzetiségi és a zsidókérdésről [16] d. n. [1943 eleje] 3 lap
243 A titkárság körlevelei a pártszervezetekhez elrejtés 1943. január - december 13 lap
244 Kitöltött adatgyűjtő ívek az 1942. évi mezőgazdasági munkabérekről 1943. február 25 lap
245 Zuschlag Vilmos javaslata a pártvezetőségnek Nemzeti Kisebbségi Bizottság felállítására.
Mellette A magyarországi németül beszélő szociáldemokraták céljai és követelése c. brosúra
1943. március 26. 15 lap
246 Mónus Illés személyes levelezése 1943. április-december 20. 36 lap
247 Az országos oktatási bizottságáltal szervezett vezetőképző szemináriumok iratai.
Közötte program, ügyrend, levelezés, jegyzékek a hallgatókról
1943. május-október, d. n. 226 lap
248 Az ellenzéki pártok háborúellenes memorandumának fogalmazványváltozatai.
Mellette Peyer Károly levele Szeder Ferenchez a memorandumról
1943. július 12., szeptember 10., d. n. 8 lap
249 A párt értelmiségi politikájával kapcsolatos iratok.
Közötte körlevél az értelmiséghez, összefoglaló az értelmiségi szervezőbizottságok üléséről, a műszaki, a pedagógiai és az orvos csoport iratai 1943. július, szeptember,
1944. február 7., április 3. 17 lap
250 Az 1943. augusztus 13-i ifjúsági ankétra készült ifjúsági törvényjavaslat d. n. [1943] 4 lap
251 Az orosházi, a Baranya, Somogy, Vas megyei pártszervezetek jelentései jobboldali személyekről.
Mellette a szervezeteknek megadott szempontok a jelentések elkészítéséhez
1943. szeptember 30., d. n. 7 lap
252 A Szociáldemokrata Párt 1943-as programvitájának iratai.
Közötte programtervezetek, javaslatok, levelezés, összeállítás korábban keletkezett programokról, tervezetekről, munkatervekről
1943 1141 lap
253 A Magyar Együttműködési Bizottság szervezeti felépítése és programja d. n. [1943] 3 lap
254 A Népszava és a Munkásnaptár kiadásával kapcsolatos iratok 1943-1944, d. n. 4 lap
255 A titkárság levelezése 1943 45 lap
256 Peyer Károly összvezetőségi ülésen megtartott politikai tájékoztatója 1944. február 9. 4 lap
257 A titkárság körlevelei a pártszervezetekhez a szervezési munkáról, a nyilasokkal szembeni fellépésről, a párthelyiségek védelméről 1944. február 6 lap
258 Ismeretlen szerző beadványa a pártvezetőségnek a szekták (szabadegyházak) háború utáni szerepéről és megnyerésükről a politikai harc számára d. n. [1944. február] 4 lap
259 Jelentés az oktatási titkárság 1942. december-1944. március közötti tevékenységéről d. n. [1944. március után] 2 lap
260 A titkárság levelezése 1944 17 lap
261 Az országos oktatásügyi bizottság és választmány működési szabályzata d. n. 5 lap
262 Az MSZDP vidéki levelezőiről készült jegyzék d. n. 91 lap
[5] A jegyzőkönyv sztenogramját 1968-ban tették át.
[6] A kongresszust 1914. augusztus 23-29-re hívták össze, de végül a háborús események miatt nem került rá sor.
[7] A jegyzőkönyv sztenogramját 1971-ben tették át.
[8] Nagy Ferenc az Országos Közélelmezési Hivatal vezetésével megbízott tárca nélküli miniszter 1918. október 31-től 1919. január 19-ig.
[9] Az utcai árusítás joga.
[10] A XXV. pártgyűlést 1928. január 6-8-án tartották Budapesten.
[11] A Német Szociáldemokrata Párt ekkor Prágában székelt.
[12] A jegyzőkönyv sztenogramját 1971-ben tették át.
[13] A törvényjavaslatot 1937. december 30-án terjesztették be.
[14] Az anyagból rekonstruálható a Szocialista Munkásinternacionálé szervezeti felépítése is.
[15] 1942. május 5-én belügyminiszteri rendelet jelent meg a leventeköteles ifjak politikai tevékenységének eltiltásáról. A pártvezetőség erre a rendeletre hivatkozva oszlatta fel az OIB-t.
[16] A memorandum, melyet 22 képviselő és felsőházi tag is aláírt, nem jutott el a kormányhoz.

Események

Utolsó hónap január 2018 Következő hónap
H K SZ CS P SZ V
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Támogatóink