Orosz István (1935–2024)

 
A Politikatörténeti Alapítvány és a Politikatörténeti Intézet mély fájdalommal vette tudomásul a hírt, hogy Orosz István történész, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem professzor emeritusa 2024. február 11-én elhunyt.

A magyarországi parasztság és mezőgazdaság történetének egyik legjobb ismerőjeként, saját gyökereitől inspirálva kezdettől fogva mindent megtett, amivel segíthette az Alapítványt és az Intézetet. 1990-től, a Politikatörténeti Alapítvány létrehozásától kezdve a kuratórium tagja, 1998-tól alelnöke, 2005-től elnöke volt. Egészen 2014-ig, amikor a jogszabályi környezet változása miatt – önként, az Alapítvány és az Intézet érdekeit szem előtt tartva – a kuratórium több tagjával együtt lemondott a tagságról és elnöki pozíciójáról.

Mindezek mellett szerepe mindenekelőtt a kollégáé és a baloldali történészé volt. Bármikor számíthattunk rá konferencián, szerzőként és persze feledhetetlen bora kínálójaként, aki ha csak tehette megosztotta velünk az idejét.

Személye az Alapítvány és az Intézet kollektívájának örökké hiányozni fog, emlékét mindannyian, akik ismertük, jó szívvel megőrizzük.

 
Tudományos pályájáról bővebben:

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének nekrológja

Az MTA nekrológja

 
Korábbi interjúk Orosz Istvánnal:

Utak a Széchenyi térre – Akadémikusi életútinterjú (mta.hu, 2022)

„Az értelmiségi felelősségnek súlya van” (ujkor.hu, 2015)

 

Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás