Reagálás a Politikatörténeti Intézetet ért hazugságokra

 

A HírTv-ben megjelent, Példátlan pusztítást hagyott maga mögött az MSZP-hez kötődő Politikatörténeti Intézet című tudósítás, valamint Völner Pál államtitkár facebook posztjai kapcsán mindenekelőtt azt szeretném leszögezni, hogy megtisztelő, hogy a kormánypropaganda hazug módon lopással vádol, és olyasmit próbál ránk kenni, ideértve az épület sérüléseit, ami a felújítás állami előkészítésének, az állam fellépésének az eredménye. Úgy tűnik az sem volt elég, hogy igazságtalanul és mindenféle ellentételezés nélkül kilakoltatták az intézetet, most alaptalanul még lopással is megvádolnak. Vicces, hogy miközben Varga István, az állam jogi képviselője folyton azt feltételezte, hogy nem fogunk kiköltözni az ingatlanból, ez megtörtént, és most nem tudnak mit kezdeni ezzel. Ahogy azzal sem, hogy éppen az ő fellépése miatt kellett eltávolítanunk az épületből a saját tulajdonunkat képező ingóságokat, amelyeket most számon kérne rajtunk. Arról pedig ne is beszéljünk, hogy a HírTv-nek a tudósítás megjelentetése előtt eszébe sem jutott megkeresni minket, mint érintett felet.

 

Az állításokra az alábbiakban reagálok:

 

1.
A Kúria 2018 novemberében kimondta, hogy nem birtokoltuk jogtalanul az ingatlant, jogszerű használók voltunk. Használati jogunk felmondására 2019 januárjában került sor, a felmondás jogszerűségét eldöntő perben 2020 nyarán született jogerős ítélet. Ezt követően azonnal jeleztük a kiköltözésre vonatkozó szándékunkat az MNV Zrt.-nek.

 

2.
Az átadás-átvételre épületbejárás után felvett, közjegyző közreműködésével készült birtokbaadási jegyzőkönyv aláírásával került sor, az MNV Zrt. képviselői nem emeltek kifogást. A jegyzőkönyv szerint az épület műszaki állapota közepes, havária intézkedésre nincs szükség, karbantartási munkára igen.
Az elmúlt két év során az állam megbízásából, a felújítás előkészítésére az épület teljes körű felmérésére is sor került, annak állapota az állam képviselői előtt ismert volt. A felvételen látható sérülések a SIP Zrt. révén, az Archikon építésziroda közreműködésével lebonyolított állapotfelmérés, feltárás, falkutatás, aljzatmegbontás során keletkeztek. Ezek visszaállítását nem kértük, mivel az épületből mindenképp kiköltöztünk volna. Magáról az állapotfelmérésről a SIP Zrt. vezetői is tudtak, a birtokunkban lévő levelezésbe több ízben becsatolták a cég vezetőjét, Wachsler Tamást is. Az erre vonatkozó dokumentáció a SIP Zrt.-nél bizonyosan elérhető, kérem, keressék meg őket ebben az ügyben. A cégnél közvetlenül Gatter János intézte az állapotfelmérést.
Emellett a mi jogi státuszunkba, amit az állam kérésére állapított meg a bíróság, nem fért bele, hogy más tulajdonán annak engedélye nélkül változtatást hajtsunk végre. Különösen, mivel az épület értéke miatt minden beavatkozást – joggal – körülményes eljárás előz meg.

 

3.
Az épület eredeti, műemléki értékű ingóságairól a Steindl Imre Program Zrt. készített egy leltárt, ami tartalmazta mindazokat az elemeket és ingóságokat, amelyek az eredeti felszerelés részei voltak. Ezeket hiánytalanul átadtuk, mint azt az átadás-átvétel dokumentációja igazolja.

 

4. Az MNV Zrt. azt kérte a kiürítési keresetében, hogy ingóságainkkal együtt hagyjuk el az ingatlant, mi ennek eleget tettünk. Magunkkal hoztuk azokat az ingóságainkat, amelyeket saját költségen mi magunk szereltünk fel az épületben, és ma is a mi könyveinkben szerepelnek, miután a SIP Zrt. jelezte, hogy nem kívánják átvenni és megtéríteni azokat. Ezek nem részei az eredeti felszerelésnek, bár az épület stílusát követve készültek, ezért is ajánlottuk fel azok átvételét – térítés ellenében – az államnak. Maga Varga István képviselte az államot abban a perben, ahol mi ezek költségének megtérítését kértük, és ő állította össze azt az anyagot, ami alapján az MNV Zrt. ezt a kérést megtagadta. Mivel ez a PTI vagyona, térítés nélkül nem adható át másnak. Vezető tisztségviselőként ezzel kapcsolatban kiemelt felelősségem van.

 

5.
A 4. pontban említett perben, amelynek perértéke a tudósításban szereplővel ellentétben mintegy 48 millió forint volt, a bíróság első fokon az állam javára ítélt. Természetesen mi eleget teszünk az ítéletnek, ezért is hoztuk magunkkal ezeket az ingóságokat.

 

6.
Az utóbbihoz tartozik, hogy a kiürítési perben nyáron született jogerős bírósági ítélet után megkerestem az MNV Zrt.-t az átadás-átvételről kialakítandó menetrend és eljárásrend ügyében. Tőlük nem érkezett válasz, pusztán csak ügyvédi felszólítás, hogy hagyjuk el az épületet.

 

7.
Nem hoztunk magunkkal az épületből állami tulajdont képező iratokat. Ezek ma is ott vannak, közjegyző által lepecsételt raktárban, mint azt az átadás-átvételről készült jegyzőkönyv is rögzíti. A PTI az állami tulajdonú iratok felelős őrzésének megtérítését kérte és kéri. Ezt a követelést, a tudósításban szereplővel ellentétben nem az épület, hanem az állami tulajdonú iratok gondos megőrzése alapozza meg. Az MNV Zrt. erre nem hajlandó, ezért per zajlik a kérdésben. További állami tulajdonú, kezdettől fogva általunk őrzött és az említett perben érintett iratok korábban is külső raktárban voltak, és ma is ugyanott vannak.

 

8.
Az Úri utca 6. szám alatti irodát, mint az az önkormányzat honlapján elérhető nyilvános dokumentációból is kiderül, a Politikatörténeti Alapítvány bérli. A szerződés aláírására részükről december végén került sor. Itt az alapítvány által támogatott Társadalomelméleti Műhely és a kutatók workshopjai kerülnek megrendezésre. Szerződésben vállaltuk, hogy a lakástárlat megtekinthetőségét biztosítjuk, amint a járványügyi intézkedések lehetővé teszik.

 

Egry Gábor
főigazgató

 

Fotó: PTI

 

Folyamatosan frissülő sajtószemlénk itt található.